เลือกดูและค้นหาแคตตาล็อกชุดหนังสือ

ค้นหาแคตตาล็อกชุดหนังสือ

คุณค้นหาชุดหนังสือได้จากแคตตาล็อกชุดหนังสือในบัญชีศูนย์พาร์ทเนอร์ แคตตาล็อกชุดหนังสือจะแสดงภาพรวมของหนังสือแต่ละชุด คุณยังจัดเรียงชุดหนังสือตามสถานะได้ด้วย

หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมของชุดหนังสือที่เจาะจง ให้คลิกชื่อชุดหนังสือดังกล่าวแล้วไปที่หน้า "รายละเอียดชุดหนังสือ"

ค้นหาชื่อชุดหนังสือ

 1. คลิกช่องค้นหาที่ด้านบนของหน้า "แคตตาล็อกชุดหนังสือ"
 2. ป้อนชื่อชุดหนังสือ
  • ผลการค้นหาจะแสดงหนังสือที่มีชื่อชุดหนังสือตรงกับข้อความค้นหา

เคล็ดลับ: การค้นหาไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ และรวมรายการที่ตรงกันบางส่วน เช่น หากคุณค้นหาคำว่า bill ผลการค้นหาจะแสดงชื่อชุดหนังสือที่มีคำว่า "billionaire" ด้วย

สร้างชุดหนังสือ

ใช้แคตตาล็อกชุดหนังสือ (แนะนํา)
 1. ในศูนย์พาร์ทเนอร์ ให้เลือกแคตตาล็อกชุดหนังสือ
 2. ที่มุมบนขวา ให้คลิกปุ่ม + เพิ่มชุด
 3. ป้อนชื่อชุดในกล่องข้อความ
 4. ระบุประเภทหนังสือ
  • เลือกระหว่าง eBook หรือหนังสือเสียง
 5. ป้อนคําอธิบายชุดหนังสือในกล่องข้อความ
  • (ไม่บังคับแต่แนะนํา) คําอธิบายจะแสดงให้ผู้ใช้ Play Store เห็น
 6. คลิกสร้าง
 7. ในหน้าชุดหนังสือใหม่ ให้คลิกปุ่ม + เพิ่มชื่อ
  • เพิ่มชื่อที่มีอยู่
   1. เลือกหนังสือที่ต้องการเพิ่มลงในชุด
   2. เลือกประเภทความสัมพันธ์ของชุด
   3. เพิ่มหมายเลขชุดของหนังสือ
    • หมายเลขชุดต้องเป็นจํานวนเต็ม และต้องไม่ข้ามหรือใช้หมายเลขซ้ำในชุดหนังสือ
   4. คลิกบันทึก
  • เพิ่มชื่อใหม่
   1. ในเมนู ให้คลิก + เพิ่มชื่อใหม่
   2. ทําตามข้อความแจ้งเพื่อสร้างหนังสือใหม่
เคล็ดลับ: ฟีเจอร์นี้ใช้ได้เฉพาะกับชุดหนังสือที่ต้องอ่านตามลําดับและแต่ละเล่มมีหมายเลขเชื่อมโยงกัน
ใช้แคตตาล็อกหนังสือ
 1. ในศูนย์พาร์ทเนอร์ ให้เลือกแคตตาล็อกหนังสือ
 2. เลือกหนังสือที่ต้องการใส่ไว้ในชุดหนังสือใหม่
 3. ในส่วน "ข้อมูลหนังสือ" ที่ด้านบนของหน้า ให้คลิกแท็บชุดหนังสือ
 4. เพิ่มหนังสือลงในชุด
  • เพิ่มลงในชุดที่มีอยู่
   1. คลิก "+ เพิ่มลงในชุดที่มีอยู่"
   2. ป้อนชื่อชุดในกล่องข้อความ 
   3. เลือกตัวเลือกจากเมนู 
   4. เลือกประเภทความสัมพันธ์ของชุดหนังสือ จากนั้น บันทึก
   5. ป้อนหมายเลขหนังสือในชุด
   6. คลิกบันทึก
  • สร้างชุดหนังสือใหม่
   1. คลิก + สร้างชุดหนังสือใหม่
   2. ป้อนชื่อชุดหนังสือ
   3. ระบุประเภทหนังสือ
    • เลือกระหว่าง eBook หรือหนังสือเสียง
   4. ระบุประเภทชุดหนังสือ
    • เลือกระหว่างหนังสือ การ์ตูน และไลท์โนเวล
   5. ป้อนคําอธิบายชุดหนังสือในกล่องข้อความ
    • (ไม่บังคับแต่แนะนํา) คําอธิบายจะแสดงให้ผู้ใช้ Play Store เห็น
   6. คลิกสร้าง
   7. จากหน้าชุดหนังสือใหม่ ให้คลิกปุ่ม + เพิ่มชื่อ
    • เพิ่มชื่อที่มีอยู่
     1. เลือกหนังสือที่ต้องการเพิ่มลงในชุด
     2. เลือกประเภทความสัมพันธ์ของชุด
     3. เพิ่มหมายเลขชุดของหนังสือ
      • หมายเลขชุดต้องเป็นจํานวนเต็ม และต้องไม่ข้ามหรือใช้หมายเลขซ้ำในชุดหนังสือ
     4. คลิกบันทึก
    • เพิ่มชื่อใหม่
     1. ในเมนู ให้คลิก + เพิ่มชื่อใหม่
     2. ทําตามข้อความแจ้งเพื่อสร้างหนังสือใหม่
 5. คลิกบันทึก

เคล็ดลับ

 • หากคุณได้ให้ข้อมูลชุดหนังสือไว้เมื่อตั้งค่าหนังสือ ข้อมูลนั้นอาจแสดงในกล่องข้อความโดยอัตโนมัติ คุณอัปเดตข้อมูลที่ระบบป้อนโดยอัตโนมัติได้หากจําเป็น
 • ฟีเจอร์นี้ใช้ได้เฉพาะกับชุดหนังสือที่ต้องอ่านตามลําดับและแต่ละเล่มมีหมายเลขเชื่อมโยงกัน

ปิดใช้งานชุดหนังสือ

ใช้แคตตาล็อกชุดหนังสือ (แนะนํา)
 1. ในศูนย์พาร์ทเนอร์ ให้เลือกแคตตาล็อกชุดหนังสือ
 2. ข้างชุดหนังสือที่ต้องการปิดใช้งาน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ปิดใช้งาน
ใช้หน้าชุดหนังสือ
 1. ในศูนย์พาร์ทเนอร์ ให้เลือกแคตตาล็อกชุดหนังสือ
 2. เลือกชุดหนังสือที่ต้องการปิดใช้งาน
 3. คลิกปุ่มปิดใช้งานที่ด้านขวาบน

กรองการค้นหา

หากต้องการใช้ตัวกรองเพื่อจํากัดการค้นหาให้แคบลง ให้คลิกส่วนหัวของคอลัมน์

 • กรองตามประเภท: ประเภทชุดหนังสือ ได้แก่ หนังสือเสียง, eBook, หนังสือการ์ตูน และไลท์โนเวล ซึ่งอิงจากรูปแบบที่เลือกในข้อมูลเมตาและข้อมูลของหนังสือ
 • กรองตามสถานะ: สถานะของชุดหนังสือ ได้แก่ เผยแพร่ ต้องดําเนินการ และปิดใช้งาน

จัดเรียงตามชื่อ

คลิกแต่ละคอลัมน์เพื่อจัดเรียงหนังสือตามชื่อในลำดับ ก-ฮ หรือ ฮ-ก

บทความที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก