Báo cáo vấn đề về sách

Nếu gặp vấn đề về một cuốn sách trên Google Play, bạn có thể báo cáo cuốn sách đó để nhóm của chúng tôi có thể điều tra vấn đề.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
720970900370615128