Δημιουργία εκπτώσεων πακέτου για βιβλία σε μια σειρά

Μπορείτε να προσφέρετε εκπτωτικές τιμές σε χρήστες, όταν αγοράζουν δύο ή περισσότερα βιβλία κάθε φορά. Μπορείτε να δημιουργήσετε έως και τρία επίπεδα έκπτωσης ανά καμπάνια, όπου όσο περισσότερα βιβλία αγοράζουν οι χρήστες, τόσο μεγαλύτερη είναι η έκπτωση.

Καταλληλότητα έκπτωσης πακέτου

Συμβουλή: Τα βιβλία πρέπει να περιλαμβάνονται σε μια σειρά για να πληρούν τις προϋποθέσεις για εκπτώσεις πακέτου. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις σειρές.

Για να είναι μια σειρά κατάλληλη για εκπτώσεις πακέτου, τα βιβλία της σειράς πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

 • Η σειρά πρέπει να είναι διαθέσιμη στο Google Play.
 • Τα βιβλία σε μια σειρά πρέπει να έχουν πλήρη μεταδεδομένα. Η σειρά δεν μπορεί να έχει κενά ή διπλότυπους αριθμούς σειράς.
 • Η σειρά πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 2 βιβλία. Οι προ-παραγγελίες δεν είναι κατάλληλες.
 • Η μέση τιμή ενός βιβλίου σε μια σειρά πρέπει να είναι μικρότερη από 20 USD.
 • Τα βιβλία της σειράς πρέπει να προέρχονται από τον ίδιο λογαριασμό εκδότη στο κέντρο συνεργατών.
 • Τα βιβλία πρέπει να ανήκουν σε μία σειρά.
 • Τα ebook και τα ηχητικά βιβλία είναι κατάλληλα.

Δημιουργία και διαχείριση εκπτώσεων πακέτου

Δημιουργία νέας έκπτωσης πακέτου

Σημαντικό:

 • Για πολλά επίπεδα έκπτωσης, το ποσοστό έκπτωσης πρέπει να αυξάνεται καθώς αγοράζονται περισσότερα βιβλία.
 • Αν οι πληροφορίες στη σελίδα πακέτου είναι εσφαλμένες, ελέγξτε τα μεταδεδομένα που παρέχονται για τα βιβλία της συγκεκριμένης σειράς. Ενδέχεται να χρειαστούν έως και 24 ώρες για να εμφανιστούν στη σελίδα της σειράς οι αλλαγές που έχουν γίνει στα βιβλία.
 • Μπορείτε να θέσετε σε παύση ή να συνεχίσετε μια καμπάνια που έχετε δημιουργήσει, αλλά δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειές της.

 

 1. Στο Κέντρο Συνεργατών, κάντε κλικ στην επιλογή Προωθήσεις.
 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή τύπου προώθησης και μετά Πακέτα σειρών.
 3. Καταχωρίστε τα στοιχεία της προώθησης:
  • Το όνομα της προώθησης, το οποίο εμφανίζεται μόνο σε εσάς
  • Την ημερομηνία έναρξης
  • Την προαιρετική ημερομηνία λήξης
 4. Για να βρείτε μια διαθέσιμη σειρά, κάντε κλικ στο πλαίσιο στην ενότητα Σειρές βιβλίων.
 5. Στην ενότητα Κατάλληλες σειρές, επιλέξτε τη σειρά.
  • Μπορείτε να επιλέξετε μία ή πολλές σειρές.
   • Αν επιλέξετε πολλές σειρές, τα ίδια επίπεδα έκπτωσης θα εφαρμοστούν σε όλες τις επιλεγμένες σειρές.
   • Δεν μπορείτε να συνδυάσετε βιβλία από διαφορετικές σειρές σε ένα πακέτο.
  • Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σειρές, κάντε κλικ στο δεξί βέλος δεξί βέλος.
  • Αφού επιλέξετε μια σειρά, μπορείτε να ελέγξετε τα εξής:
   • Τον αριθμό των βιβλίων στη σειρά
   • Τον τύπο των βιβλίων
   • Τη γλώσσα των βιβλίων
   • Χώρες διαθεσιμότητας
 6. Αν δεν βρίσκετε τη σειρά σας, ανατρέξτε στη λίστα Μη κατάλληλες σειρές.
 7. Για να επιλέξετε τις χώρες στις οποίες θέλετε να εφαρμοστεί η προώθηση σειράς, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού τοποθεσιών.
 8. Αν δημιουργήσετε μια προσφορά πακέτου που περιλαμβάνει πολλές σειρές, μπορείτε να επιλέξετε οποιεσδήποτε χώρες στις οποίες διατίθεται προς πώληση μία από τις σειρές. Ωστόσο, η προσφορά πακέτου θα διατίθεται μόνο σε χρήστες που βρίσκονται σε χώρες όπου διατίθεται προς πώληση μια σειρά.
  • Παράδειγμα προσφοράς με πολλές σειρές.
   • Χώρες διαθεσιμότητας σειράς A: ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία
   • Χώρες διαθεσιμότητας σειράς B: Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία
   • Χώρες που έχουν επιλεγεί για πακέτο πολλών σειρών: ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία
   • Ορατότητα προσφοράς:
    • Γερμανία και Γαλλία: Διατίθενται και οι δύο σειρές
    • ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο: Διατίθεται μόνο η σειρά Α
    • Ισπανία: Διατίθεται μόνο η σειρά B
  • Αν επιλέξετε πάνω από 100 σειρές, μπορείτε να επιλέξετε μόνο μία χώρα. Αν επιλέξετε λιγότερες από 100 σειρές, μπορείτε να επιλέξετε όλες τις κατάλληλες χώρες.
 9. Για να ομαδοποιήσετε επίπεδα έκπτωσης, ορίστε το ποσοστό έκπτωσης ανά αριθμό βιβλίων της ίδιας σειράς που αγοράζονται. Κάθε έκπτωση ισχύει μόνο για έναν συγκεκριμένο αριθμό βιβλίων.
  • Παράδειγμα:
   • Τρία βιβλία με έκπτωση 15%
   • Επτά βιβλία για έκπτωση 30%
   • Εννιά βιβλία με έκπτωση 25% (δεν επιτρέπεται)
   • Εννιά βιβλία με έκπτωση 35% (επιτρέπεται)
  • Μπορείτε να ορίσετε έως και τρία επίπεδα έκπτωσης ανά καμπάνια με την επιλογή Προσθήκη έκπτωσης.
  • Για κάθε έκπτωση πακέτου πρέπει να απαιτείται η αγορά τουλάχιστον 2 βιβλίων.
Έλεγχος των πακέτων σας
 1. Στο Κέντρο Συνεργατών, κάντε κλικ στο στοιχείο Προωθήσεις και μετά Πακέτα σειρών.
 2. Επιλέξτε την καμπάνια πακέτου που θέλετε να ελέγξετε.
 3. Στην επιλεγμένη καμπάνια πακέτου, μπορείτε να βρείτε τα εξής:
  • Τον αριθμό των αγορών με έκπτωση πακέτου. Στο κάτω μέρος της σελίδας, ανατρέξτε στην ενότητα Λεπτομέρειες έκπτωσης.
  • Ένα υπολογιστικό φύλλο των συναλλαγών σας με δυνατότητα λήψης.

Για να βρείτε τις πωλήσεις σας με έκπτωση πακέτου:

 • Στο Κέντρο Συνεργατών, κάντε κλικ στο στοιχείο Αναφορές και μετά Αναφορά συναλλαγών πωλήσεων Google Play.

Η τιμή πώλησης αναφέρει την έκπτωση πακέτου από κάθε βιβλίο στο πακέτο.

Παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο αναφέρονται οι εκπτώσεις πακέτου
 • Αριθμός βιβλίων: 3
  • Βιβλίο 1: 10 $
  • Βιβλίο 2: 5 $
  • Βιβλίο 3: 10 $
  • Συνολική τιμή αγοράς: 25 $
 • Έκπτωση πακέτου: Τρία βιβλία με έκπτωση 25%
 • Τιμή αγοράς: 18,75 $
 • Εξοικονόμηση: 6,25 $
 • Τιμή πώλησης αναφοράς συναλλαγών
  • Βιβλίο 1: 7,50 $
  • Βιβλίο 2: 3,75 $
  • Βιβλίο 3: 7,50 $
Παύση ή συνέχιση των καμπανιών έκπτωσης πακέτου

Για να θέσετε σε παύση μια καμπάνια:

 1. Στο Κέντρο Συνεργατών, κάντε κλικ στο στοιχείο Προωθήσεις και μετά Πακέτα σειρών.
 2. Επιλέξτε την προώθηση που θέλετε να θέσετε σε παύση.
 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση προώθησης και μετά Παύση.

Για να συνεχίσετε μια καμπάνια:

 1. Στο Κέντρο Συνεργατών, κάντε κλικ στο στοιχείο Προωθήσεις και μετά Πακέτα σειρών.
 2. Επιλέξτε την προώθηση που θέλετε να συνεχίσετε.
 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση προώθησης και μετά Συνέχιση.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
7207123617561963145
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
82437