Bezwaar maken tegen een beslissing over je boek of account

In het beleid van Google Play Boeken staat informatie over het doel en het bedoelde gebruik van onze producten en services. Door dit beleid kan Google Play Boeken een positieve, productieve en inclusieve omgeving voor iedereen ontwikkelen en onderhouden. Meer informatie over het Contentbeleid voor uitgevers van Google Play Boeken

We blijven proactief en alert om misbruik van en schade aan onze producten en services te voorkomen. Voor de handhaving van ons beleid op grote schaal gebruiken we een combinatie van geautomatiseerde en menselijke evaluatie om content op Google Play Boeken te beoordelen. We verwijderen content die ons beleid schendt en schadelijk is voor gebruikers en het hele Google Play-ecosysteem. We gebruiken geavanceerde geautomatiseerde technologie om problematische of ongeautoriseerde content te herkennen en complexe zaken te escaleren naar speciaal getrainde experts.

Dit betekent dat we actie kunnen ondernemen om je content of account te verwijderen, op te schorten, uit te zetten of anderszins te beperken als we vaststellen dat deze content in strijd is met de wet of ons beleid.

Als je het niet eens bent met onze actie, kun je ons vragen de beslissing over je content of je account te beoordelen. Dit wordt soms een 'bezwaar' genoemd.

In de volgende gevallen kun je bezwaar maken:

  • Boekacties: als Google Play Boeken je content heeft verwijderd of anderszins heeft beperkt.
  • Accountacties: als Google Play Boeken je hele account heeft afgekeurd of je account heeft opgeschort.

Als je de content of accounteigenaar bent

Als er actie is ondernomen tegen je content of account, krijg je een melding over het type handhaving en de reden voor de handhavingsmaatregel. Bezwaar maken is misschien niet in alle omstandigheden beschikbaar. De melding die je krijgt, geeft als het goed is informatie over de vervolgstappen die je kunt nemen voor je content of account, waaronder je bezwaaropties.

Je kunt bezwaar maken tegen onze beslissing over je content of account als je denkt dat de maatregel onterecht is. Volg hiervoor de procedure die wordt vermeld in de communicatie van Google Play Boeken.

Bezwaarprocedure

Als je besluit bezwaar te maken, vragen we je waartegen je bezwaar wilt maken en waarom. Waar van toepassing kun je relevante informatie opnemen in het bezwaarformulier voor Google Play Boeken om aan te geven waarom je bezwaar maakt.

We raden je aan om informatie te verstrekken om je bezwaar te ondersteunen. Nadat we je bezwaar hebben beoordeeld, laten we je het resultaat weten. Als we het eens zijn met je bezwaar, nemen we passende maatregelen om onze eerdere beslissing terug te draaien.

Extra opties die voor je beschikbaar zijn

Als je onder de Digital Services Act (DSA) van de Europese Unie valt, kun je misschien ook je klacht doorverwijzen naar een gecertificeerde geschillencommissie. Kom meer te weten over de Digital Services Act (DSA) van de Europese Unie. Als je juridische vragen hebt of andere oplossingen wilt onderzoeken die misschien beschikbaar voor je zijn, waaronder de mogelijkheid om deze kwestie voor te leggen aan een rechtbank, kun je contact opnemen met je eigen advocaat.

Gerelateerde bron

Meer hulp nodig?

Probeer de volgende stappen:

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu