Duyệt xem và tìm kiếm trong Danh mục bộ sách

Tìm kiếm trong Danh mục bộ sách

Bạn có thể tìm kiếm bộ sách mong muốn trong Danh mục bộ sách tại tài khoản Trung tâm đối tác. Danh mục bộ sách cho thấy thông tin tổng quan về từng bộ sách. Bạn cũng có thể sắp xếp các bộ sách theo trạng thái.

Để tìm thêm thông tin về một bộ sách cụ thể, hãy nhấp vào tiêu đề của bộ sách đó rồi chuyển đến trang "Thông tin chi tiết về bộ sách".

Tìm kiếm theo tên bộ sách

 1. Ở đầu trang "Danh mục bộ sách", hãy nhấp vào hộp tìm kiếm.
 2. Nhập tên bộ sách.
  • Kết quả tìm kiếm bao gồm những cuốn sách thuộc bộ sách có tựa đề khớp với cụm từ tìm kiếm.

Mẹo: Các cụm từ tìm kiếm không phân biệt chữ hoa chữ thường, và bao gồm cả những cụm từ khớp một phần. Ví dụ: Nếu bạn tìm kiếm từ khoá bill, kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị những đầu sách trong bộ sách có chứa từ “billionaire”.

Tạo một bộ sách

Sử dụng Danh mục bộ sách (nên dùng)
 1. Trong Trung tâm đối tác, hãy chọn Danh mục bộ sách.
 2. Ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấp vào nút + Thêm bộ sách.
 3. Nhập tên bộ sách vào hộp văn bản.
 4. Chỉ định loại sách.
  • Bạn có thể chọn giữa sách điện tử và sách nói.
 5. Nhập nội dung mô tả cho bộ sách vào hộp văn bản.
  • Bạn nên nhập nội dung mô tả, mặc dù đây không phải là yêu cầu bắt buộc. Người dùng có thể nhìn thấy nội dung mô tả trên Cửa hàng Play.
 6. Nhấp vào Tạo.
 7. Trong trang bộ sách mới, hãy nhấp vào nút + Thêm đầu sách.
  • Thêm đầu sách hiện có
   1. Nhấp vào cuốn sách mà bạn muốn thêm vào bộ sách.
   2. Chọn loại quan hệ với bộ sách.
   3. Thêm số hiệu cho cuốn sách.
    • Số hiệu sách phải là một số nguyên và không được nhảy cách hoặc lặp lại các số trong bộ sách.
   4. Nhấp vào Lưu.
  • Thêm đầu sách mới
   1. Trong trình đơn, hãy chọn + Thêm đầu sách mới.
   2. Làm theo lời nhắc để tạo cuốn sách mới.
Lưu ý: Tính năng này chỉ dành cho những bộ sách theo thứ tự, được đọc theo thứ tự cụ thể, và mỗi đầu sách được liên kết với một số.
Sử dụng Danh mục sách
 1. Trong Trung tâm đối tác, hãy chọn Danh mục sách.
 2. Chọn cuốn sách mà bạn muốn đưa vào bộ sách mới.
 3. Trong phần "Thông tin về sách", ở đầu trang, hãy nhấp vào thẻ Bộ sách.
 4. Thêm cuốn sách này vào bộ sách.
  • Thêm vào một bộ sách hiện có
   1. Nhấp vào + Thêm vào bộ sách hiện có.
   2. Nhập tên bộ sách vào hộp văn bản. 
   3. Chọn một lựa chọn trong trình đơn. 
   4. Chọn loại quan hệ với bộ sách sau đó Lưu.
   5. Nhập số của cuốn sách trong bộ sách.
   6. Nhấp vào Lưu.
  • Tạo bộ sách mới
   1. Nhấp vào + Tạo bộ sách mới.
   2. Nhập tên bộ sách.
   3. Chỉ định loại sách.
    • Bạn có thể chọn giữa sách điện tử và sách nói.
   4. Chỉ định loại bộ sách.
    • Bạn có thể chọn sách, truyện tranh và tiểu thuyết ngắn.
   5. Nhập nội dung mô tả cho bộ sách vào hộp văn bản.
    • Bạn nên nhập nội dung mô tả, mặc dù đây không phải là yêu cầu bắt buộc. Người dùng có thể nhìn thấy nội dung mô tả trên Cửa hàng Play.
   6. Nhấp vào Tạo.
   7. Trên trang bộ sách mới, hãy nhấp vào nút + Thêm đầu sách.
    • Thêm đầu sách hiện có
     1. Nhấp vào cuốn sách mà bạn muốn thêm vào bộ sách.
     2. Chọn loại quan hệ với bộ sách.
     3. Thêm số hiệu cho cuốn sách.
      • Số hiệu của cuốn sách phải là một số nguyên và không được nhảy cách hoặc lặp lại một số khác trong bộ sách.
     4. Nhấp vào Lưu.
    • Thêm đầu sách mới
     1. Trong trình đơn, hãy chọn + Thêm đầu sách mới.
     2. Làm theo lời nhắc để tạo cuốn sách mới.
 5. Nhấp vào Lưu.

Lưu ý:

 • Nếu bạn cung cấp thông tin về bộ sách khi thiết lập cuốn sách, thì hệ thống có thể tự động điền sẵn dữ liệu này vào các hộp văn bản. Nếu cần, bạn có thể cập nhật dữ liệu được tự động điền.
 • Tính năng này chỉ dành cho những bộ sách theo thứ tự, được đọc theo thứ tự cụ thể, và mỗi đầu sách được liên kết với một số.

Huỷ kích hoạt bộ sách

Sử dụng Danh mục bộ sách (nên dùng)
 1. Trong Trung tâm đối tác, hãy chọn Danh mục bộ sách.
 2. Bên cạnh bộ sách mà bạn muốn huỷ kích hoạt, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Huỷ kích hoạt.
Sử dụng trang Bộ sách
 1. Trong Trung tâm đối tác, hãy chọn Danh mục bộ sách.
 2. Chọn bộ sách mà bạn muốn huỷ kích hoạt.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào nút Huỷ kích hoạt.

Lọc kết quả tìm kiếm

Để thu hẹp kết quả tìm kiếm bằng bộ lọc, hãy nhấp vào tiêu đề cột.

 • Lọc theo loại: Các loại bộ sách bao gồm sách nói, sách điện tử, truyện tranh và tiểu thuyết ngắn. Loại bộ sách dựa trên định dạng bạn chọn trong siêu dữ liệu và thông tin về sách.
 • Lọc theo trạng thái: Các trạng thái của bộ sách gồm có đang hoạt động, cần hành động và đã huỷ kích hoạt.

Sắp xếp theo tên sách

Nhấp vào mỗi cột để sắp xếp sách theo tên sách theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Bài viết liên quan

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
4941314159398140247