Câu hỏi thường gặp: Gửi thông tin thuế tại Hoa Kỳ cho Google

Hãy tham khảo phần Câu hỏi thường gặp này để nắm được thông tin thuế tại Hoa Kỳ mà bạn cần gửi cho Google.

Khấu lưu và báo cáo

Theo Chương 3 của Bộ luật Thuế vụ Hoa Kỳ, Google có trách nhiệm khấu lưu thuế và báo cáo khi một đối tác không phải Người Hoa Kỳ nhận được khoản thu nhập phát sinh tại Hoa Kỳ. Google cũng có nghĩa vụ thực hiện hoạt động khấu lưu thuế dự phòng (nếu áp dụng) theo Chương 61 và Mục 3406 của Bộ luật Thuế vụ Hoa Kỳ.

Thông tin thuế gửi cho Google được dùng để xác định đúng tỷ lệ khấu lưu đối với các khoản thanh toán bạn nhận được sau này.

Chương 3: Khấu lưu thuế ở Hoa Kỳ

Nếu bạn đã được xác nhận một cách hợp lệ là doanh nghiệp ngoài Hoa Kỳ hoặc cá nhân không phải Người Hoa Kỳ, thì chỉ một phần doanh thu bạn kiếm được từ người dùng tại Hoa Kỳ phải chịu thuế khấu lưu và phải báo cáo thông tin thuế tại Hoa Kỳ. Đó là các khoản doanh thu (chẳng hạn như các lượt xem quảng cáo, giao dịch, gói thuê báo) đến từ việc sử dụng tại Hoa Kỳ.

Các đối tác tại Hoa Kỳ cần cung cấp mã số định danh người nộp thuế hợp lệ tại Hoa Kỳ để xác nhận họ được miễn thuế khấu lưu tại Hoa Kỳ (theo Chương 3 của Bộ luật Thuế vụ Hoa Kỳ).

Tỷ lệ khấu lưu thuế tại Hoa Kỳ sẽ được tính dựa trên các giấy tờ về thuế bạn đã cung cấp cho Google.

Nếu không nhận được biểu mẫu thuế hợp lệ, Google có thể áp dụng tỷ lệ khấu lưu thuế dự phòng là 24% hoặc tỷ lệ khấu lưu theo chương 3 là 30% đối với các khoản thanh toán phải chịu thuế khấu lưu. Mức thuế này chỉ có thể được giảm nếu bạn là cư dân nộp thuế của một quốc gia/khu vực có ký kết hiệp định về thu nhập với Hoa Kỳ và bạn cung cấp một biểu mẫu thuế hợp lệ cùng với yêu cầu hưởng lợi ích hợp lệ theo hiệp định thuế. Bạn sẽ thấy số tiền cuối cùng được khấu lưu trong báo cáo thu nhập hằng tháng.

Khấu lưu thuế dự phòng

Trong một số trường hợp, Google có thể phải khấu lưu 24% trên tổng thu nhập đủ điều kiện của người nhận thanh toán, bao gồm những trường hợp sau:

 • Nếu thông tin thuế bạn nhập trên biểu mẫu thuế được phát hiện là chưa đúng sự thật hoặc chưa chính xác, đồng thời bạn được xem là Người Hoa Kỳ theo quy tắc giả định khấu lưu thuế của Hoa Kỳ.

Nếu bạn có thu nhập bị khấu lưu từ một khoản thanh toán, thì đó là do hồ sơ của chúng tôi cho thấy bạn phải chịu khấu lưu thuế vào thời điểm thanh toán.

Nếu bạn cho rằng mình không thuộc đối tượng phải khấu lưu thuế, hãy cập nhật thông tin thuế trong tài khoản của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Chuẩn bị sẵn sàng điền vào biểu mẫu thuế

Tại sao tôi được yêu cầu hoàn thành biểu mẫu này?

Bạn được yêu cầu hoàn thành biểu mẫu này nhằm giúp Google tuân thủ các nghĩa vụ theo Mục 1441 (Chương 3) và Mục 3406 của Bộ luật Thuế vụ Hoa Kỳ.

Biểu mẫu này dùng để xác định đúng tỷ lệ khấu lưu đối với các khoản thanh toán phải chịu thuế mà bạn nhận được, trong trường hợp các khoản thanh toán sau này phải chịu thuế khấu lưu.

Sở Thuế vụ ("IRS") yêu cầu Google phải cập nhật lại thông tin trên các biểu mẫu thuế của đối tác và nhà cung cấp bên ngoài Hoa Kỳ

 • Sau mỗi 3 năm, hoặc
 • Khi có sự thay đổi trong những trường hợp ảnh hưởng đến hiệu lực của biểu mẫu này.

Google đang cập nhật thông tin về người nhận thanh toán để xác nhận tình hình tuân thủ những quy định nói trên của IRS.

Nếu tôi không phải là người có thẩm quyền để hoàn thành biểu mẫu này thì sao?
Nếu không phải là người có thẩm quyền hoàn thành biểu mẫu theo yêu cầu, bạn có thể chuyển tiếp email đến đúng người trong tổ chức của bạn để họ đăng nhập. Người đó phải có quyền quản trị đối với tài khoản thanh toán trên Google. Sau đó, họ có thể sử dụng thông tin cung cấp trong email để hoàn thành biểu mẫu. Tìm hiểu cách cấp cho quản trị viên quyền truy cập vào tài khoản.
Tại sao tôi không thể dùng ngôn ngữ địa phương của tôi để điền vào biểu mẫu thuế?

Mặc dù các câu hỏi trong biểu mẫu thuế được trình bày bằng ngôn ngữ mà bạn chọn trong Trung tâm đối tác, nhưng các trường trong biểu mẫu thuế chỉ hỗ trợ:

 • Chữ hoa hoặc chữ thường: a-z, A-Z
 • Số: 0-9
 • Dấu gạch nối: -
 • Ký hiệu và: &
 • Dấu cách

Nếu bạn cần dùng ký tự có dấu, hãy chuyển sang dùng chữ cái tương tự, ví dụ như n thay cho ñ hoặc a thay cho á. Theo yêu cầu của Sở Thuế vụ (cơ quan thuế của Hoa Kỳ), thông tin thuế mà bạn báo cáo chỉ được chứa:

 • Chữ hoa hoặc chữ thường: a-z, A-Z
 • Số: 0-9
 • Dấu gạch nối: -
 • Ký hiệu và: &
 • Dấu cách

Nếu có thể, hãy tham khảo một loại giấy tờ hiện có, trong đó có nêu tên hoặc địa chỉ của bạn ở dạng chữ cái (chẳng hạn như hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe).

Cách chọn biểu mẫu thuế

Tài khoản cá nhân và tài khoản không phải của cá nhân khác nhau như thế nào?
 • Tài khoản cá nhân: Thuộc sự sở hữu và điều hành của một cá nhân, không phải một tổ chức hợp pháp. Các khoản thuế được nộp dưới tên của chủ sở hữu trên tờ khai thuế cá nhân.
 • Tài khoản không phải tài khoản cá nhân: Tài khoản kinh doanh tách biệt với chủ sở hữu, dùng cho các vấn đề về thuế. Còn được gọi là "tài khoản pháp nhân".
Làm cách nào để biết được tôi phải hoàn thành biểu mẫu thuế nào?

Biểu mẫu thuế thích hợp được tạo tự động dựa trên các câu trả lời mà bạn cung cấp. Nếu bạn không chắc chắn, hãy tham khảo ý kiến của tư vấn thuế.

 • Công dân Hoa Kỳ, công ty ở Hoa Kỳ, đối tác của Hoa Kỳ v.v… bắt buộc phải dùng Biểu mẫu W-9.
 • Nhìn chung, Biểu mẫu W-8BEN hoặc Biểu mẫu W-8BEN-E lần lượt là yêu cầu bắt buộc đối với các cá nhân và pháp nhân bên ngoài Hoa Kỳ khi họ là chủ sở hữu hưởng lợi của khoản thu nhập nhận được. Biểu mẫu này cũng được dùng để yêu cầu hưởng lợi ích theo hiệp định (hay nói cách khác là giảm tỷ lệ khấu lưu thuế).
 • Biểu mẫu W-8ECI dành cho những người kê khai khoản thu nhập nhận được và có liên quan đến hoạt động kinh doanh hay thương mại tại Hoa Kỳ. Tất cả người nhận thanh toán cung cấp Biểu mẫu W-8ECI đều phải có mã số định danh người nộp thuế (TIN) tại Hoa Kỳ.
 • Biểu mẫu W-8IMY là yêu cầu bắt buộc đối với một số đơn vị trung gian, công ty hợp danh hoặc pháp nhân lưu chuyển không phải của Hoa Kỳ. Nếu bạn cung cấp biểu mẫu này, Google có thể yêu cầu tài liệu bổ sung (chẳng hạn như bảng kê khai phân bổ nguồn tiền).
 • Biểu mẫu W-8EXP được các pháp nhân sử dụng để xác lập tư cách chủ sở hữu hưởng lợi không phải người Hoa Kỳ và để đủ điều kiện hưởng tỷ lệ khấu lưu thuế thấp hơn với tư cách là ngân hàng trung ương của chính phủ không thuộc Hoa Kỳ, tổ chức quốc tế, tổ chức được miễn thuế không phải của Hoa Kỳ, quỹ tư nhân nước ngoài không phải của Hoa Kỳ hoặc chính phủ của các lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ.

Địa chỉ, quy trình xác minh bằng giấy tờ tùy thân và các giới hạn về lợi ích

Tôi cần lưu ý điều gì trong quá trình hoàn thành quy trình này?

Dưới đây là một số điểm chính bạn nên xem xét khi hoàn thành biểu mẫu:

 • Đừng dùng hộp thư bưu điện hoặc "địa chỉ nhờ chuyển hộ" làm địa chỉ thường trú: Chúng tôi nhận thấy một số cá nhân và doanh nghiệp đang lấy hộp thư bưu điện hoặc "địa chỉ nhờ chuyển hộ" làm địa chỉ thường trú. Nếu địa chỉ thường trú của bạn là địa chỉ hộp thư bưu điện, địa chỉ nhờ chuyển hộ hoặc địa chỉ của nhà cung cấp dịch vụ cho công ty (chẳng hạn như hãng luật hoặc công ty ủy thác), bạn nên tải bản sao điều lệ công ty hoặc giấy tờ thích hợp khác lên để chứng minh địa chỉ đó là địa chỉ hợp pháp đã đăng ký của bạn.
 • Xác minh danh tính: Bạn có thể được yêu cầu xác minh danh tính nếu xảy ra một trong những trường hợp sau:
  • Thiếu Mã số nhận dạng người nộp thuế (TIN) hoặc mã TIN không phải là số gồm 9 chữ số
  • Mã TIN mà bạn nhập hiện chưa được cấp
  • Mã TIN và tên kèm theo không khớp với thông tin có trong hồ sơ của IRS
  • Yêu cầu so khớp mã TIN không hợp lệ
 • Địa chỉ tại Hoa Kỳ cần có thêm giấy tờ chứng minh: Nếu khai báo tình trạng cư trú là không phải Người Hoa Kỳ và có địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ gửi thư tại Hoa Kỳ, thì bạn sẽ phải cung cấp thêm thông tin để chứng minh bạn không phải Người Hoa Kỳ.
 • Giới hạn về quyền lợi thuế (chỉ áp dụng cho pháp nhân): Các pháp nhân yêu cầu hưởng ưu đãi thuế theo hiệp định phải cam đoan rằng họ đáp ứng các giới hạn về điều khoản quyền lợi của hiệp định thuế có liên quan. Để xác định xem bạn có đủ điều kiện hưởng ưu đãi theo hiệp định thuế không, hãy tham khảo hiệp định thuế hiện hành hoặc tham khảo ý kiến của một bên tư vấn thuế chuyên nghiệp.

Mã số thuế

Có những thuật ngữ chính nào liên quan đến mã số định danh người nộp thuế?

Tên pháp lý

Điền tên pháp lý đúng như trên các giấy tờ pháp lý của bạn.

 • Nếu bạn nhận khoản thu nhập với tư cách cá nhân: Hãy điền tên hợp pháp của bạn vào trường tên. Có thể bạn phải cung cấp tên được dịch ra như trên giấy tờ pháp lý của mình (ví dụ: hộ chiếu).
  • Nếu bạn muốn liên kết một doanh nghiệp với biểu mẫu này, hãy điền tên của doanh nghiệp đó vào trường tên thương mại (DBA). Nếu hồ sơ thanh toán của bạn đứng tên doanh nghiệp, hãy điền tên đó vào trường tên thương mại (DBA).
 • Nếu bạn nhận khoản thu nhập với tư cách pháp nhân: Hãy điền tên pháp nhân đó vào trường tên. Nếu hồ sơ thanh toán của bạn đứng tên một cá nhân, hãy điền tên đó trong trường tên thương mại (DBA).

Bạn có thể được yêu cầu cung cấp thêm giấy tờ để xác minh tên pháp lý của mình. Tìm hiểu cách cập nhật hồ sơ thanh toán.

Tên thương mại (DBA)

Tên thương mại (DBA) là tên công ty, khác với tên của chủ sở hữu. Tùy thuộc vào loại biểu mẫu mà bạn cung cấp, bạn có thể phải cung cấp thêm tên pháp lý của một người.

Thực thể một thành viên trực thuộc

Thực thể một thành viên trực thuộc là một pháp nhân doanh nghiệp có một chủ sở hữu duy nhất, không phải là công ty theo luật thuế của Hoa Kỳ và không được coi là một pháp nhân tách biệt với chủ sở hữu theo quy định về thuế thu nhập liên bang của Hoa Kỳ.

Tìm hiểu về các thực thể một thành viên trực thuộc theo IRS (cơ quan thuế của Hoa Kỳ).
TIN (mã số định danh người nộp thuế) là gì?

Mã số định danh người nộp thuế (TIN) là mã số dùng để xử lý thuế do IRS (cơ quan thuế của Hoa Kỳ) yêu cầu đối với tất cả biểu mẫu thuế của Hoa Kỳ. Công dân của những quốc gia không phải Hoa Kỳ có thể cần một mã TIN cá nhân (ITIN). Nếu đang yêu cầu hưởng ưu đãi thuế theo hiệp định, bạn phải cung cấp mã TIN tại nước ngoài hoặc mã TIN tại Hoa Kỳ. Tìm hiểu về mã TIN của IRS.

Lưu ý: Các trang trên trang web của IRS không phải do Google duy trì hay xem xét, do đó Google không thể xác nhận tính chính xác của thông tin xuất hiện trên đó. Nếu vẫn còn thắc mắc, bạn nên tham khảo ý kiến của tư vấn thuế chuyên nghiệp.

Để xác định Mã số định danh thuế được chấp nhận, hãy liên hệ với cơ quan thuế tại địa phương hoặc dịch vụ tư vấn thuế chuyên nghiệp. Google không thể tư vấn thuế.

Dưới đây là một số ví dụ về mã TIN tại nước ngoài của một số nước trên thế giới (danh sách này chưa đầy đủ):

 • Ấn Độ: Số tài khoản cố định (PAN).
 • Indonesia: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 • Nhật Bản: Số cá nhân (còn gọi là "Số của tôi").
 • Nga: Mã số định danh cá nhân của người nộp thuế (INN).
 • Vương quốc Anh: Số tham chiếu riêng biệt của người nộp thuế (UTR), Số bảo hiểm quốc gia (NINO).

Hãy liên hệ với cơ quan thuế tại địa phương hoặc dịch vụ tư vấn thuế chuyên nghiệp để xác định Mã số định danh người nộp thuế hợp lệ. Google không thể tư vấn thuế.

Quy trình xác minh Mã số định danh người nộp thuế (TIN)

Google định kỳ xác minh thông tin thuế của nhà xuất bản với Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS). Trong những lần xem xét như vậy, IRS có thể thông báo cho chúng tôi về việc thông tin thuế trong tài khoản của bạn chưa chính xác hoặc đã cũ. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ giữ khoản thanh toán cho đến khi bạn gửi lại thông tin thuế. Đây là một bước phòng ngừa nhằm tránh bị IRS khởi kiện.

Dưới đây là những lý do có thể có khiến thông tin thuế của bạn bị báo cáo là chưa chính xác hoặc đã cũ:

 • Thiếu Mã số định danh người nộp thuế (TIN) hoặc mã TIN không gồm 9 chữ số
 • Mã TIN mà bạn nhập hiện chưa được cấp
 • Mã TIN và tên kèm theo không khớp với thông tin có trong hồ sơ của IRS
 • Yêu cầu so khớp mã TIN không hợp lệ
Nếu tài khoản của bạn chưa được nhận thanh toán vì một trong những lý do trên, vui lòng gửi lại thông tin thuế để tiếp tục được nhận thanh toán. Khoản thanh toán của bạn sẽ vẫn bị giữ cho đến khi bạn gửi lại thông tin thuế. Để biết thêm thông tin về quy trình xác minh Mã số định danh người nộp thuế (TIN), vui lòng tìm trên trang web của Sở Thuế vụ (IRS).

Lợi ích theo hiệp định thuế

Quốc gia/khu vực của tôi và Hoa Kỳ có hiệp định thuế thu nhập. Làm cách nào để đảm bảo rằng nội dung của hiệp định được áp dụng?

Nếu quốc gia/khu vực của bạn và Hoa Kỳ có hiệp định thuế thu nhập, thì công cụ thuế trong Trung tâm đối tác sẽ xác định thông tin về hiệp định đó trong quá trình bạn gửi biểu mẫu thuế.

Bạn có thể tìm hiểu xem quốc gia/khu vực của mình có ký kết hiệp định thuế với Hoa Kỳ hay không trên trang web của IRS.

Đây là một trang web của IRS và không phải do Google duy trì hay xem xét. Vì vậy, Google không thể xác nhận tính chính xác của thông tin xuất hiện trên đó. Nếu vẫn còn thắc mắc, bạn nên tham khảo ý kiến của tư vấn thuế chuyên nghiệp.

Tại sao lại có nhiều hình thức thanh toán và tôi nên chọn hình thức nào?

Đôi khi, các khoản thanh toán liên quan đến các sản phẩm của Google có thể được phân loại vào nhiều danh mục. Google sẽ khấu lưu theo tỷ lệ phù hợp dựa trên loại thu nhập được thanh toán và yêu cầu hưởng lợi ích theo hiệp định thuế tương ứng. Google sẽ chỉ xem xét các yêu cầu hưởng lợi ích theo hiệp định thuế trong trường hợp loại thu nhập nói trên được thanh toán. Thu nhập theo Chương trình Đối tác Play Sách thuộc "Các loại phí bản quyền khác".

Cách xem trước chứng từ thuế

Tôi có thể xem trước biểu mẫu thuế mà tôi đã điền không?
Google sẽ tạo tệp PDF cho các biểu mẫu thuế của IRS mà bạn đã điền vào. Bạn sẽ được yêu cầu xác minh tính chính xác của các giấy tờ bạn cung cấp. Nếu bạn cần thay đổi, chỉ cần quay lại Trung tâm đối tác và thực hiện sửa đổi.

Giấy chứng nhận thuế

Hoạt động tại Hoa Kỳ là gì?
Hoạt động tại Hoa Kỳ là việc cung cấp dịch vụ tại Hoa Kỳ. Hoạt động này bao gồm việc có nhân viên hoặc sở hữu thiết bị tại Hoa Kỳ liên quan đến việc tạo doanh thu.
Bản cam đoan về việc không thay đổi tình trạng là gì?

Bạn có thể cung cấp bản cam đoan về việc không thay đổi tình trạng kèm theo một biểu mẫu W-8 hợp lệ. Việc này cho phép Google áp dụng biểu mẫu mới cung cấp cho một khoảng thời gian mà nhà xuất bản từng được thanh toán trước đây. Tức là Google sẽ coi như mọi khoản thanh toán được trả trong khoảng thời gian nêu trong bản cam đoan cũng có cùng tình trạng thuế theo xác định trong biểu mẫu thuế mới.

Thông tin này có thể giúp Google hoàn lại khoản thuế khấu lưu, miễn là biểu mẫu đó cho phép nhà xuất bản hưởng tỷ lệ khấu lưu thấp hơn và họ đã yêu cầu hoàn thuế trong khoảng thời gian hợp lệ (ngày 31 tháng 12 của năm khấu lưu thuế).

Gửi và xem lại

Biểu mẫu thuế của tôi có trạng thái gì?
 • Đang xem xét: Thông tin thuế bạn gửi đang được xem xét.
  • Quá trình này có thể mất tối đa 7 ngày làm việc.
  • Nếu bạn phải cung cấp thêm giấy tờ để xác thực thông tin thuế hoặc xác minh danh tính, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua Trung tâm thanh toán của Google và qua email.
 • Đã được chấp thuận: Thông tin thuế bạn gửi đã được chấp thuận.
 • Bị từ chối: Thông tin thuế của bạn có thể bị từ chối vì một số lý do sau:
  • Mã số định danh người nộp thuế (TIN) mà bạn nhập không có trong hồ sơ của IRS. Lý do có thể là hệ thống của IRS chưa cập nhật thông tin hoặc bạn mới tạo mã TIN gần đây.
  • Mã TIN và tên kèm theo mà bạn nhập không khớp với thông tin có trong hồ sơ của IRS.
  • Không thể xác thực thông tin thuế của bạn qua những giấy tờ bạn đã cung cấp.

Nếu biểu mẫu của bạn bị từ chối, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua Trung tâm thanh toán của Google và qua email. Hãy gửi biểu mẫu mới hoặc liên hệ tư vấn thuế của bạn. Trước khi gửi, bạn phải đảm bảo thông tin pháp lý trong Hồ sơ thanh toán của bạn trùng khớp hoàn toàn với thông tin trên biểu mẫu thuế.

Tại sao các giấy tờ của tôi lại đang được xem xét?

Thông tin bạn cung cấp trong công cụ thuế sẽ được kiểm tra nhiều lần để đảm bảo sự an toàn, tính chính xác và toàn vẹn. Đôi khi, ngay cả lỗi nhỏ trên giấy tờ cũng có thể dẫn đến trạng thái thông tin thuế là "đang xem xét". Việc đảm bảo thông tin thuế bạn cung cấp trùng khớp với thông tin trên hồ sơ thanh toán là cách tốt nhất để hạn chế sự chậm trễ trong quá trình xử lý thông tin thuế.

Sau đây là một số trường hợp phổ biến dẫn đến việc phải xem xét:

Đối với Biểu mẫu W9:

 • "Tên pháp lý" cung cấp trong công cụ thuế không khớp với tên trên hồ sơ thanh toán.
 • Tên của "thực thể một thành viên trực thuộc" cung cấp trong công cụ thuế không khớp với tên trên hồ sơ thanh toán.
 • Số an sinh xã hội (SSN) cung cấp trong công cụ thuế không hợp lệ hoặc thuộc về một người có tên không khớp với tên trên tài khoản. Chúng tôi có thể mất thêm thời gian để xem xét vấn đề này.

Đối với Biểu mẫu W8:

 • "Tên pháp lý" cung cấp trong công cụ thuế không khớp với tên trên hồ sơ thanh toán
 • Tên của "thực thể một thành viên trực thuộc" cung cấp trong công cụ thuế không khớp với tên trên hồ sơ thanh toán.
 • "Địa chỉ cư trú" hoặc "địa chỉ gửi thư" cung cấp trong công cụ thuế là địa chỉ tại Hoa Kỳ hoặc không khớp với quốc gia/khu vực nơi bạn đang yêu cầu hưởng lợi ích theo hiệp định.
 • Địa chỉ nhập vào công cụ thuế là "địa chỉ nhờ chuyển hộ" hoặc "hộp thư bưu điện".
 • Có dữ liệu trong trường "vai trò" của công cụ thuế.
Lưu ý: Chúng tôi sẽ xem xét tất cả Biểu mẫu W8-IMY mà bạn đã gửi.
Vì sao tôi được yêu cầu cung cấp giấy tờ xác minh?

Bạn có thể được yêu cầu xác minh danh tính nếu xảy ra một trong những trường hợp sau:

 • Thiếu Mã số nhận dạng người nộp thuế (TIN) hoặc mã TIN không phải là số gồm 9 chữ số
 • Mã TIN mà bạn nhập hiện chưa được cấp
 • Mã TIN và tên kèm theo không khớp với thông tin có trong hồ sơ của IRS
 • Yêu cầu so khớp mã TIN không hợp lệ
Tìm hiểu về tài liệu mà chúng tôi chấp nhận cho từng biểu mẫu thuế.
Nếu biểu mẫu của tôi bị từ chối do "mã TIN và tên không trùng khớp với thông tin trên hồ sơ của IRS" thì sao?
Tên và mã TIN bạn cung cấp trên biểu mẫu thuế phải trùng khớp với tên và mã TIN bạn đã đăng ký với IRS. Nếu tên hoặc mã TIN bạn cung cấp chưa được đăng ký với IRS, hãy gửi lại biểu mẫu thuế của bạn để cung cấp thông tin chính xác. Cách xem lại thông tin bạn đã gửi:
 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại Trung tâm đối tác của Google Play Sách.
 2. Nhấp vào thẻ Trung tâm thanh toán.
 3. Trong phần “Hồ sơ thanh toán,” nhấp vào Chỉnh sửa sau đó Quản lý chế độ cài đặt sau đó Hoa Kỳ Thông tin thuế sau đó Quản lý thông tin thuế.
 4. Nhấp vào đường liên kết đến biểu mẫu thuế mà bạn đã gửi.
Nếu tên liên kết với tài khoản không trùng khớp với tên cung cấp trên biểu mẫu thuế thì sao?
Để chúng tôi có thể xác thực biểu mẫu thuế của bạn, tên trên biểu mẫu thuế phải trùng khớp với tên nêu trong hồ sơ thanh toán của bạn. Hãy kiểm tra những thông tin sau trong hồ sơ thanh toán của bạn:
 • Nếu tên trong hồ sơ thanh toán của bạn thể hiện chính xác tên pháp lý của bạn, hãy gửi lại biểu mẫu thuế.
 • Nếu tên trong hồ sơ thanh toán của bạn không chính xác, hãy cập nhật tên trong hồ sơ thanh toán bằng tên pháp lý của bạn rồi gửi lại biểu mẫu thuế. 

Lưu ý: Nếu bạn “kinh doanh dưới tên” nào đó (DBA hoặc D/B/A), hãy nhập tên đó trong phần phù hợp trên biểu mẫu thuế.

Nếu bạn không chắc chắn tên nào đang liên kết với tài khoản của mình:
 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại Trung tâm đối tác của Google Play Sách.
 2. Nhấp vào thẻ Trung tâm thanh toán.
 3. Trong phần "Hồ sơ thanh toán," nhấp vào Chỉnh sửa sau đó Quản lý chế độ cài đặt.
 4. Để tìm tên cá nhân hoặc tên doanh nghiệp liên kết với tài khoản của bạn, hãy di chuyển đến phần "Tên và địa chỉ" hoặc "Tên và địa chỉ của doanh nghiệp".

Thu nhập và doanh thu

Tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì để báo cáo thông tin thuế của mình tại Hoa Kỳ?
Nếu theo báo cáo, thông tin thuế tại Hoa Kỳ của bạn phải được xem xét bổ sung, thì có thể bạn sẽ phải cung cấp thêm một loại giấy tờ định danh khác. Chúng tôi chấp nhận các tệp .png, .jpeg và .pdf. Tìm hiểu về các chứng từ thuế và giấy tờ định danh được chấp nhận.
Khấu lưu thuế là gì?

Khấu lưu thuế là khi các khoản thuế được khấu trừ từ khoản thanh toán của bạn để trả cho một chính phủ nhằm đáp ứng trách nhiệm về thuế tại Hoa Kỳ của người nhận thanh toán.

Theo luật thuế của Hoa Kỳ, Google là một đơn vị khấu lưu thuế bắt buộc phải tuân thủ luật thuế của Hoa Kỳ và phải khấu lưu thuế đối với các khoản thu nhập liên quan trên Play Sách (trong trường hợp có quy định). Việc khấu lưu thuế có thể bắt đầu sớm nhất là từ tháng 6 năm 2021.

Điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thu nhập của tôi trên Play Sách?

Nếu bạn cung cấp thông tin thuế hợp lệ, chỉ một phần thu nhập của bạn từ người đọc tại Hoa Kỳ sẽ bị khấu lưu thuế và báo cáo.

Tỷ lệ khấu lưu thuế chính xác sẽ được xác định theo thông tin thuế mà bạn cung cấp cho Google. Bạn có thể thấy tỷ lệ khấu lưu thuế của mình trong phần Quản lý thông tin thuế trên trang Cài đặt thông tin thanh toán của Trung tâm đối tác sau khi gửi biểu mẫu. Số tiền khấu lưu thuế không hiển thị trong Play Books Analytics.

Ví dụ minh họa

Một nhà xuất bản trên Play Sách tại Ấn Độ trong Chương trình Đối tác Play Sách kiếm được 1.000 USD trên Play Sách trong tháng trước. Trong khoản 1.000 USD này, sách của họ kiếm được 100 USD từ người đọc tại Hoa Kỳ.

Dưới đây là một số trường hợp khấu lưu có thể xảy ra:

 • Nhà xuất bản chưa gửi thông tin thuế: Khoản khấu trừ thuế cuối cùng là 240 USD vì tỷ lệ thuế khấu lưu lên đến 24% tổng thu nhập trên toàn thế giới nếu họ chưa gửi thông tin thuế. Có nghĩa là cho đến khi nhà xuất bản gửi thông tin thuế đầy đủ, chúng tôi sẽ phải khấu trừ tối đa 24% tổng thu nhập của họ trên toàn thế giới, chứ không phải chỉ thu nhập của họ tại Hoa Kỳ.
 • Nhà xuất bản gửi thông tin thuế và yêu cầu hưởng lợi ích theo hiệp định: Khoản khấu trừ thuế cuối cùng là 15 USD. Lý do là Ấn Độ và Hoa Kỳ có hiệp định thuế, nên thuế suất sẽ giảm xuống còn 15% thu nhập từ hoạt động bán hàng tại Hoa Kỳ.
 • Nhà xuất bản gửi thông tin thuế nhưng không đủ điều kiện hưởng lợi ích theo hiệp định thuế: Khoản khấu trừ thuế cuối cùng sẽ là 30 USD. Lý do là khi không được hưởng ưu đãi thuế theo hiệp định, thuế suất ở mức 30% thu nhập từ hoạt động bán hàng tại Hoa Kỳ.

Tính khoản khấu lưu thuế ước tính

Hãy dùng cách tính mẫu này để biết được thu nhập trên Play Sách của bạn có thể bị ảnh hưởng như thế nào:

 1. Truy cập vào Báo cáo doanh thu trong Play Books Analytics rồi đặt bộ lọc ngày cho thời hạn thanh toán có liên quan, chẳng hạn như ngày 1 đến 31 tháng 10. Việc đặt Play Books Analytics về đơn vị tiền tệ mà bạn được thanh toán (chẳng hạn như USD) có thể sẽ giúp ích cho bạn.
 2. Dùng bộ lọc theo địa lý để tìm doanh thu ước tính tại Hoa Kỳ. Tìm hiểu thêm về đối tượng của bạn trong Play Books Analytics.
 3. Chuyển đến tài khoản Trung tâm đối tác để tìm tỷ lệ khấu lưu thuế của bạn. Tỷ lệ khấu lưu sẽ xuất hiện sau khi bạn gửi thông tin thuế tại Hoa Kỳ.
 4. Nhân kết quả của bước 2 và bước 3 ở trên với nhau.
Lưu ý quan trọng: Các thao tác trên chỉ giúp đưa ra số liệu khấu lưu thuế ước tính. Sau khi Google bắt đầu khấu lưu thuế, bạn sẽ thấy số tiền cuối cùng được khấu lưu trong Báo cáo giao dịch thanh toán thông thường trên Trung tâm đối tác (nếu có).

Doanh thu tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác

Nếu tôi không kiếm được doanh thu từ hoạt động bán hàng tại Hoa Kỳ thì sao?
Tất cả nhà xuất bản trên Play Sách đều phải gửi thông tin thuế cho Google, bất kể họ có kiếm được doanh thu tại Hoa Kỳ hay không. Nếu sau này bạn kiếm được doanh thu từ người đọc tại Hoa Kỳ, việc gửi thông tin thuế tại Hoa Kỳ sẽ giúp xác định đúng tỷ lệ khấu lưu cho bạn.
Google đang dùng tiêu chí nào để xác định xem tôi có phải là nhà xuất bản tại Hoa Kỳ hay không?
Vị trí của bạn được xác định theo quốc gia/khu vực cư trú mà bạn khai báo trong thông tin thuế của mình.
Có phải là tôi sẽ bị tính thuế tại cả quốc gia/khu vực cư trú của tôi lẫn tại Hoa Kỳ không?

Google chỉ phải khấu lưu các khoản thuế tại Hoa Kỳ đối với thu nhập của bạn trên Play Sách từ người đọc ở Hoa Kỳ. Các luật về thuế thu nhập tại địa phương của bạn vẫn có thể áp dụng cho thu nhập của bạn trên Play Sách.

Nhiều quốc gia/khu vực có hiệp định về việc giảm hoặc loại bỏ việc đánh thuế hai lần Ngoài ra, một số quốc gia/khu vực nhất định có thể chấp nhận tín dụng thuế nước ngoài để giúp giảm gánh nặng thuế quốc tế. Khi xác nhận một hiệp định thuế trong công cụ thuế trên Trung tâm đối tác, bạn có thể giảm gánh nặng thuế của mình. Hãy tham khảo ý kiến của tư vấn thuế.

Khấu lưu thuế và Google

Google sẽ cung cấp những loại chứng từ báo cáo thuế nào?

Bạn có thể xem số tiền khấu lưu thuế cuối cùng trong Báo cáo thanh toán trên Trung tâm đối tác theo chu kỳ thanh toán của mình.

Mọi nhà xuất bản gửi thông tin thuế và nhận khoản thanh toán đủ điều kiện sẽ nhận được một biểu mẫu thuế (chẳng hạn như 1042-S hoặc 1099-MISC) vào hoặc trước ngày 15 tháng 3 mỗi năm đối với khoản khấu lưu thuế của năm trước. Để yêu cầu cấp bản sao, bản sửa đổi hoặc vô hiệu hóa biểu mẫu thuế cuối năm tại Hoa Kỳ, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp của Trung tâm đối tác.

Tôi có thể yêu cầu hoàn thuế từ các khoản khấu lưu trước đó không?

Google có thể hoàn lại thuế khấu lưu tại Hoa Kỳ trong một số trường hợp nhất định nếu thông tin thuế cập nhật được cung cấp trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Ví dụ: Nếu bạn cung cấp kịp thời biểu mẫu thuế W-8 mới nhất để yêu cầu thuế suất thấp hơn, Google sẽ tính toán lại số tiền khấu lưu và hoàn lại khoản chênh lệch.

Bạn phải cung cấp bản cam đoan về việc không thay đổi tình trạng và xác nhận rằng nội dung thay đổi trong biểu mẫu của bạn cũng áp dụng cho thời gian trước đó. Bạn có thể thực hiện việc này trong phần "Bản cam đoan về việc thay đổi tình trạng" ở Bước 6 của công cụ thuế trong Trung tâm đối tác.

Bạn có thể thấy những khoản tiền hoàn lại này trong chu kỳ thanh toán sau khi cập nhật biểu mẫu.

Những trường hợp này bị giới hạn và bạn phải cung cấp thông tin thuế hợp lệ chậm nhất vào cuối năm dương lịch mà khoản thuế đó được khấu lưu. Nếu không cung cấp thông tin thuế hợp lệ chậm nhất vào cuối năm dương lịch tương ứng, bạn sẽ phải trực tiếp gửi yêu cầu hoàn tiền tới IRS. Bạn nên tham khảo ý kiến của tư vấn thuế chuyên nghiệp để giải quyết vấn đề này.

Bạn có thể kiểm tra mọi khoản tiền hoàn lại hiện có trong Báo cáo thanh toán của Trung tâm đối tác vào cuối chu kỳ thanh toán, sau khi cập nhật thông tin thuế trong Trung tâm đối tác.

Việc này có áp dụng cho các khoản thu nhập khác của tôi trong Trung tâm đối tác ngoài Play Sách không?
Nếu bạn cung cấp thông tin thuế hợp lệ, thì các khoản thuế khấu lưu tại Hoa Kỳ theo Chương 3 sẽ chỉ áp dụng cho thu nhập của bạn trên Play Sách.

Khấu lưu thuế

Trường hợp nào thì áp dụng khấu lưu thuế tại Hoa Kỳ?

Thông thường, một cá nhân được xác nhận không phải Người Hoa Kỳ (có biểu mẫu W-8 hợp lệ trên hồ sơ) sẽ phải chịu thuế tại Hoa Kỳ đối với khoản thu nhập kiếm được từ các nguồn tại Hoa Kỳ. Ví dụ: nếu một cá nhân không phải Người Hoa Kỳ cung cấp các dịch vụ tại Hoa Kỳ, thì các khoản thanh toán liên quan đến các dịch vụ thực hiện tại Hoa Kỳ sẽ phải chịu khấu lưu thuế thu nhập tại Hoa Kỳ.

Tỷ lệ khấu lưu sẽ phụ thuộc vào loại thu nhập nhận được, liệu người nhận thanh toán có đủ điều kiện hưởng lợi ích theo hiệp định không và, nếu đủ điều kiện, một đơn yêu cầu hưởng lợi ích theo hiệp định hợp lệ đã hoàn tất trên Biểu mẫu W-8. IRS yêu cầu bên thanh toán cho cá nhân không phải Người Hoa Kỳ thực hiện khấu lưu và ký quỹ số tiền tại IRS (nếu áp dụng), cũng như điền một số tờ khai thông tin thuế vào cuối năm dương lịch thực hiện khoản thanh toán đó.

Tỷ lệ khấu lưu là bao nhiêu và có thể giảm bớt không?

Nếu bạn không cung cấp biểu mẫu thuế hợp lệ thì tỷ lệ khấu lưu mặc định thường sẽ là 30% đối với các khoản thanh toán phải khấu lưu thuế. Tỷ lệ này có thể được giảm xuống nếu:

 • Bạn là cư dân nộp thuế của một quốc gia/khu vực có ký kết hiệp định về thu nhập với Hoa Kỳ.
 • Loại thu nhập bạn nhận được đủ điều kiện hưởng lợi ích theo hiệp định.
 • Bạn đáp ứng tất cả yêu cầu của hiệp định và gửi một yêu cầu hưởng lợi ích hợp lệ theo hiệp định.

Trong một số trường hợp, tỷ lệ khấu lưu mặc định là 24% nếu đối tác chưa được xác nhận và tạm thời được xem là Người Hoa Kỳ.

Để tìm các tỷ lệ khấu lưu có liên quan trong hồ sơ thanh toán, hãy chuyển đến phần Cài đặt sau đó Quản lý thông tin thuế.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính