Bieži uzdotie jautājumi: ASV nodokļu informācijas iesniegšana uzņēmumam Google

Šajā bieži uzdoto jautājumu sadaļā sniegtā informācija ļaus izprast, kāda informācija ir nepieciešama ASV nodokļu informācijas iesniegšanai uzņēmumam Google.

Nodokļu ieturēšana un ziņošana

Saskaņā ar ASV Iekšējo ieņēmumu kodeksa 3. nodaļu uzņēmumam Google ir regulatīvā atbildība ieturēt nodokļus un ziņot, ja partneris ārpus ASV gūst ieņēmumus ASV. Tam ir arī saistības atbilstoši ASV Iekšējo ieņēmumu kodeksa 61. nodaļai un 3406. sadaļai veikt dublējuma ieturējumu (ja piemērojams).

Uzņēmumam Google iesniegtā nodokļu informācija tiek izmantota, lai noteiktu pareizo ieturējuma daļu turpmākajiem jums veiktajiem maksājumiem.

ASV nodokļa ieturēšana saskaņā ar kodeksa 3. nodaļu

Ja esat likumīgi reģistrēts kā uzņēmums vai fiziska persona ārpus ASV, ASV nodokļu ieturēšana un pārskati attiecas tikai uz to ieņēmumu daļu, kas gūti no lietotājiem ASV. Tie ir ieņēmumi (piemēram, reklāmu skatījumi, darījumi, abonementi), kas tiek iegūti no lietotājiem Amerikas Savienotajās Valstīs.

ASV partneriem ir jāiesniedz derīgs ASV nodokļu maksātāja identifikācijas numurs, lai norādītu atbrīvojumu no ASV nodokļa ieturēšanas (tostarp atbilstoši ASV Iekšējo ieņēmumu kodeksa 3. nodaļai).

ASV ieturētā nodokļa likme tiek piemērota, pamatojoties uz uzņēmumam Google sniegto nodokļu dokumentāciju.

Ja nav iesniegta derīga nodokļu veidlapa, uzņēmums Google var piemērot rezerves ieturējumu 24% apmērā vai 30% no attiecīgajiem maksājumiem saskaņā ar kodeksa 3. nodaļu. Šī likme var tikt samazināta tikai tad, ja esat nodokļus maksājošs rezidents valstī/reģionā, kuram ir noslēgts ienākumu līgums ar ASV, un iesniedzat derīgu nodokļu veidlapu ar derīgu prasību par līguma piemērošanu. Savā ikmēneša ieņēmumu pārskatā varat skatīt galīgo ieturējuma summu.

Dublējuma ieturēšana

Iespējams, dažos gadījumos uzņēmumam Google no maksājumu saņēmējiem būs jāietur 24% no visiem prasībām atbilstošajiem ieņēmumiem, tostarp tālāk norādītajiem.

 • Ja tiek konstatēts, ka nodokļu veidlapā ievadītā nodokļu informācija ir nepareiza vai neprecīza, un jūs esat ASV persona atbilstoši ASV nodokļu ieturēšanas prezumpcijas noteikumiem.

Ja no maksājuma ir ieturēti ieņēmumi, tas ir darīts tāpēc, ka saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju maksājuma veikšanas brīdī uz jums attiecās nodokļa ieturēšana.

Ja uzskatāt, ka nodoklis no jums nav jāietur, atjauniniet kontā sniegto nodokļu informāciju.

Bieži uzdotie jautājumi

Sagatavošanās nodokļu veidlapu aizpildīšanai

Kādēļ man jāaizpilda šī veidlapa?

Jums ir jāaizpilda šī veidlapa, lai uzņēmums Google izpildītu savas saistības atbilstoši Amerikas Savienoto Valstu (“ASV”) Iekšējo ieņēmumu kodeksa 1441. (3. nodaļa) un 3406. sadaļai.

Šī veidlapa tiek izmantota, lai noteikti pareizu ieturējuma daļu jums izmaksātiem atbilstošiem maksājumiem, ja ieturējums ir piemērojams turpmākiem maksājumiem.

ASV Ieņēmumu dienests (Internal Revenue Service — IRS) pieprasa, lai uzņēmums Google atsvaidzina savu ārpus ASV reģistrēto partneru un pakalpojumu sniedzēju nodokļu veidlapas agrākajā no tālāk minētajām situācijām.

 • Ik pēc trīs gadiem
 • Ja ir mainījušies apstākļi, kas varētu ietekmēt veidlapas derīgumu.

Uzņēmums Google atjaunina maksājumu saņēmēju datus, lai apstiprinātu atbilstību šiem ASV Ieņēmumu dienesta noteikumiem.

Kā rīkoties, ja neesmu īstā persona šīs veidlapas aizpildīšanai?
Ja neesat īstā persona šīs obligātās veidlapas aizpildīšanai, varat pārsūtīt šo e-pasta ziņojumu atbilstošajai personai savā organizācijā un lūgt, lai attiecīgā persona pierakstās. Šai personai ir jābūt administratora piekļuvei Google maksājumu kontam. Pēc tam veidlapas aizpildīšanai šī persona var izmantot e-pasta ziņojumā sniegto informāciju. Uzziniet, kā piešķirt administratoram piekļuvi kontam.
Kādēļ nevaru aizpildīt nodokļu veidlapu savā vietējā valodā?

Jautājumi nodokļu veidlapā ir pieejami jūsu partneru centrā atbalstītajā valodā, taču nodokļu veidlapas lauki atbalsta tikai:

 • lielos vai mazos burtus (a–z, A–Z);
 • ciparus (0–9);
 • defises (-);
 • simbolu &;
 • atstarpes.

Ja izmantojat rakstzīmi ar diakritisko zīmi, izmantojiet burta ekvivalentu, piemēram, izmantojiet burtu “n” burta “ñ” vietā vai burtu “a” burta “á” vietā. Ieņēmumu dienests (ASV nodokļu iestāde) pieprasa, lai nodokļu informācija tiktu iesniegta, izmantojot:

 • lielos vai mazos burtus (a–z, A–Z);
 • ciparus (0–9);
 • defises (-);
 • simbolu &;
 • atstarpes.

Kad iespējams, atsaucei izmantojiet esošu dokumentu, kur ar burtiem uzrakstīts jūsu vārds vai adrese, piemēram, pasi vai autovadītāja apliecību.

Piemērotas nodokļu veidlapas izvēle

Kāda ir atšķirība starp fiziskas personas kontu un kontu, kas nepieder fiziskai personai?
 • Fiziskas personas konts: pieder privātpersonai un tā to pārvalda (nevis juridiska organizācija). Nodokļi personas nodokļu deklarācijā tiek iesniegti īpašnieka vārdā.
 • Konts, kas nepieder fiziskai personai: uzņēmuma konts, kas nodokļu vajadzībām ir izveidots atsevišķi no īpašnieka konta. Tas tiek dēvēts arī par “juridiskas personas kontu”.
Kā uzzināt, kura nodokļu veidlapa jāaizpilda?

Atbilstošā nodokļu veidlapa tiek ģenerēta automātiski, pamatojoties uz jūsu sniegtajām atbildēm. Ja neesat pārliecināts, sazinieties ar savu nodokļu konsultantu.

 • Veidlapa W-9 ir jāiesniedz ASV personām, uzņēmumiem, partnerībām un citām organizācijām.
 • Parasti ārpus ASV esošām fiziskām personām un juridiskām personām, kuras ir saņemto ienākumu faktiskie īpašnieki, ir attiecīgi jāiesniedz veidlapa W-8BEN vai veidlapa W-8BEN-E. To var izmantot, lai pieprasītu līguma atvieglojumus par ienākumiem (citiem vārdiem sakot, samazinātu ieturējuma daļu).
 • Veidlapu W-8ECI izmanto personas, kuru ienākumi ir tieši saistīti ar tirdzniecību vai uzņēmējdarbību ASV. Visiem maksājumu saņēmējiem, kuri iesniedz veidlapu W-8ECI, būs jānorāda ASV nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (NMIN).
 • Veidlapa W-8IMY ir jāiesniedz noteiktiem ārpus ASV reģistrētiem starpniekiem, partnerībām un komandītsabiedrībām. Ja tiek iesniegta šī veidlapa, uzņēmums Google var pieprasīt papildu dokumentāciju (piemēram, līdzekļu sadalījuma izrakstu).
 • Juridiskās personas izmanto veidlapu W-8EXP, lai norādītu ārpus ASV reģistrēta faktiskā īpašnieka statusu, kā arī atbilstību prasībām, lai iegūtu samazinātu nodokļa likmi kā ārpus ASV esošas valdības centrālā banka, starptautiska organizācija, ar nodokli neapliekama organizācija ārpus ASV, ārvalstu privātais fonds ārpus ASV vai ASV pārvaldībā esoša valdība.

Adreses, ID verifikācija un atvieglojumu ierobežojumi

Kas ir sagaidāms šī procesa izpildes laikā?

Tālāk ir norādītas dažas svarīgas lietas, kuras jāievēro, veicot šo procesu.

 • Neizmantojiet pasta kastīti vai opciju “Starpnieka adrese” kā pastāvīgās dzīvesvietas adresi: esam konstatējuši, ka dažas personas un uzņēmumi kā pastāvīgās dzīvesvietas norāda pasta kastīti vai “starpnieka” adresi. Ja jūsu pastāvīgās dzīvesvietas adrese ir pasta kastīte, starpnieka adrese vai korporatīvo pakalpojumu sniedzēja (piemēram, juridiska biroja vai tresta uzņēmuma) adrese, iespējams, jums būs jāaugšupielādē sava uzņēmuma statūtu vai cita atbilstoša dokumenta kopija, kurā norādīts, ka attiecīgā adrese ir jūsu reģistrētā juridiskā adrese.
 • Identitātes verifikācija: kādā no tālāk minētajām situācijām jums, iespējams, būs jāverificē sava identitāte.
  • Trūkst nodokļu identifikācijas numura, vai arī nodokļu identifikācijas numurs nav deviņciparu skaitlis.
  • Ievadītais NMIN šobrīd nav piešķirts.
  • NMIN un vārda kombinācija neatbilst ASV Ieņēmumu dienesta reģistra datiem.
  • NMIN atbilstības pieprasījums nav derīgs.
 • ASV adresēm nepieciešams papildu apliecinājums: ja norādāt, ka neesat pastāvīgs ASV iedzīvotājs, bet jums ASV ir pastāvīga adrese vai pasta adrese, jums jāsniedz papildu informācija, lai apliecinātu, ka neesat ASV persona.
 • Atvieglojumu ierobežojumi (tikai juridiskām personām): juridiskām personām, kuras pieprasa līgumā paredzētos atvieglojumus, jāapliecina, ka tās atbilst attiecīgā nodokļu līguma atvieglojumu ierobežojumu pantam. Lai uzzinātu, vai atbilstat nodokļu līguma atvieglojumu izmantošanas prasībām, skatiet piemērojamo nodokļu līgumu vai konsultējieties ar profesionālu nodokļu konsultantu.

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs

Kādi galvenie nodokļu maksātāja identifikācijas termini?

Vārds un uzvārds

Ievadiet savu vārdu un uzvārdu tieši tā, kā tas ir redzams jūsu juridiskajos dokumentos.

 • Ja gūstat ieņēmumus kā fiziska persona, ievadiet savu vārdu un uzvārdu attiecīgajā laukā. Iespējams, jums būs jāiesniedz tulkotais vārds un uzvārds, kas norādīts juridiskajos dokumentos (piemēram, pasē).
  • Ja jums ir uzņēmums, kuru vēlaties saistīt ar veidlapu, norādiet to laukā “veic uzņēmējdarbību kā”. Ja maksājumu profilā ir norādīts uzņēmuma nosaukums, norādiet to laukā “veic uzņēmējdarbību kā”.
 • Ja gūstat ieņēmumus kā juridiska persona, jānorāda juridiskās personas nosaukums attiecīgajā laukā. Ja maksājumu profilā ir norādīts fiziskas personas vārds, norādiet to laukā “veic uzņēmējdarbību kā”.

Iespējams, jūsu vārda un uzvārda verificēšanai būs jāiesniedz papildu dokumentācija. Uzziniet, kā atjaunināt maksājumu profilu.

DBA nosaukums

DBA (Doing Business As — veic uzņēmējdarbību kā) nosaukums ir uzņēmuma nosaukums, kas atšķiras no īpašnieka vārda. Varat iesniegt arī personas vārdu un uzvārdu — tas atkarīgs no iesniedzamās veidlapas.

Viena īpašnieka uzņēmums

Viena īpašnieka uzņēmums ir saimnieciska vienība, kam ir viens īpašnieks, kas saskaņā ar ASV nodokļu tiesību aktiem nav korporācija un netiek uzskatīta par uzņēmumu, kas darbojas atsevišķi no īpašnieka ASV federālo ienākumu nodokļa dēļ.

Plašāku informāciju par viena īpašnieka uzņēmumiem varat saņemt no ASV Ieņēmumu dienesta (ASV nodokļu iestādes).
Kas ir NMIN (nodokļu maksātāja identifikācijas numurs)?

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (NMIN) ir ASV nodokļu iestādes — ASV Ieņēmumu dienesta (IRS) — pieprasītais nodokļu apstrādes numurs visās ASV nodokļu veidlapās. Personām, kas nav ASV pilsoņi, var būt nepieciešams fiziskas personas nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (NMIN). Ja pieprasāt nodokļu līguma atvieglojumus, jums ir jānorāda ārzemju nodokļu maksātāja identifikācijas numurs vai ASV nodokļu maksātāja identifikācijas numurs. Uzziniet vairāk par ASV Ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju identifikācijas numuriem.

Padoms. Uzņēmums Google neuztur vai nepārskata ASV Ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnes lapas, kā arī nevar apstiprināt sniegtās informācijas precizitāti. Ja jums ir papildu jautājumi, iespējams, jums jākonsultējas ar profesionālu nodokļu konsultantu.

Lai uzzinātu pieņemamos nodokļu maksātāja identifikācijas numurus, sazinieties ar vietējo nodokļu iestādi vai konsultējieties ar profesionālu nodokļu konsultantu. Uzņēmums Google nevar sniegt nodokļu konsultācijas.

Tālāk norādīti ārvalstu NMIN piemēri no visas pasaules (šis saraksts nav pilnīgs).

 • Indija: pastāvīgais konta numurs (PAN).
 • Indonēzija: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 • Japāna: privātpersonas numurs (jeb “Mans numurs”).
 • Krievija: nodokļu maksātāja personīgais identifikācijas numurs (INN).
 • Apvienotā Karaliste: unikālais nodokļu maksātāja atsauces numurs (UTR), valsts apdrošināšanas numurs (NINO).

Lai uzzinātu pieņemamos nodokļu maksātāja identifikācijas numurus, sazinieties ar vietējo nodokļu iestādi vai konsultējieties ar profesionālu nodokļu konsultantu. Uzņēmums Google nevar sniegt nodokļu konsultācijas.

Nodokļu maksātāja identifikācijas numura (NMIN) verifikācija

Google periodiski pārbauda izdevēju nodokļu informāciju ASV Ieņēmumu dienesta (Internal Revenue Service — IRS) reģistrā. Ja šīs pārskatīšanas ietvaros ASV Ieņēmumu dienests paziņos mums, ka kontā norādītā nodokļu informācija ir neprecīza vai novecojusi, mēs aizturēsim jūsu maksājumus, līdz atkārtoti iesniegsiet nodokļu informāciju. Tas ir preventīvs pasākums, nevis ASV Ieņēmumu dienesta tiesiska darbība.

Tālāk ir minēti iespējamie iemesli, kādēļ jūsu nodokļu informācija varētu būt atzīmēta kā neprecīza vai novecojusi.

 • Trūkst nodokļu maksātāja identifikācijas numura (NMIN), vai arī NMIN nav deviņciparu skaitlis.
 • Ievadītais NMIN šobrīd nav piešķirts.
 • NMIN un vārda kombinācija neatbilst ASV Ieņēmumu dienesta reģistra datiem.
 • NMIN atbilstības pieprasījums nav derīgs.
Ja jūsu kontā ir aizturēti maksājumi kāda minētā iemesla dēļ, iesniedziet savu nodokļu informāciju atkārtoti, lai aizturēšana tiktu atcelta. Jūsu maksājumi tiks aizturēti, līdz būsiet atkārtoti iesniedzis nodokļu informāciju. Plašāku informāciju par NMIN verifikāciju meklējiet ASV Ieņēmumu dienesta vietnē.

Nodokļu līguma atvieglojumi

Manai valstij/reģionam ir noslēgts ienākumu nodokļa līgums ar Amerikas Savienotajām Valstīm. Kā es varu nodrošināt līguma informācijas piemērošanu?

Ja jūsu valstij/reģionam ir noslēgts ienākumu nodokļa līgums ar Amerikas Savienotajām Valstīm, partneru centra nodokļu rīkā šī informācija tiks norādīta nodokļu veidlapas iesniegšanas laikā.

ASV Ieņēmumu dienesta vietnē varat uzzināt, vai jūsu valstij/reģionam ir noslēgts līgums ar Amerikas Savienotajām Valstīm.

Tā ir ASV Ieņēmumu dienesta tīmekļa vietne, un uzņēmums Google to neuztur, nepārskata, kā arī nevar apstiprināt sniegtās informācijas precizitāti. Ja jums ir papildu jautājumi, iespējams, jums jākonsultējas ar profesionālu nodokļu konsultantu.

Kāpēc pastāv vairāki maksājumu veidi un kādus man labāk izvēlēties?

Dažkārt ar Google produktiem saistītie maksājumi var atbilst vairākām kategorijām. Uzņēmums Google ietur atbilstošu likmi, pamatojoties uz saņemto ienākumu veidu un atbilstošo prasību par līguma piemērošanu. Uzņēmums Google nepiemēros līgumā minētos papildu atvieglojumus, ja vien nav saņemts attiecīgais ienākumu veids. Play grāmatu partneru ienākumi atbilst kategorijai “Citas autortiesību autoratlīdzības”.

Kā priekšskatīt nodokļu dokumentus

Vai varu iegūt savu aizpildīto nodokļu veidlapu priekšskatījumu?
Uzņēmums Google izveidos aizpildīto ASV Ieņēmumu dienesta nodokļu veidlapu PDF versijas. Jums būs jāapstiprina savu dokumentu precizitāte. Ja ir jāveic izmaiņas, vienkārši atgriezieties partneru centrā un ieviesiet izmaiņas.

Apstiprinājums par nodokli

Kas ir uzskatāma par uzņēmējdarbību Amerikas Savienotajās Valstīs?
Uzņēmējdarbība ASV ir pakalpojumu sniegšana Amerikas Savienotajās Valstīs. Tā var ietvert darbinieku algošanu vai īpašumā esošu aprīkojumu ASV, kas tiek izmantots, lai gūtu ieņēmumus.
Kas ir ar zvērestu apliecināta rakstiska liecība par to, ka apstākļi nav mainījušies?

Līdz ar derīgu veidlapu W-8 varat iesniegt ar zvērestu apliecinātu rakstisku liecību par to, ka apstākļi nav mainījušies. Tādējādi uzņēmums Google nesen iesniegto veidlapu var piemērot iepriekšējam periodam, kurā izdevējs ir saņēmis samaksu. Tas nozīmē, ka uzņēmums Google visiem maksājumiem, kas veikti iepriekšējā periodā, uz kuru attiecas ar zvērestu apliecinātā rakstiskā liecība, var piemērot to pašu nodokļu statusu, kas pašlaik norādīts jaunajā nodokļu veidlapā.

To var izmantot, lai palīdzētu uzņēmumam Google izsniegt ieturētā nodokļa atmaksu tādā gadījumā, ja atbilstoši veidlapai izdevējam pienākas zemāka ieturētā daļa un izdevējs ir pieteicies atmaksai juridiski atļautajā laika periodā (līdz 31. decembrim gadā, kurā ieturēts nodoklis).

Iesniegšana un pārskatīšana

Kāds ir manas nodokļu veidlapas statuss?
 • Notiek pārskatīšana: jūsu iesniegtā nodokļu informācija tiek pārskatīta.
  • Izskatīšana var ilgt līdz septiņām darbadienām.
  • Ja nodokļu informācijas apstiprināšanai vai jūsu identitātes verifikācijai būs nepieciešami papildu dokumenti, Google maksājumu centrā tiks parādīts paziņojums un jums tiks nosūtīts arī e-pasta ziņojums.
 • Apstiprināta: jūsu nodokļu informācija ir pieņemta bez izmaiņām.
 • Noraidīta: jūsu nodokļu informācija var tikt noraidīta vairāku iemeslu dēļ.
  • Jūsu norādītais nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (NMIN) netika atrasts ASV Ieņēmumu dienesta reģistra datos. Tas var būt tādēļ, ka ASV Ieņēmumu dienesta sistēma nav atjauninājusi informāciju vai jūs tikai nesen izveidojāt NMIN.
  • Ievadītā NMIN un vārda kombinācija neatbilst ASV Ieņēmumu dienesta reģistra datiem.
  • Izmantojot jūsu iesniegtos dokumentus, nevar apstiprināt jūsu nodokļu informāciju.

Ja jūsu veidlapa tiks noraidīta, Google maksājumu centrā tiks parādīts paziņojums un jums tiks nosūtīts arī e-pasta ziņojums. Iesniedziet jaunu veidlapu vai sazinieties ar savu nodokļu konsultantu. Pirms veidlapas iesniegšanas pārliecinieties, ka jūsu norēķinu profilā norādītā juridiskā informācija precīzi atbilst informācijai, kas norādīta nodokļu veidlapā.

Kāpēc mani dokumenti tiek pārskatīti?

Nodokļu rīkā sniegtā informācija tiek vairākkārt pārbaudīta, lai nodrošinātu drošību, precizitāti un pilnīgumu. Dažkārt pat nelielas kļūdas dokumentos dēļ jūsu nodokļu informācijai var tikt pievienota atzīme “tiek izskatīta”. Vislabākais veids, kā mazināt nodokļu informācijas apstrādes ieilgšanu, ir gādāt, lai jūsu iesniegtā nodokļu informācija atbilstu maksājumu profila informācijai.

Tālāk ir norādīti daži izplatītākie iemesli, kuru dēļ tiks veikta izskatīšana.

W9 veidlapām

 • Nodokļu rīkā norādītais juridiskais nosaukums neatbilst jūsu maksājumu profilā norādītajam nosaukumam.
 • Nodokļu rīkā norādītā viena īpašnieka uzņēmuma nosaukums neatbilst jūsu maksājumu profilā norādītajam nosaukumam.
 • Nodokļu rīkā norādītais sociālās apdrošināšanas numurs (SAN) nav derīgs vai pieder personai, kuras vārds neatbilst kontā norādītajam vārdam. Šādā gadījumā izskatīšana var noritēt ilgāk.

W8 veidlapām

 • Nodokļu rīkā norādītais juridiskais nosaukums neatbilst jūsu maksājumu profilā norādītajam nosaukumam.
 • Nodokļu rīkā norādītā viena īpašnieka uzņēmuma nosaukums neatbilst jūsu maksājumu profilā norādītajam nosaukumam.
 • Nodokļu rīkā norādītā pastāvīgās dzīvesvietas adrese vai pasta adrese atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs vai neatbilst valstij/reģionam, kurā pieprasāt līguma atvieglojumu piemērošanu.
 • Nodokļu rīkā ir norādīta “starpnieka” adrese vai “pasta kastīte”.
 • Nodokļu rīkā ir aizpildīts veidlapas lauks “statuss”.
Padoms. Visas iesniegtās W8-IMY veidlapas tiks pārskatītas.
Kādēļ man ir jāiesniedz verifikācijas dokumenti?

Jūsu personas apliecināšana var būt nepieciešama kādā no tālāk norādītajām situācijām.

 • Trūkst nodokļu identifikācijas numura, vai arī nodokļu identifikācijas numurs nav deviņciparu skaitlis.
 • Ievadītais NMIN šobrīd nav piešķirts.
 • NMIN un vārda kombinācija neatbilst ASV Ieņēmumu dienesta reģistra datiem.
 • NMIN atbilstības pieprasījums nav derīgs.
Uzziniet par dokumentāciju, kas ir jāiesniedz kopā ar katru nodokļa veidlapu.
Kā rīkoties, ja mana veidlapa tika noraidīta, jo “NMIN un vārda kombinācija neatbilst ASV Ieņēmumu dienesta reģistra datiem”?
Nodokļu veidlapā norādītajam vārdam un NMIN ir jāatbilst tam vārdam un NMIN, ar kuru esat reģistrēts ASV Ieņēmumu dienestā (Internal Revenue Service — IRS). Ja jūsu norādītais vārds vai NMIN nav jums reģistrēts IRS, atkārtoti iesniedziet nodokļu veidlapu, norādot pareizo informāciju. Lai pārskatītu iesniegto informāciju, veiciet tālāk norādītās darbības.
 1. Google Play grāmatu partneru centrā pierakstieties kontā.
 2. Noklikšķiniet uz cilnes Maksājumu centrs.
 3. Sadaļā “Maksājumu profils” noklikšķiniet uz Rediģēt un pēc tam Pārvaldīt iestatījumus un pēc tam Amerikas Savienoto Valstu nodokļu informācija un pēc tam Pārvaldīt nodokļu informāciju.
 4. Noklikšķiniet uz saites, lai atvērtu iesniegto nodokļu veidlapu.
Kā rīkoties, ja ar kontu saistītais vārds neatbilst nodokļu veidlapā norādītajam vārdam?
Lai mēs varētu apstiprināt jūsu nodokļu veidlapu, nodokļu veidlapā norādītajam vārdam ir jāatbilst tam vārdam, kas norādīts jūsu maksājumu profilā. Pārbaudiet šo informāciju maksājumu profilā un atbilstoši rīkojieties, kā norādīts tālāk.
 • Ja maksājumu profilā ir pareizi norādīts jūsu vārds un uzvārds, atkārtoti iesniedziet nodokļu veidlapu.
 • Ja maksājumu profilā norādītais vārds nav pareizs, atjauniniet maksājumu profilā norādīto vārdu atbilstoši savam vārdam un uzvārdam un atkārtoti iesniedziet nodokļu veidlapu. 

Padoms. Ja jums ir “veic uzņēmējdarbību kā” nosaukums (uzņēmuma tirdzniecības nosaukums, kas atšķiras no juridiskā nosaukuma), ievadiet šo nosaukumu attiecīgajā nodokļu veidlapas sadaļā.

Ja neesat pārliecināts, kāds vārds ir saistīts ar jūsu kontu, veiciet tālāk norādītās darbības.
 1. Google Play grāmatu partneru centrā pierakstieties kontā.
 2. Noklikšķiniet uz cilnes Maksājumu centrs.
 3. Sadaļā “Maksājumu profils” noklikšķiniet uz Rediģēt un pēc tam Pārvaldīt iestatījumus.
 4. Lai atrastu ar savu kontu saistīto fiziskas personas vārdu vai uzņēmuma nosaukumu, ritiniet līdz vienumam “Nosaukums un adrese” vai “Uzņēmuma nosaukums un adrese”.

Ienākumi un ieņēmumi

Kādi dokumenti ir jāsagatavo, ja ir norādīts, ka mana ASV nodokļu informācija tiks pārskatīta?
Ja jūsu ASV nodokļu informācija tiek iesniegta papildu izskatīšanai, iespējams, jums būs jāiesniedz papildu personu apliecinošs dokuments. Mēs pieņemam .png, .jpeg un .pdf formāta failus. Uzziniet vairāk par atļautajiem nodokļu dokumentiem un personu apliecinošajiem dokumentiem.
Kas ir nodokļa ieturēšana?

Nodokļu ieturēšana ir nodokļu atskaitīšana no jūsu maksājumiem, lai varētu tos samaksāt valstij un izpildīt maksājumu saņēmēja ASV nodokļu saistības.

Saskaņā ar ASV nodokļu tiesību aktiem uzņēmums Google ir nodokļu ieturētājs, kam jāievēro ASV nodokļu tiesību akti un, ja nepieciešams, jāietur nodokļi no atbilstošiem ieņēmumiem pakalpojumā Play grāmatas. Nodokļu ieturēšana var tikt sākta no 2021. gada jūnija.

Kā tas ietekmēs manus ienākumus pakalpojumā Play grāmatas?

Nodokļu ieturēšana un pārskatu sniegšana attieksies tikai uz to jūsu ieņēmumu daļu, kas gūti no lasītājiem ASV, ja būsiet iesniedzis derīgu nodokļu informāciju.

Precīza ieturamā nodokļa daļa tiks noteikta, pamatojoties uz uzņēmumam Google iesniegto nodokļu informāciju. Pēc veidlapas iesniegšanas varēsiet skatīt savu ieturētā nodokļa daļu partneru centra maksājumu iestatījumu sadaļā “Pārvaldīt nodokļu informāciju”. Ieturēto nodokļu summas netiek rādītas pakalpojuma Play grāmatas lapā Analīze.

Hipotētisks piemērs

Play grāmatu izdevējs Indijā, kas ir Play grāmatu partneru programmas dalībnieks, pagājušajā mēnesī pakalpojumā Play grāmatas nopelnīja 1000 ASV dolārus. No šiem 1000 ASV dolāriem 100 ASV dolāru tika iegūti no lasītājiem ASV.

Tālāk ir aprakstīti daži iespējamie ieturēšanas scenāriji.

 • Izdevējs neiesniedz nodokļu informāciju: galīgā ieturētā nodokļa summa ir 240 ASV dolāri, jo, ja nav iesniegta nodokļu informācija, ieturētā nodokļa likme ir līdz 24% no kopējiem ieņēmumiem visā pasaulē. Tātad, kamēr izdevējs nebūs iesniedzis pilnīgu nodokļu informāciju, mums būs jāietur līdz 24% no viņa kopējiem ieņēmumiem visā pasaulē, nevis tikai no ieņēmumiem, kas gūti ASV.
 • Izdevējs iesniedz nodokļu informāciju un pieprasa līguma atvieglojumus: galīgā ieturētā nodokļa summa ir 15 ASV dolāri. Tas ir tādēļ, ka Indijai ir noslēgts nodokļu līgums ar ASV, kas nosaka, ka ieņēmumiem, kas gūti no pircējiem ASV, nodokļa likme tiek samazināta līdz 15%.
 • Izdevējs iesniedz nodokļu informāciju, bet nav piemērots nodokļu līguma atvieglojumu saņemšanai: galīgā ieturētā nodokļa summa ir 30 ASV dolāri. Tas ir tādēļ, ka nodokļa likme ieņēmumiem, kas gūti no pircējiem ASV, ja nav noslēgts nodokļu līgums, ir 30%.

Paredzamā nodokļu ieturējuma aprēķināšana

Izmantojiet šo piemēru, lai izprastu, kā var tikt ietekmēti jūsu ienākumi no pakalpojuma Play grāmatas.

 1. Pakalpojuma Play grāmatas lapā Analīze atveriet ieņēmumu pārskatu un datumu filtrā atlasiet attiecīgo maksājumu periodu (piemēram, no 1. līdz 31. oktobrim). Pakalpojuma Play grāmatas lapā Analīze ieteicams iestatīt to valūtu, kurā saņemat maksājumus (piemēram, ASV dolārus).
 2. Lietojiet ģeogrāfisko filtru, lai atrastu aptuvenos ieņēmumus no Amerikas Savienotajām Valstīm. Uzziniet vairāk par savu mērķauditoriju pakalpojuma Play grāmatas lapā Analīze.
 3. Lai uzzinātu jums piemērotā nodokļa ieturēto daļu, pārejiet uz savu partnera centra kontu. Ieturētā daļa tiek parādīta pēc ASV nodokļu informācijas iesniegšanas.
 4. Reiziniet iepriekš norādītajā 2. un 3. darbībā iegūtos rezultātus.
Svarīgi. Veicot iepriekš aprakstītos aprēķinus, iegūsiet tikai aptuvenu paredzamo nodokļu ieturējumu. Kad uzņēmums Google sāks ieturēt nodokļus, savā partneru centra kārtējā maksājumu darījumu pārskatā (ja piemērojams) redzēsiet faktisko ieturēto summu.

Pārdošana ASV un citas valstis

Kā rīkoties, ja es negūstu ieņēmumus no pārdošanas ASV?
Visiem pakalpojuma “Play grāmatas” izdevējiem ir jāiesniedz nodokļu informācija uzņēmumam Google neatkarīgi no tā, vai ieņēmumi tiek gūti no pārdošanas ASV. Ja turpmāk gūsiet ieņēmumus no lasītājiem ASV, iesniegta ASV nodokļu informācija ļauj noteikt pareizu jums piemērojamo ieturējuma daļu.
Pēc kādiem kritērijiem tiek noteikts, vai es esmu izdevējs ASV?
Jūsu atrašanās vieta tiek noteikta pēc jūsu nodokļu informācijā norādītās dzīvesvietas valsts/reģiona.
Vai tas nozīmē, ka man tiks piemērots nodoklis gan manā mītnes valstī/reģionā, gan ASV?

Uzņēmumam Google ir jāietur tikai ASV nodokļi no jūsu ieņēmumiem pakalpojumā Play grāmatas, kas gūti no lasītājiem ASV. Tomēr uz jūsu ieņēmumiem pakalpojumā Play grāmatas var attiekties arī vietējie tiesību akti par ienākuma nodokli.

Daudzās valstīs/reģionos ir noslēgti nodokļu līgumi, kas samazina vai novērš nodokļu dubultu piemērošanu. Turklāt dažās valstīs/reģionos var tikt piešķirtas ārvalstīs samaksātu nodokļu atlaides, lai mazinātu starptautisko nodokļu slogu. Partneru centrā pieprasot nodokļu līguma piemērošanu, iespējams, varēsiet samazināt savu nodokļu slogu. Sazinieties ar savu nodokļu konsultantu.

Nodokļu ieturēšana un Google

Kādus nodokļu pārskatu dokumentus nodrošina uzņēmums Google?

Partneru centra maksājumu pārskatā varat skatīt faktiskās ieturēto nodokļu summas atbilstoši jūsu maksājumu ciklam.

Visiem izdevējiem, kuri iesniedz nodokļu informāciju un kuri saņem atbilstošus maksājumi, katru gadu 15. martā vai pirms tam tiks nosūtīta nodokļu veidlapa (piemēram, 1042-S vai 1099-MISC) iepriekšējā gada nodokļu ieturējumu deklarēšanai. Apmeklējiet partneru centra palīdzības centru, lai pieprasītu gada beigu ASV nodokļu veidlapas kopiju, pārskatīto versiju vai lai to anulētu.

Vai es varu saņemt nodokļu atmaksu par iepriekš veiktiem ieturējumiem?

Uzņēmums Google noteiktos apstākļos var atmaksāt ieturēto ASV nodokli, ja atjaunināta nodokļu informācija tiek iesniegta līdz 2021. gada 31. decembrim. Piemēram, ja savlaicīgi tiks iesniegta atjaunināta nodokļu veidlapa W-8 ar prasību piemērot zemāku nodokļa likmi, uzņēmums Google pārrēķinās ieturētās summas un atmaksās starpību.

Jums būs jāsniedz ar zvērestu apliecināta rakstiska liecība par to, ka apstākļi nav mainījušies, un jāapliecina, ka jūsu veidlapā veiktās izmaiņas attiecas uz iepriekšējo periodu. To varat izdarīt pakalpojuma partneru centra nodokļu rīka 6. darbības sadaļā “Apliecināta rakstveida liecība par statusa maiņu”.

Šī atmaksa tiks piešķirta atbilstoši maksājumu ciklam pēc veidlapas atjaunināšanas.

Šie apstākļi ir ierobežoti, un derīgai nodokļu informācijai ir jābūt iesniegtai līdz tā kalendārā gada beigām, kurā tika ieturēts nodoklis. Ja līdz kalendārā gada beigām neiesniegsiet derīgu nodokļu informāciju, atmaksas pieprasījums būs jāiesniedz tieši ASV Ieņēmumu dienestam. Lai to izdarītu, iesakām konsultēties ar profesionālu nodokļu konsultantu.

Maksājumu cikla beigās pēc nodokļu informācijas atjaunināšanas partneru centrā visas piemērojamās atmaksas būs redzamas jūsu partneru centra maksājumu pārskatā.

Vai tas attiecas uz citiem maniem partneru centra ieņēmumiem, kas nav gūti pakalpojumā Play grāmatas?
Ja sniedzat derīgu nodokļu informāciju, ASV nodokļu ieturējums saskaņā ar kodeksa 3. nodaļu attiecas uz jūsu ieņēmumiem pakalpojumā Play grāmatas.

Nodokļa ieturēšana

Kādos gadījumos ir piemērojama ASV nodokļu ieturēšana?

Parasti ārpus ASV reģistrētām personām (ar derīgu veidlapu W-8) tiek piemērots ASV nodoklis par ieņēmumiem, kas gūti no ASV avotiem. Piemēram, ja persona, kas nav no ASV, sniedz pakalpojumus ASV, no maksājumiem, kas saistīti ar ASV sniegtajiem pakalpojumiem, tiek ieturēts ASV ienākumu nodoklis.

Ieturētā daļa ir atkarīga no saņemto ienākumu veida, no tā, vai maksājumu saņēmējs ir piemērots līguma atvieglojumiem, un, ja piemērots, no veidlapā W-8 pareizi aizpildītas prasības par līguma atvieglojumiem. ASV Ieņēmumu dienests pieprasa pusei, kura veic maksājumu personai ārpus ASV, ieturēt un, ja piemērojams, iemaksāt attiecīgās summas ASV Ieņēmumu dienestam un aizpildīt deklarāciju ar konkrētu informāciju tā kalendārā gada beigās, kurā tika veikts maksājums.

Kāda ir ieturējuma daļa un vai to var samazināt?

Ja nav iesniegta derīga nodokļu veidlapa, parasti noklusējuma ieturētā daļa ir 30% no attiecīgajiem maksājumiem. Likme var tikt samazināta tālāk norādītajos gadījumos.

 • Ja esat nodokļus maksājošs rezidents valstī/reģionā, kuram ir noslēgts ienākumu līgums ar ASV.
 • Jūsu ieņēmumu veids atbilst līguma atvieglojumu saņemšanai.
 • Jūs atbilstat visām līgumā norādītajām prasībām, un jūs iesniedzāt derīgu prasību par līguma atvieglojumiem.

Dažos gadījumos noklusējuma ieturētā daļa ir 24%, ja tiek uzskatīts, ka nereģistrētais partneris ir ASV persona.

Lai maksājumu profilā atrastu atbilstošas ieturētās daļas, atveriet sadaļu Iestatījumi un pēc tam Pārvaldīt nodokļu informāciju.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Izmēģiniet norādītās nākamās darbības.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne