שאלות נפוצות: הגשת פרטי מס בארה"ב ל-Google

שאלות נפוצות שיעזרו להבין אילו פרטי מס בארה"ב צריך להגיש ל-Google.

ניכוי מס במקור ודיווח

בהתאם לפרק 3 בחוק המיסים של ארצות הברית, ל-Google יש אחריות רגולטורית לנכות מס במקור ולדווח על מקרים שבהם שותף שאינו תושב ארה"ב מקבל הכנסה שמקורה בארה"ב. כמו כן, Google כפופה להתחייבויות לפי פרק 61 וסעיף 3406 של חוק הכנסות הפנים של ארה"ב לניכוי מס במקור לצורך גיבוי במקרים הרלוונטיים.

פרטי המס המוגשים ל-Google משמשים לזיהוי שיעור ניכוי המס הנכון בתשלומים עתידיים שיבוצעו.

ניכוי מס במקור לפי פרק 3 בחוק המיסים בארה"ב

אם נרשמתם באופן חוקי כאדם פרטי או כעסק שאינו פועל בארה"ב, רק החלק היחסי מההכנסה שלכם שמגיע ממשתמשים בארה"ב יהיה כפוף לניכוי מס במקור ולדיווח בארה"ב. אלה הן הכנסות (כמו עסקאות, מינויים או צפיות שקיבלתם בעקבות פרסום) שמקורן בשימוש בארה"ב.

שותפים שפועלים בארה"ב צריכים לספק מספר זיהוי תקף לצורכי מס של ארה"ב כדי לציין פטור מניכוי מס במקור בארה"ב (כולל לפי פרק 3 של חוק הכנסות הפנים של ארה"ב).

שיעור ניכוי המס במקור בארה"ב שחל על ההכנסות שלכם מבוסס על מסמכי המס שסיפקתם ל-Google.

אם לא תספקו לנו טופס מס תקף, Google רשאית להחיל ניכוי מס במקור לצורך גיבוי בשיעור של 24% או את ניכוי המס המופיע בפרק 3 בשיעור של 30% מהתשלומים הרלוונטיים. שיעור זה עשוי להיות מופחת רק אם אתם תושבי מס במדינה או באזור שיש להם אמנת הכנסה עם ארה"ב ואם סיפקתם טופס מס תקף עם תביעה תקפה במסגרת האמנה. הסכום הסופי שנוכה יופיע בדוח הרווחים החודשי שלכם.

ניכוי מס במקור לצורך גיבוי

במקרים מסוימים, ייתכן ש-Google תידרש לנכות ממקבלי התשלומים 24% מכל הרווחים הכשירים, כולל:

 • אם פרטי המס שהוזנו בטופס המס שגויים או לא מדויקים, וכתוצאה מכך נתייחס אליכם כאל אדם או ישות בארה"ב בהתאם לכללי ההשערה של ניכוי מס במקור בארה"ב.

אם נוכו מסים מתשלום של רווחים שהגיעו לכם, הסיבה לכך היא שלפי הרישומים שבידנו, ניכוי המס במקור נדרש על פי החוק שחל עליכם בזמן ביצוע התשלום.

אם אתם חושבים שאינכם כפופים לניכוי מס במקור, יש לעדכן את פרטי המס בחשבון שלכם.

שאלות נפוצות

לקראת מילוי טופסי המס

למה מוצגת בקשה למלא את הטופס הזה?

אתם מתבקשים למלא את הטופס הזה כדי ש-Google תוכל למלא את ההתחייבויות שלה במסגרת סעיפים 1441 (פרק 3) ו-3406 לחוק מס ההכנסה (Internal Revenue Code Sections) בארצות הברית (להלן "ארה"ב").

טופס זה משמש לקביעת השיעור הנכון של ניכוי המס עבור תשלומים רלוונטיים שהועברו אליכם, אם ניכוי מס במקור רלוונטי לתשלומים עתידיים.

שירות הכנסות הפנים (להלן "IRS") דורש מ-Google לרענן את הטפסים שהיא מגישה עבור שותפים וספקים שאינם פועלים בארה"ב, כאשר מתקיים אחד מהתנאים הבאים (המוקדם מביניהם):

 • (1) חלפו 3 שנים, או
 • (2) חל שינוי בנסיבות שעשוי להשפיע על תקפות הטופס.

Google מבקשת ממקבלי התשלומים שלה לעדכן את טופסי המס, כדי שתוכל לפעול בהתאם לכללי ה-IRS הללו.

מה קורה אם אני לא האדם המתאים למילוי הטופס?
אם אינכם האדם המתאים למילוי הטופס הנדרש, תוכלו להעביר את האימייל לאדם המתאים בארגון שלכם כדי להיכנס לחשבון. לאדם זה צריכה להיות הרשאת גישה של מנהל מערכת בחשבון התשלומים של Google. אחרי הכניסה לחשבון ניתן יהיה להשתמש בפרטים שמופיעים באימייל כדי למלא את הטופס. למידע נוסף על מתן הרשאת גישה של מנהל מערכת לחשבון.
למה אי אפשר למלא את טופס המס בשפה המקומית שלי?

השאלות בטופס המס זמינות בשפה הנתמכת שלכם במרכז השותפים, אבל השדות בטופס המס תומכים רק בתווים הבאים:

 • אותיות קטנות או אותיות רישיות באנגלית: a-z, A-Z
 • מספרים: 0-9
 • מקפים: -
 • אמפרסנד: &
 • רווחים

אם אתם צריכים להזין תו עם סימנים דיאקריטיים, השתמשו באות המקבילה, למשל: n במקום ñ או a במקום á. בהתאם לדרישות של רשות המס בארה"ב (Internal Revenue Service), יש לדווח על פרטי המס באמצעות הסימנים הבאים:

 • אותיות קטנות או אותיות רישיות באנגלית: a-z, A-Z
 • מספרים: 0-9
 • מקפים: -
 • אמפרסנד: &
 • רווחים

אם אפשר, כדאי להסתמך על מסמך קיים שבו כתובים השם או הכתובת שלכם באנגלית, כמו דרכון או רישיון נהיגה.

איך בוחרים טופסי מס?

מה ההבדל בין חשבונות פרטיים לבין חשבונות שאינם פרטיים?
 • חשבון פרטי: חשבון שנמצא בבעלות ובהפעלה של אדם פרטי, ולא של ארגון חוקי. בדוח פרטי למס הכנסה, המיסים מוגשים בשם בעלי החשבון.
 • חשבון לא פרטי: חשבון עסקי שנפרד מבעליו לצורכי מס. נקרא גם "חשבון ישות".
איך אפשר לדעת איזה טופס מס למלא?

טופס המס המתאים נוצר באופן אוטומטי בהתאם לתשובות שסיפקתם. אם יש לכם ספקות, מומלץ לפנות ליועץ מס.

 • טופס W-9 נדרש מאנשים או ישויות בארה"ב, וכן מחברות, משותפויות וכו' שפועלות בארה"ב.
 • באופן כללי, טופס W-8BEN או טופס W-8BEN-E נדרשים מאנשים ומישויות (בהתאמה) שאינם פועלים בארה"ב, שהם בעלי הזכות שביושר של ההכנסות שמתקבלות. כמו כן, הטפסים האלה עשויים לשמש כדי לתבוע הטבות מס במסגרת אמנה למניעת כפל מס (במילים אחרות, ניכוי מס במקור בשיעור מופחת).
 • טופס W-8ECI משמש אנשים הטוענים שההכנסות שהתקבלו קשורות בפועל לענף מסחר או לעסקים בארה"ב. כל מקבלי התשלום שמגישים טופס W-8ECI נדרשים לתת מספר זיהוי לצורכי מס (TIN) של ארה"ב.
 • טופס W-8IMY נדרש משותפויות, מישויות להעברת כספים וממתווכים מסוימים שאינם פועלים בארה"ב. אם הטופס הזה מוגש, Google עשויה לבקש מסמכים נוספים (לדוגמה, הצהרת הקצאה).
 • טופס W-8EXP משמש ישויות לצורך קבלת סטטוס של בעלי זכות שביושר שאינם פועלים בארה"ב, ולקבלת זכאות לניכוי מס במקור בשיעור מופחת בתור בנק מרכזי ממשלתי שאינו פועל בארה"ב, ארגון בינלאומי, ארגון פטור ממס שאינו פועל בארה"ב, קרן פרטית זרה שאינה פועלת בארה"ב או גוף ממשלתי של אזור בשליטת ארה"ב.

כתובות, אימות זהות ומגבלות על הטבות

למה עליי לצפות במהלך ביצוע התהליך הזה?

בהמשך מפורטות כמה נקודות עיקריות שחשוב לשקול לאורך התהליך:

 • אין להשתמש בתיבת דואר או בכתובת 'להעביר לידי' ככתובת המגורים הקבועה: מצאנו כי אנשים ועסקים מסוימים מספקים תיבת דואר או כתובת 'להעביר לידי' ככתובת המגורים הקבועה שלהם. אם כתובת המגורים הקבועה שלכם רשומה כתא דואר, בכתובת 'להעביר לידי', או בבניין של ספק שירותים עסקיים (למשל, משרד עורכי דין או חברה לנאמנות), ייתכן שתצטרכו להעלות עותק של חוזי ההתאגדות או מסמך מתאים אחר, המוכיח שכתובת זו היא הכתובת הרשמית שלכם.
 • אימות זהות: ייתכן שתידרשו לאמת את זהותכם אם אחד מהמצבים הבאים רלוונטי לגביכם:
  • חסר מספר TIN או שצוין מספר TIN שאורכו אינו 9 ספרות
  • מספר ה-TIN שהוזן אינו מונפק כעת
  • השילוב של מספר ה-TIN והשם שהוזן לא תואם לרשומות ה-IRS
  • בקשה לא חוקית להתאמת מספר TIN
 • לכתובות בארה"ב נדרשת תמיכה נוספת: אם אתם טוענים שיש לכם סטטוס מגורים של אדם שאינו מתגורר בארה"ב, ויש לכם כתובת קבועה או כתובת למשלוח דואר שממוקמת בארצות הברית, עליכם לספק מידע נוסף התומך בטענה שאינכם מתגוררים בארה"ב.
 • הגבלות על זכויות (ישויות בלבד): ישויות התובעות זכויות שמוקנות במסגרת האמנה למניעת כפל מס חייבות לאשר שהן עומדות בסעיף ההגבלה החל על הזכויות של אמנת המס הרלוונטית. כדי לברר אם אתם זכאים להטבות מס במסגרת האמנה למניעת כפל מס, יש לעיין באמנת המס הרלוונטית או לפנות ליועץ מס מקצועי.

זהות לצורכי מס

אילו מונחים עיקריים יש להכיר בנושא הזיהוי לצורכי מס?

שם חוקי

מזינים את השם החוקי בדיוק כפי שהוא מופיע במסמכים הרשמיים שלכם.

 • אם אתם מקבלים הכנסות כאדם פרטי: מציינים את השם החוקי שלכם בשדה השם. ייתכן שיהיה עליכם לספק את תעתיק השם כפי שהוא מופיע במסמכים הרשמיים שלכם (לדוגמה, בדרכון).
  • אם קיים עסק שצריך לשייך לטופס, כוללים זאת בשדה ה-DBA. אם פרופיל התשלומים שלכם משויך לשם עסק, כוללים זאת בשדה ה-DBA.
 • אם אתם מקבלים הכנסות כישות: מציינים את שם הישות בשדה השם. אם פרופיל התשלומים שלכם משויך לאדם פרטי, כוללים זאת בשדה ה-DBA.

ייתכן שתתבקשו לאמת את השם החוקי שלכם באמצעות מסמכים נוספים. איך מעדכנים את פרופיל התשלומים.

שם DBA

שם A doing-business-as) DBA) הוא שם חברה השונה משם הבעלים של העסק. בהתאם לסוג הטופס שתספקו, ייתכן שתידרשו לציין גם את השם החוקי של בעל העסק.

ישות שאינה קיימת לצורכי מס (disregarded entity)

ישות שאינה קיימת לצורכי מס היא ישות עסקית שיש לה בעלים יחיד, שאינה תאגיד במסגרת חוקי המס של ארה"ב וכן אינה נחשבת לישות נפרדת מהבעלים שלה לצורכי מס הכנסה פדרלי בארה"ב.

מידע מה-IRS (רשות המס בארה"ב) על ישויות שאינן קיימות לצורכי מס.
מהו מספר TIN (מספר זיהוי לצורכי מס)?

מספר הזיהוי לצורכי מס (TIN) הוא מספר המשמש לתשלום מיסים, ונדרש על ידי ה-IRS (רשות המס בארה"ב) לכל טופסי המס בארה"ב. ייתכן שלמי שאינו אזרח ארה"ב יידרש מספר זיהוי אישי לצורכי מס (ITIN). אם אתם תובעים הטבות מס במסגרת האמנה למניעת כפל מס, עליכם לספק מספר TIN זר או TIN של ארה"ב. למידע נוסף על מספרי TIN מה-IRS.

טיפ: הדפים באתר ה-IRS אינם מנוהלים או נבדקים על ידי Google, ול-Google אין אפשרות לאשר את דיוק המידע המוצג. אם יש לכם שאלות נוספות, כדאי לפנות ליועץ מס מקצועי.

כדי לוודא את מספרי זיהוי המס הקבילים, יש לפנות לרשות המס המקומית או ליועץ מס מקצועי. Google לא יכולה לספק ייעוץ מס.

דוגמאות למספרי TIN זרים מכל העולם יכולות לכלול (רשימה חלקית בלבד):

 • הודו: מספר חשבון קבוע (PAN).
 • אינדונזיה: מספר זיהוי לצורכי מס (NPWP).
 • יפן: מספר זיהוי לאדם (המכונה "המספר שלי").
 • רוסיה: מספר זיהוי אישי לצורכי מס הידוע בשם INN.
 • בריטניה: מספר זיהוי ייחודי לצורכי מס (UTR), מספר ביטוח לאומי (NINO).

יש לפנות לרשות המס המקומית או ליועץ מס מקצועי כדי לוודא את מספרי זיהוי המס הקבילים. Google לא יכולה לספק ייעוץ מס.

תהליך לאימות מספר הזיהוי לצורכי מס (TIN)

Google מאמתת מדי פעם את פרטי המס של מוציאים לאור מול רשות מס ההכנסה של ארצות הברית (IRS). במהלך הביקורות האלה, ה-IRS עשוי להודיע לנו שפרטי המס בחשבונך אינם מדויקים או שאינם מעודכנים. במקרה זה, נשהה את התשלומים עד להגשת פרטי המס מחדש. פעולה זו היא צעד מנע מפני תביעה משפטית על ידי ה-IRS.

סיבות אפשריות לכך שפרטי המס שלכם דווחו כלא מדויקים או לא מעודכנים:

 • מספר זיהוי לצורכי מס (TIN) חסר, או מספר TIN שאינו קוד מספרי בן 9 ספרות
 • מספר ה-TIN שהוזן אינו מונפק כעת
 • השילוב של מספר ה-TIN והשם שהוזן לא תואם לרשומות ה-IRS
 • בקשה לא חוקית להתאמת מספר TIN
אם חשבונכם נמצא בהשהיה בגלל אחת מהסיבות האלה, יש להגיש מחדש את פרטי המס כדי להסיר את ההשהיה. השהיית התשלומים תימשך עד להגשת פרטי המס מחדש. ניתן לחפש באתר של ה-IRS מידע נוסף על אימות מספר TIN.

הטבות מס במסגרת האמנה למניעת כפל מס

בין המדינה או האזור שלי לבין ארה"ב יש אמנת מס הכנסה. איך אפשר לוודא שמתבצעת החלה של פרטי האמנה?

אם יש בין המדינה או האזור שלכם לבין ארה"ב אמנת מס הכנסה, כלי המס שבמרכז השותפים יזהה זאת בזמן הגשת טופס המס.

אפשר לבדוק אם למדינה או לאזור שלכם יש אמנת מס עם ארה"ב באתר של ה-IRS.

זהו אתר של ה-IRS שאינו מנוהל או נבדק על ידי Google, ול-Google אין אפשרות לאשר את דיוק המידע המוצג בו. אם יש לכם שאלות נוספות, כדאי לפנות ליועץ מס מקצועי.

למה קיימים מספר סוגי תשלום ובאיזה סוג עלי לבחור?

לעיתים, תשלומים הקשורים למוצרי Google שייכים לכמה קטגוריות. Google מנכה במקור את שיעור המס המתאים על סמך סוג ההכנסה המשולם ועל פי הזכויות שמקנה האמנה המתאימה. Google לא תשתמש בתביעות נוספות במסגרת האמנה, אלא אם סוג ההכנסה הרלוונטי משולם. הכנסה משותפים של Play Books נכללת כ"תמלוגים מזכויות יוצרים אחרות".

איך רואים תצוגה מקדימה של מסמכי המס

האם אוכל לראות תצוגה מקדימה של טופסי המס שמילאתי?
Google תיצור קובצי PDF של טופסי המס שמילאתם עבור ה-IRS. תידרשו לאשר כי המידע הנמסר במסמכים שלכם מדויק. אם צריך לבצע שינויים, חוזרים למרכז השותפים כדי לתקן.

אישור מס

מהי "פעילות עסקית בארה"ב"?
פעילות עסקית בארה"ב היא מתן שירות בארצות הברית. הפעילות יכולה לכלול העסקת עובדים או בעלות על ציוד בארה"ב לצורך ייצור הכנסות.
מהו תצהיר בדבר אי-שינוי נסיבות?

יחד עם טופס W-8 תקין אתם יכולים לספק תצהיר על כך שנסיבות המס שלכם לא השתנו. כך Google תוכל להחיל את הטופס החדש שסיפקתם לתקופה קודמת שבה המוציא לאור קיבל תשלום. כלומר, Google תוכל ליישם את סטטוס המס שנקבע על סמך טופס המס החדש גם על תשלומים שבוצעו בתקופה הקודמת שלגביה הגשתם את התצהיר.

הגשת התצהיר יכולה לעזור ל-Google לתת החזר על ניכוי מס במקור, בתנאי שהטופס מזכה את המוציא לאור בשיעור ניכוי מס במקור נמוך יותר ושהוגשה תביעה לקבלת החזר במסגרת הזמן המותר למתן החזרים (31 בדצמבר בשנה של ניכוי המס במקור).

הגשה וביקורות

מהו הסטטוס של טופס המס שלי?
 • בבדיקה: פרטי המס שהגשתם נבדקים.
  • התהליך עשוי להימשך עד 7 ימי עסקים.
  • אם יידרשו מסמכים נוספים כדי לאמת את פרטי המס או את הזהות שלכם, נודיע לכם על כך במרכז התשלומים של Google ובאימייל.
 • מאושר: פרטי המס שהגשתם אושרו.
 • נדחה: יש כמה סיבות אפשריות לדחיית פרטי מס:
  • מספר הזיהוי לצורכי מס (TIN) שהוזן לא נמצא ברשומות ה-IRS (רשות המס בארה"ב). ייתכן שהסיבה לכך היא שמערכת ה-IRS לא עודכנה או שמספר ה-TIN נוצר לאחרונה.
  • השילוב של מספר ה-TIN והשם שהוזן לא תואם לרשומות ה-IRS.
  • לא ניתן לאמת את פרטי המס באמצעות המסמכים שסופקו.

אם הטופס נדחה, נודיע לכם על כך במרכז התשלומים של Google ובאימייל. יש לשלוח טופס חדש או ליצור קשר עם יועץ המס שלכם. לפני שליחת הטופס, חשוב לוודא שהפרטים המשפטיים המופיעים בפרופיל החיוב תואמים במדויק למידע שמופיע בטופס המס.

למה המסמכים שלי בבדיקה?

המידע שתספקו בכלי המס עובר סדרה של בדיקות כדי לוודא שהמידע בטוח, מדויק ושלם. לפעמים, אפילו שגיאה קטנה במסמכים יכולה לסמן את פרטי המס כמיועדים ל"בדיקה". הדרך הטובה ביותר למנוע עיכובים בעיבוד פרטי המס היא להקפיד שפרטי המס שסיפקתם תואמים את פרטי פרופיל התשלומים שלכם.

לפניכם מספר מקרים נפוצים שיובילו לבדיקה:

בטופסי W9:

 • "השם החוקי" שצוין בכלי המס לא תואם לשם שמופיע בפרופיל התשלומים.
 • שם ה"ישות שאינה נחשבת לצורכי מס" שצוין בכלי המס לא תואם לשם שמופיע בפרופיל התשלומים.
 • מספר תעודת הזהות (SSN) שצוין בכלי המס לא חוקי, או שהוא שייך לאדם ששמו לא תואם את השם בחשבון. במקרים כאלה הבדיקה עשויה להימשך זמן רב יותר.

בטופסי W8:

 • "השם החוקי" שצוין בכלי המס לא תואם לשם שמופיע בפרופיל התשלומים.
 • שם ה"ישות שאינה נחשבת לצורכי מס" שצוין בכלי המס לא תואם לשם שמופיע בפרופיל התשלומים.
 • "כתובת המגורים" או ה"כתובת למשלוח דואר" שהוזנו בכלי המס נמצאות בארה"ב, או שאינן תואמות את המדינה או את האזור שבהם אתם מקבלים את הטבת המס במסגרת האמנה למניעת כפל מס.
 • הכתובת שסופקה בכלי המס היא כתובת של "להעביר לידי" או של "תא דואר".
 • השדה "קיבולת" בטופס מאוכלס באופן אוטומטי בכלי המס.
טיפ: כל טופסי W8-IMY שיוגשו יעברו לבדיקה.
למה התבקשתי לספק מסמכי אימות?

ייתכן שתידרשו לאמת את זהותכם אם אחד מהמצבים הבאים רלוונטי לגביכם:

 • חסר מספר TIN או שצוין מספר TIN שאורכו אינו 9 ספרות
 • מספר ה-TIN שהוזן אינו מונפק כעת
 • השילוב של מספר ה-TIN והשם שהוזן לא תואם לרשומות ה-IRS
 • בקשה לא חוקית להתאמת מספר TIN
למידע על התיעוד שאנו מקבלים עבור כל טופס מס.
מה עושים אם טופס המס נדחה כי "השילוב של מספר ה-TIN והשם שהוזן לא תואמים לרשומות ה-IRS"?
השם ומספר ה-TIN שמספקים בטופס המס חייבים להתאים לשם ולמספר TIN שרשומים ב-IRS. אם השם ומספר ה-TIN שסיפקתם לא תואם לרשומות ב-IRS, צריך לשלוח מחדש את טופס המס עם המידע הנכון. כדי לבדוק את המידע שנשלח:
 1. נכנסים לחשבון במרכז השותפים של Google Play Books.
 2. לוחצים על הכרטיסייה מרכז התשלומים.
 3. בקטע 'פרופיל תשלומים', לוחצים על עריכה ואז ניהול הגדרות ואז ארצות הברית פרטי מס ואז ניהול פרטי המס.
 4. לוחצים על הקישור לטופס המס ששלחתם.
מה עושים אם השם שמשויך לחשבון לא תואם את השם שסופק בטופס המס?
כדי שנוכל לאמת את טופס המס שלכם, השם בטופס המס חייב להתאים לשם שרשום בפרופיל התשלומים. בודקים את המידע הבא בפרופיל התשלומים:
 • אם השם בפרופיל התשלומים משקף את השם החוקי הנכון שלכם, שולחים מחדש את טופס המס.
 • אם השם בפרופיל התשלומים שגוי, מעדכנים את השם החוקי בפרופיל התשלומים ושולחים מחדש את טופס המס. 

טיפ: אם יש לכם שם DBA‏ ("doing business as"), צריך להזין אותו בקטע המתאים בטופס המס.

אם אתם לא בטוחים איזה שם משויך לחשבון שלכם:
 1. נכנסים לחשבון במרכז השותפים של Google Play Books.
 2. לוחצים על הכרטיסייה מרכז התשלומים.
 3. בקטע 'פרופיל תשלומים', לוחצים על עריכה ואז ניהול הגדרות.
 4. כדי למצוא את השם הפרטי או את שם העסק שמשויכים לחשבון, גוללים לקטע 'שם וכתובת' או לקטע 'שם העסק והכתובת'.

הכנסות ורווחים

אילו מסמכים עליי להכין אם פרטי המס שלי בארה"ב סומנו לבדיקה?
אם פרטי המס בארה"ב סומנו לבדיקה נוספת, ייתכן שתצטרכו לספק אמצעי זיהוי נוסף. אנו מקבלים קובצי PNG,‏ JPEG ו-PDF. מידע על מסמכי מס ואמצעי זיהוי מקובלים.
מהו ניכוי מס במקור?

ניכוי מס במקור פירושו ניכוי המיסים מהתשלומים שהתקבלו והעברתם לממשלה, כדי לעמוד בחבות המס של מקבל התשלום בארה"ב.

על פי חוק המס בארה"ב, Google היא שמבצעת את ניכוי המס במקור, ועליה לציית לחוקי המס בארה"ב, ובעת הצורך, לנכות מיסים מההכנסות הרלוונטיות ב-Play Books. ניכוי המס במקור עשוי להתחיל כבר ביוני 2021.

האם ההכנסה שלי מ-Play Books תושפע מכך?

אם סופקו פרטי מס תקפים, ניכוי המס במקור וחובת הדיווח יחולו רק על החלק היחסי מהרווחים שלכם שמגיעים מקוראים בארה"ב.

השיעור המדויק של ניכוי המס במקור ייקבע על ידי פרטי המס שמסרתם ל-Google. לאחר שליחת הטופס, שיעור ניכוי המס במקור יופיע בקטע 'ניהול פרטי מס' ב'הגדרות התשלומים' שב'מרכז השותפים'. סכומי שיעור ניכוי המס במקור לא מוצגים ב-Analytics של Play Books.

תרחיש לדוגמה

מוציא לאור ב-Play Books בהודו, המשתתף בתוכנית השותפים של Play Books, הרוויח 1,000 דולר ארה"ב (USD) מ-Play Books בחודש האחרון. מתוך ה-1,000 דולר ארה"ב (USD), הספרים נמכרו בסכום של 100 דולר ארה"ב (USD) לקוראים מארה"ב.

עכשיו נפרט כמה תרחישים אפשריים של ניכוי מס במקור:

 • אם המוציא לאור לא מגיש פרטי מס: ניכוי המס הסופי הוא 240 דולר ארה"ב (USD), מכיוון ששיעור ניכוי המס במקור הוא עד 24% מסך הרווחים בכל העולם אם לא הוגשו פרטי מס. זאת אומרת שעד שהמוציא לאור יגיש פרטי מס מלאים, נצטרך לנכות עד 24% מסך הרווחים שלו בכל העולם, ולא רק מהרווחים בארה"ב.
 • אם המו"ל מגיש פרטי מס ותביעה להטבת מס במסגרת האמנה למניעת כפל מס: ניכוי המס הסופי הוא 15 דולר ארה"ב (USD). הסיבה לכך היא שבין הודו לבין ארה"ב קיימת אמנה למניעת כפל מס, המפחיתה את שיעור המס ל-15% מהרווחים ממכירות בארה"ב.
 • אם המו"ל מגיש פרטי מס אך אינו זכאי להטבת המס במסגרת האמנה למניעת כפל מס: ניכוי המס הסופי יהיה 30 דולר ארה"ב (USD). הסיבה לכך היא ששיעור המס ללא האמנה למניעת כפל מס הוא 30% מהרווחים ממכירות בארה"ב.

איך מחשבים אומדן של ניכוי המס במקור

אפשר להשתמש בחישוב לדוגמה הזה כדי להבין מה תהיה ההשפעה על ההכנסות מ-Play Books:

 1. פותחים את דו"ח ההכנסות ב-Analytics של Play Books ומגדירים את מסנן התאריכים לתקופה הרצויה, למשל 1 עד 31 באוקטובר. כדאי להגדיר את המטבע ב-Analytics של Play Books למטבע שבו מקבלים את התשלום, למשל דולר ארה"ב (USD).
 2. מפעילים את מסנן המיקום הגיאוגרפי כדי למצוא את אומדן ההכנסות מארה"ב. למידע נוסף על הקהל שלכם ב-Analytics של Play Books.
 3. למציאת שיעור ניכוי המס במקור הרלוונטי עבורכם, עוברים לחשבון במרכז השותפים. שיעור ניכוי המס במקור יופיע לאחר הגשת פרטי המס שלכם בארה"ב.
 4. מכפילים את התוצאות של שלבים 2 ו-3 למעלה.
חשוב: האמור לעיל מוצג רק לצורך אומדן שיעור ניכוי המס במקור. לאחר ש-Google תחל לנכות את המס במקור, הסכום הסופי שנוכה יופיע בדוח עסקאות התשלומים הרגיל במרכז השותפים (אם רלוונטי).

מכירות בארה"ב ובמדינות אחרות

מה עליי לעשות אם אין לי רווח מהכנסות ממכירות בארה"ב?
כל המוציאים לאור של Play Books צריכים לשלוח את פרטי המס ל-Google בכל מקרה, גם אם אין להם הכנסות ממכירות בארה"ב. אם בעתיד יהיו לכם הכנסות מקוראים בארה"ב, הגשת פרטי המס שלכם בארה"ב תעזור לקבוע את השיעור הנכון לניכוי המס במקור.
אילו קריטריונים משמשים כדי לקבוע אם אני מוציא לאור שפועל בארה"ב?
מיקומכם נקבע לפי המדינה או אזור המגורים שציינתם בפרטי המס שלכם.
האם זה אומר שאחויב במס גם במדינה או באזור מגוריי וגם בארה"ב?

Google נדרשת לנכות מס במקור בארה"ב רק מהרווחים מ-Play Books שהתקבלו מקוראים בארה"ב. חוקי מס ההכנסה המקומיים עדיין עשויים לחול על הרווחים מ-Play Books.

במדינות או באזורים רבים יש אמנות מס המפחיתות או מבטלות את המיסוי הכפול. בנוסף, מדינות או אזורים מסוימים עשויים לאפשר זיכויי מס זרים, שיסייעו בהפחתת נטל המס הבינלאומי. ייתכן שתוכלו להפחית את נטל המס באמצעות הגשת תביעה להטבת מס במסגרת האמנה למניעת כפל מס, שנמצאת בכלי המס שבמרכז השותפים. מומלץ לפנות ליועץ מס.

ניכוי מס במקור ו-Google

אילו סוגי מסמכים Google מספקת לצורך דיווח מס?

אפשר למצוא את הסכומים הסופיים של ניכוי המס במקור בדוח התשלומים שבמרכז השותפים, בהתאם למחזור התשלומים שלכם.

כל המוציאים לאור שמגישים פרטי מס ומקבלים תשלומים כשירים יקבלו טופס מס (כגון 1042-S או 1099-MISC) של ניכוי המס בשנה הקודמת, בתאריך 15 במרץ מדי שנה או לפני כן. כדי לבקש עותק, להגיש תיקון, או לבטל טופס מס של סוף שנה בארה"ב, יש לעבור למרכז העזרה של מרכז השותפים.

האם אפשר לקבל החזר כספי על ניכויי מס במקור משנים קודמות?

במקרים מסוימים Google עשויה לתת החזר על ניכוי מס במקור בארה"ב, אם פרטי המס המעודכנים יימסרו עד ה-31 בדצמבר 2021. לדוגמה, אם יוגש בזמן טופס W-8 מעודכן שלפיו אתם זכאים לשיעור מס נמוך יותר, Google תחשב מחדש את סכומי ניכוי המס במקור ותחזיר את ההפרש.

יהיה עליכם לספק תצהיר בדבר אי-שינוי נסיבות ולהצהיר כי השינויים שבוצעו בטופס חלים מתאריך קודם. אפשר לעשות זאת בסעיף “תצהיר שינוי סטטוס” בשלב 6 של כלי המס שבמרכז השותפים.

ההחזרים האלה יופיעו במחזור התשלומים לאחר עדכון הטופס.

נסיבות אלה מוגבלות ויש לקבל מידע מס תקף עד סוף השנה הקלנדרית שבה נוכה המס במקור. אם לא תספקו את פרטי המס התקפים עד סוף השנה הקלנדרית, תצטרכו להגיש בקשה להחזר מס שנוכה במקור ישירות ל-IRS. אנו ממליצים לפנות לייעוץ מס מקצועי כדי לעשות זאת.

לאחר עדכון פרטי המס במרכז השותפים ובסוף מחזור התשלומים, אפשר למצוא את כל ההחזרים הרלוונטיים בדוח התשלומים שבמרכז השותפים.

האם זה חל על הרווחים האחרים שלי במרכז השותפים, מלבד הרווחים שמגיעים מ-Play Books?
אם סיפקתם פרטי מס תקפים, ניכוי המס במקור בארה"ב לפי פרק 3 יחול רק על הרווחים שלכם מ-Play Books.

ניכוי מס במקור

מתי חל ניכוי המס במקור בארה"ב?

באופן כללי, אדם או ישות מחוץ לארה"ב בעלי תיעוד (שהגישו טופס W-8 תקף) חייבים לשלם מס בארה"ב על הכנסות שמקורן בארה"ב. לדוגמה, אם אדם שאינו מתגורר בארה"ב מעניק שירותים בארה"ב, התשלומים הקשורים לשירותים שמבוצעים בארה"ב כפופים לניכוי מס במקור על הכנסות בארה"ב.

שיעור ניכוי המס משתנה בהתאם לסוג ההכנסות שהתקבלו, ולסטטוס הזכאות של מקבל התשלום להטבות מס המוקנות במסגרת האמנה למניעת כפל מס. אם יש זכאות, צריך להגיש תביעה שמולאה בצורה תקנית להטבות המוקנות במסגרת האמנה בטופס W-8. שירות הכנסות הפנים של ארה"ב (IRS) דורש מהצד המעביר את התשלום לאדם שאינו מתגורר בארה"ב לנכות מס במקור, ואם זה רלוונטי, להפקיד את הסכומים לטובת ה-IRS, ולהעביר מידע מסוים בסוף השנה הקלנדרית שבה בוצע התשלום.

מהו שיעור ניכוי המס במקור והאם ניתן להפחית אותו?

אם לא תספקו טופס מס תקף, שיעור ברירת המחדל של ניכוי המס מתשלומים רלוונטיים עומד בדרך כלל על 30%. שיעור ניכוי המס במקור עשוי להיות מופחת אם:

 • אתם תושבים חייבים במס במדינה או באזור שיש להם אמנת מס הכנסה עם ארה"ב.
 • סוג ההכנסה שאתם מקבלים זכאית להטבת מס במסגרת האמנה למניעת כפל מס.
 • אתם עומדים בכל דרישות האמנה ומגישים תביעה תקפה להטבות מס במסגרת האמנה.

במקרים מסוימים, כאשר שותף ללא תיעוד נחשב כתושב ארה"ב, שיעור ברירת המחדל של ניכוי המס עומד על 24%.

למציאת שיעורי ניכוי מס במקור רלוונטיים בפרופיל התשלומים שלכם, צריך לעבור אל הגדרות ואז ניהול פרטי המס.

צריכים עזרה נוספת?

תוכלו לנסות את האפשרויות הבאות:

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי