SSS: ABD vergi bilgilerinizi Google'a gönderme

ABD vergi bilgilerinizi Google'a gönderebilmek için ihtiyaç duyacağınız ayrıntıları öğrenmek amacıyla bu SSS bölümünden faydalanabilirsiniz.

Stopaj ve bildirme

ABD Milli Gelirler Yasası'nın 3. Bölümü uyarınca, ABD dışındaki bir iş ortağının ABD kaynaklı olarak elde ettiği gelir için vergi kesintisi yapmak ve bu işlemi raporlamak Google'ın idari sorumluluğundadır. Google, ABD Milli Gelirler Yasası'nın 61. Bölümü ve 3406. Bölümü uyarınca geçerli durumlarda peşin stopaj kesmekle de yükümlüdür.

Google'a gönderilen vergi bilgileri, gelecekte yapılacak ödemelerle ilgili doğru stopaj oranının belirlenmesi için kullanılır.

3. Bölüm: ABD vergi stopajı

ABD gerçek/tüzel kişisi olmayan bir işletme veya şahıs olduğunuz geçerli şekilde belgelendiği takdirde, gelirinizin yalnızca ABD'deki kullanıcılardan kazandığınız bölümü ABD vergi stopajına ve raporlamaya tabi olur. Söz konusu gelirler, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanımdan elde edilen gelirlerdir (ör. reklam görüntülemeleri, işlemler, abonelikler).

ABD'deki iş ortakları, ABD vergi stopajından muaf olduklarını (ABD Milli Gelirler Yasası'nın 3. Bölümü kapsamındakiler dahil) belirtmek için geçerli bir ABD vergi kimlik numarası sağlamalıdır.

Geçerli ABD stopaj vergisi oranı, Google'a sağladığınız vergi belgelerine göre belirlenir.

Geçerli bir vergi formu sağlanmazsa Google, %24 oranında peşin stopaj veya 3. Bölüm uyarınca geçerli ödemelerde %30 oranında stopaj uygulayabilir. Bu oran yalnızca, ABD ile vergi anlaşması bulunan bir ülkede/bölgede mukim bir vergi mükellefi olmanız ve geçerli bir anlaşma hak talebiyle geçerli bir vergi formu sunmanız halinde düşebilir. Nihai kesinti tutarını aylık kazanç raporunuzda bulabilirsiniz.

Peşin stopaj

Bazı durumlarda, Google'ın uygun olan tüm kazançlarda alacaklılardan %24 oranında kesinti yapması gerekebilir. Örneğin:

 • Vergi formunuza girilen vergi bilgilerinin yanlış veya hatalı olduğu tespit edilirse ve ABD'deki vergi stopajıyla ilgili karine kuralları kapsamında bir ABD gerçek/tüzel kişisi olduğunuz varsayılırsa.

Bir ödemede kazancınızdan kesinti yapılmışsa bunun nedeni, kayıtlarımıza göre ödemenin yapıldığı sırada vergi stopajına tabi olmanızdır.

Vergi stopajına tabi olduğunuzu düşünmüyorsanız hesabınızda vergi bilgilerini güncelleyin.

SSS

Vergi formlarınızı doldurmaya hazırlanma

Neden bu formu doldurmam isteniyor?

Google'ın Amerika Birleşik Devletleri ("ABD") Milli Gelirler Yasası Bölüm 1441 (Kısım 3) ve 3406 kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için bu formu doldurmanız istenmektedir.

Gelecekteki ödemelerde stopaj uygulanabilmesi durumunda bu form, size yapılacak olan ödemelerdeki doğru stopaj oranını belirlemek için kullanılır.

Internal Revenue Service (IRS), Google'dan ABD gerçek/tüzel kişisi olmayan iş ortaklarının ve satıcıların formlarını aşağıdaki tarihlerden önce yenilemesini talep etmektedir:

 • Her 3 yılda bir veya
 • Formun geçerliliğini etkileyebilecek bir değişiklik olması durumunda.

Google, bu IRS kurallarıyla uyumluluğu doğrulamak amacıyla ödeme yapacağı taraflarla ilgili güncelleme yapıyor.

Formu doldurması gereken kişi ben değilsem ne olur?
Gerekli formu doldurma yetkisi sizde değilse e-postayı, oturum açması için kuruluşunuzdaki doğru kişiye yönlendirebilirsiniz. Bu kişinin, Google ödeme hesabında yönetici erişimi olmalıdır. Yönetici erişimine sahip olması durumunda söz konusu kişi, formu doldurmak için e-postada verilen bilgileri kullanabilir. Bir hesaba nasıl yönetici erişimi verileceğini öğrenin.
Vergi formunu neden yerel dilimde dolduramıyorum?

Vergi formundaki sorular İş Ortağı Merkezi hesabınızın desteklediği dilde olsa da vergi formundaki alanlar yalnızca aşağıdakileri destekler:

 • Küçük ve büyük harfler: a-z, A-Z
 • Sayılar: 0-9
 • Kısa çizgi: -
 • Ve işareti: &
 • Boşluklar

Aksanlı karakterler kullanmanız gerektiğinde ilgili karakterin harf karşılığını girin. Örneğin; ñ yerine "n", á yerine a harfini kullanın. Internal Revenue Service (IRS) (ABD vergi dairesi), vergi bilgilerinin bildirilmesinde aşağıdakilerin kullanılmasını zorunlu kılar:

 • Küçük ve büyük harfler: a-z, A-Z
 • Sayılar: 0-9
 • Kısa çizgi: -
 • Ve işareti: &
 • Boşluklar

Mümkünse Pasaport veya Sürücü Belgesi gibi adınızın ya da adresinizin Latin alfabesiyle yazıldığı dokümanları kullanın.

Vergi formları nasıl seçilir?

Bireysel ile bireysel olmayan hesaplar arasındaki fark nedir?
 • Bireysel hesap: Yasal bir kuruluşun değil, bir şahsın sahip olduğu ve işlettiği hesaptır. Vergiler hesap sahibinin adına kişisel vergi beyanında beyan edilir.
 • Bireysel olmayan hesap: Vergi işlemlerinde sahibinden ayrı tutulan bir işletme hesabıdır. "Tüzel kişi hesabı" olarak da anılır.
Hangi vergi formunu dolduracağımı nasıl öğrenebilirim?

Verdiğiniz cevaplara göre, uygun vergi formu otomatik olarak oluşturulur. Herhangi bir sorunuz varsa vergi danışmanınızla görüşün.

 • ABD'deki kişiler, şirketler, iş ortaklıkları vb. için W-9 Formu gerekir.
 • Genellikle, ABD dışında bulunan ve elde edilen gelirin intifa hakkı sahibi olan şahıslardan ve tüzel kişilerden sırasıyla W-8BEN Formu veya W-8BEN-E Formu istenir. Form, vergi anlaşması kapsamındaki haklardan (diğer bir deyişle, daha düşük stopaj oranından) yararlanmak için kullanılabilir.
 • Elde edilen gelirle ilgili hak talebinde bulunan ve ABD'deki ticaret veya işletme faaliyetleriyle etkin bir şekilde bağlantılı olan kişilerin W-8ECI Formu'nu doldurması gerekir. W-8ECI Formu gönderen tüm alacaklılardan ABD Vergi No istenir.
 • ABD dışındaki belirli aracılar, iş ortaklıkları ve üzerinden aktarım yapılan tüzel kişiler için W-8IMY Formu zorunludur. Bu form gönderilirse Google ek belgeler (ör. tahsisat beyanı) isteyebilir.
 • Tüzel kişilerin; ABD harici bir ülkenin merkez bankası, uluslararası kuruluş, ABD dışı vergiden muaf kuruluş, ABD dışı özel vakıf veya ABD'ye bağlı kamu kurumu sıfatıyla ABD dışı intifa hakkı sahibi durumundan ve düşük vergi stopajı oranından yararlanmaya hak kazanmak için W-8EXP Formu'nu doldurması gerekir.

Adresler, kimlik doğrulama ve hak talebi kısıtlamaları

Bu işlemleri tamamlama sürecinden neler beklemeliyim?

İşlemi tamamlarken göz önünde bulundurmanız gereken bazı önemli noktalar aşağıda belirtilmiştir:

 • Kalıcı ikamet adresi olarak Posta Kutusu veya "Aracı Adresi" kullanmayın: Bazı şahıs ve işletmelerin kalıcı ikamet adresi olarak bir posta kutusu veya "aracı" adresi bildirdiğini gözlemledik. Kalıcı ikamet adresiniz posta kutusu, aracı adresi veya kurumsal bir servis sağlayıcı (hukuk bürosu veya tröst şirketi gibi) olarak kayıtlıysa kuruluş belgelerinizin kopyasını veya ilgili adresin sizin resmi adresiniz olduğunu gösteren uygun belgeleri yüklemeniz gerekebilir.
 • Kimlik Doğrulama: Aşağıdaki durumlardan biri geçerliyse kimliğinizi doğrulamanız gerekebilir:
  • Vergi No'nun eksik olması veya 9 haneli bir rakam olmaması
  • Girilen Vergi No'nun şu anda kayıtlı olmaması
  • Vergi No ile Ad kombinasyonunun IRS kayıtlarıyla eşleşmemesi
  • Vergi No eşleştirme isteğinin geçersiz olması
 • ABD'deki adresler için destekleyici ek bilgiler istenir: İkamet durumunuzun ABD gerçek/tüzel kişisi olmadığını iddia etmenize karşın kalıcı posta adresiniz ABD'deyse ABD gerçek/tüzel kişisi olmadığınız iddiasını destekleyecek ek bilgiler sağlamanız gerekir.
 • Haklara dair sınırlamalar (yalnızca kuruluşlar için): Vergi anlaşması kapsamında hak talep eden kuruluşlar, ilgili vergi anlaşmasının haklarla ilgili maddesindeki sınırlamaları sağladıklarını belgelemelidir. Vergi anlaşması kapsamında hak talebinde bulunma hakkına sahip olup olmadığınızı öğrenmek için geçerli vergi anlaşmanıza veya profesyonel bir vergi danışmanına başvurun.

Vergi kimliği

Vergi kimliğiyle ilgili temel terimler nelerdir?

Yasal ad

Yasal tam adınızı, sağladığınız resmi belgelerde göründüğü haliyle bire bir aynı olacak şekilde girin.

 • Şahıs olarak gelir elde ediyorsanız: Ad alanına yasal adınızı girin. Yasal belgelerinizde (ör. pasaportunuz) gösterildiği şekilde adınızın çevrilmiş halini belirtmeniz gerekebilir.
  • Bu formla ilişkilendirmek istediğiniz bir işletmeniz varsa bunu faaliyet gösterdiği ad alanına ekleyin. Ödeme profilinizin adı bir işletme adıysa bu adı faaliyet gösterdiği ad alanına ekleyin.
 • Tüzel kişi olarak gelir elde ediyorsanız: Ad alanına, ilgili tüzel kişinin adı girilmelidir. Ödeme profilinizin adı bir şahıs adıysa bu adı faaliyet gösterdiği ad alanına ekleyin.

Yasal adınızı doğrulamak için ek belgeler sağlamanız istenebilir. Ödeme profilinizi nasıl güncelleyeceğinizi öğrenin.

Faaliyet gösterdiği ad

Faaliyet gösterdiği ad, hesap sahibinin adından farklı bir şirket adıdır. Sağladığınız formun türüne bağlı olarak bir şahsın yasal adını da verebilirsiniz.

Tek ortaklı kuruluş

Tek ortaklı kuruluş; tek bir sahibi olan, ABD vergi yasaları kapsamında bir şirket olmayan ve ABD federal gelir vergisi amaçları bakımından sahibinden ayrı bir tüzel kişi olarak değerlendirilmeyen bir ticari işletmedir.

IRS'ten (ABD vergi dairesi) tek ortaklı kuruluşlar hakkında bilgi alın.
Vergi No (vergi kimlik numarası) nedir?

Vergi kimlik numarası (Vergi No), tüm ABD vergi formları için IRS (ABD vergi kurumu) tarafından zorunlu kılınan vergi işleme numarasıdır. ABD vatandaşı olmayanların bireysel bir Vergi No belirtmesi gerekebilir. Vergi anlaşması kapsamında hak talep ediyorsanız Uluslararası Vergi No ya da ABD'de geçerli olan bir Vergi No girmeniz gerekir. IRS'ten alınan Vergi No'lar hakkında bilgi alın.

İpucu: IRS web sitesindeki sayfaların bakımı ve incelemesi Google tarafından yapılmamaktadır ve Google, sunulan bilgilerin doğruluğunu onaylayamaz. Başka sorunuz varsa profesyonel vergi danışmanlığı hizmeti almanız önerilir.

Geçerli Vergi Kimlik Numaralarını öğrenmek için yerel vergi idarenize başvurun veya profesyonel vergi danışmanlığı hizmeti alın. Google, vergi danışmanlığı hizmeti sağlayamaz.

Dünya genelinde Yabancı Vergi No örnekleri (bu listede olası her örneğe yer verilmemiştir):

 • Hindistan: Kalıcı Hesap Numarası (PAN).
 • Endonezya: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 • Japonya: Bireysel Numara ("My Number" olarak bilinir).
 • Rusya: INN olarak bilinen, Vergi Mükellefi Kişisel Kimlik Numarası.
 • Birleşik Krallık: Benzersiz Vergi Mükellefi Referansı (UTR), Ulusal Sigorta Numarası (NINO).

Geçerli Vergi Kimlik Numaralarını öğrenmek için yerel vergi idarenize başvurun veya profesyonel vergi danışmanlığı hizmeti alın. Google, vergi danışmanlığı hizmeti sağlayamaz.

Vergi Kimlik Numarası (Vergi No) doğrulama süreci

Google, yayıncıların vergi bilgilerini düzenli aralıklarla ABD Internal Revenue Service (IRS) üzerinden doğrular. Bu incelemeler sırasında IRS, hesabınızdaki vergi bilgilerinin yanlış veya güncelliğini yitirmiş olduğunu bize bildirebilir. Bu durumda, siz vergi bilgilerinizi yeniden gönderene kadar ödemelerinizi beklemeye alırız. Bu, IRS tarafından yasal işlem yapılmasını önlemeye yönelik bir adımdır.

Vergi bilgilerinizin yanlış veya güncelliğini yitirmiş olarak işaretlenmiş olmasının olası nedenleri aşağıda verilmiştir:

 • Eksik Vergi Kimlik Numarası (Vergi No) veya Vergi No'nun 9 basamaklı sayısal değer olmaması
 • Girilen Vergi No'nun şu anda kayıtlı olmaması
 • Vergi No ile Ad kombinasyonunun IRS kayıtlarıyla eşleşmemesi
 • Vergi No Eşleştirme isteğinin geçersiz olması
Hesabınız bu nedenlerden biri söz konusu olduğu için askıya alındıysa askıya almayı kaldırmak için lütfen vergi bilgilerinizi yeniden gönderin. Ödemeleriniz, vergi bilgileriniz yeniden gönderilene kadar duraklatılır. Vergi No doğrulaması hakkında daha fazla bilgi için lütfen IRS web sitesinde arama yapın.

Vergi anlaşması kapsamındaki haklar

Bulunduğum ülkenin/bölgenin ABD ile vergi anlaşması var. Anlaşma ayrıntılarının uygulandığından nasıl emin olabilirim?

Ülkeniz/bölgeniz ile ABD arasında yürürlükte olan bir vergi anlaşması varsa İş Ortağı Merkezi'ndeki vergi aracı, vergi formu gönderimi esnasında bu durumun ayrıntılarını tanımlar.

Ülkeniz/bölgeniz ile ABD arasında bir vergi anlaşması olup olmadığını IRS web sitesinde görebilirsiniz.

Bu web sitesi IRS'e aittir; Google tarafından yönetilmez veya denetlenmez. Google, sağlanan bilgilerin doğruluğunu garanti edemez. Başka sorunuz varsa profesyonel vergi danışmanlığı hizmeti almanız önerilir.

Neden birden fazla ödeme türü var ve hangisini seçmeliyim?

Google ürünleriyle ilgili olarak yapılan ödemeler bazen birden fazla kategori kapsamında değerlendirilebilir. Google, ödenen gelir türüne ve ilgili anlaşma kapsamındaki hak talebine göre uygun stopaj oranını uygular. Google, anlaşmayla ilgili ek hak talepleri kapsamına giren bir gelir ödenmediği sürece bu talepleri kullanmaz. Play Kitaplar İş Ortakları'ndan gelen gelirler, "Diğer telif hakkı gelirleri" başlığı altında yer alır.

Vergi dokümanlarını önizleme

Doldurduğum vergi formlarımın önizlemesini görebilir miyim?
Google, doldurulan IRS vergi formlarının PDF'lerini oluşturur. Belgelerinizin doğruluğunu onaylamanız gerekir. Değişiklik yapmanız gerekiyorsa İş Ortağı Merkezi'ne dönüp düzeltme yapabilirsiniz.

Vergi sertifikası

ABD'deki faaliyetler nelerdir?
ABD'deki faaliyetler, bir hizmetin ABD'de gerçekleştirilmesini ifade eder. Elde edilen gelirle ilişkili olarak ABD'de istihdam edilen çalışanlar veya ABD'de sahip olunan ekipmanlar bu kapsamdadır.
Değişmeyen durum yeminli yazılı ifadesi nedir?

Değişmeyen durum yeminli yazılı ifadesi, geçerli bir W-8 formu ile iletilebilir. Bu ifade, Google'ın yeni gönderilen formu yayıncının ödeme aldığı önceki bir döneme uygulayabilmesine imkan sağlar. Yani Google, ifadeyle ilişkili önceki dönem sırasında yapılan tüm ödemeleri, yeni vergi formunda belirtilen vergi durumuna göre işleme alabilir.

Bu durum, Google'ın stopaj vergi iadesi gerçekleştirmesine yardımcı olmak için kullanılabilir. Bunun için formun yayıncıya daha düşük stopaj oranı hakkı sağlaması ve geri ödemenin sağlanabileceği yasal zaman çizelgesi dahilinde (stopajın uygulandığı yılın 31 Aralık günü) yayıncının geri ödeme talebinde bulunması gereklidir.

Gönderim ve inceleme

Vergi formumun durumu nedir?
 • İncelemede: Gönderdiğiniz vergi bilgilerinin incelemede olduğunu ifade eder.
  • Bu işlem 7 iş günü sürebilir.
  • Vergi bilgilerinizi veya kimliğinizi doğrulamak için ek belgeler gerekirse Google ödeme merkezinden ve e-posta üzerinden sizi bilgilendiririz.
 • Onaylandı: Vergi bilgileriniz, gönderdiğiniz şekilde kabul edilmiştir.
 • Reddedildi: Vergi bilgileriniz şu nedenlerden dolayı reddedilmiş olabilir:
  • Girdiğiniz vergi kimlik numarası (Vergi No), IRS kayıtlarında bulunamadı. Bu durum, IRS sisteminin güncellenmemesinden veya kısa süre önce Vergi No oluşturmuş olmanızdan kaynaklanabilir.
  • Girdiğiniz Vergi No ve ad kombinasyonu, IRS kayıtlarıyla eşleşmiyor.
  • Vergi bilgileriniz, sağladığınız belgelerle doğrulanamıyor.

Formunuz reddedilirse Google ödeme merkezinden ve e-posta üzerinden sizi bilgilendiririz. Yeni bir form gönderin veya vergi danışmanınızla iletişim kurun. Formu göndermeden önce Faturalandırma profilinizi kontrol ederek yasal bilgilerinizin, sağladığınız belgede yer alan bilgilerle tam olarak eşleştiğini doğrulayın.

Belgelerim neden inceleniyor?

Vergi aracında sağladığınız bilgiler güvenlik, doğruluk ve bütünlüğü sağlamak açısından bir dizi kontrolden geçer. Bazen dokümanlarınızdaki küçük bir hata bile vergi bilgilerinizin "incelemede" olarak raporlanmasına neden olur. Sağladığınız vergi bilgilerinin ödeme profili bilgilerinizle eşleştiğinden emin olmak, vergi bilgilerinizin işlenmesindeki gecikmeleri en aza indirmenin en iyi yoludur.

İncelemeye neden olacak bazı yaygın durumlar şunlardır:

W9 Formları için:

 • Vergi aracındaki "yasal ad", ödeme profilinizdeki adla eşleşmiyor.
 • Vergi aracındaki "tek ortaklı kuruluş" adı, ödeme profilinizdeki adla eşleşmiyor.
 • Vergi aracındaki Vatandaşlık Numarası (SSN), geçersiz veya adı hesaptaki adla eşleşmeyen birine ait. Bu durumun incelenmesi daha uzun sürebilir.

W8 Formları için:

 • Vergi aracındaki "yasal ad", ödeme profilinizdeki adla eşleşmiyor.
 • Vergi aracındaki "tek ortaklı kuruluş" adı, ödeme profilinizdeki adla eşleşmiyor.
 • Vergi aracındaki "ikamet adresi" veya "posta adresi", ABD'de bulunuyor veya vergi anlaşması kapsamında hak iddia ettiğiniz ülkeyle/bölgeyle eşleşmiyor.
 • Vergi aracında "aracı adresi" veya "Posta Kutusu" sağlanmış.
 • Vergi aracında "kapasite" form alanı doldurulmuş.
İpucu: Gönderilen tüm W8-IMY formları incelemeye alınır.
Neden doğrulama belgeleri göndermem isteniyor?

Aşağıdaki durumlardan birinin geçerli olması halinde kimliğinizi doğrulamanız gerekebilir:

 • Vergi No'nun eksik olması veya 9 haneli bir rakam olmaması
 • Girilen Vergi No'nun şu anda kayıtlı olmaması
 • Vergi No ile Ad kombinasyonunun IRS kayıtlarıyla eşleşmemesi
 • Vergi No eşleştirme isteğinin geçersiz olması
Her bir vergi formu için kabul ettiğimiz dokümanlar hakkında bilgi edinin.
Formum "Vergi No - Ad kombinasyonunun IRS kayıtlarıyla eşleşmemesi" nedeniyle reddedildiyse ne yapmam gerekir?
Vergi formunuzdaki adınız ve vergi numaranız, IRS'te kayıtlı adınız ve vergi numaranızla eşleşmelidir. Sağladığınız ad veya vergi numarası bilgileri IRS'te adınıza kayıtlı değilse vergi formunuzu doğru bilgilerle tekrar gönderin. Gönderdiğiniz bilgileri incelemek için:
 1. Google Play Kitaplar İş Ortağı Merkezi'nde hesabınızda oturum açın.
 2. Ödeme Merkezi sekmesini tıklayın.
 3. "Ödeme Profili"nde Düzenle ardından Ayarları Yönet ardından ABD Vergi Bilgileri ardından Vergi Bilgilerini Yönet'i tıklayın.
 4. Gönderdiğiniz vergi formunun bağlantısını tıklayın.
Hesapla ilişkilendirilen ad, vergi formundaki adla eşleşmiyorsa ne yapmam gerekir?
Vergi formunuzu doğrulayabilmemiz için vergi formundaki ad ile ödeme profilinizde listelenen ad eşleşmelidir. Ödeme profilinizde şu bilgileri kontrol edin:
 • Ödeme profilinizdeki ad, yasal adınızı doğru biçimde yansıtıyorsa vergi formunuzu yeniden gönderin.
 • Ödeme profilinizdeki ad yanlışsa ödeme profilinizdeki adı yasal adınızla güncelleyip vergi formunuzu yeniden gönderin.

İpucu: Varsa "faaliyet gösterdiği ad" (DBA veya D/B/A) bilginizi vergi formunun uygun bölümüne girin.

Hesabınızla hangi adın ilişkilendirildiğinden emin değilseniz:
 1. Google Play Kitaplar İş Ortağı Merkezi'nde hesabınızda oturum açın.
 2. Ödeme Merkezi sekmesini tıklayın.
 3. "Ödeme Profili"nde Düzenle ardından Ayarları Yönet'i tıklayın.
 4. Hesabınızla ilişkili şahıs veya işletme adını bulmak için "Ad ve Adres" ya da "İşletme Adı ve Adres" bölümüne gidin.

Gelir

ABD vergi bilgilerim incelemeye sunulursa hangi dokümanları hazırlamam gerekir?
ABD vergi bilgileriniz ek inceleme için raporlanırsa ek bir kimlik sağlamanız gerekebilir. .png, .jpeg ve .pdf dosyaları kabul edilmektedir. Onaylanan vergi dokümanları ve kimlik türleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
Vergi stopajı nedir?

Vergi stopajı, alacaklının ABD vergi yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla bir devlete ödenmek üzere ödemelerinizden düşülen vergilerdir.

ABD vergi yasası uyarınca Google, ABD vergi yasalarına uyması ve gerektiğinde ilgili Play Kitaplar kazançlarından stopaj vergisini tahsil etmesi gereken bir stopaj vergi sorumlusudur. Vergi stopajı, Haziran 2021'de başlayabilir.

Bu durum Play Kitaplar'daki gelirime nasıl etki eder?

Geçerli vergi bilgilerinizi sağlamanız halinde, ABD'deki okuyuculardan elde ettiğiniz kazancın yalnızca bir kısmı vergi stopajı ve bildirimine tabi olur.

Kesinleşmiş vergi stopajı oranı, Google'a sağladığınız vergi bilgilerine göre belirlenir. Formunuzu gönderdikten sonra, vergi stopajı oranınızı İş Ortağı Merkezi Ödeme Ayarları'ndaki Vergi bilgilerini yönet bölümünde bulabilirsiniz. Vergi stopajı tutarları, Play Kitaplar Analizleri'nde gösterilmez.

Varsayımsal örnek

Hindistan'da, Play Kitaplar İş Ortağı Programı'ndaki bir Play Kitaplar yayıncısı, Play Kitaplar'dan geçtiğimiz ay 1.000 ABD doları kazandı. Kitaplarından elde ettiği 1.000 ABD dolarının 100 dolarlık kısmı ABD'deki okuyuculardan geldi.

Bu durumda olası bazı stopaj senaryoları:

 • Yayıncı vergi bilgilerini göndermez: Vergi bilgilerinin gönderilmemesi halinde stopaj vergisi oranı, dünya genelindeki toplam kazancın %24'üne ulaşır. Bu durumda nihai vergi kesintisi 240 ABD doları olur. Yani yayıncı tüm vergi bilgilerini göndermediği sürece, yalnızca ABD kaynaklı kazançlarından değil, dünya genelindeki toplam kazançlarından %24'e varan kesinti yapmamız gerekir.
 • Yayıncı vergi bilgilerini gönderir ve vergi anlaşması kapsamında hak iddiasında bulunur: Nihai vergi kesintisi 15 ABD doları olur. Bunun nedeni, Hindistan ve ABD arasında vergi oranını ABD kaynaklı satışlardan elde edilen kazancın %15'ine düşüren bir vergi anlaşması bulunmasıdır.
 • Yayıncı vergi bilgilerini gönderir ancak vergi anlaşması kapsamında hak iddia etmeye uygun değildir: Nihai vergi kesintisi 30 ABD doları olur. Bunun nedeni, vergi anlaşması kapsamı dışındaki vergi oranının ABD kaynaklı satışlardan elde edilen kazancın %30'u olmasıdır.

Tahmini vergi stopajınızı hesaplama

Play Kitaplar kazancınızın nasıl etkileneceğini anlamak için aşağıdaki örnek hesabı kullanın:

 1. Play Kitaplar Analizleri'ndeki Gelir Raporu'na erişip tarih filtresini ilgili ödeme dönemine (1-31 Ekim gibi) ayarlayın. Play Kitaplar Analizleri'nde para biriminizi ödeme aldığınız para birimine (ör. ABD doları) ayarlamanız faydalı olabilir.
 2. ABD kaynaklı tahmini gelirinizi bulmak için coğrafya filtresi uygulayın. Play Kitaplar Analizleri'nde kitleniz hakkında daha fazla bilgi edinin.
 3. Vergi stopajı oranınızı öğrenmek için İş Ortağı Merkezi hesabınıza gidin. Vergi stopajı oranınız, ABD vergi bilgilerinizi gönderdikten sonra görünür.
 4. Yukarıdaki 2. ve 3. adımların sonuçlarını çarpın.
Önemli: Yukarıdakileri uygulamak, vergi stopajının yalnızca tahmini olarak hesaplanmasına yarar. Google stopaj vergilerini tahsil etmeye başladığında, nihai stopaj tutarını olağan İş Ortağı Merkezi Ödeme İşlemleri Raporunuzda görürsünüz (stopaj uygulanmışsa).

ABD'deki satışlar ve diğer ülkeler

ABD kaynaklı satışlardan gelir elde etmiyorsam ne olur?
ABD'deki satışlardan gelir elde eden veya etmeyen tüm Play Kitaplar yayıncıları, Google'a vergi bilgilerini göndermelidir. ABD vergi bilgilerinizi göndermeniz, gelecekte ABD'deki kullanıcılardan gelir elde etmeniz halinde sizin için doğru stopaj oranının belirlenmesine yardımcı olur.
ABD merkezli bir yayıncı olup olmadığımı hangi ölçütlere göre belirliyorsunuz?
Konumunuz, vergi bilgilerinizde beyan ettiğiniz ikamet edilen ülke/bölge bilgisine göre belirlenir.
Bu, hem bulunduğum ülkede/bölgede hem de ABD'de vergilendirileceğim anlamına mı geliyor?

Google, yalnızca ABD'deki okuyuculardan elde ettiğiniz Play Kitaplar kazançlarınızdan stopaj almakla yükümlüdür. Yerel gelir vergisi yasalarınız da Play Kitaplar kazançlarınız için geçerli olabilir.

Birçok ülkede/bölgede, çifte vergilendirmeyi azaltan veya ortadan kaldıran vergi anlaşmaları vardır. Buna ek olarak bazı ülkeler/bölgeler, uluslararası vergi yüklerinin azaltılmasına yardımcı olmak için yabancı vergi kredilerinin kullanılmasına izin verebilir. İş Ortağı Merkezi'ndeki vergi aracında vergi anlaşması hak iddiasında bulunarak vergi yükünüzü azaltmanız mümkün olabilir. Vergi danışmanınızdan yardım alın.

Vergi stopajı ve Google

Google ne tür vergi raporlama belgeleri sağlıyor?

Kesinleşmiş vergi stopajı tutarlarınızı, ödeme döngünüze göre İş Ortağı Merkezi Ödeme Raporunuzda bulabilirsiniz.

Vergi bilgilerini göndermiş ve geçerli ödemeler almış olan tüm yayıncılar, her yıl en geç 15 Mart tarihinde bir önceki yılın vergi stopajları için bir vergi formu (1042-S veya 1099-MISC gibi) alır. Bir yıl sonu ABD vergi formunun kopyasını almak, düzeltilmesini veya geçersiz sayılmasını talep etmek için İş Ortağı Merkezi Yardım Merkezi'ne gidin.

Önceki stopajlardan vergi iadesi alabilir miyim?

Güncellenen vergi bilgilerinin 31 Aralık 2021 itibarıyla sağlanmış olması halinde Google, belirli koşullarda ABD stopaj vergisini geri ödeyebilir. Örneğin, daha düşük bir vergi oranı talebiyle güncellenen bir W-8 vergi formu zamanında paylaşılırsa Google, stopaj tutarlarını yeniden hesaplar ve farkı iade eder.

Bunun için değişmeyen durum yeminli yazılı ifadesinde bulunmanız ve formunuzdaki değişikliklerin daha eski bir tarih için geçerli olduğunu beyan etmeniz gerekir. Bu işlemi İş Ortağı Merkezi'ndeki vergi aracının 6. adımındaki "Durum değişikliği yeminli yazılı ifadesi" bölümünde gerçekleştirebilirsiniz.

Formunuzu güncelledikten sonra bu geri ödemeleri ödeme döngünüzde bulabilirsiniz.

Söz konusu durumlar sınırlıdır ve geçerli vergi bilgileri, verginin kesildiği takvim yılının sonu itibarıyla alınmış olmalıdır. Geçerli vergi bilgilerini takvim yılının sonuna kadar sağlamadığınız takdirde geri ödeme talebinizi doğrudan IRS'e bildirmeniz gerekir. Bu durumda profesyonel bir vergi danışmanından tavsiye almanızı öneririz.

İş Ortağı Ödeme Merkezi'ndeki vergi bilgilerinizi güncellemenizin ardından, tüm geçerli geri ödemeleri, ödeme döngünüzün sonunda İş Ortağı Merkezi Ödeme Raporunuzda bulabilirsiniz.

Bu, Play Kitaplar dışındaki İş Ortağı Merkezi kazançlarım için de geçerli midir?
Geçerli vergi bilgilerini sağlarsanız 3. Bölüm kapsamındaki ABD stopaj vergileri yalnızca Play Kitaplar kazançlarınız için geçerli olur.

Vergi stopajı

ABD vergi stopajı hangi durumlarda geçerlidir?

Genel olarak, ABD gerçek/tüzel kişisi olmadığı belgelenen (dosyasında geçerli bir W-8 formu bulunan) kişiler, ABD kaynaklarından kazanılan gelirlerde ABD vergilerine tabidir. Örneğin, ABD gerçek/tüzel kişisi olmayan biri ABD'de hizmet veriyorsa ABD'de verilen hizmetlerle ilgili alınan ödemeler ABD gelir vergisi stopajına tabidir.

Stopaj oranı; elde edilen gelirin türüne, alacaklının anlaşma haklarından yararlanmaya uygun olup olmadığına ve uygunsa anlaşma haklarından yararlanmak için W-8 formunu geçerli şekilde doldurup doldurmadığına bağlıdır. IRS, ABD gerçek/tüzel kişisi olmayan birine ödeme yapan tarafın ödemeden stopaj vergisini düşmesini ve uygunsa bu tutarı IRS'ye ödemesini, ödemenin yapıldığı takvim yılının sonunda ise belirli beyannameler doldurmasını zorunlu tutar.

Stopaj oranı nedir, bu oran düşürülebilir mi?

Geçerli bir vergi formu sağlanmazsa, geçerli ödemelerde varsayılan stopaj oranı genellikle %30 olur. Aşağıdaki durumlarda bu oran daha düşük olabilir:

 • ABD ile vergi anlaşması bulunan bir ülkede/bölgede mukim bir vergi mükellefiyseniz.
 • Elde ettiğiniz gelirin türü, vergi anlaşması kapsamında hak iddia etmeye uygunsa.
 • Tüm anlaşma gerekliliklerini karşılayıp vergi anlaşması kapsamında hak iddia etmek için geçerli bir başvuru yaptıysanız.

Belgelenmemiş bir iş ortağının ABD gerçek/tüzel kişisi olduğunun kabul edildiği bazı durumlarda varsayılan stopaj oranı %24'tür.

Ödeme profilinizde tüm ilgili stopaj oranlarını görmek için Ayarlar ardından Vergi bilgilerini yönet'e gidin.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Bir sonraki adımları deneyin:

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü