Så här gör du anspråk på en bok som skannats inom ramen för biblioteksprojektet

Om du äger rättigheterna till en bok som har skannats inom ramen för biblioteksprojektet får du gärna överföra den till partnerprogrammet. Användarna kan då läsa en delmängd av sidorna och du kan lägga till en länk till din webbplats. Skicka en överföringsbegäran till vårt supportteam.

Hur stor del av min bok går att läsa på Google Böcker om jag lägger till den i mitt konto för partnerprogrammet?
Vi vill att minst 20 % av boken ska vara tillgänglig för läsning så att våra användare får en positiv läsupplevelse på Google Böcker. Du får gärna göra hela boken tillgänglig för läsning på webben om du vill, och kan även aktivera kostnadsfri nedladdning som PDF.

Kan jag få den skannade boken som PDF?
Vi har ingen möjlighet att behandla manuella begäranden om våra skannade filer. Däremot kan du, om du vill, lägga till boken i ditt konto för partnerprogrammet och göra den såväl tillgänglig till 100 % för läsning på webben som tillgänglig för nedladdning för alla. Sedan kan du ladda ned den som PDF genom att besöka bokens sida på Google Böcker.

Kan jag sälja en digital utgåva av boken på Google Play med den skannade filen som grund?
Våra skannade filer håller inte alltid tillräckligt hög kvalitet för att säljas på Google Play. Vi rekommenderar att du skickar oss en ren digital fil (i PDF- eller EPUB-format) eller ett exemplar av den tryckta boken.

Hur lång tid tar det innan boken blir tillgänglig på webben?
Det kan ta upp till en vecka innan boken kopplas till ditt konto och ytterligare två veckor innan den blir tillgänglig på Google Böcker. Du kan spåra bokens status via bokkatalogsidan i ditt konto. Om boken inte har gjorts tillgänglig när denna tid har gått kontaktar du oss.

Kan jag ersätta en skannad fil med en annan som håller högre kvalitet?
På grund av tekniska begränsningar i vårt system kan vi inte ändra eller ersätta skannade filer. Om du räknar med att kunna skicka oss en digital fil eller ett tryckt exemplar rekommenderar vi att du väntar tills du kan skicka boken direkt till oss. Versionen som skannats på bibliotek kommer fortfarande gå att hitta i Google Böcker vid sidan av den skannade version som du skickar.

Kan ni skanna min bok?
Om du vill lägga till en förhandsgranskning på Google Böcker men inte har boken i digitalt format och den inte har skannats av Google ännu kan du begära att vi skannar den på något av våra partnerbibliotek. Vi kontrollerar om boken finns hos någon av våra samarbetspartner för skanning och frågar i så fall biblioteket i fråga om det går att skanna den. För alla böcker som Google digitaliserar inom ramen för biblioteksprojektet gäller att ursprungsbiblioteket kan ladda ned ett exemplar av det skannade verket om de vill.

Utesluta böcker från biblioteksprojektet

Om du inte vill att din bok ska skannas i biblioteksprojektet eller om du vill ta bort sökmöjligheten för en bok som redan har skannats meddelar du oss detta. Du måste ange lite information om dig själv och en lista över böcker som inte ska vara sökbara på Google Böcker. Om du inte anger annat använder vi uppgifterna enbart för att verifiera att du faktiskt äger rättigheterna till böckerna i fråga. Mer information finns i vår sekretesspolicy.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?