Meklēšanas kvalitāte

Lai mēs saviem lietotājiem varētu nodrošināt optimālu meklēšanas pieredzi, mēs paturam tiesības pielāgot novietojumu jebkuram saturam, kuru uzskatām par zemas kvalitātes saturu. Šāds zemas kvalitātes saturs var būt saturs, kas, mūsuprāt, nepievieno unikālu vērtību mūsu rādītājam un lietotāju pieredzei kopumā. Tas var ietekmēt grāmatu rādīšanas un piedāvāšanas vietu pakalpojumos Google grāmatas un Google Play jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?