Báo cáo vấn đề về sách

Nếu gặp vấn đề về một cuốn sách trên Google Play, bạn có thể báo cáo cuốn sách đó để nhóm của chúng tôi có thể điều tra vấn đề.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
82437