Meklēšanas kvalitāte

Lai mēs saviem lietotājiem varētu nodrošināt optimālu meklēšanas pieredzi, mēs paturam tiesības pielāgot novietojumu jebkuram saturam, kuru uzskatām par zemas kvalitātes saturu. Šāds zemas kvalitātes saturs var būt saturs, kas, mūsuprāt, nepievieno unikālu vērtību mūsu rādītājam un lietotāju pieredzei kopumā. Tas var ietekmēt grāmatu rādīšanas un piedāvāšanas vietu pakalpojumos Google grāmatas un Google Play jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Izmēģiniet norādītās nākamās darbības.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
14266001652376808614