Programretningslinjer for Google Play Bøker-forleggere

Vær oppmerksom på at vi kan endre retningslinjene våre når som helst, og at det er ditt ansvar å følge med på og overholde retningslinjene som legges ut her. Kontoinnehavere varsles via e-post når disse retningslinjene endres.

Digitale filtyper som godtas av Google for salg på Google Play

Google foretrekker filformatet EPUB. Vi godtar EPUB-versjonene 2.0.1 og 3.0.1, inkludert filer med fast layout. Google godtar også PDF-filer av både tekst og bilder når EPUB-filer ikke er tilgjengelige. PDF-filer med et tekstlag foretrekkes.

Innholdsbeskyttelse

Google bruker sin egen teknologi for innholdsbeskyttelse i Google-lesere på Android, iOS og nettet. For brukere som vil laste ned filer for bruk med andre apper, støtter Google Adobe Content Server som gjeldende leverandør av en bransjestandard for digital rettighetsadministrasjon (DRM). Google krever at brukerne kobler lesesystemer med Adobe ACS til Google-kontoene sine via en engangsautorisasjon. Disse enhetene kan deretter be om ACS-krypterte EPUB- eller PDF-filer via en API levert av Google. Google tillater også at brukere laster ned ACS-krypterte EPUB- eller PDF-filer til støttet leseprogramvare, for eksempel Adobe Digital Editions.

Forklaring av «Listepris» og «Listepris for leie»

Med «Listepris» kan utgivere som ikke tilhører forlag, anbefale bokpriser på Google Play. Listeprisen er bare en anbefalt pris og ikke nødvendigvis den endelige salgsprisen for boken på Google Play. For bøker som er autorisert for å selges i leieperioder, tillater Google at du angir en «Listepris for utleie» for hver autoriserte leieperiode i form av en prosentandel av listeprisen for e-boken.

Rapportering for kjøp av bøker på Google Play

Google gjør rapporter for salg og utleie av bøker på Google Play tilgjengelige via partnersenteret. Disse rapportene inneholder datoer for salgstransaksjoner, listeprisen ved salgstidspunktet og ISBN-nummeret. For bøker som blir leid ut, rapporterer Google også om leieperioden som ble kjøpt.

Refusjonsretningslinjer

Google aksepterer refusjonsforespørsler for kansellerte kjøp innen sju dager etter kjøpet ble gjort. Vi kan imidlertid vurdere forespørsler som kommer etter dette tidsrommet, f.eks. for å overholde gjeldende lover. Det blir ikke gitt noen refusjoner for bøker som er solgt for leieperioder på 24 timer, med mindre innholdet eller tjenesten ikke fungerer. Google gir alltid refusjoner for leie og kjøp dersom en bok på Google Play ikke fungerer som den skal, men det er opp til Google å avgjøre om en bok på Google Play fungerer som den skal eller ikke. Google kan også vurdere andre faktorer enn om boken på Google Play fungerer som den skal, f.eks. om en feil ble gjort under salget, og om refusjonsforespørselen ser ut til å være misbruk av ordningen. Når en refusjon blir gitt, reverseres salgstransaksjonen. Brukeren får ikke lenger tilgang til boken på Google Play, brukerens penger blir sendt tilbake, og kontoen din blir debitert. (Brukere kan i noen tilfeller beholde begrenset tilgang til en refundert bok på Google Play hvis de allerede har lastet ned en kopi til en leseenhet.)

Kopiering/innliming og utskrift

Utgiverne velger hvor mye av tekstinnholdet som kan kopieres og limes inn av Google Play-brukere. Vi anbefaler at du setter prosentandelen for kopiering og innliming til minst 10 % av innholdet for bøker som selges på Google Play, slik at brukere som tar notater i bøker, får en god brukeropplevelse mens de leser. Bøker kan ikke gjøres tilgjengelige for leie på Google Play med mindre du lar brukerne kopiere og lime inn minst 20 % av innholdet i bøkene.

Bøker som er ment å skulle skrives eller klippes i, eller som på annen måte krever fysiske sider for å bruke innholdet, må ha DRM-innstillingen slått av, slik at brukerne kan skrive ut boken. Bøker med disse egenskapene som har DRM slått på, blir fjernet fra butikken. Dette omfatter blant annet

  • fargebøker
  • oppgavebøker
  • bøker med mønstre som skal kunne klippes ut

Retningslinjer for innhold

Bøker du selger på Google Play, skal være i samsvar med de gjeldende retningslinjene for innhold for forleggere av bøker på Google Play. Du må begrense forhåndsvisningen av bøker som inneholder seksuelle bilder uten artistiske, utdanningsmessige eller politiske formål (der det er tillatt i henhold til lokal lov og rett), til 0 % synlig, og du må sette prisen for disse bøkene til minimum USD 1 eller tilsvarende i lokal valuta. Du kan ikke tilby slike bøker kostnadsfritt.

Kjøpervaluta

Google kan tillate at du oppfører spesifiserte priser for bøkene dine på Google Play, og at brukere kan kjøpe bøkene dine på Google Play, i en annen valuta enn den som gjelder for bankkontoen din («kjøpstransaksjoner i kjøpervaluta»). For kjøpstransaksjoner i kjøpervaluta blir du betalt via Google Payments gjennom bankoverføring i amerikanske dollar eller i valutaen som bankkontoen din bruker. Dette avgjøres av Google fra tid til annen basert på en vekslingskurs som brukes som grunnlag for kjøpesummen (i kjøpervalutaen) på tidspunktet for transaksjonen. For eksempel kan du oppgi priser for bøkene dine på Google Play i euro for belgiske brukere, og hvis bankkontoen din befinner seg i USA, betaler Google deg i amerikanske dollar. Valutakursen avgjøres av finansinstitusjonen som brukes av Google til å beregne valutakurser, og kan justeres basert på markedet uten at du varsles. Hvis en kjøpstransaksjon i kjøpervalutaen senere skal refunderes, reverseres, tilbakeføres eller justeres på en annen måte, bruker Google den samme valutakursen og valutaen som gjaldt for den opprinnelige kjøpstransaksjonen i kjøpervalutaen, for å regne ut beløpet. Google forbeholder seg retten til å belaste gebyrer for slik valutakonvertering.

Kjøpere får se bokpriser på Google Play i sin lokale valuta, USD eller EUR. Dette bestemmes av Google Play-butikken i det aktuelle landet. Hvis du ikke kan oppgi priser i kjøpevalutaen, kan du velge å tillate valutakonvertering i betalingssenteret i kontoen din. Dette gir Google tillatelse til å konvertere prisene som er angitt av deg i en basisvaluta, automatisk til andre valutaer. (Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle kontoer.) Du finner mer informasjon her.

Klienttjenesteavtale

Hvis du fungerer som distributør for bøker som er utgitt av et annet selskap, må du skrive under på en klienttjenesteavtale med Google. Klienttjenesteavtalen gir deg tillatelse til å levere digitale filer og implementere innstillinger for partnerprogrammet og Google Play for hver utgiver du representerer. Hver utgiver må også ha en avtale direkte med Google. Her finner du mer informasjon om hvordan du blir klienttjenesteleverandør.

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny