Vanlige spørsmål: Send inn informasjon om amerikanske avgifter til Google

Gå gjennom disse vanlige spørsmålene for å finne ut hva slags amerikansk avgiftsinformasjon du må sende inn til Google.

Kildeskatt og rapportering

I henhold til kapittel 3 av US Internal Revenue Code har Google et forskriftsmessig ansvar for å holde tilbake skatt og rapportere når en partner utenfor USA mottar inntekter fra amerikanske kilder. Google er også forpliktet til å foreta skattetrekk i henhold til kapittel 61 og paragraf 3406 av US Internal Revenue Code, der det er aktuelt.

Avgiftsinformasjonen som sendes inn til Google, brukes til å fastslå riktig kildeskattsats for fremtidige betalinger.

Kapittel 3 – amerikansk kildeskatt

Hvis du tidligere er dokumentert som en ikke-amerikansk bedrift eller enkeltperson, er det bare den delen av inntektene dine som er opptjent fra brukere i USA, som er underlagt amerikansk kildeskatt og rapportering. Disse inntektene (f.eks. annonsevisninger, transaksjoner og abonnementer) genereres fra bruk i USA.

Amerikanske partnere må oppgi et gyldig skatte-ID-nummer (TIN) for USA å indikere fritak fra amerikansk kildeskatt (inkludert i henhold til kapittel 3 av den amerikanske skattelovgivningen (US Internal Revenue Code)).

Satsen du skal betale for amerikansk kildeskatt, er basert på skattedokumentasjonen du har levert til Google.

Hvis det ikke er sendt inn noe gyldig skatteskjema, kan Google holde tilbake kildeskatt på 24 % eller på 30 % i henhold til kapittel 3 for aktuelle betalinger. Denne satsen kan kun reduseres hvis du er skattepliktig i et land eller en region som har en skatteavtale med USA, og du oppgir et gyldig skatteskjema med et gyldig skatteavtalekrav. Du finner det endelige beløpet som holdes tilbake, i den månedlige inntektsrapporten.

Skattetrekk

I noen tilfeller kan Google være pålagt å holde tilbake 24 % av alle kvalifiserte inntekter for utbetalingsmottakere, inkludert i følgende situasjoner:

 • Hvis avgiftsinformasjonen som er angitt i skatteskjemaet, viser seg å være unøyaktig eller feil, og du anses for å være en person som er bosatt i USA, i henhold til formodningsreglene om amerikansk kildeskatt.

Hvis det er trukket skatt fra en av utbetalingene dine av inntekter, er det fordi dataene våre på tidspunktet for utbetalingen viste at du var skattepliktig.

Hvis du mener at du ikke er underlagt kildeskatt, må du oppdatere avgiftsinformasjonen i kontoen din.

Vanlige spørsmål

Før du fyller ut skatteskjemaer

Hvorfor blir jeg bedt om å fylle ut dette skjemaet?

Du bes fylle ut dette skjemaet for at Google skal kunne overholde sine forpliktelser i henhold til paragraf 1441 (kapittel 3) og 3406 av den amerikanske skattelovgivningen (US Internal Revenue Code).

Dette skjemaet brukes til å finne riktig kildeskattsats for gjeldende betalinger til deg, dersom kildeskatt er aktuelt for fremtidige betalinger.

Internal Revenue Service (IRS) krever at Google oppdaterer skatteskjemaene for ikke-amerikanske partnere og leverandører på ett av følgende tidspunkter, avhengig av hva som inntreffer først:

 • hvert tredje år
 • hvis det har skjedd en endring i forholdene som har innvirkning på gyldigheten til skjemaet

Google oppdaterer listen over utbetalingsmottakere for å sikre overholdelse av disse IRS-reglene.

Hva om jeg ikke er riktig person til å fylle ut skjemaet?
Hvis du ikke er riktig person til å fylle ut skjemaet, kan du videresende e-posten til rette vedkommende i organisasjonen din, som deretter kan logge på. Vedkommende må ha administratortilgang til Google-betalingskontoen. Vedkommende kan bruke informasjonen i e-posten til å fylle ut skjemaet. Finn ut hvordan du gir administratortilgang til en konto.
Hvorfor kan jeg ikke fylle ut skatteskjemaet på mitt eget språk?

Selv om spørsmålene i skatteskjemaet er tilgjengelige på språket du har valgt i partnersenteret, kan du bare bruke følgende tegn til å fylle ut feltene i skjemaet:

 • store og små bokstaver (a–z, A–Z)
 • tall (0–9)
 • bindestrek (-)
 • tegnet &
 • mellomrom

Bruk bare selve bokstaven uten et eventuelt aksenttegn (n i stedet for ñ, a i stedet for á osv), og bruk for eksempel ae, o, aa i stedet for æ, ø, å. Internal Revenue Service (IRS – skattemyndighetene i USA) krever at avgiftsinformasjon rapporteres ved bruk av

 • store og små bokstaver (a–z, A–Z)
 • tall (0–9)
 • bindestrek (-)
 • tegnet &
 • mellomrom

Henvis til eksisterende dokumentasjon som inneholder navnet ditt eller adressen din, for eksempel pass eller førerkort, hvis mulig.

Slik velger du skatteskjemaer

Hva er forskjellen mellom personlige og ikke-personlige kontoer?
 • Personlig konto: Eies og drives av en enkeltperson, ikke en juridisk organisasjon. Skatt registreres under eierens navn i en personlig selvangivelse.
 • Ikke-personlig konto: En bedriftskonto som er atskilt fra eieren for skatteformål. Dette kalles også en «enhetskonto».
Hvordan vet jeg hvilket skatteskjema jeg skal fylle ut?

Riktig skatteskjema genereres automatisk basert på svarene du oppgir. Hvis du er i tvil, kan du kontakte en skatterådgiver.

 • Det kreves et W-9-skjema fra personer bosatt i USA samt selskaper, partnerskap og lignende som holder til i USA.
 • Generelt sett kreves det et W-8BEN-skjema eller W-8BEN-E-skjema fra henholdsvis enkeltpersoner og enheter utenfor USA som er den berettigede eieren av inntekten som mottas. Det kan brukes til å sende inn et krav på fritak grunnet skatteavtale (det vil si redusert kildeskattsats).
 • Et W-8ECI-skjema brukes av personer som hevder at mottatt inntekt i realiteten er knyttet til handel eller næringsvirksomhet i USA. Alle betalingsmottakere som sender inn et W-8ECI-skjema, må oppgi et amerikansk skatte-ID-nummer (TIN).
 • Et W-8IMY-skjema kreves for enkelte typer mellomledd, partnerskap og formidlende enheter utenfor USA. Hvis dette skjemaet sendes inn, kan det hende Google ber om mer dokumentasjon (for eksempel en fordelingserklæring).
 • Et W-8EXP-skjema brukes av enheter som ønsker å fastslå at de har status som ikke-amerikansk berettiget eier, og at de er kvalifisert for en redusert kildeskattsats som ikke-amerikansk statlig sentralbank, internasjonal organisasjon, ikke-amerikansk organisasjon med skattefritak, ikke-amerikansk privat stiftelse eller myndighet for en av USAs besittelser.

Adresser, bekreftelse med legitimasjon og begrensninger av fordeler

Hva kan jeg forvente når jeg gjennomfører denne prosessen?

Her er noen sentrale punkter du bør ha i bakhodet mens du gjennomfører prosessen:

 • Ikke bruk en postboks eller C/O-adresse som fast bostedsadresse: Vi har sett at noen enkeltpersoner og bedrifter oppgir en postboks eller C/O-adresse som fast bostedsadresse. Hvis en postboks, en C/O-adresse eller adressen til en tjenesteleverandør (for eksempel et advokatfirma eller forvaltningsselskap) er oppgitt som fast bostedsadresse, må du kanskje laste opp en kopi av stiftelsesbevisene dine eller annen aktuell dokumentasjon som viser at denne adressen er den registrerte juridiske adressen din.
 • Identitetsbekreftelse: Det kan hende du må bekrefte identiteten din hvis ett av følgende er tilfelle:
  • Skatte-ID-nummer (TIN) mangler eller er ikke et ni-sifret nummer.
  • TIN-nummeret du har oppgitt, er ikke utstedt av de offisielle skattemyndighetene.
  • Kombinasjonen av TIN-nummer og navn du har oppgitt, samsvarer ikke med det som står i IRS-systemet.
  • Oppgitt TIN-nummer samsvarte ikke med det som er registrert hos de amerikanske skattemyndighetene.
 • Det kreves tilleggsdokumentasjon for amerikanske adresser: Hvis du hevder at du er bosatt utenfor USA og samtidig har fast adresse eller postadresse i USA, må du sende inn tilleggsinformasjon for å dokumentere at du ikke er bosatt i USA.
 • Begrensninger på fordeler (bare for enheter): Enheter som gjør krav på skatteavtalefordeler, må bekrefte at de faller inn under klausulen om begrensninger på fordeler i den relevante skatteavtalen. Du kan finne ut om du er kvalifisert for fritak grunnet skatteavtale, ved å lese den gjeldende skatteavtalen eller snakke med en profesjonell skatterådgiver.

Skatteidentifikasjon

Hva er de viktigste termene når det gjelder identifisering i forbindelse med skatt?

Juridisk navn

Legg inn det juridiske navnet ditt nøyaktig slik det vises i de juridiske dokumentene dine.

 • Hvis du tjener penger som enkeltperson: Skriv inn det juridiske navnet ditt i navnefeltet. Du må kanskje oppgi et oversatt navn, slik det fremgår i de juridiske dokumentene (for eksempel passet ditt).
  • Hvis du har en bedrift du vil føre opp i skjemaet, gjør du det i Handelsnavn-feltet. Hvis betalingsprofilen din er oppført under et bedriftsnavn, bør du skrive inn det navnet i Handelsnavn-feltet.
 • Hvis du tjener penger som en enhet: Navnet på enheten din må skrives inn i navnefeltet. Hvis betalingsprofilen din er oppført under et personlig navn, må du skrive inn det navnet i Handelsnavn-feltet.

Du kan bli bedt om å sende inn mer dokumentasjon for å bekrefte det juridiske navnet ditt. Finn ut hvordan du oppdaterer betalingsprofilen din.

Handelsnavn

Et handelsnavn er et bedriftsnavn som ikke er det samme som eierens navn. Avhengig av hvilket skjema du sender inn, kan du også oppgi det juridiske navnet til en person.

Utelukket enhet

En utelukket enhet er en bedriftsenhet som bare har én eier, som ikke er et aksjeselskap i henhold til amerikansk skattelovgivning, og som ikke anses som atskilt fra eieren i forbindelse med føderal inntektsskatt i USA.

Finn ut mer om utelukkede enheter fra IRS (skattemyndighetene i USA).
Hva er et skatte-ID-nummer (TIN)?

Et skatte-ID-nummer (TIN) er et skattebehandlingsnummer som kreves av IRS (de amerikanske skattemyndighetene) for alle amerikanske skatteskjemaer. Personer som ikke er amerikanske statsborgere, trenger kanskje et eget TIN-nummer (ITIN). Hvis du gjør krav på fritak grunnet skatteavtale, må du oppgi et utenlandsk eller amerikansk TIN-nummer. Finn ut mer om TIN-numre hos IRS.

Tips: Sider på IRS-nettstedet verken vedlikeholdes eller gjennomgås av Google, så Google kan ikke bekrefte nøyaktigheten av informasjonen som vises der. Hvis du har flere spørsmål, kan det være lurt å oppsøke en profesjonell skatterådgiver.

For å finne ut mer om godkjente skattenumre må du henvise til de lokale skattemyndighetene eller søke juridisk rådgivning. Google kan ikke gi deg råd om skatteforhold.

Dette er noen eksempler på utenlandske TIN-numre fra hele verden (denne listen er ikke uttømmende):

 • India: permanent kontonummer (PAN)
 • Indonesia: Nomor Pondok Wajib Pajak (NPWP)
 • Japan: individnummer (ofte kalt «mitt nummer»)
 • Russland: skattebetalerens personlige identifikasjonsnummer, kalt INN.
 • Storbritannia: unik referanse for skattebetaler (UTR), folketrygdnummer (NINO).

Kontakt de lokale skattemyndighetene eller få profesjonell skatterådgivning for å finne ut hvilke skatte-ID-numre du skal bruke. Google kan ikke gi deg råd om skatteforhold.

Bekreftelsesprosessen for skatte-ID-nummeret ditt (TIN)

Google bekrefter med jevne mellomrom utgivernes avgiftsinformasjon hos de amerikanske skattemyndighetene (IRS – Internal Revenue Service). I forbindelse med denne gjennomgangen kan skattemyndighetene varsle oss om at avgiftsinformasjonen i kontoen din er unøyaktig eller foreldet. Hvis dette skjer, holder vi tilbake betalingene dine inntil du har sendt inn avgiftsinformasjonen på nytt. Dette er et forebyggende tiltak for å hindre rettsforfølgelse fra skattemyndighetene.

Nedenfor kan du se mulige årsaker til at avgiftsinformasjonen din ble rapportert som unøyaktig eller foreldet:

 • Skatte-ID-nummer (TIN) mangler eller er ikke et ni-sifret nummer.
 • TIN-nummeret du har oppgitt, er ikke utstedt av de offisielle skattemyndighetene.
 • Kombinasjonen av TIN-nummer og navn du har oppgitt, samsvarer ikke med det som står i IRS-systemet.
 • Oppgitt TIN-nummer samsvarte ikke med det som er registrert hos de amerikanske skattemyndighetene.
Hvis kontoen din er midlertidig sperret av en av årsakene ovenfor, må du sende inn avgiftsinformasjonen på nytt for å oppheve sperringen. Vi holder tilbake betalingene dine frem til du har sendt inn avgiftsinformasjonen din på nytt. Du finner mer informasjon om TIN-verifisering ved å søke på IRS-nettstedet.

Fritak grunnet skatteavtale

Landet/regionen jeg bor i, har en skatteavtale med USA. Hvordan kan jeg være sikker på at detaljene i avtalen tas i bruk?

Hvis landet/regionen du bor i, har en skatteavtale med USA, identifiserer skatteverktøyet i partnersenteret detaljene når du sender inn skatteskjemaet ditt.

Du kan finne ut om landet/regionen du bor i, har en skatteavtale med USA, på IRS-nettstedet.

Dette nettstedet tilhører IRS og blir ikke vedlikeholdt eller gjennomgått av Google, så Google kan ikke bekrefte nøyaktigheten av informasjonen som vises der. Hvis du har flere spørsmål, kan det være lurt å oppsøke en profesjonell skatterådgiver.

Hvorfor finnes det flere betalingstyper, og hvilken skal jeg velge?

Betalinger som er knyttet til Google-produkter, kan noen ganger falle inn under flere kategorier. Googles trekksats er basert på hva slags inntekt som utbetales, og det tilhørende avtalekravet. Google tar ikke hensyn til andre avtalekrav med mindre andre inntektstyper betales ut. Inntekter fra Play Bøker-partnere faller under «Andre opphavsrettsbeskyttede royalties».

Slik ser du forhåndsvisninger av skattedokumenter

Kan jeg få en forhåndsvisning av skatteskjemaene jeg har fylt ut?
Google genererer PDF-filer av IRS-skatteskjemaene som fylles ut. Du må bekrefte at dokumentene dine er riktige. Hvis du må endre noe, går du bare tilbake til partnersenteret og gjør endringene.

Skatteattest

Hva menes med aktiviteter i USA?
Aktiviteter i USA er utførelse av en tjeneste i USA. Dette kan omfatte å ha ansatte eller eie utstyr i USA som er involvert i inntektsgenerering.
Hva er en affidavit om uendrede omstendigheter?

En affidavit om uendrede omstendigheter kan leveres sammen med et gyldig W-8-skjema. Dette gjør det mulig for Google å bruke det nylig leverte skjemaet for en tidligere tidsperiode der utgiveren har fått betalt. Dermed kan Google behandle alle utbetalinger fra den tidligere perioden som affidaviten gjelder for, med samme skattestatus som det nye skatteskjemaet tilsier.

Dette kan hjelpe Google med å gi refusjon for kildeskatt, forutsatt at skjemaet beviser at utgiveren har krav på lavere kildeskattsats, og at vedkommende har bedt om refusjon før den juridiske tidsfristen for refusjon (31. desember det året kildeskatten blir trukket).

Innsending og gjennomgang

Hva er statusen for skatteskjemaet mitt?
 • Under gjennomgang: Avgiftsinformasjonen du har sendt inn, blir gjennomgått.
  • Dette kan ta opptil sju virkedager.
  • Hvis vi trenger tilleggsdokumentasjon for å kunne bekrefte avgiftsinformasjonen eller identiteten din, varsler vi deg i Googles betalingssenter og via e-post.
 • Godkjent: Avgiftsinformasjonen du har sendt inn, er godkjent.
 • Avvist: Hvis avgiftsinformasjonen din blir avvist, kan dette ha flere ulike årsaker:
  • Skatte-ID-nummeret (TIN) du har oppgitt, ble ikke funnet i IRS-systemet. Dette kan skyldes at IRS-systemet ikke er oppdatert, eller at du nylig har opprettet et TIN-nummer.
  • Kombinasjonen av TIN-nummer og navn du har oppgitt, samsvarer ikke med det som står i IRS-systemet.
  • Avgiftsinformasjonen din kan ikke bekreftes med dokumentene du har sendt inn.

Hvis skjemaet ditt blir avvist, varsler vi deg i Googles betalingssenter og via e-post. Send inn et nytt skjema, eller kontakt en skatterådgiver. Kontrollér at den juridiske informasjonen i faktureringsprofilen din samsvarer nøyaktig med informasjonen i skatteskjemaet, før du sender det inn.

Hvorfor er dokumentene mine under gjennomgang?

For å kontrollere at informasjonen du oppgir i skatteverktøyet, er sikker, nøyaktig og fullstendig, sjekkes den på en rekke måter. Av og til kan selv en liten feil i dokumentene føre til at avgiftsinformasjonen din får statusen «Under gjennomgang». Den beste måten å unngå forsinkelser på er å kontrollere at avgiftsinformasjonen du sender inn, samsvarer med informasjonen i betalingsprofilen din.

Her er noen vanlige tilfeller som fører til gjennomgang:

For W9-skjemaer:

 • Det juridiske navnet som er oppgitt i skatteverktøyet, samsvarer ikke med navnet i betalingsprofilen.
 • Navnet på den «utelukkede enheten» som er oppgitt i skatteverktøyet, samsvarer ikke med navnet i betalingsprofilen.
 • Personnummeret (SSN) som er oppgitt i skatteverktøyet, er ugyldig eller tilhører en person hvis navn ikke samsvarer med navnet i kontoen. Dette kan føre til lengre gjennomgangstid.

For W8-skjemaer:

 • Det juridiske navnet som er oppgitt i skatteverktøyet, samsvarer ikke med navnet i betalingsprofilen.
 • Navnet på den «utelukkede enheten» som er oppgitt i skatteverktøyet, samsvarer ikke med navnet i betalingsprofilen.
 • «Bostedsadressen» eller «postadressen» som er oppgitt i skatteverktøyet, er i USA, eller samsvarer ikke med landet/regionen der du gjør krav på fritak grunnet skatteavtale.
 • En postboks eller C/O-adresse er oppgitt i skatteverktøyet.
 • Feltet «Fungerende stilling» er fylt ut i skatteverktøyet.
Tips: Alle W8-IMY-skjemaer som sendes inn, blir gjennomgått.
Hvorfor blir jeg bedt om å sende inn bekreftelsesdokumenter?

Det kan hende du at må bekrefte identiteten din hvis ett av følgende gjelder:

 • Skatte-ID-nummer (TIN) mangler eller er ikke et ni-sifret nummer.
 • TIN-nummeret du har oppgitt, er ikke utstedt av de offisielle skattemyndighetene.
 • Kombinasjonen av TIN-nummer og navn du har oppgitt, samsvarer ikke med det som står i IRS-systemet.
 • Oppgitt TIN-nummer samsvarte ikke med det som er registrert hos de amerikanske skattemyndighetene.
Finn ut mer om dokumentasjonen vi godtar for hvert skatteskjema.
Hva gjør jeg hvis skjemaet mitt ble avvist fordi «Kombinasjonen av TIN-nummer og navn ikke samsvarer med informasjonen hos IRS?»
Navnet og TIN-nummeret du har oppgitt i skatteskjemaet, må samsvare med navnet og TIN-nummeret du har registrert hos de amerikanske skattemyndighetene (IRS). Hvis navnet eller TIN-nummeret du har oppgitt, ikke er registrert for deg hos IRS, må du sende inn skatteskjemaet på nytt med riktig informasjon. Slik gjennomgår du informasjonen du har sendt inn:
 1. Logg på kontoen din i Partnersenteret for Google Play Bøker.
 2. Klikk på Betalingssenter-fanen.
 3. Under «Betalingsprofil» klikker du på Endre og så Administrer innstillinger og så USA Avgiftsinformasjon og så Administrer avgiftsinformasjon.
 4. Klikk på linken til skatteskjemaet du har sendt inn.
Hva om navnet som er tilknyttet kontoen, ikke samsvarer med navnet som er oppgitt i skatteskjemaet?
For at vi skal kunne validere skatteskjemaet, må navnet på skatteskjemaet samsvare med navnet som er oppført i betalingsprofilen. Sjekk denne informasjonen i betalingsprofilen din:
 • Hvis navnet i betalingsprofilen gjenspeiler det riktige juridiske navnet ditt, må du sende inn skatteskjemaet på nytt.
 • Hvis navnet i betalingsprofilen er feil, må du oppdatere det juridiske navnet ditt i betalingsprofilen og sende inn skatteskjemaet på nytt. 

Tips: Hvis du har et handelsnavn («driver virksomhet under navnet»), skriver du det inn i den riktige delen av skatteskjemaet.

Gjør følgende hvis du er usikker på hvilket navn som er knyttet til kontoen din:
 1. Logg på kontoen din i Partnersenteret for Google Play Bøker.
 2. Klikk på Betalingssenter-fanen.
 3. Under «Betalingsprofil» klikker du på Endre og så Administrer innstillinger.
 4. For å finne navnet på personen eller bedriften som er tilknyttet kontoen din, rull ned til «Navn og adresse» eller «Bedriftsnavn og -adresse».

Inntekt og omsetning

Hvilke dokumenter må jeg ha klare hvis informasjonen min om amerikanske avgifter blir rapportert for gjennomgang?
Hvis den amerikanske avgiftsinformasjonen din blir rapportert for ekstra gjennomgang, må du kanskje sende inn enda en form for legitimasjon. Vi godtar PNG-, JPEG- og PDF-filer. Finn ut mer om godkjente skattedokumenter og typer legitimasjon.
Hva er kildeskatt?

Kildeskatt innebærer at skatt trekkes fra betalingene dine, slik at den kan betales til myndighetene for å dekke utbetalingsmottakerens skattetrekk i USA.

I henhold til amerikansk skattelovgivning er Google en oppkrever av kildeskatt som er pålagt å overholde amerikansk skattelovgivning, og der det er påkrevd, trekke kildeskatt fra relevante inntekter i Play Bøker. Kildeskatt kan trekkes allerede i juni 2021.

Hvordan påvirker dette inntekten min på Play Bøker?

Det er bare delen av inntektene dine fra lesere i USA som er underlagt kildeskatt og rapportering, forutsatt at du oppgir gyldig avgiftsinformasjon.

Den nøyaktige kildeskattsatsen er avhengig av avgiftsinformasjonen du oppgir til Google. Du finner kildeskattsatsen din i «Administrer avgiftsinformasjon»-delen i betalingsinnstillingene i partnersenteret når du har sendt inn skjemaet ditt. Kildeskatt vises ikke i Play Bøker-statistikk.

Et hypotetisk eksempel

En Play Bøker-utgiver i India som er med i partnerprogrammet for Play Bøker, har tjent USD 1000 i Play-butikken den siste måneden. Av de USD 1000 genererte utgiverens bøker USD 100 fra amerikanske lesere.

Her er et par mulige utfall:

 • Utgiveren sender ikke inn avgiftsinformasjon: Det endelige avgiftsfradraget er USD 240, fordi kildeskattsatsen er opptil 24 % av totalinntektene fra hele verden hvis utgiveren ikke sender inn avgiftsinformasjon. Det betyr at vi må trekke fra opptil 24 % av totalinntektene fra hele verden, ikke bare inntektene fra USA, frem til utgiveren sender inn fullstendig avgiftsinformasjon.
 • Utgiveren sender inn avgiftsinformasjon og gjør krav på fritak grunnet skatteavtale: Det endelige skattefradraget er USD 15. Dette er fordi India og USA har en skatteavtale, noe som reduserer avgiftssatsen til 15 % av inntektene fra salg i USA.
 • Utgiveren sender inn avgiftsinformasjon, men er ikke kvalifisert for fritak grunnet skatteavtale: Det endelige skattefradraget blir USD 30. Dette er fordi avgiftssatsen uten en skatteavtale er 30 % av inntektene fra salg i USA.

Beregn et anslag for kildeskattsatsen din

Bruk denne eksempelberegningen for å forstå hvordan inntektene dine i Play Bøker kan bli påvirket:

 1. Åpne inntektsrapporten i Play Bøker-statistikken, og angi datofilteret for den aktuelle betalingsperioden, for eksempel 1–31. oktober. Det kan være nyttig å angi Play Bøker-statistikken til valutaen du får betalt i, for eksempel amerikanske dollar (USD).
 2. Bruk et geografisk filter for å finne beregnet inntekt fra USA. Finn ut mer om målgruppen din i Play Bøker-statistikk.
 3. Gå til Partnersenter-kontoen din for å finne kildeskattsatsen din. Kildeskattsatsen vises etter at du har sendt inn avgiftsinformasjonen din for USA.
 4. Multiplisér resultatene fra trinn 2 og 3 ovenfor.
Viktig: Det ovennevnte er bare et anslag for kildeskatt. Når Google begynner å trekke kildeskatt, ser du det endelige kildeskattbeløpet i den vanlige rapporten om betalingstransaksjoner i partnersenteret (hvis det er aktuelt).

Salg i USA og andre land

Hva om jeg ikke tjener penger på salg i USA?
Alle Play Bøker-utgivere må sende inn avgiftsinformasjon til Google, uavhengig av om de tjener penger på salg i USA eller ikke. Hvis du kommer til å få inntekter fra lesere i USA senere, kan du bidra til å sikre at du belastes riktig kildeskattsats, ved å sende inn informasjon om amerikanske avgifter.
Hvilke kriterier bruker dere for å avgjøre om jeg er en utgiver i USA?
Posisjonen din bestemmes av landet/regionen du bor i, som du har oppgitt i avgiftsinformasjonen din.
Betyr dette at jeg er skattepliktig både i landet/regionen jeg bor i, og i USA?

Google er bare pålagt å trekke amerikansk kildeskatt fra inntektene dine i Play Bøker fra lesere i USA. Det kan hende at lokal skattelovgivning fortsatt gjelder for inntektene dine i Play Bøker.

Mange land/regioner har skatteavtaler som reduserer eller eliminerer dobbeltbeskatning. I tillegg kan enkelte land/regioner redusere internasjonal beskatning ved å godkjenne skatt som allerede er betalt i utlandet. Hvis du oppgir en skatteavtale i avgiftsverktøyet i partnersenteret, kan dette kanskje redusere skattebeløpet ditt. Kontakt en skatterådgiver.

Kildeskatt og Google

Hva slags dokumenter for skatterapportering leverer Google?

Du finner de endelige kildeskattbeløpene i betalingsrapporten for partnersenteret i betalingssyklusen din.

Alle utgivere som sender inn avgiftsinformasjon og mottar kvalifiserte betalinger, mottar et skatteskjema (f.eks. 1042-S eller 1099-MISC) senest 15. mars hvert år for fjorårets kildeskatt. Gå til brukerstøtten for partnersenteret for å be om en kopi av, revidere eller annullere et amerikansk skatteskjema.

Kan jeg få refundert kildeskatt fra tidligere skattetrekk?

Google kan refundere amerikansk kildeskatt i visse tilfeller hvis oppdatert avgiftsinformasjon leveres innen 31. desember 2021. Hvis for eksempel et oppdatert W-8-skjema med krav om en lavere skattesats leveres i tide, beregner Google kildeskattbeløpet på nytt og refunderer differansen.

Du må fremlegge en affidavit om uendrede omstendigheter og erklære at endringene som er gjort i skjemaet, gjelder for en tidligere dato. Du kan gjøre dette under «Skriftlig erklæring om statusendring» i trinn 6 i skatteverktøyet i partnersenteret.

Du finner disse refusjonene i betalingssyklusen etter at du har oppdatert skjemaet.

Disse omstendighetene er begrensede, og gyldig avgiftsinformasjon må være mottatt innen utgangen av kalenderåret da kildeskatten ble trukket. Hvis du ikke oppgir gyldig avgiftsinformasjon innen utgangen av kalenderåret, må du sende inn en forespørsel om refusjon direkte til IRS. Vi anbefaler at du kontakter en skatterådgiver hvis du skal gjøre dette.

Når du har oppdatert avgiftsinformasjonen din i partnersenteret, finner du eventuelle refusjoner i utbetalingsrapporten i partnersenteret på slutten av betalingssyklusen.

Gjelder dette de andre inntektene mine fra Partnersenteret utenom Play Bøker?
Hvis du oppgir gyldig avgiftsinformasjon, gjelder amerikansk kildeskatt i henhold til kapittel 3 bare for inntektene dine i Play Bøker.

Kildeskatt

Når er amerikansk kildeskatt gjeldende?

Vanligvis må personer med dokumenter på at de ikke er bosatt i USA (med et registrert gyldig W-8-skjema), betale skatt i USA for inntekt som kommer fra amerikanske kilder. Eksempel: Hvis en person som ikke er bosatt USA, utfører tjenester i USA, er betalingene knyttet til tjenestene som er utført i USA, underlagt amerikanske regler for kildeskatt av inntekt.

Kildeskattsatsen er avhengig av hvilken type inntekt som er mottatt, om utbetalingsmottakeren er kvalifisert for avtalefordeler, og om vedkommende i så fall har sendt inn et W-8-skjema med et gyldig krav om fritak grunnet skatteavtale. De amerikanske skattemyndighetene IRS krever at parten som foretar betalingen til en person som er hjemmehørende utenfor USA, foretar skattetrekk og, hvis det er aktuelt, setter inn beløpene hos IRS og fyller ut visse selvangivelser på slutten av kalenderåret som betalingen ble foretatt i.

Hva er kildeskattsatsen, og kan denne satsen reduseres?

Hvis det ikke er sendt inn noe gyldig skatteskjema, er standard kildeskattsats vanligvis 30 % av betalinger som dette er aktuelt for. Denne satsen kan reduseres hvis

 • du er skattepliktig borger i et land eller en region som har en skatteavtale med USA
 • inntektstypen du mottar, er kvalifisert for fritak grunnet skatteavtale
 • du oppfyller alle avtalekravene og sender inn et gyldig krav om fritak grunnet skatteavtale

I enkelte tilfeller er standardsatsen for kildeskatt 24 % der en udokumentert partner antas å være hjemmehørende i USA.

For å finne relevante kildeskattsatser i betalingsprofilen din, gå til Innstillinger og så Administrer avgiftsinformasjon.

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny