Knygų sistemoje „Google Play“ valiutos konvertavimas

Svarbu: „Google Play“ partneriai gali parduoti el. knygas tam tikrose šalyse ar regionuose. Čia aprašytos funkcijos pasiekiamos ne visose šalyse ir (arba) regionuose. Šiuo metu kai kurie partneriai gali parduoti garsines knygas sistemoje „Play“. „Google“ šiuo metu nepriima naujų garsinių knygų partnerių. Stebėkite naujienas.

Pirkimo valiuta

„Google Play“ esančių knygų kainas pirkėjai mato savo vietine valiuta arba USD ar EUR, atsižvelgiant į tai, kaip nurodoma „Google Play“ parduotuvėje toje šalyje. Jei partneriai negali pateikti kainų pirkimo valiuta, jie gali įgalinti valiutos konvertavimą paskyros Mokėjimų centre. (Paskyrose, sukurtose po 2014 m. liepos mėn., valiutos konvertavimas įgalintas pagal numatytuosius nustatymus.) Taip „Google“ galės automatiškai į kitas valiutas konvertuoti kainas, kurias partneris pateikė pagrindine valiuta.

Konvertuotos kainos

Knygų kainų valiutos konvertavimą galima įgalinti arba išjungti Mokėjimų centre. Jei valiutos konvertavimas įgalintas, partneriai gali pateikti kainas keliomis pagrindinėmis valiutomis ir nurodyti tikslines konvertavimo iš kiekvienos pagrindinės valiutos pardavimo teritorijas. Pvz., partneris gali pasirinkti, kad kainos visose Europos šalyse būtų konvertuojamos iš pagrindinės kainos eurais, o kainos visose Šiaurės Amerikos šalyse – JAV doleriais. Žr. valiutos konvertavimo naudojant ONIX taisykles ir pavyzdžius, kaip konfigūruoti konvertuotas kainas naudojant skaičiuokles arba kaip nustatyti kainas Partnerių centre.

Konvertuotos kainos bus taikomos tik knygoms pardavimo teritorijose, kuriose partneris nepateikė kainų vietine valiuta. Jei bus pateikta kaina tiesiogiai vietine valiuta naudojant ONIX ar skaičiuoklę, ji pakeis konvertuotą kainą.

Konvertuotų kainų negalima naudoti šalyse, kuriose knygų kainos yra fiksuotos vadovaujantis įstatymais. Jei šalyje taikomos fiksuotos kainos, privalote pateikti tą kainą vietine valiuta.

Valiutos konvertavimas yra pasirenkamas įrankis. Partneriai gali bet kada neleisti konvertuoti valiutos. Išjungus valiutos konvertavimo funkciją, visos konvertuotos kainos bus pašalintos, todėl knygos nebebus parduodamos atitinkamose teritorijose, kol partneris pateiks kainas vietine valiuta.

Pastovių kainų reklamos kredito kodų valiutos konvertavimas

Kad galėtų sukurti pastovių kainų reklamos kredito kodų, partneriai turi įgalinti valiutos konvertavimą savo paskyros Mokėjimų centre. Jei naudojamos pastovios kainos reklamos, partneriai nurodo kainą viena valiuta, kuri automatiškai konvertuojama į naudotojo valiutą pagal valiutos keitimo kursą.

Pavyzdys

Partnerio mažmeninė kaina JAV doleriais: 5,99 USD
Partnerio kaina taikant reklamos kredito kodą: 4,99 USD
Pavyzdinis euro valiutos keitimo kursas: 0,89

Naudotojo JAV įsigijimo kaina taikant reklamos kredito kodą: 4,99 USD
Naudotojo Vokietijoje įsigijimo kaina taikant reklamos kredito kodą: 4,44 EUR (kaina, pritaikius reklamos kredito kodą, padauginta iš valiutos keitimo kurso)

Valiutos konvertavimas naudojant ONIX

Perskaitykite toliau pateiktas valiutos konvertavimo naudojant ONIX taisykles.
 • Naudosime mažmeninę kainą šalyje, jei bus įvykdytos visos toliau nurodytos sąlygos.
  • Šalyje suteiktos knygos pardavimo teisės.
  • Šalis yra šalių, kurioms tiekiamos prekės, sąraše (ONIX kodas j138). Jei šalių, kurioms tiekiamos prekės, sąrašas tuščias, taikome WORLD.
  • Šalis priskirta mažmeninės kainos šalims (ONIX kodas b251) ar regionui (ONIX kodas j303). Jei abi skiltys tuščios, taikome WORLD.
 • Jei nurodytos nesuderinamos šalies kainos, naudojame kainą vietine valiuta; jei jos nėra, naudojame kainą numatytąja pagrindine valiuta.
 • Galime konvertuoti iš bet kokio nurodyto kainos tipo, pirmenybę teikdami RMK (rekomenduojama mažmeninė kaina) kainos tipui, jei pateikiate daugiau nei vieną. Konvertuotų kainų tipas visada yra 01 (jei šalyje, kur naudojama konvertuota kaina, reikia nurodyti kainą su mokesčiais) arba 02 (jei šalyje, kur naudojama konvertuota kaina, reikia nurodyti kainą be mokesčių). Jei tam tikroje šalyje norite naudoti kito tipo kainą nei 01 arba 02, tą kainą turite pateikti vietine valiuta.

Pavyzdžiai (spustelėkite, kad išplėstumėte)

A pavyzdys

Norite naudoti valiutos konvertavimą konkrečiai knygai, kad konvertuotumėte USD kainą ir galėtumėte parduoti visame pasaulyje. Įjungiate valiutos konvertavimą ir nurodote USD kaip numatytąją pagrindinę valiutą. Turite pasaulines šios knygos pardavimo teises.

Toliau pateikiami keli konfigūravimo pavyzdžiai, kuriuos taikant pasiekiamas tikslas naudoti USD kainą parduodant visame pasaulyje. Taip pat pateikiame „netinkamas“ konfigūracijas, kurios yra galiojantis ONIX, bet kurias taikant nebus pasiektas pageidaujamas tikslas.

1 tinkama ONIX konfigūracija

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Paaiškinimas: CAD kaina nenaudojama konvertuojant, nes ji taikoma tik CA, o ne WORLD. USD kaina naudojama, net jei nenurodytos teritorijos, nes turite šios knygos pasaulines teises.

2 tinkama ONIX konfigūracija

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>WORLD</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>WORLD</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Paaiškinimas: USD kaina naudojama konvertuojant, nes WORLD nustatyta kaip teritorija ir pirmoji kaina apribota naudoti tik CA ir turite pasaulines knygos teises.

3 tinkama ONIX konfigūracija

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>ROW</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>ROW</RegionsIncluded>
 </Territory>
</Price>

Paaiškinimas: USD kaina naudojama konvertuojant, nes CAD kaina apribota naudoti tik CA, o USD kaina nustatyta naudoti WORLD -CA dėl parinkties ROW.

4 tinkama ONIX konfigūracija

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Paaiškinimas: nė vienai kainai nepriskirta teritorija, todėl USD kaina naudojama konvertuojant, nes tai yra numatytoji pagrindinė valiuta.

1 netinkama ONIX konfigūracija

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Paaiškinimas: abiem kainoms priskirta konkreti šalis, kuri nėra WORLD, todėl nė viena valiuta nenaudojama konvertuojant.

2 netinkama ONIX konfigūracija

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Paaiškinimas: CAD kaina naudojama konvertuojant, nes su USD kaina susieta konkreti šalis.

3 netinkama ONIX konfigūracija

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
</Price>

Paaiškinimas: nė vienai kainai nepriskirta šalis, bet nė viena kaina nėra numatytosios pagrindinės valiutos, todėl nekonvertuosime, nes nežinome, kaip nutraukti šį ryšį.

B pavyzdys

Norite naudoti valiutos konvertavimą USD kainai konvertuoti, kad galėtumėte parduoti visame pasaulyje, Tačiau taikoma viena išimtis: GBP kaina konvertuojama, kad būtų galima parduoti INR. Įjungiate valiutos konvertavimą ir nurodote USD kaip numatytąją pagrindinę valiutą. Turite pasaulines šios knygos pardavimo teises.

Toliau pateikiama pavyzdinė konfigūracija, kurią taikant pasiekiamas tikslas naudoti USD kainą parduodant visame pasaulyje ir GBP kainą parduodant INR. Taip pat pateikiame „netinkamas“ konfigūracijas, kurios yra galiojantis ONIX, bet kurias taikant nebus pasiektas pageidaujamas tikslas.

Tinkama ONIX konfigūracija

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
 <CountryCode>IN</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>ROW</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB IN</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>ROW</RegionsIncluded>
 </Territory>
</Price>

Paaiškinimas: GBP kaina konvertuojama į INR, nes IN nurodyta šalyse, o USD naudoja ROW, tai reiškia, kad USD kaina taikoma WORLD -GB -IN.

1 netinkama ONIX konfigūracija

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Paaiškinimas: nė viena kaina nebus naudojama konvertuojant, nes abiem nurodyta konkreti šalis, kuri nėra WORLD.

2 netinkama ONIX konfigūracija

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
 <CountryCode>IN</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB IN</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Paaiškinimas: USD šalių sąrašas tuščias, todėl USD laikome WORLD kaina. USD yra numatytoji pagrindinė valiuta, todėl USD kaina bus konvertuojama į INR.

Pajamų mokėjimo valiuta

Kai partneris įgalina pardavimo teritoriją, jis savo paskyros nustatymuose taip pat turi nurodyti, kaip nori gauti pardavimo toje teritorijoje uždarbį (įskaitant pageidaujamą išmokėjimo banko sąskaitą). Partneriai turi pateikti bent vienos teritorijos, kurioje palaikomi mokėjimai, vietinį įmonės adresą ir vietinę banko sąskaitą. „Google“ gali atlikti mokėjimus partneriui vietine bet kokios teritorijos, kurioje yra partnerio vietinė įmonė ir banko sąskaita, valiuta, taikydama toliau pateiktas išimtis. Jei pasirinkta banko sąskaita yra kitoje šalyje nei pardavimo teritorija, mokėjimai partneriui atliekami vietine banko sąskaitos valiuta, išskyrus toliau nurodytus atvejus.

Kai kuriose šalyse „Google“ atlieka mokėjimus į banko sąskaitas pavedimu JAV doleriais. Peržiūrėkite palaikomų šalių sąrašą ir patikrinkite, ar jūsų šalyje galima gauti mokėjimus pavedimu.

Pajamų iš knygų, parduotų konvertuotomis kainomis, dalis bus skaičiuojama naudojant konvertuotą, o ne pagrindinę kainą.

Valiutų kursai

Konvertuotoms kainoms generuoti naudojami užsienio valiutų kursai, galiojantys tuo metu, kai įgalinamas valiutos konvertavimas. Kas ketvirtį „Google“ automatiškai atnaujins užsienio valiutų kursus, pagal kuriuos generuojamos konvertuotos kainos. Kainos pagal šiuos kursus bus taikomos, kol:

 • partneris pats atnaujins užsienio valiutos kursą, apsilankęs Mokėjimų centre;
 • partneris pakeis konvertuotas kainas nustatęs kainą vietine valiuta;
 • „Google“ atnaujins užsienio valiutos kursą kitą ketvirtį.

Kai įsigijimo ir mokėjimo valiutos skiriasi, „Google“ naudoja dabartinį valiutos kursą, galiojantį tuo metu, kai įsigyjama prekė, partneriui mokėtinai sumai konvertuoti. Per dieną šis kursas reguliariai atnaujinamas.

Visi grąžintini mokėjimai bus atlikti ta pačia valiuta, kuria buvo įsigyta, ir bus skaičiuojami naudojant pradinį valiutos kursą, taikytą perkant.

Mokesčiai ir nuostolių rizika

Pasirinkdami naudoti valiutų konvertavimo įrankį partneriai prisiima visą riziką ir atsakomybę, susijusią su įrankio naudojimu. Partneriai pripažįsta ir sutinka prisiimti bet kokią nuostolių, atsiradusių dėl valiutų kursų pakeitimų nuo operacijos apdorojimo laiko iki lėšų siuntimo į nurodytą banko sąskaitą laiko, riziką. Be to, partneriai pripažįsta ir sutinka prisiimti visą nuostolių dėl konvertuotų kainų valiutų kursų pakeitimų ar pasenusių valiutų kursų, riziką. Partneriai privalo atnaujinti konvertuotų kainų valiutų kursus.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
true
true
false
true
true
82437
false