Najczęstsze pytania: przesyłanie do Google danych podatnika w Stanach Zjednoczonych

Dzięki tym odpowiedziom na najczęstsze pytania dowiesz się, jakie informacje o podatkach w Stanach Zjednoczonych musisz przesłać do Google.

Pobranie podatku u źródła i sprawozdawczość podatkowa

Zgodnie z rozdziałem 3 amerykańskiego Kodeksu Podatkowego (Internal Revenue Code) firma Google ponosi odpowiedzialność prawną za pobieranie podatku u źródła i zgłaszanie przypadków, gdy partner spoza Stanów Zjednoczonych otrzymuje środki z amerykańskiego źródła dochodu. Zgodnie z rozdziałem 61 i art. 3406 amerykańskiego Kodeksu Podatkowego w stosownych przypadkach firma Google musi także odprowadzić podatek u źródła.

Przekazane Google informacje o podatkach służą do określenia odpowiedniej stawki podatku w przypadku przyszłych płatności.

Pobranie podatku u źródła zgodnie z rozdziałem 3 amerykańskiego Kodeksu Podatkowego

Jeśli masz udokumentowany status firmy lub osoby fizycznej spoza Stanów Zjednoczonych, tylko część Twoich przychodów uzyskanych od użytkowników z USA podlega opodatkowaniu i sprawozdawczości podatkowej w Stanach Zjednoczonych. Będą to przychody (np. z wyświetlania reklam, transakcji lub subskrypcji) generowane w Stanach Zjednoczonych.

Partnerzy ze Stanów Zjednoczonych powinni podać ważny amerykański numer identyfikacji podatkowej, aby wskazać, że podlegają zwolnieniu z podatku u źródła (w tym na podstawie rozdziału 3 amerykańskiego Kodeksu Podatkowego).

Obowiązująca stawka podatku u źródła jest obliczana na podstawie dokumentacji podatkowej, którą udostępnisz Google.

Jeśli nie prześlesz prawidłowego formularza podatkowego, Google może w odniesieniu do określonych płatności zastosować 24-procentową lub, zgodnie z rozdziałem 3, 30-procentową stawkę podatku u źródła. Stawka ta może zostać obniżona tylko wtedy, gdy jesteś rezydentem podatkowym w kraju/regionie, który ma podpisaną ze Stanami Zjednoczonymi umowę o dochodach, i prześlesz prawidłowy formularz podatkowy z odpowiednią deklaracją ubiegania się o zastosowanie postanowień tej umowy. Informacje o ostatecznej kwocie pobranej na poczet podatku znajdziesz w miesięcznym raporcie o zarobkach.

Podatek u źródła

W przypadku niektórych odbiorców płatności firma Google może być zmuszona do pobrania należności na poczet podatku w wysokości 24% od wszystkich kwalifikujących się zarobków, m.in. w tych sytuacjach:

 • Jeśli informacje o podatkach podane w formularzu podatkowym okażą się nieprawidłowe lub niedokładne, a zgodnie z amerykańskimi zasadami domniemania pobrania podatku u źródła użytkownik zostanie uznany za podmiot amerykański.

Jeśli od płatności została odliczona pewna kwota, oznacza to, że według naszych danych podlegasz pobraniu podatku u źródła w momencie zapłaty.

Jeśli uważasz, że w Twoim przypadku pobranie podatku u źródła nie jest zasadne, zaktualizuj informacje o podatkach na swoim koncie.

Najczęstsze pytania

Jak przygotować się do wypełnienia formularzy podatkowych?

Dlaczego muszę wypełnić ten formularz?

Poprosiliśmy Cię o wypełnienie tego formularza, aby wywiązać się z naszych zobowiązań wynikających z art. 1441 (rozdział 3) i 3406 amerykańskiego Kodeksu Podatkowego (Internal Revenue Code).

Ten formularz służy do określenia poprawnej stawki podatku u źródła dotyczącej przekazywanych Ci odpowiednich płatności, jeśli potrącenie będzie stosowane w przypadku przyszłych płatności.

Internal Revenue Service (IRS) wymaga, aby firma Google aktualizowała formularze podatkowe swoich partnerów i dostawców spoza Stanów Zjednoczonych:

 • co 3 lata lub
 • w przypadku zmiany okoliczności, która wpływa na ważność tego formularza.

Google aktualizuje dane swoich odbiorców płatności, aby zachować zgodność z regułami IRS.

Co zrobić, jeśli ten formularz powinien wypełnić ktoś inny?
Jeśli nie jesteś odpowiednią osobą, która ma wypełnić wymagany formularz, możesz przekazać tego e-maila właściwej osobie w swojej organizacji, aby mogła ona się zalogować. Ta osoba musi mieć uprawnienia administratora do konta płatności Google. Osoba ta może następnie użyć informacji podanych w e-mailu, aby wypełnić formularz. Dowiedz się, jak przyznać uprawnienia administratora konta
Dlaczego nie mogę wypełnić formularza podatkowego w moim lokalnym języku?

Pytania w formularzu są dostępne w języku, który masz ustawiony w Centrum Partnerów, ale w polach formularza można wpisywać tylko:

 • małe i wielkie litery (a–z, A–Z);
 • cyfry (0–9);
 • myślniki (-);
 • symbole „&”;
 • spacje.

Jeśli używasz znaków specjalnych, użyj odpowiadających im liter, np. n zamiast ń lub a zamiast ą. Zgodnie z wymaganiami Internal Revenue Service (amerykańskiego urzędu podatkowego) dane podatnika mogą zawierać:

 • małe i wielkie litery (a–z, A–Z);
 • cyfry (0–9);
 • myślniki (-);
 • symbole „&”;
 • spacje.

Tam, gdzie jest to możliwe, odnieś się do dokumentów zawierających Twoje nazwisko lub Twój adres napisane alfabetem łacińskim (np. paszport lub prawo jazdy).

Jak wybrać formularze podatkowe?

Jaka jest różnica między kontem osoby fizycznej a kontem nienależącym do osoby fizycznej?
 • Konto osoby fizycznej: należące do osoby fizycznej i zarządzane przez tę osobę, a nie przez organizację prawną. Podatki należy odprowadzać w imieniu właściciela, którego dane są widoczne na osobistym zeznaniu podatkowym.
 • Konto nienależące do osoby fizycznej: konto firmowe, które jest oddzielone od właściciela ze względów podatkowych. Inna nazwa to „konto podmiotu”.
Jak sprawdzić, który formularz podatkowy muszę wypełnić?

Odpowiedni formularz podatkowy jest generowany automatycznie na podstawie podanych przez Ciebie odpowiedzi. W razie wątpliwości skontaktuj się ze swoim doradcą podatkowym.

 • Formularz W-9 jest wymagany od osób fizycznych, firm, spółek osobowych i innych podmiotów w Stanach Zjednoczonych.
 • Formularz W-8BEN lub W-8BEN-E muszą zwykle wypełnić osoby fizyczne i określone podmioty spoza Stanów Zjednoczonych będące rzeczywistym właścicielem uzyskanego dochodu. Formularza można użyć, aby ubiegać się o zastosowanie postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (czyli uzyskać obniżoną stawkę podatku u źródła).
 • Formularz W-8ECI wypełniają osoby, które deklarują, że uzyskany dochód jest w praktyce powiązany z handlem lub działalnością w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy odbiorcy płatności składający formularz W-8ECI muszą podać amerykański numer TIN.
 • Formularz W-8IMY jest wymagany w przypadku niektórych pośredników, spółek osobowych i podmiotów pośredniczących spoza Stanów Zjednoczonych. Jeśli taki formularz zostanie złożony, Google może poprosić o dodatkową dokumentację (na przykład oświadczenie o alokacji).
 • Formularz W-8EXP jest używany przez podmioty w celu ustalenia statusu rzeczywistego właściciela spoza Stanów Zjednoczonych oraz prawa do obniżonej stawki podatku u źródła w przypadku banku centralnego spoza Stanów Zjednoczonych, organizacji międzynarodowej, organizacji spoza Stanów Zjednoczonych zwolnionej z podatków, fundacji prywatnej spoza Stanów Zjednoczonych lub rządu terytorium nieinkorporowanego Stanów Zjednoczonych.

Adresy, weryfikacja tożsamości i ograniczenia dotyczące korzyści

Czego mogę się spodziewać podczas wypełniania formularza?

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje, które należy wziąć pod uwagę przy wypełnianiu tego formularza:

 • Nie podawaj adresu skrytki pocztowej ani adresu do doręczeń jako adresu stałego pobytu: niektóre osoby fizyczne i firmy podają jako adres stałego pobytu adres skrytki pocztowej lub adres do doręczeń. Jeśli Twój adres stałego pobytu jest jednocześnie adresem skrytki pocztowej, adresem do doręczeń lub adresem dostawcy usług korporacyjnych (takich jak firma prawnicza lub fundusz), konieczne może być przesłanie aktu założycielskiego firmy lub innego odpowiedniego dokumentu potwierdzającego adres Twojej firmy.
 • Weryfikacja tożsamości: może być wymagana w jednej z tych sytuacji:
  • Brakuje numeru TIN lub numer ten nie zawiera 9 cyfr.
  • Wpisany numer TIN jest nieaktualny.
  • Połączenie numeru identyfikacyjnego podatnika i nazwiska nie jest zgodne z danymi w rejestrze IRS.
  • Żądanie dopasowania TIN jest nieprawidłowe.
 • Adresy w Stanach Zjednoczonych wymagają podania dodatkowych informacji: jeśli oświadczysz, że jesteś podmiotem prawnym spoza Stanów Zjednoczonych, który przebywa w tym kraju i ma adres stały lub adres pocztowy na terenie tego kraju, musisz podać dodatkowe informacje, aby potwierdzić, że jesteś podmiotem prawnym spoza Stanów Zjednoczonych.
 • Ograniczenia związane z korzyściami wynikającymi z zastosowania postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (tylko podmioty): podmioty, które ubiegają się o zastosowanie postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, muszą poświadczyć, że spełniają wymagania zawarte w klauzuli dotyczącej ograniczenia korzyści znajdującej się w odpowiedniej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Aby określić, czy masz prawo do zastosowania postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, przejrzyj tę umowę lub skonsultuj się z doradcą podatkowym.

Identyfikacja podatkowa

Jakie są kluczowe terminy związane z identyfikacją podatkową?

Nazwa prawna

Podaj swoją nazwę prawną w takiej postaci, w jakiej widnieje na Twoich dokumentach prawnych.

 • Jeśli uzyskujesz dochód jako osoba fizyczna: w polu nazwy wpisz swoje imię i nazwisko. Możliwe, że będzie trzeba przesłać przetłumaczone imię i nazwisko zgodnie z tym, co widnieje w Twoich dokumentach prawnych (na przykład w paszporcie).
  • Jeśli masz firmę, którą chcesz powiązać z formularzem, uwzględnij ją w polu z nazwą prowadzonej działalności. Jeśli profil płatności jest pod nazwą firmy, podaj tę nazwę w polu z nazwą prowadzonej działalności.
 • Jeśli uzyskujesz dochód jako osobny podmiot: podaj nazwę tego podmiotu w polu nazwy. Jeśli profil płatności jest pod nazwą firmy, podaj tę nazwę w polu z nazwą prowadzonej działalności.

Aby zweryfikować Twoją nazwę prawną, możemy poprosić Cię o przesłanie dodatkowych dokumentów. Dowiedz się, jak zaktualizować profil płatności

Nazwa prowadzonej działalności

Nazwa prowadzonej działalności to nazwa firmy, która nie jest imieniem ani nazwiskiem właściciela. W zależności od rodzaju formularza możesz też podać imię i nazwisko odpowiedniej osoby.

Jednoosobowa spółka z o.o.

Jednoosobowa spółka z o.o. to firma, która ma jednego właściciela, nie jest korporacją podlegającą amerykańskiemu prawu podatkowemu i nie jest uznawana za podmiot odrębny od swojego właściciela w celach związanych z pobieraniem federalnego podatku od dochodów w Stanach Zjednoczonych.

Dowiedz się więcej o jednoosobowych spółkach z o.o. ze strony IRS (amerykańskiego urzędu podatkowego)
Czym jest numer TIN (numer identyfikacyjny podatnika)?

Numer identyfikacyjny podatnika (TIN) jest wymagany przez IRS (amerykański urząd podatkowy) we wszystkich amerykańskich formularzach podatkowych. Obywatele państw innych niż Stany Zjednoczone mogą potrzebować indywidualnego numeru identyfikacyjnego podatnika (ITIN). Jeśli ubiegasz się o zastosowanie postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, musisz podać zagraniczny lub amerykański numer TIN. Dowiedz się więcej o numerach TIN ze strony IRS

Wskazówka: Google nie obsługuje ani nie weryfikuje stron witryny IRS, więc nie może potwierdzić prawdziwości przedstawionych informacji. W razie pytań konieczny może być kontakt z doradcą podatkowym.

Aby określić właściwe numery identyfikacji podatkowej, skontaktuj się z lokalnym organem podatkowym lub doradcą podatkowym. Google nie udziela takich porad.

Przykłady numerów TIN z różnych krajów (lista nie jest wyczerpująca):

 • Indie: stały numer rachunku bankowego (PAN).
 • Indonezja: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 • Japonia: osobisty numer identyfikacyjny (tzw. My Number).
 • Rosja: numer identyfikacyjny podatnika (INN).
 • Wielka Brytania: niepowtarzalny numer referencyjny podatnika (UTR), krajowy numer ubezpieczenia społecznego (NINO).

Aby określić właściwe numery identyfikacji podatkowej, skontaktuj się z lokalnym organem podatkowym lub doradcą podatkowym. Google nie udziela takich porad.

Proces weryfikacji numeru identyfikacyjnego podatnika (TIN)

Od czasu do czasu Google sprawdza informacje o podatkach wydawców w amerykańskim urzędzie Internal Revenue Service (IRS). W trakcie tych kontroli IRS może powiadomić nas, że informacje o podatkach na Twoim koncie są niedokładne lub nieaktualne. W takim przypadku wstrzymamy płatności do czasu, gdy ponownie prześlesz informacje o podatkach. To rodzaj ochrony przed postępowaniem prawnym ze strony IRS.

Poniżej podajemy ewentualne przyczyny, dla których Twoje informacje o podatkach mogą być nieprawidłowe lub nieaktualne:

 • Brakuje numeru identyfikacyjnego podatnika (TIN) lub numer nie zawiera 9 cyfr.
 • Wpisany numer TIN jest nieaktualny.
 • Połączenie numeru identyfikacyjnego podatnika i nazwiska nie jest zgodne z danymi w rejestrze IRS.
 • Żądanie dopasowania TIN jest nieprawidłowe.
Jeśli Twoje konto zostało zawieszone z jednego z tych powodów, ponownie prześlij swoje informacje o podatkach, aby je odblokować. Do tego czasu Twoje płatności będą wstrzymane. Więcej informacji o weryfikowaniu numeru TIN możesz wyszukać na stronie IRS.

Postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

W przypadku mojego kraju/regionu i Stanów Zjednoczonych obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania podatkiem dochodowym. Jak mogę sprawdzić, czy postanowienia tej umowy są stosowane?

Jeśli w przypadku Twojego kraju/regionu i Stanów Zjednoczonych obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania podatkiem dochodowym, narzędzie podatkowe w Centrum Partnerów określi szczegóły tej umowy podczas przesyłania formularza podatkowego.

Na stronie IRS możesz sprawdzić, czy Twój kraj/region ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Stanami Zjednoczonymi.

Pamiętaj tylko, że strona należy do urzędu IRS i nie jest obsługiwana ani sprawdzana przez Google, dlatego Google nie może potwierdzić prawdziwości przedstawionych informacji. W razie pytań konieczny może być kontakt z doradcą podatkowym.

Dlaczego jest kilka form płatności i którą z nich mam wybrać?

Płatności związane z usługami Google mogą czasami pasować do kilku kategorii. Google pobiera podatek o odpowiedniej stawce obliczanej na podstawie rodzaju dochodu oraz powiązanej z nim umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Nie będziemy stosować dodatkowych postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli dany rodzaj dochodu nie jest opłacony. Dochody partnerów Książek Play należą do kategorii innych honorariów autorskich.

Jak wyświetlić podgląd dokumentów podatkowych?

Czy mogę zobaczyć podgląd wypełnionych przeze mnie formularzy podatkowych?
Google wygeneruje wypełnione przez Ciebie formularze podatkowe IRS w formacie PDF. Konieczne będzie zweryfikowanie poprawności dokumentów. Ewentualne zmiany możesz wprowadzić w Centrum Partnerów.

Zaświadczenie podatkowe

Co oznacza prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Stanów Zjednoczonych?
Prowadzenie działalności na terenie Stanów Zjednoczonych oznacza świadczenie usług na terenie tego kraju. Może to obejmować zatrudnianie pracowników lub posiadanie sprzętu w Stanach Zjednoczonych w celach generowania przychodów.
Czym jest oświadczenie z mocą przysięgi o niezmienionych okolicznościach?

Oświadczenie z mocą przysięgi o niezmienionych okolicznościach można dostarczyć wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem podatkowym W-8. Dzięki temu Google może zastosować nowo przesłany formularz do poprzedniego okresu, w którym wydawca otrzymał płatności. Oznacza to, że Google może potraktować wszelkie płatności dokonane w poprzednim okresie, do którego odnosi się oświadczenie, jako mające taki sam status podatkowy jak ten określony w nowym formularzu.

Może to pomóc Google w zwrocie podatku u źródła, pod warunkiem, że formularz uprawnia wydawcę do niższej należności na poczet podatku i że dany wydawca złożył wniosek o zwrot w przewidzianym prawnie terminie (do 31 grudnia roku, w którym pobrano podatek).

Przesyłanie i sprawdzanie

Jaki jest stan mojego formularza podatkowego?
 • W trakcie sprawdzania: przesłane przez Ciebie informacje o podatkach są sprawdzane.
  • Może to potrwać do 7 dni roboczych.
  • Jeśli będziemy potrzebować dodatkowych dokumentów, aby potwierdzić Twoje dane podatnika lub zweryfikować Twoją tożsamość, powiadomimy Cię za pomocą Centrum płatności Google oraz w e-mailu.
 • Zatwierdzone: przesłane przez Ciebie informacje o podatkach zostały zaakceptowane.
 • Odrzucone: przesłane przez Ciebie informacje o podatkach zostały odrzucone. Oto możliwe przyczyny:
  • Nie znaleziono podanego numeru identyfikacyjnego podatnika (TIN) w rejestrze IRS. Możliwe, że system nie zaktualizował danych lub numer został utworzony niedawno.
  • Podane połączenie numeru identyfikacyjnego podatnika i nazwiska nie jest zgodne z danymi w rejestrze IRS.
  • Nie można potwierdzić Twoich danych podatnika na podstawie przesłanych przez Ciebie dokumentów.

Jeśli Twój formularz zostanie odrzucony, powiadomimy Cię o tym w Centrum płatności Google oraz mailowo. Prześlij nowy formularz lub skontaktuj się ze swoim doradcą podatkowym. Przed przesłaniem formularza podatkowego sprawdź, czy zawarte w nim informacje prawne są zgodne z informacjami w Profilu płatności.

Dlaczego moje dokumenty są w trakcie sprawdzania?

Informacje przesłane w narzędziu podatkowym przechodzą przez kilka etapów weryfikacji. Służy to sprawdzeniu ich poprawności i kompletności oraz zapewnia bezpieczeństwo procesu. Czasami nawet niewielki błąd w Twoich dokumentach może spowodować, że informacje o podatkach będą wymagać dodatkowej weryfikacji. Sprawdzenie, czy podane przez Ciebie informacje o podatkach są zgodne z danymi w profilu płatności, to najlepszy sposób na zminimalizowanie opóźnień w przetwarzaniu tych informacji.

Oto częste sytuacje, w których przesłane informacje są dodatkowo sprawdzane:

Formularze W9:

 • „Nazwa prawna” podana w narzędziu podatkowym jest inna niż w profilu płatności.
 • Nazwa „jednoosobowej spółki z o.o.” podana w narzędziu podatkowym jest inna niż nazwa w profilu płatności.
 • Numer ubezpieczenia społecznego (SSN) podany w narzędziu podatkowym jest nieprawidłowy lub należy do osoby, której imię i nazwisko jest inne niż imię i nazwisko na koncie. Sprawdzenie może potrwać dłużej.

Formularze W8:

 • „Nazwa prawna” podana w narzędziu podatkowym jest inna niż w profilu płatności.
 • Nazwa „jednoosobowej spółki z o.o.” podana w narzędziu podatkowym jest inna niż nazwa w profilu płatności.
 • Adres pobytu lub adres pocztowy podany w narzędziu podatkowym znajduje się w Stanach Zjednoczonych albo nie pasuje do kraju/regionu, w którym ubiegasz się o zastosowanie postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • W narzędziu podatkowym podano adres do doręczeń lub adres skrytki pocztowej.
 • Pole formularza „charakter” jest wypełnione w narzędziu podatkowym.
Wskazówka: wszystkie przesłane formularze W8-IMY zostaną sprawdzone.
Dlaczego muszę dostarczyć dokumenty weryfikacyjne?

Weryfikacja tożsamości może być wymagana w jednej z tych sytuacji:

 • Brakuje numeru TIN lub numer ten nie zawiera 9 cyfr.
 • Wpisany numer TIN jest nieaktualny.
 • Połączenie numeru identyfikacyjnego podatnika i nazwiska nie jest zgodne z danymi w rejestrze IRS.
 • Żądanie dopasowania TIN jest nieprawidłowe.
Dowiedz się, jaką dokumentację akceptujemy w przypadku poszczególnych formularzy podatkowych
Co zrobić, jeśli mój formularz zostanie odrzucony z powodu niezgodności numeru TIN i nazwy z danymi zarejestrowanymi w IRS?
Nazwa i numer TIN podane w formularzu podatkowym muszą być takie same jak nazwa i numer TIN zarejestrowane w IRS. Jeśli nazwa lub numer TIN nie figurują w rejestrze IRS, prześlij ponownie formularz podatkowy z prawidłowymi informacjami. Aby sprawdzić przesłane informacje:
 1. Zaloguj się na swoje konto w Centrum Partnerów Książek Google Play.
 2. Kliknij kartę Centrum płatności.
 3. W sekcji „Profil płatności” kliknij Edytuj a potem Zarządzaj ustawieniami a potem Dane podatnika (Stany Zjednoczone) a potem Zarządzaj danymi podatnika.
 4. Kliknij link do przesłanego formularza podatkowego.
Co zrobić, jeśli nazwa powiązana z kontem jest inna niż nazwa podana w formularzu podatkowym?
Abyśmy mogli zweryfikować Twój formularz podatkowy, podana w nim nazwa musi się zgadzać z nazwą w profilu płatności. Sprawdź te informacje w profilu płatności:
 • Jeśli nazwa w profilu płatności jest taka sama jak prawidłowa nazwa oficjalna, prześlij ponownie formularz podatkowy.
 • Jeśli nazwa w profilu płatności jest nieprawidłowa, zaktualizuj ją w swoim profilu i ponownie prześlij formularz podatkowy.

Wskazówka: jeśli nazwą jest nazwa, pod którą prowadzona jest działalność (DBA lub D/B/A), wpisz ją w odpowiedniej sekcji formularza podatkowego.

Jeśli nie masz pewności, jaka nazwa jest powiązana z Twoim kontem:
 1. Zaloguj się na swoje konto w Centrum Partnerów Książek Google Play.
 2. Kliknij kartę Centrum płatności.
 3. W sekcji „Profil płatności” kliknij Edytuj a potem Zarządzaj ustawieniami.
 4. Aby znaleźć imię i nazwisko lub nazwę firmy powiązane z Twoim kontem, przewiń do sekcji „Nazwa i adres” lub „Nazwa i adres firmy”.

Dochody i przychody

Jakie dokumenty muszę przygotować, jeśli moje informacje o podatkach w Stanach Zjednoczonych zostaną zgłoszone do sprawdzenia?
Jeśli Twoje informacje o podatkach w Stanach Zjednoczonych zostaną zgłoszone do sprawdzenia, konieczne może być przedłożenie dodatkowego dokumentu tożsamości. Akceptujemy pliki w formacie .png, .jpeg i .pdf. Dowiedz się więcej o zatwierdzonych dokumentach podatkowych i dokumentach tożsamości
Czym jest pobranie podatku u źródła?

Pobranie podatku u źródła ma miejsce wtedy, gdy od Twoich płatności odliczamy podatki, aby można było przekazać je rządowi i wypełnić w ten sposób obowiązek podatkowy, któremu podlegają odbiorcy płatności w Stanach Zjednoczonych.

Zgodnie z prawem podatkowym Stanów Zjednoczonych firma Google jest płatnikiem podatku, który musi przestrzegać przepisów tego prawa i w razie konieczności pobierać podatek u źródła od odpowiednich zarobków w Książkach Play. Google może zacząć pobierać podatek u źródła już od czerwca 2021 roku.

Jak wpłynie to na moje dochody w Książkach Play?

Tylko część Twoich zarobków pochodzących od czytelników w Stanach Zjednoczonych będzie podlegać pobraniu podatku u źródła i sprawozdawczości podatkowej, jeśli podasz prawidłowe informacje o podatkach.

Dokładna stawka podatku zostanie określona na podstawie informacji, które prześlesz do Google. Należność na poczet podatku jest widoczna w sekcji zarządzania informacjami o podatkach w ustawieniach płatności w Centrum Partnerów po przesłaniu formularza. Kwoty pobranego podatku u źródła nie są wyświetlane w statystykach dotyczących Książek Play.

Przykład

Załóżmy, że wydawca Książek Play w Indiach należący do programu partnerskiego serwisu Książki Google Play w ostatnim miesiącu zarobił w tej usłudze 1000 USD, z czego 100 USD od czytelników w Stanach Zjednoczonych.

Oto kilka możliwych scenariuszy dotyczących podatku u źródła:

 • Wydawca nie przesyła informacji o podatkach: ostateczne odliczenie podatku wynosi 240 USD, ponieważ jeśli nie poda się informacji o podatkach, stawka podatku u źródła wynosi 24% łącznych zarobków na całym świecie. Oznacza to, że dopóki wydawca nie prześle pełnych informacji o podatkach, będziemy odliczać maksymalnie 24% jego łącznych zarobków na całym świecie, a nie tylko w Stanach Zjednoczonych.
 • Wydawca przesyła informacje o podatkach i ubiega się o zastosowanie postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania: odliczony ostatecznie podatek wynosi 15 USD. Jest to spowodowane tym, że Indie i Stany Zjednoczone mają podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obniża stawkę podatku do 15% zarobków ze sprzedaży w Stanach Zjednoczonych.
 • Wydawca przesyła informacje o podatkach, ale nie kwalifikuje się do zastosowania postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania: odliczony ostatecznie podatek wynosi 30 USD. Dzieje się tak, ponieważ stawka podatku bez umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania to 30% zarobków ze sprzedaży w Stanach Zjednoczonych.

Obliczanie szacunkowej wysokości pobieranego podatku u źródła

Skorzystaj z tych przykładowych obliczeń, aby dowiedzieć się, jak pobranie podatku może wpłynąć na Twoje dochody w Książkach Play:

 1. Otwórz raport Przychody w statystykach dotyczących Książek Play i ustaw filtr dat na odpowiedni okres płatności (np. 1–31 października). W statystykach dotyczących Książek Play warto ustawić walutę, w której otrzymujesz płatności, np. dolary amerykańskie.
 2. Zastosuj filtr geograficzny, aby poznać szacunkowe przychody ze Stanów Zjednoczonych. Dowiedz się więcej o swoich odbiorcach w statystykach dotyczących Książek Play
 3. Wejdź na swoje konto w Centrum Partnerów, aby sprawdzić należność na poczet podatku u źródła, która jest widoczna po przesłaniu informacji o podatkach w Stanach Zjednoczonych.
 4. Pomnóż wyniki z kroków 2 i 3.
Ważne: wykonanie powyższych czynności pozwala określić tylko szacunkową należność na poczet podatku. Gdy Google zacznie pobierać podatki u źródła, pomniejszona kwota zostanie uwzględniona w standardowym raporcie o transakcjach płatniczych w Centrum Partnerów (jeśli ma to zastosowanie).

Sprzedaż w Stanach Zjednoczonych i innych krajach

Co zrobić, jeśli nie uzyskuję przychodów ze sprzedaży w Stanach Zjednoczonych?
Wszyscy wydawcy Książek Play powinni przesłać do Google informacje o podatkach, niezależnie od tego, czy zarabiają na sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, czy nie. Gdy w przyszłości będziesz uzyskiwać przychody od czytelników w Stanach Zjednoczonych, będziemy mogli określić właściwą należność na poczet podatku, jeśli prześlesz nam swoje informacje o podatkach w Stanach Zjednoczonych.
Jakie kryteria stosujecie, aby określić, czy jestem wydawcą ze Stanów Zjednoczonych?
Twoja lokalizacja zależy od kraju/regionu stałego pobytu, który deklarujesz w informacjach o podatkach.
Czy to oznacza, że zapłacę podatek zarówno w moim kraju/regionie stałego pobytu, jak i w Stanach Zjednoczonych?

Google ma obowiązek pobierać tylko obowiązujące w Stanach Zjednoczonych podatki od zarobków w Książkach Play pochodzących od czytelników z tego kraju. Twoje zarobki w Książkach Play mogą nadal podlegać lokalnym przepisom dotyczącym podatku dochodowego.

W wielu krajach/regionach obowiązują umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które ograniczają lub eliminują podwójne opodatkowanie. Ponadto w niektórych krajach/regionach mogą obowiązywać zagraniczne ulgi podatkowe, które mają pomóc zmniejszyć międzynarodowe obciążenia podatkowe. Jeśli spróbujesz ubiegać się o zastosowanie postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w narzędziu podatkowym w Centrum Partnerów, być może uda Ci się zmniejszyć obciążenie podatkowe. Skonsultuj się ze swoim doradcą podatkowym.

Google a pobieranie podatku u źródła

Jakiego rodzaju dokumenty służące do sprawozdawczości podatkowej przesyła Google?

Informacje o ostatecznych kwotach podatku u źródła znajdziesz w raporcie o płatnościach w Centrum Partnerów zgodnie z cyklem płatności.

Wszyscy wydawcy, którzy przesyłają informacje o podatkach i otrzymują odpowiednie płatności, do 15 marca każdego roku dostają formularz podatkowy (np. 1042-S lub 1099-MISC) dotyczący pobranego w ubiegłym roku podatku u źródła. Aby poprosić o kopię rocznego formularza podatkowego, przesłać jego korektę lub go unieważnić, odwiedź Centrum pomocy w Centrum Partnerów.

Czy mogę otrzymać zwrot pieniędzy wpłaconych na rzecz poprzednich zaliczek na poczet podatku?

W pewnych okolicznościach Google może zwrócić amerykański podatek u źródła, jeśli zaktualizowane informacje o podatkach zostaną dostarczone do 31 grudnia 2021 roku. Jeśli na przykład zaktualizowany formularz podatkowy W-8 z roszczeniem obniżenia stawki podatku zostanie przesłany na czas, Google ponownie obliczy kwotę należności i zwróci różnicę.

Konieczne jest złożenie oświadczenia z mocą przysięgi o niezmienionych okolicznościach i zadeklarowanie, że wprowadzone w formularzu zmiany dotyczą wcześniejszych dat. Możesz to zrobić w sekcji „Oświadczenie o zmienionym statusie” w kroku 6 narzędzia podatkowego w Centrum Partnerów.

Zwroty są widoczne w cyklu płatności po zaktualizowaniu formularza.

Te okoliczności są ograniczone i ważne informacje o podatkach muszą zostać przesłane do końca roku kalendarzowego, w którym pobrano podatek. Jeśli do końca roku kalendarzowego nie podasz prawidłowych informacji o podatkach, musisz złożyć wniosek o zwrot bezpośrednio do urzędu IRS. Zalecamy skorzystanie z profesjonalnej porady doradcy podatkowego.

Stosowne zwroty są widoczne w raporcie o płatnościach w Centrum Partnerów na końcu cyklu płatności po zaktualizowaniu informacji o podatkach w tym Centrum.

Czy dotyczy to moich innych zarobków w Centrum Partnerów poza Książkami Play?
Jeśli podasz prawidłowe informacje o podatkach, amerykańskie podatki u źródła w rozumieniu rozdziału 3 będą miały zastosowanie tylko do Twoich zarobków w Książkach Play.

Pobranie podatku u źródła

Kiedy konieczne jest pobranie podatku u źródła w Stanach Zjednoczonych?

Podmiot prawny spoza Stanów Zjednoczonych posiadający wymagane dokumenty (m.in. ważny formularz W-8 w aktach) podlega zwykle obowiązującemu w Stanach Zjednoczonych podatkowi od dochodu uzyskanego ze źródeł amerykańskich. Jeśli na przykład podmiot prawny spoza Stanów Zjednoczonych świadczy usługi w tym kraju, płatności związane z tymi usługami podlegają potrąceniu podatku dochodowego obowiązującego w Stanach Zjednoczonych.

Należność na poczet podatku zależy od rodzaju uzyskanego dochodu oraz od tego, czy odbiorca płatności może ubiegać się o zastosowanie postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a jeśli może, od tego, czy wraz z formularzem W-8 złożono poprawnie wypełniony wniosek o zastosowanie postanowień tej umowy. IRS wymaga od strony dokonującej płatności osobie spoza USA potrącenia stawki podatku (jeśli ma to zastosowanie), wpłacenia tej kwoty w urzędzie IRS oraz podania określonych informacji dotyczących zeznania podatkowego na koniec roku kalendarzowego, w którym dokonano płatności.

Jaka jest należność na poczet podatku i czy można ją zmniejszyć?

Jeśli nie prześlesz prawidłowego formularza podatkowego, zostanie zastosowana domyślna 30-procentowa należność na poczet podatku. Stawka ta może zostać obniżona, jeśli:

 • jesteś rezydentem podatkowym kraju/regionu, który ma podpisaną umowę o dochodach ze Stanami Zjednoczonymi;
 • rodzaj otrzymywanego dochodu kwalifikuje się do zastosowania postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • spełniasz wszystkie wymagania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i złożysz poprawnie wypełniony wniosek o zastosowanie postanowień tej umowy.

W niektórych przypadkach, tj. przy założeniu, że partner nieposiadający wymaganych dokumentów jest podmiotem amerykańskim, domyślna należność na poczet podatku wynosi 24%.

Aby wyświetlić odpowiednie należności na poczet podatku w profilu płatności, kliknij Ustawienia a potem Zarządzaj danymi podatnika.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne