Duyệt xem và tìm kiếm trong Danh mục bộ sách

Tìm kiếm trong Danh mục bộ sách

Bạn có thể tìm kiếm bộ sách mong muốn trong Danh mục bộ sách tại tài khoản Trung tâm đối tác. Danh mục bộ sách cho thấy thông tin tổng quan về từng bộ sách. Bạn cũng có thể sắp xếp các bộ sách theo trạng thái.

Để tìm thêm thông tin về một bộ sách cụ thể, hãy nhấp vào tiêu đề của bộ sách đó rồi chuyển đến trang "Thông tin chi tiết về bộ sách".

Tìm kiếm theo tên bộ sách

  1. Ở đầu trang "Danh mục bộ sách", hãy nhấp vào hộp tìm kiếm.
  2. Nhập tên bộ sách.
    • Kết quả tìm kiếm bao gồm những cuốn sách thuộc bộ sách có tên khớp với cụm từ tìm kiếm.
Lưu ý: Các kết quả tìm kiếm không phân biệt chữ hoa chữ thường và bao gồm cả những kết quả khớp một phần. Ví dụ: nếu bạn tìm kiếm từ khoá chính sách công, những bộ sách mang tiêu đề có chứa từ "chính sách" sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
82437
false
false