Veelgestelde vragen: je Amerikaanse belastinggegevens indienen bij Google

Gebruik deze veelgestelde vraag om te begrijpen welke gegevens je moet opgeven om je Amerikaanse belastinggegevens naar Google te sturen.

Inhouding en aangifte

Op basis van regelgeving in Hoofdstuk 3 van de Amerikaanse Internal Revenue Code heeft Google de verantwoordelijkheid om belasting in te houden. Ook moet Google het rapporteren wanneer een niet-Amerikaanse partner inkomsten uit Amerikaanse bronnen ontvangt. Op grond van Hoofdstuk 61 en Artikel 3406 van de Amerikaanse Internal Revenue Code is Google ook verplicht om alternatieve voorheffingen te doen waar dat van toepassing is.

De belastinggegevens die worden ingediend bij Google, worden gebruikt om het juiste inhoudingspercentage te bepalen voor toekomstige betalingen.

Belastinginhouding Verenigde Staten op grond van Hoofdstuk 3

Als je geldig bent gedocumenteerd als niet-Amerikaans bedrijf of individu, gelden Amerikaanse voorheffingen en aangiften alleen voor het deel van je opbrengst dat afkomstig is van Amerikaanse gebruikers. Het gaat hierbij om opbrengst (bijvoorbeeld advertentieweergaven, transacties en abonnementen) die voortkomt uit gebruik in de Verenigde Staten.

Amerikaanse partners moeten een geldig Amerikaans belastingnummer opgeven om vrijstelling van Amerikaanse belastinginhouding aan te geven (ook op grond van Hoofdstuk 3 van de Amerikaanse Internal Revenue Code).

Het toepasselijke Amerikaanse inhoudingspercentage wordt gebaseerd op de belastingdocumentatie die je aan Google hebt verstrekt.

Als er geen geldig belastingformulier wordt ingediend, kan Google op toepasselijke betalingen 24% alternatieve voorheffing of 30% voorheffing volgens Hoofdstuk 3 toepassen. Dit percentage kan alleen worden verlaagd als je belastingplichtig bent in een land of regio met een inkomstenverdrag met de Verenigde Staten en als je een geldig belastingformulier indient met een geldige verdragsclaim. Het definitieve bedrag dat wordt ingehouden, staat in je maandelijkse inkomstenrapport.

Alternatieve voorheffing

In sommige gevallen moet Google 24% inhouden op alle in aanmerking komende inkomsten van begunstigden, bijvoorbeeld:

 • Als de belastinggegevens op je ingediende belastingformulier niet blijken te kloppen en er wordt aangenomen dat je een Amerikaans persoon bent volgens de regels voor belastinginhouding in de Verenigde Staten.

Als er inkomsten op een betaling zijn ingehouden, komt dit omdat uit onze gegevens blijkt dat je op het moment van betaling verplicht was belasting te betalen.

Als volgens jou geen belasting moet worden ingehouden, update je de belastinggegevens in je account.

Veelgestelde vragen

Je voorbereiden om belastingformulieren in te vullen

Waarom wordt mij gevraagd dit formulier in te vullen?

Je wordt gevraagd dit formulier in te vullen zodat Google kan voldoen aan de verplichtingen onder Secties 1441 (Hoofdstuk 3) en 3406 van de Internal Revenue Code van de Verenigde Staten.

Dit formulier wordt gebruikt om het juiste inhoudingspercentage te bepalen op toepasselijke betalingen die aan je zijn gedaan, indien inhouding van toepassing is op toekomstige betalingen.

De Internal Revenue Service (IRS) vereist dat Google zijn formulieren voor niet-Amerikaanse partners en leveranciers vernieuwt in de volgende gevallen:

 • elke 3 jaar, of
 • als er een wijziging is geweest in omstandigheden die de geldigheid van het formulier beïnvloeden.

Google voert een update van zijn gegevens over begunstigden uit om de naleving van deze IRS-regels te controleren.

Wat moet ik doen als ik niet de juiste persoon ben om het formulier in te vullen?
Als je niet de juiste persoon bent om het vereiste formulier in te vullen, kun je de e-mail doorsturen naar de juiste persoon binnen je organisatie, die vervolgens kan inloggen. Deze persoon moet beheerderstoegang hebben tot het Google-betalingsaccount. Vervolgens kan deze persoon de informatie in de e-mail gebruiken om het formulier in te vullen. Meer informatie over beheerderstoegang tot een account geven
Waarom kan ik het belastingformulier niet invullen in mijn lokale taal?

Hoewel de vragen op het belastingformulier beschikbaar zijn in de taal van je Partnercentrum, kunnen in de velden op het formulier alleen de volgende tekens worden opgegeven:

 • Hoofdletters of kleine letters: az, AZ
 • Cijfers: 0-9
 • Koppeltekens: -
 • Ampersands: &
 • Spaties

Als een letter normaal een accentteken heeft, laat je het accentteken weg, bijvoorbeeld n in plaats van ñ of a in plaats van á. De Internal Revenue Service (de Amerikaanse belastingdienst) vereist dat alleen de volgende tekens worden gebruikt om belastinggegevens in te dienen:

 • Hoofdletters of kleine letters: az, AZ
 • Cijfers: 0-9
 • Koppeltekens: -
 • Ampersands: &
 • Spaties

Je kunt een bestaand document waarop je naam of adres in letters staat vermeld, zoals een paspoort of rijbewijs, als voorbeeld nemen.

Belastingformulieren selecteren

Wat is het verschil tussen individuele en niet-individuele accounts?
 • Individueel account: Eigendom van en beheerd door een individu, niet door een organisatie in juridische zin. Belastingen worden ingediend op de naam van de eigenaar op een persoonlijke belastingaangifte.
 • Niet-individueel account: Een zakelijk account dat voor belastingdoeleinden losstaat van de eigenaar. Het account wordt dan gezien als een account van een entiteit.
Hoe weet ik welk belastingformulier ik moet invullen?

Het juiste belastingformulier wordt automatisch gegenereerd op basis van de antwoorden die je geeft. Neem bij twijfel contact op met je belastingadviseur.

 • Amerikaanse personen, bedrijven, partnerschappen, enzovoort moeten een W-9-formulier invullen.
 • De meeste particulieren en entiteiten buiten de Verenigde Staten die de begunstigde eigenaar zijn van de ontvangen inkomsten, moeten (respectievelijk) een W-8BEN-formulier of W-8BEN-E-formulier invullen. Met dit formulier kun je een verdragsvoordeel claimen (oftewel een lager inhoudingspercentage).
 • Een W-8ECI-formulier wordt gebruikt door personen die inkomsten ontvangen die verband houden met een Amerikaanse handelstransactie of een Amerikaans bedrijf. Alle begunstigden die een W-8ECI-formulier invullen, moeten een Amerikaanse TIN hebben.
 • Bepaalde tussenpersonen, partnerschappen en doorstroomentiteiten buiten de Verenigde Staten moeten een W-8IMY-formulier invullen. Nadat je dit formulier hebt verstrekt, kan Google je vragen om aanvullende documentatie (bijvoorbeeld een toewijzingsverklaring).
 • Het W-8EXP-formulier wordt door entiteiten gebruikt om hun status van niet-Amerikaanse begunstigde vast te stellen en om aan te tonen dat ze in aanmerking komen voor een verlaagd inhoudingspercentage als niet-Amerikaanse centrale bank, internationale organisatie, niet-Amerikaanse vrijgestelde organisatie, niet-Amerikaanse particuliere stichting of overheid van een Amerikaans grondgebied.

Adressen, identiteitsverificatie en beperkingen op belastingvoordelen

Waar moet ik rekening mee houden als ik dit proces afrond?

Hieronder staan enkele belangrijke punten waarmee je rekening moet houden terwijl je het proces doorloopt:

 • Gebruik geen postbus of briefadres als permanent verblijfsadres. We hebben gemerkt dat sommige personen en bedrijven een postbus of briefadres als permanent verblijfsadres opgeven. Als je permanente verblijfsadres een postbus, briefadres of adres van een zakelijke dienstverlener (zoals een advocatenkantoor of een trustbedrijf) is, moet je misschien een kopie van je statuten of een ander geschikt document uploaden waaruit blijkt dat het adres je geregistreerde officiële adres is.
 • Identiteitsverificatie: In de volgende situaties kan het nodig zijn om je identiteit te verifiëren:
  • Het Taxpayer Identification Number (TIN) ontbreekt of bestaat niet uit 9 cijfers.
  • Het opgegeven TIN-nummer is momenteel niet geregistreerd.
  • De combinatie van het TIN-nummer en de naam komt niet overeen met de gegevens van de IRS.
  • Het verzoek om koppeling van het TIN-nummer is ongeldig.
 • Voor adressen in de Verenigde Staten is aanvullend bewijs nodig: Als je de verblijfsstatus van een niet-Amerikaans persoon claimt en een permanent adres of postadres in de Verenigde Staten hebt, moet je aanvullende informatie verstrekken om te bewijzen dat je geen Amerikaans persoon bent.
 • Beperkingen op voordelen (alleen entiteiten): Entiteiten die verdragsvoordelen claimen, moeten verklaren dat ze voldoen aan de clausule over de beperking van voordelen van het betreffende belastingverdrag. Raadpleeg het toepasselijke belastingverdrag of neem contact op met je belastingadviseur om te bepalen of je in aanmerking komt voor belastingverdragvoordelen.

Belastinggegevens

Wat zijn de belangrijkste termen als het gaat om belastingidentificatie?

Officiële naam

Geef je officiële naam op zoals deze in je juridische documenten wordt vermeld.

 • Als je inkomsten verdient als individu, geef je je officiële naam op in het naamveld. Misschien moet je de vertaalde naam opgeven die in je juridische documenten staat, bijvoorbeeld in je paspoort.
  • Als je een bedrijf hebt dat je aan het formulier wilt koppelen, kun je het noteren in het DBA-veld (handelend onder de naam). Als je betalingsprofiel onder een bedrijfsnaam valt, geef je deze naam op in het DBA-veld (handelend onder de naam).
 • Als je inkomsten verdient als entiteit, moet je de naam van de entiteit opgeven in het naamveld. Als je betalingsprofiel onder een individuele naam valt, geef je deze naam op in het DBA-veld (handelend onder de naam).

Misschien wordt je gevraagd om aanvullende documentatie te verstrekken om je officiële naam te verifiëren. Meer informatie over het updaten van je betalingsprofiel

DBA (h.o.d.n.)

Een DBA (doing business as) of h.o.d.n. (handelend onder de naam) is een bedrijfsnaam die verschilt van de naam van de eigenaar. Afhankelijk van het type formulier dat je verstrekt, kun je ook de officiële naam van een persoon opgeven.

Genegeerde entiteit

Een genegeerde entiteit is een zakelijke entiteit die één eigenaar heeft, geen bedrijf is volgens de Amerikaanse belastingwetgeving en niet wordt beschouwd als een entiteit die losstaat van de eigenaar voor doeleinden van de Amerikaanse federale inkomstenbelasting.

Meer informatie over genegeerde entiteiten van de IRS (de Amerikaanse belastingdienst)
Wat is een TIN (Tax Identification Number)?

Een Taxpayer Identification Number (TIN) is een nummer voor belastingverwerking dat de IRS (de Amerikaanse belastingdienst) verplicht stelt op alle Amerikaanse belastingformulieren. Niet-Amerikaanse burgers hebben misschien een individueel TIN (ITIN) nodig. Als je een voordeel op basis van een belastingverdrag claimt, moet je een buitenlands TIN-nummer of een Amerikaans TIN-nummer opgeven. Meer informatie over het TIN-nummer van de IRS

Tip: Pagina's op de website van de IRS worden niet onderhouden of gecontroleerd door Google. Google kan de juistheid van de weergegeven informatie niet bevestigen. Als je verder nog vragen hebt, kun je het best professioneel belastingadvies inwinnen.

Neem contact op met de belastingdienst of een belastingadviseur om te bepalen wat een geaccepteerde belasting-ID is. Google kan geen belastingadvies geven.

Voorbeelden van TIN-nummers van landen in diverse regio's (dit is geen volledige lijst):

 • India: Permanent Account Number (PAN).
 • Indonesië: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 • Japan: Individual Number (ook wel 'My Number').
 • Rusland: Taxpayer Personal Identification Number (INN).
 • Verenigd Koninkrijk: Unique Taxpayer Reference (UTR), National Insurance Number (NINO).

Neem contact op met de belastingdienst of een belastingadviseur om te bepalen wat een geaccepteerde belasting-ID is. Google kan geen belastingadvies geven.

Verificatieproces voor het Taxpayer Identification Number (TIN)

Google controleert periodiek de belastinggegevens van uitgevers bij de Amerikaanse belastingdienst (Internal Revenue Service, IRS). Tijdens deze controles stelt de IRS ons wellicht op de hoogte wanneer de belastinggegevens in je account onjuist of verouderd zijn. In dat geval zetten we je betalingen stop totdat je je belastinggegevens opnieuw hebt ingediend. Dit is een preventieve maatregel tegen juridische stappen van de IRS.

Hieronder staan mogelijke redenen waarom je belastinggegevens worden aangeduid als onjuist of verouderd:

 • Het Taxpayer Identification Number (TIN) ontbreekt of bestaat niet uit 9 cijfers.
 • Het opgegeven TIN-nummer is momenteel niet geregistreerd.
 • De combinatie van het TIN-nummer en de naam komt niet overeen met de gegevens van de IRS.
 • Het verzoek om koppeling van het TIN-nummer is ongeldig.
Als je betalingen om een van deze redenen zijn stopgezet, moet je je belastinggegevens opnieuw indienen om de stopzetting op te heffen. Je betalingen worden ingehouden totdat je je belastinggegevens opnieuw hebt ingediend. Ga naar de IRS-website voor meer informatie over het controleren van TIN-nummers.

Belastingverdragsvoordelen

Mijn land/regio en de Verenigde Staten hebben een belastingverdrag voor inkomsten. Hoe zorg ik ervoor dat de verdragsbepalingen worden toegepast?

Als je land/regio een belastingverdrag met de Verenigde Staten heeft, stelt de belastingtool in het Partnercentrum de details daarvan vast tijdens het indienen van een belastingformulier.

Op de website van de IRS kun je zien of je land/regio een belastingverdrag met de Verenigde Staten heeft.

Deze website is van de IRS en wordt niet onderhouden of gecontroleerd door Google. Google kan de juistheid van de weergegeven informatie niet bevestigen. Als je verder nog vragen hebt, kun je het best professioneel belastingadvies inwinnen.

Waarom zijn er meerdere betalingstypen en welk type moet ik selecteren?

Betalingen met betrekking tot Google-producten kunnen soms in meerdere categorieën vallen. Google houdt het juiste percentage in op basis van het inkomstentype dat wordt betaald en de bijbehorende claim voor een verdragsvoordeel. Google gebruikt geen aanvullende claims voor verdragsvoordelen, tenzij het betreffende inkomstentype is betaald. De inkomsten van Play Boeken-partners vallen onder andere royalty's uit auteursrechten.

Een voorbeeld van belastingdocumenten bekijken

Kan ik een voorbeeld bekijken van de belastingformulieren die ik heb ingevuld?
Google genereert pdf's van de ingevulde IRS-belastingformulieren. Je moet zelf controleren of je documenten in orde zijn. Als je wijzigingen wilt aanbrengen, keer je terug naar het Partnercentrum en pas je de betreffende gegevens aan.

Belastingcertificaat

Wat wordt verstaan onder 'activiteiten in de Verenigde Staten'?
Activiteiten in de Verenigde Staten zijn de door een service geleverde prestaties in de Verenigde Staten. Deze kunnen bestaan uit eigendommen of medewerkers in de Verenigde Staten die betrokken zijn bij het genereren van inkomsten.
Wat is een beëdigde verklaring van ongewijzigde omstandigheden?

Bij een geldig W-8-formulier kan een verklaring van ongewijzigde omstandigheden worden meegeleverd. Hiermee kan Google het nieuw ingediende formulier toepassen op een eerdere periode waarin een uitgever is betaald. Dit betekent dat Google de belastingstatus die met het nieuwe belastingformulier wordt bepaald, ook mag toepassen op alle betalingen die zijn gedaan in de eerdere periode waarop de verklaring betrekking heeft.

Google kan hierdoor makkelijker een voorheffing terugbetalen, op voorwaarde dat het formulier de uitgever recht geeft op een lager inhoudingspercentage en dat de uitgever een claim heeft ingediend voor een terugbetaling binnen de juridische tijdlijn voor terugbetalingen (31 december van het jaar waarin belasting wordt ingehouden).

Opgave en beoordeling

Wat is de status van mijn belastingformulier?
 • Wordt beoordeeld: Je ingediende belastinggegevens worden beoordeeld.
  • Dit kan tot 7 werkdagen duren.
  • Als er aanvullende documenten zijn vereist om je belastinggegevens te valideren of je identiteit te verifiëren, stellen we je hiervan op de hoogte in het Google-betalingscentrum en via e-mail.
 • Goedgekeurd: Je belastinggegevens zijn geaccepteerd zoals je ze hebt ingediend.
 • Geweigerd: Je belastinggegevens kunnen om een aantal redenen worden geweigerd:
  • Het opgegeven TIN-nummer (Tax Identification Number) kan niet worden gevonden in de gegevens van de IRS. Dit kan zijn omdat het IRS-systeem nog niet up-to-date is of omdat je onlangs een TIN-nummer hebt gemaakt.
  • De combinatie van het TIN-nummer en de naam komt niet overeen met de gegevens van de IRS.
  • Je belastinggegevens kunnen niet worden gevalideerd met de documenten die je hebt aangeleverd.

Als je formulier wordt afgekeurd, stellen we je hiervan op de hoogte in het Google-betalingscentrum en via e-mail. Dien een nieuw formulier in of neem contact op met je belastingadviseur. Zorg dat je juridische gegevens in je factureringsprofiel exact overeenkomen met de informatie op je belastingformulier voordat je het indient.

Waarom worden mijn documenten beoordeeld?

De informatie die je in de belastingtool opgeeft, wordt gecontroleerd op veiligheid, juistheid en volledigheid. Soms kunnen je belastinggegevens door een kleine fout in je documenten worden gemarkeerd als Wordt beoordeeld. De beste manier om vertragingen in de verwerking van belastinggegevens te voorkomen, is om te zorgen dat de belastinggegevens die je opgeeft, overeenstemmen met de gegevens in je betalingsprofiel.

Voorbeelden van veelvoorkomende redenen voor een beoordeling zijn:

Voor W9-formulieren:

 • De officiële naam die in de belastingtool is opgegeven, komt niet overeen met de naam in je betalingsprofiel.
 • De naam van de genegeerde entiteit die in de belastingtool is opgegeven, komt niet overeen met de naam in je betalingsprofiel.
 • Het burgerservicenummer (Social Security Number, SSN) in de belastingtool is ongeldig of hoort bij een persoon waarvan de naam niet overeenkomt met de naam in het account. Hierdoor kan de beoordeling langer duren.

Voor W8-formulieren:

 • De officiële naam die in de belastingtool is opgegeven, komt niet overeen met de naam in je betalingsprofiel.
 • De naam van de genegeerde entiteit die in de belastingtool is opgegeven, komt niet overeen met de naam in je betalingsprofiel.
 • Het woonadres of het postadres in de belastingtool is in de Verenigde Staten of komt niet overeen met het land of de regio waar je verdragsvoordelen claimt.
 • In de belastingtool is een briefadres of postbus opgegeven.
 • Het formulierveld voor capaciteit is ingevuld in de belastingtool.
Tip: Alle ingediende W8-IMY-formulieren worden beoordeeld.
Waarom moet ik verificatiedocumenten verstrekken?

In de volgende situaties kan het nodig zijn om je identiteit te verifiëren:

 • Het Taxpayer Identification Number (TIN) ontbreekt of bestaat niet uit 9 cijfers.
 • Het opgegeven TIN-nummer is momenteel niet geregistreerd.
 • De combinatie van het TIN-nummer en de naam komt niet overeen met de gegevens van de IRS.
 • Het verzoek om koppeling van het TIN-nummer is ongeldig.
Meer informatie over de documentatie die we voor elk belastingformulier accepteren
Wat moet ik doen als mijn formulier is afgewezen omdat de combinatie van het TIN-nummer en de naam niet overeenkomt met de gegevens van de IRS?
De naam en het TIN-nummer die je op je belastingformulier hebt opgegeven, moeten overeenkomen met de naam en het TIN-nummer die voor jou zijn geregistreerd bij de IRS. Als de naam of het TIN-nummer dat je hebt opgegeven, niet voor jou is geregistreerd bij de IRS, moet je het belastingformulier opnieuw indienen met de juiste informatie. Zo bekijk je de informatie die je hebt ingediend:
 1. Log in op je account in het Partnercentrum voor Google Play Boeken.
 2. Klik op het tabblad Betalingscentrum.
 3. Klik in Betalingsprofiel op Bewerken en dan Instellingen beheren en dan Verenigde Staten Belastinggegevens en dan Belastinggegevens beheren.
 4. Klik op de link naar het belastingformulier dat je hebt ingediend.
Wat moet ik doen als de naam die hoort bij het account niet overeenkomt met de naam die is opgegeven op het belastingformulier?
We kunnen je belastingformulier alleen valideren als de naam op het belastingformulier overeenkomt met de naam in je betalingsprofiel. Check deze informatie in je betalingsprofiel:
 • Als de naam in je betalingsprofiel overeenkomt met je officiële naam, dien je je belastingformulier opnieuw in.
 • Als de naam in je betalingsprofiel onjuist is, wijzig je de naam in je betalingsprofiel in je officiële naam en dien je je belastingformulier opnieuw in.

Tip: Als je een 'doing business as'-naam (DBA of D/B/A) hebt, geef je die op in het betreffende gedeelte van het belastingformulier.

Als je niet zeker weet welke naam aan je account is gekoppeld:
 1. Log in op je account in het Partnercentrum voor Google Play Boeken.
 2. Klik op het tabblad Betalingscentrum.
 3. Klik in Betalingsprofiel op Bewerken en dan Instellingen beheren.
 4. Scroll naar 'Naam en adres' of 'Bedrijfsnaam en adres' om de persoon of bedrijfsnaam te vinden die aan je account is gekoppeld.

Inkomsten en opbrengst

Welke documenten moet ik voorbereiden als mijn Amerikaanse belastinggegevens worden gecontroleerd?
Als je Amerikaanse belastinggegevens worden gemeld voor een extra controle, moet je misschien een aanvullende identificatiemethode opgeven. We accepteren png-, jpeg- en pdf-bestanden. Meer informatie over goedgekeurde belastingdocumenten en identiteitsbewijzen
Wat is belastinginhouding?

Belastinginhouding houdt in dat belasting wordt ingehouden op je betalingen, zodat deze kan worden betaald aan een overheid om te voldoen aan de Amerikaanse belastingverplichtingen van de begunstigde.

Volgens de Amerikaanse belastingwetgeving is Google een inhoudingsplichtige die voldoet aan de Amerikaanse belastingwetgeving en, indien vereist, de belasting op relevante Play Boeken-inkomsten inhoudt. De belastinginhouding begint al in juni 2021.

Welke invloed heeft dit op mijn inkomsten uit Play Boeken?

Alleen op inkomsten via lezers in de Verenigde Staten is belastinginhouding en belastingaangifte van toepassing als je geldige belastinggegevens verstrekt.

Het exacte percentage voor belastinginhouding wordt vastgesteld op basis van de belastinggegevens die je aan Google verstrekt. Nadat je het formulier hebt ingediend, vind je het inhoudingspercentage in het gedeelte 'Belastinggegevens beheren' in de betaalinstellingen van je Partnercentrum. Het bedrag van de belastinginhouding wordt niet weergegeven in Play Boeken-analyse.

Theoretisch voorbeeld

Een Play Boeken-uitgever In India in het Partnerprogramma voor Play Boeken heeft in de afgelopen maand $ 1000 verdiend met Play Boeken. Van de $ 1000 is $ 100 afkomstig van Amerikaanse lezers.

Er zijn meerdere scenario's voor belastinginhouding:

 • Uitgever geeft geen belastinggegevens op: De uiteindelijke belastingaftrek is $ 240, omdat het inhoudingspercentage tot 24% van de totale inkomsten wereldwijd bedraagt. Dit betekent dat tot de uitgever volledige belastinggegevens heeft ingediend, we tot 24% van de totale inkomsten wereldwijd moeten aftrekken, niet alleen van de Amerikaanse inkomsten.
 • Uitgever geeft belastinggegevens op en claimt een verdragsvoordeel: De definitieve belastingaftrek is $ 15. Dit komt omdat India en de Verenigde Staten een belastingverdrag hebben waardoor het belastingtarief wordt verlaagd tot 15% van de inkomsten uit verkopen in de Verenigde Staten.
 • Uitgever geeft belastinggegevens op, maar komt niet in aanmerking voor een verdragsvoordeel: De uiteindelijke belastingaftrek is $ 30. Dit komt omdat het belastingtarief zonder belastingverdrag 30% van de verkoop in de Verenigde Staten bedraagt.

Je geschatte belastinginhouding berekenen

Gebruik deze voorbeeldberekening om inzicht te krijgen in hoe je inkomsten uit Play Boeken kunnen worden beïnvloed:

 1. Open het rapport Opbrengst in Play Boeken-analyse en stel het datumfilter in op de relevante betalingsperiode, zoals 1 t/m 31 oktober. Het kan handig zijn om je Play Boeken-analyse in te stellen op de valuta waarin je wordt betaald, zoals Amerikaanse dollars.
 2. Pas een geografisch filter toe om de opbrengst uit de Verenigde Staten te schatten. Meer informatie over je doelgroep in Play Boeken-analyse
 3. Ga naar je Partnercentrum-account om je inhoudingspercentage op te zoeken. Je inhoudingspercentage wordt weergegeven nadat je je Amerikaanse belastinggegevens hebt opgegeven.
 4. Vermenigvuldig de resultaten van stap 2 en stap 3 met elkaar.
Belangrijk: Op basis van het bovenstaande wordt alleen een schatting van de belastinginhouding weergegeven. Nadat Google is begonnen met het inhouden van belastingen, zie je het definitieve ingehouden bedrag in je reguliere transactierapport in het Partnercentrum (indien van toepassing).

Verkoop in de Verenigde Staten en andere landen

Wat moet ik doen als ik geen inkomsten genereer uit verkopen in de Verenigde Staten?
Alle Play Boeken-uitgevers moeten belastinggegevens bij Google indienen, ongeacht of ze wel of geen inkomsten genereren uit verkopen in de Verenigde Staten. Als je in de toekomst inkomsten genereert via lezers in de Verenigde Staten, helpt het indienen van je Amerikaanse belastinggegevens bij het vaststellen van het juiste inhoudingspercentage.
Welke criteria worden gebruikt om te bepalen of ik een in de Verenigde Staten gevestigde uitgever ben?
Je locatie wordt bepaald door wat je in je belastinggegevens opgeeft als land/regio waar je woont.
Betekent dit dat ik zowel in mijn eigen land/regio als in de Verenigde Staten belasting moet betalen?

Google is alleen verplicht belasting voor de Verenigde Staten te inhouden op Play-inkomsten van lezers in de Verenigde Staten. De lokale wet- en regelgeving voor omzet- en inkomstenbelasting is misschien ook van toepassing op je Play Boeken-inkomsten.

Veel landen/regio's hebben belastingverdragen die de dubbele belasting verminderen of elimineren. Ook staan bepaalde landen/regio's buitenlandse belastingvermindering toe om internationale belastingen te verminderen. Door een belastingverdrag te claimen in de belastingtool in het Partnercentrum, kun je je belasting misschien verlagen. Neem contact op met je belastingadviseur.

Belastinginhouding en Google

Wat voor soort documenten verstrekt Google op het gebied van belastingaangifte?

Je vindt de definitieve bedragen voor belastinginhouding in het rapport Betalingen in het Partnercentrum. Het rapport is gebaseerd op je betalingscyclus.

Alle uitgevers die belastinggegevens indienen en die geschikte betalingen ontvangen, krijgen elk jaar op of vóór 15 maart een belastingformulier (zoals 1042-S of 1099-MISC) voor de belastinginhouding van het vorige jaar. Ga naar het Helpcentrum van het Partnercentrum als je een kopie of wijziging wilt aanvragen of een als je een belastingformulier voor een bepaald kalenderjaar voor de Verenigde Staten ongeldig wilt maken.

Kan ik een belastingteruggave krijgen voor eerdere inhoudingen?

Google kan in bepaalde omstandigheden Amerikaanse voorheffingen terugbetalen als de geüpdatete belastinggegevens vóór 31 december 2021 worden verstrekt. Als er bijvoorbeeld tijdig een nieuw W-8-formulier wordt ingediend met daarin een verzoek voor een lager belastingtarief, zal Google de inhoudingspercentages opnieuw berekenen en het verschil terugbetalen.

Je moet een beëdigde verklaring van niet-gewijzigde omstandigheden opgeven en aangeven dat de wijzigingen in het formulier van toepassing zijn op een eerdere datum. Je kunt dit doen in het gedeelte 'Verklaring van statuswijziging' in stap 6 van de belastingtool in het Partnercentrum.

Je vindt de terugbetalingen in de betalingscyclus nadat je het formulier hebt geüpdatet.

Deze omstandigheden zijn beperkt, en geldige belastinggegevens moeten ontvangen zijn vóór het einde van het kalenderjaar waarin de belasting is ingehouden. Als je de betreffende belastinggegevens niet vóór het einde van het kalenderjaar verstrekt, moet je rechtstreeks bij de IRS een verzoek tot terugbetaling indienen. We raden je aan om hiervoor professioneel belastingadvies in te winnen.

De toepasselijke terugbetalingen vind je aan het eind van de betalingscyclus nadat je je belastinggegevens hebt geüpdatet in het Partnercentrum.

Is dit van toepassing op mijn andere inkomsten van het Partnercentrum voor Play Boeken?
Als je geldige belastinggegevens opgeeft, is de Amerikaanse voorheffing volgens Hoofdstuk 3 alleen van toepassing op je inkomsten uit Play Boeken.

Inhouding van belasting

Wanneer is Amerikaanse belastinginhouding van toepassing?

Over het algemeen moet een gedocumenteerd niet-Amerikaans persoon (met een geldig en geregistreerd W-8-formulier) Amerikaanse belasting betalen over inkomsten uit Amerikaanse bronnen. Als een niet-Amerikaans persoon bijvoorbeeld services in de Verenigde Staten levert, is Amerikaanse belastinginhouding op inkomsten van toepassing op de betalingen met betrekking tot de services die in de Verenigde Staten worden geleverd.

Het inhoudingspercentage is afhankelijk van het type inkomsten dat wordt ontvangen, ongeacht of de begunstigde in aanmerking komt voor verdragsvoordelen. Als de begunstigde hiervoor in aanmerking komt, moet die een geldige claim voor verdragsvoordelen op een W-8-formulier hebben ingevuld. De IRS vereist dat de partij die de betaling aan een niet-Amerikaans persoon doet, bedragen inhoudt en indien van toepassing afdraagt aan de IRS, en dat deze partij bepaalde informatie doorgeeft aan het einde van het kalenderjaar waarin de betaling is gedaan.

Wat is het inhoudingspercentage en kan dit worden verlaagd?

Als er geen geldig belastingformulier is ingediend, is het standaard inhoudingspercentage doorgaans 30% op toepasselijke betalingen. In de volgende gevallen kan dit percentage lager zijn:

 • Je woont in een land/regio met een inkomstenverdrag met de Verenigde Staten.
 • Het type inkomsten dat je ontvangt, komt in aanmerking voor een verdragsvoordeel.
 • Je voldoet aan alle eisen van het verdrag en dient een geldige claim voor verdragsvoordelen in.

In gevallen waar een niet-gedocumenteerde partner verondersteld wordt een Amerikaans persoon te zijn, is het standaard inhoudingspercentage 24%.

Ga in je betalingsprofiel naar Instellingen en dan Belastinggegevens beheren om de relevante inhoudingspercentages te bekijken.

Meer hulp nodig?

Probeer de volgende stappen:

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu