Pregledavanje i pretraživanje kataloga serijala

Pretraživanje kataloga serijala

Serijal možete potražiti u katalogu serijala na svojem računu za Partnerski centar. U katalogu serijala prikazuje se pregled svakog serijala. Možete i poredati serijale po statusu.

Da biste pronašli više pojedinosti o određenom serijalu, kliknite naslov serijala i otvorite stranicu s pojedinostima o serijalu.

Pretraživanje naslova serijala

 1. Pri vrhu stranice Katalog serijala kliknite okvir za pretraživanje.
 2. Unesite naziv serijala.
  • Rezultati pretraživanja uključuju knjige s naslovom serijala koji se podudara s pojmovima za pretraživanje.

Savjet: pretraživanja ne razlikuju velika i mala slova i uključuju djelomična podudaranja. Na primjer, ako tražite mili, u rezultatima pretraživanja prikazat će se naslovi serijala koji uključuju pojam "milijarder".

Izrada serijala

Upotreba kataloga serijala (preporučeno)
 1. U Partnerskom centru odaberite Katalog serijala.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite gumb + Dodaj serijal.
 3. U tekstni okvir unesite naziv serijala.
 4. Navedite vrstu knjige.
  • Možete odabrati između e-knjige i audioknjige.
 5. U tekstni okvir unesite opis serijala.
  • To nije obavezno, ali se preporučuje. Opis je vidljiv korisnicima u Trgovini Play.
 6. Kliknite Izradi.
 7. Na stranici novog serijala kliknite gumb + Dodaj naslov.
  • Dodavanje postojećeg naslova
   1. Odaberite knjigu koju želite dodati u serijal.
   2. Odaberite vrstu odnosa prema serijalu.
   3. Dodajte broj knjige u serijalu.
    • Broj u serijalu mora biti cijeli broj i ne može preskočiti ili ponoviti neki drugi broj u serijalu.
   4. Kliknite Spremi.
  • Dodavanje novog naslova
   1. Na izborniku odaberite + Dodaj novi naslov.
   2. Slijedite upute za izradu nove knjige.
Savjet: ta je značajka dostupna samo za serijale s poredanim dijelovima koji se čitaju određenim redoslijedom i svakom je naslovu pridružen broj.
Upotreba kataloga knjiga
 1. U Partnerskom centru odaberite Katalog knjiga.
 2. Odaberite knjigu za koju želite da bude dio novog serijala.
 3. U odjeljku Informacije o knjizi pri vrhu stranice kliknite karticu Serijali.
 4. Dodajte knjigu u serijal.
  • Dodavanje u postojeći serijal
   1. Kliknite + Dodaj u postojeći serijal.
   2. U tekstni okvir unesite naziv serijala. 
   3. Odaberite opciju s izbornika. 
   4. Odaberite vrstu odnosa prema serijalu a zatim Spremi.
   5. Unesite broj knjige u serijalu.
   6. Kliknite Spremi.
  • Izrada novog serijala
   1. Kliknite + Izradi novi serijal.
   2. Unesite naziv serijala.
   3. Navedite vrstu knjige.
    • Možete odabrati između e-knjige i audioknjige.
   4. Navedite vrstu serijala
    • Možete birati između knjige, stripa i laganog romana (ranobea).
   5. U tekstni okvir unesite opis serijala.
    • To nije obavezno, ali se preporučuje. Opis je vidljiv korisnicima u Trgovini Play.
   6. Kliknite Izradi.
   7. Na stranici novog serijala kliknite gumb + Dodaj naslov.
    • Dodavanje postojećeg naslova
     1. Odaberite knjigu koju želite dodati u serijal.
     2. Odaberite vrstu odnosa prema serijalu.
     3. Dodajte broj knjige u serijalu.
      • Broj u serijalu mora biti cijeli broj i ne može preskočiti niti ponoviti neki drugi broj u serijalu.
     4. Kliknite Spremi.
    • Dodavanje novog naslova
     1. Na izborniku odaberite + Dodaj novi naslov.
     2. Slijedite upute za izradu nove knjige.
 5. Kliknite Spremi.

Savjeti:

 • Ako ste podatke o serijalu naveli prilikom postavljanja knjige, tekstni okviri mogu se automatski popuniti podacima. Ako je potrebno, možete ažurirati automatski popunjene podatke.
 • Ta je značajka dostupna samo za serijale s poredanim dijelovima koji se čitaju određenim redoslijedom i svakom je naslovu pridružen broj.

Deaktivacija serijala

Upotreba kataloga serijala (preporučeno)
 1. U Partnerskom centru odaberite Katalog serijala.
 2. Pored serijala koji želite deaktivirati kliknite Više Više a zatim Deaktiviraj.
Upotreba stranice Serijal
 1. U Partnerskom centru odaberite Katalog serijala.
 2. Odaberite serijal koji želite deaktivirati.
 3. U gornjem desnom kutu kliknite gumb Deaktiviraj.

Filtriranje pretraživanja

Da biste suzili pretraživanje pomoću filtara, kliknite zaglavlja stupaca.

 • Filtriranje po vrsti: vrste serijala uključuju audioknjige, e-knjige, stripove i lagane romane (ranobe). Vrsta serijala temelji se na formatu koji ste odabrali u metapodacima i informacijama o knjizi.
 • Filtriranje po statusu: statusi serijala uključuju uživo, potrebna je radnja i deaktivirano.

Poredavanje po naslovu

Kliknite pojedini stupac da biste poredali knjige po naslovu uzlaznim ili silaznim redoslijedom.

Povezani članci

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
13040757900963505423