Kvalita vyhľadávania

Z dôvodu poskytovania optimálnych podmienok pri vyhľadávaní pre všetkých používateľov si vyhradzujeme právo upraviť umiestnenie akéhokoľvek obsahu, ktorý budeme považovať za obsah s nízkou kvalitou. Medzi takýto obsah môže patriť obsah, ktorý podľa nás nemá jedinečnú hodnotu z hľadiska nášho indexu ani z hľadiska celkovej kvality nami poskytovaných služieb. Môže k tomu dôjsť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a môže to mať vplyv na to, kde sa vaše knihy budú zobrazovať a zaraďovať v službách Knihy Google a Google Play.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?