Početak upotrebe serijala

Važno:

 • Neke značajke možda nisu dostupne u vašoj državi.
Stranica serijala na Google Playu namjenska je stranica na kojoj se nalazi grupa knjiga koje se trebaju pročitati ili poslušati određenim redoslijedom. Nakon što stranica serijala postane dostupna, serijal može ispunjavati kriterije za promocije paketa.

Izrada serije na Playu

Upotreba kataloga serijala (preporučeno)
 1. U Partnerskom centru odaberite Katalog serijala.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite gumb + Dodaj serijal.
 3. U tekstni okvir unesite naziv serijala.
 4. Navedite vrstu knjige.
  • Možete odabrati između e-knjige i audioknjige.
 5. U tekstni okvir unesite opis serijala.
  • To nije obavezno, ali se preporučuje. Opis je vidljiv korisnicima u Trgovini Play.
 6. Kliknite Izradi.
 7. Na stranici novog serijala kliknite gumb + Dodaj naslov.
  • Dodavanje postojećeg naslova
   1. Odaberite knjigu koju želite dodati u serijal.
   2. Odaberite vrstu odnosa prema serijalu.
   3. Dodajte broj knjige u serijalu.
    • Broj u serijalu mora biti cijeli broj i ne može preskočiti ili ponoviti neki drugi broj u serijalu.
   4. Kliknite Spremi.
  • Dodavanje novog naslova
   1. Na izborniku odaberite + Dodaj novi naslov.
   2. Slijedite upute za izradu nove knjige.
Savjet: ta je značajka dostupna samo za serijale s poredanim dijelovima koji se čitaju određenim redoslijedom i svakom je naslovu pridružen broj.
Upotreba kataloga knjiga
 1. U Partnerskom centru odaberite Katalog knjiga.
 2. Odaberite knjigu za koju želite da bude dio novog serijala.
 3. U odjeljku Informacije o knjizi pri vrhu stranice kliknite karticu Serijali.
 4. Dodajte knjigu u serijal.
  • Dodavanje u postojeći serijal
   1. Kliknite + Dodaj u postojeći serijal.
   2. U tekstni okvir unesite naziv serijala. 
   3. Odaberite opciju s izbornika. 
   4. Odaberite vrstu odnosa prema serijalu a zatim Spremi.
   5. Unesite broj knjige u serijalu.
   6. Kliknite Spremi.
  • Izrada novog serijala
   1. Kliknite + Izradi novi serijal.
   2. Unesite naziv serijala.
   3. Navedite vrstu knjige.
    • Možete odabrati između e-knjige i audioknjige.
   4. Navedite vrstu serijala
    • Možete birati između knjige, stripa i laganog romana (ranobea).
   5. U tekstni okvir unesite opis serijala.
    • To nije obavezno, ali se preporučuje. Opis je vidljiv korisnicima u Trgovini Play.
   6. Kliknite Izradi.
   7. Na stranici novog serijala kliknite gumb + Dodaj naslov.
    • Dodavanje postojećeg naslova
     1. Odaberite knjigu koju želite dodati u serijal.
     2. Odaberite vrstu odnosa prema serijalu.
     3. Dodajte broj knjige u serijalu.
      • Broj u serijalu mora biti cijeli broj i ne može preskočiti niti ponoviti neki drugi broj u serijalu.
     4. Kliknite Spremi.
    • Dodavanje novog naslova
     1. Na izborniku odaberite + Dodaj novi naslov.
     2. Slijedite upute za izradu nove knjige.
 5. Kliknite Spremi.

Savjeti:

 • Ako ste podatke o serijalu naveli prilikom postavljanja knjige, tekstni okviri mogu se automatski popuniti podacima. Ako je potrebno, možete ažurirati automatski popunjene podatke.
 • Ta je značajka dostupna samo za serijale s poredanim dijelovima koji se čitaju određenim redoslijedom i svakom je naslovu pridružen broj.

Deaktivacija serijala

Upotreba kataloga serijala (preporučeno)
 1. U Partnerskom centru odaberite Katalog serijala.
 2. Pored serijala koji želite deaktivirati kliknite Više Više a zatim Deaktiviraj.
Upotreba stranice Serijal
 1. U Partnerskom centru odaberite Katalog serijala.
 2. Odaberite serijal koji želite deaktivirati.
 3. U gornjem desnom kutu kliknite gumb Deaktiviraj.

Slanje metapodataka serije

Naziv serije

Naziv serijala koji želite izraditi.

 • Nakon što kliknete knjigu u katalogu, u odjeljku Serijal na kartici Informacije o knjizi možete pronaći polje Naziv serijala.
 • Naziv serijala mora se podudarati sa svim knjigama u serijalu, uključujući velika i mala slova, razmake i druge interpunkcijske znakove.
Savjet: kada upotrebljavate ONIX, <TitleElement> kompoziti s <TitleElementlevel> od 02 smatraju se nazivom serije. Saznajte više o ONIX-u.
Broj serije
 • Broj serijala svake knjige mora biti cijeli arapski broj.
 • Za svaku knjigu potreban je broj, bez preskakanja ili ponovljenih brojeva.
Savjet: postoji iznimka za knjige u posebnim vrstama knjiga bez uzastopnih brojeva.
Žanr
Nakon što kliknete knjigu u katalogu, možete dodati žanrove kada odaberete Žanr pri vrhu kartice Informacije o knjizi.

Ako su knjige u vašoj seriji stripovi, grafički romani, manga ili lagani romani, dodajte odgovarajući žanr naveden u nastavku za sve knjige u seriji. Play upotrebljava te informacije kako bi korisnicima pružao najrelevantnije informacije.

Unesite i točan jezik knjige u podatke o knjizi.

Posebne vrste knjiga

Da biste pomogli svojim korisnicima i Playu da razumiju odnos između knjiga, u naslov knjige uključite riječi koje ukazuju na njezinu posebnu vrstu:

 • Kompilacija
 • Paket
 • Omnibus
 • Posebno izdanje

Za pakete i kompilacije možete izraditi popuste na pakete koji grupiraju pojedinačne naslove. Saznajte kako izraditi popuste na pakete za knjige u serijalu. Ponuda popusta na pakete:

 • bolji korisnički doživljaj
 • dodatna promotivna kontrola za izdavače.

Kako Google Play prikazuje knjige u seriji

Google Play optimizira način prikazivanja stranice o seriji na temelju žanra knjige. 

Ako je vaša knjiga u žanru strip, grafički roman, manga ili lagani roman, Play će prikazivati:

 • podnaslov knjige
 • naziv serije
 • broj serije.

Ako je vaša knjiga u žanru koji nije prethodno naveden, Play prikazuje:

 • naslov knjige
 • naziv serije
 • broj serije.

Ažuriranje metapodataka serije

1. opcija: ažuriranje metapodataka putem stranice Katalog serijala (preporučeno)
 1. U Partnerskom centru odaberite Katalog serijala.
 2. Potražite serijal ili se pomaknite do njega.
 3. Odaberite serijal.
 4. Odaberite gumb Uredi informacije o serijalu.
2. opcija: ažuriranje metapodataka putem stranice Kataloga knjiga
 1. U Partnerskom centru kliknite Katalog knjiga.
 2. Kliknite bilo koju knjigu koja je dio serijala koji želite urediti.
 3. Pri vrhu stranice u odjeljku Informacije o knjizi kliknite Serijal.
 4. Kliknite Pogledajte stranicu s pojedinostima o serijalu.
 5. Uredite metapodatke serijala.

Savjet: ako Google Play ne prikaže izmjene u roku od 48 sati, obratite se našoj korisničkoj podršci.

Dodavanje knjige u serijal

Knjige možete dodati u novi ili postojeći serijal.

1. opcija: dodavanje knjige putem stranice Katalog serijala (preporučeno)
 1. U Partnerskom centru odaberite Katalog serijala.
 2. Potražite serijal.
 3. Odaberite serijal.
 4. U odjeljku Naslovi serijala kliknite Dodaj naslov.

Dodavanje postojećeg naslova

 1. Odaberite knjigu koju želite dodati u serijal.
 2. Odaberite vrstu odnosa prema serijalu.
 3. Dodajte broj knjige u serijalu.
  • Broj u serijalu mora biti cijeli broj i ne može preskočiti niti ponoviti neki drugi broj u serijalu.
 4. Kliknite Spremi.

Dodavanje novog naslova

 1. Na izborniku kliknite + Dodaj novi naslov.
 2. Slijedite upute za izradu nove knjige.
2. opcija: dodavanje putem stranice s pojedinostima o knjizi
 1. U Partnerskom centru kliknite Katalog knjiga.
 2. Odaberite knjigu koju želite dodati u serijal.
 3. Pri vrhu stranice u odjeljku Informacije o knjizi kliknite Serijal.
 4. Dodajte knjigu u serijal.

Dodavanje knjige u novi serijal

 1. U odgovarajuće tekstne okvire unesite naziv serijala i broj u serijalu.
  • Broj u serijalu mora biti cijeli broj i ne može preskočiti niti ponoviti neki drugi broj u serijalu.
 2. Kliknite Spremi.

Savjet: ako ste prilikom dodavanja knjige naveli podatke o serijalu, metapodaci se mogu automatski popuniti. Metapodatke možete ažurirati ili izbrisati.

Dodavanje knjige u postojeći serijal

 1. Kliknite Dodaj u postojeći serijal.
 2. S padajućeg izbornika odaberite serijal u koji želite dodati knjigu.
 3. Odaberite vrstu odnosa prema serijalu.
 4. Dodajte broj knjige u serijalu.
  • Broj u serijalu mora biti cijeli broj i ne može preskočiti niti ponoviti neki drugi broj u serijalu.
 5. Kliknite Spremi.
3. opcija: dodavanje putem stranice Katalog knjiga
 1. U Partnerskom centru kliknite Katalog knjiga.
 2. Potražite serijal.
 3. Odaberite serijal.
 4. Da biste otvorili stranicu serijala, kliknite filtar koji sadrži naziv serijala.
 5. U odjeljku Naslovi serijala kliknite Dodaj naslov.
 6. Potražite knjigu koju želite dodati u serijal.
 7. Odaberite knjigu koju želite dodati.
 8. Odaberite vrstu odnosa prema serijalu.
 9. Dodajte broj knjige u serijalu.
  • Broj u serijalu mora biti cijeli broj i ne može preskočiti niti ponoviti neki drugi broj u serijalu.
 10. Kliknite Spremi.

Savjet:

Da biste promijenili redoslijed naslova u serijalu:

 1. Na stranici serijala pomaknite se do odjeljka Naslovi serijala.
 2. Da biste promijenili redoslijed, povucite i ispustite naslove.

Povezani članci

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
8523262954712293838
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
true
true
82437