GYIK: USA-beli adóügyi információk elküldése a Google-nak

Ez a GYIK további információt tartalmaz arról, hogy mely adatokra lesz szükséged, amikor elküldöd az amerikai egyesült államokbeli adóügyi információkat a Google-nak.

Forrásadó és bevallás

Az Amerikai Egyesült Államok Adókódexe 3. fejezetének megfelelően a Google-t forrásadó alkalmazására és bejelentésére vonatkozó jogszabályi kötelezettség terheli minden olyan esetben, amikor egy nem amerikai egyesült államokbeli partner amerikai egyesült államokbeli forrásból származó jövedelemmel rendelkezik. Továbbá kötelezettségekkel rendelkezik az Amerikai Egyesült Államok Adókódexe 61. fejezetének és 3406. szakaszának értelmében, hogy forrásadó-levonást alkalmazzon, amennyiben az szükséges.

A Google számára elküldött adóügyi információk alapján állapítjuk meg jövőbeni kifizetésekre vonatkozó forrásadó mértékét.

3. fejezet: Adóvisszatartás az Amerikai Egyesült Államokban

Ha megfelelően igazoltad, hogy nem amerikai egyesült államokbeli vállalkozás vagy magánszemély vagy, akkor kizárólag a bevétel amerikai egyesült államokbeli felhasználóktól származó részét kell bevallanod és utána forrásadót fizetned az Amerikai Egyesült Államokban. Ezek azok a bevételek (pl. a hirdetésmegtekintésekből, a tranzakciókból és az előfizetésekből származó bevételek), amelyek az Amerikai Egyesült Államokban megvalósult használatból származnak.

Az amerikai egyesült államokbeli partnereknek meg kell adniuk egy érvényes amerikai egyesült államokbeli adófizetői azonosítószámot az amerikai egyesült államokbeli adóvisszatartás alóli mentesség jelzéséhez (az Amerikai Egyesült Államok Adókódexének 3. fejezetében foglaltakat is beleértve).

Az Amerikai Egyesült Államokban a forrásadó esetén alkalmazandó adókulcs az általad a Google felé benyújtott adózási dokumentumokon alapul.

Ha nem nyújtottál be érvényes adóügyi űrlapot, akkor a Google 24%-os forrásadó-levonást (vagy a 3. fejezet szerinti 30%-os forrásadó-levonást) alkalmazhat a vonatkozó kifizetések esetén. Az adókulcs értéke csak akkor csökkenthető, ha egy olyan ország/régió lakosa vagy, amely jövedelemadó-egyezményt kötött az Amerikai Egyesült Államokkal, és érvényes adóügyi űrlapot küldesz be érvényes kedvezményigényléssel. A végleges visszatartott összeg a havi bevételi jelentésben található.

Adóelőleg-levonás

Bizonyos esetekben a Google köteles lehet arra, hogy az összes jogosult bevétel 24%-át visszatartsa a kedvezményezettektől, így például a következők esetében:

 • Ha az adóügyi űrlapon megadott adóügyi információkat helytelennek vagy pontatlannak találjuk, rólad pedig az Amerikai Egyesült Államok adóvisszatartás esetén alkalmazandó, a vélelmezésre vonatkozó szabályai szerint feltesszük, hogy amerikai egyesült államokbeli illetőségű vagy.

Ha a kifizetésből bevételt tartottunk vissza, ennek az az oka, hogy nyilvántartásunk szerint a kifizetés időpontjában adóvisszatartási kötelezettségünk hatálya alá tartoztál.

Ha úgy gondolod, hogy tőled nem kell adót levonni, akkor módosítsd az adóügyi információkat a fiókodban.

GYIK

Felkészülés az adóügyi űrlapok kitöltésére

Miért kell kitöltenem ezt az űrlapot?

Az űrlap kitöltésére annak érdekében van szükség, hogy a Google megfeleljen az Amerikai Egyesült Államok Adókódexének 1441. (3. fejezet) és 3406. szakasza szerinti kötelezettségeinek.

Ezt az űrlapot arra használjuk fel, hogy megállapítsuk a részedre teljesített kifizetésekre vonatkozó forrásadó mértékét, ha a jövőbeli kifizetéseket terheli.

Az adóhatóság (Internal Revenue Service, IRS) megköveteli, hogy a Google a nem amerikai egyesült államokbeli partnerek és szolgáltatók adóügyi űrlapjait az alábbiak szerint tegye naprakésszé (amelyik hamarabb bekövetkezik):

 • 3 évente; vagy
 • az űrlap érvényességét befolyásoló változások esetén.

Az IRS szabályainak való megfelelés érdekében a Google naprakésszé teszi a kedvezményezettek űrlapjait.

Mi történik, ha nem én vagyok a megfelelő személy az űrlap kitöltésére?
Ha nem te vagy a megfelelő személy a kért űrlap kitöltésére, továbbíthatod az e-mailt a szervezet illetékes személyének a bejelentkezéshez. Az adott személynek adminisztrátori hozzáféréssel kell rendelkeznie a Google fizetési fiókhoz. Az illetékes személy az e-mailben megadott információk használatával töltheti ki az űrlapot. További információ arról, hogy miként biztosítható adminisztrátori hozzáférés a fiókokhoz.
Miért nem tölthetem ki az űrlapot a saját nyelvemen?

Bár az adóügyi űrlapon szereplő kérdések a te általad kiválasztott, a Partnerközpont által támogatott nyelven vannak, az adóügyi űrlap mezőiben csak a következők használhatók:

 • Nagy- vagy kisbetűk: a–z, A–Z
 • Számok: 0–9
 • Kötőjelek: -
 • „És” jelek: &
 • Szóközök

Az ékezetes karakterek helyett használd azok ékezet nélküli megfelelőjét, pl. „n” karaktert az ñ helyett vagy „a” karaktert az á helyett. Az Internal Revenue Service (az Amerikai Egyesült Államok adóhatósága) megköveteli, hogy a benyújtott adóügyi információkban csak a következők szerepeljenek:

 • Nagy- vagy kisbetűk: a–z, A–Z
 • Számok: 0–9
 • Kötőjelek: -
 • „És” jelek: &
 • Szóközök

Amennyiben lehetséges, mellékeld a nevedet, illetve a címedet betűkkel kiírva tartalmazó dokumentumot (pl. útlevél vagy vezetői engedély).

Adóügyi űrlapok kiválasztása

Mi a különbség az egyéni és a nem egyéni fiók között?
 • Egyéni fiók: Magánszemély, nem pedig jogi szervezet birtokolja és működteti. Az adófizetés a tulajdonos nevén történik, személyi adóbevallás keretében.
 • Nem egyéni fiók: Adóügyi célból a tulajdonostól elkülönülő üzleti fiók. Más néven „jogi személy fiókja”.
Honnan tudhatom, hogy melyik adóügyi űrlapot kell kitöltenem?

A megadott válaszaid alapján a rendszer automatikusan létrehozza a megfelelő adóügyi űrlapot. Ha kétségeid vannak, fordulj adótanácsadódhoz.

 • Az amerikai egyesült államokbeli személyek, vállalatok, társulások stb. esetén a W-9 űrlapra van szükség.
 • Általában a W-8BEN űrlapot vagy a W-8BEN-E űrlapot kell kitölteniük azoknak a nem amerikai egyesült államokbeli magánszemélyeknek és jogi személyeknek, akik/amelyek a jövedelem tényleges tulajdonosai. Ezek az űrlapok egyezményből fakadó kedvezmény (más szóval alacsonyabb mértékű forrásadó) igényléséhez használhatók.
 • A W-8ECI űrlapot azoknak a személyeknek kell használniuk, akiknek a bevétele ténylegesen amerikai egyesült államokbeli kereskedelmi tevékenységből vagy vállalkozásból származik. A W-8ECI űrlapot használó összes kedvezményezett esetén amerikai egyesült államokbeli adófizetői azonosítószám (TIN) megadása kötelező.
 • Egyes nem amerikai egyesült államokbeli közvetítők, társulások és közvetítőként működő jogi személyek esetén a W-8IMY űrlapot kell beküldeni. Ennek az űrlapnak a kitöltésekor a Google további dokumentumokat (például elosztásról szóló nyilatkozatot) is kérhet.
 • A W-8EXP űrlapot jogi személyek használhatják nem amerikai egyesült államokbeli tényleges tulajdonosi státuszuk, valamint annak igazolására, hogy nem amerikai egyesült államokbeli kormányzati központi bankként, nemzetközi szervezetként, adóvisszatartás alóli mentességet élvező nem amerikai egyesült államokbeli szervezetként, nem amerikai egyesült államokbeli külföldi magánalapítványként, illetve valamely, az Amerikai Egyesült Államok külbirtokának minősülő terület kormányaként alacsonyabb mértékű forrásadó fizetésére jogosultak.

Címek, személyazonosító okmánnyal történő igazolás és az előnyök biztosítására vonatkozó korlátozások

Mire számíthatok a folyamat végrehajtása során?

Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány főbb pontot, amelyekre érdemes odafigyelned a folyamat során:

 • Ne adj meg postafiókot vagy kézbesítési megbízotti címet állandó lakcímként. Azt tapasztaltuk, hogy néhány személy és vállalat postafiókot vagy kézbesítési megbízotti címet ad meg állandó lakcímként. Ha állandó lakcímed postafiók, kézbesítési megbízott vagy vállalati szolgáltató (pl. ügyvédi iroda vagy vagyonkezelő társaság) címén van bejelentve, töltsd fel az alapító okirat vagy egyéb olyan dokumentum példányának képét, amely igazolja, hogy a cím valóban a te regisztrált, bejegyzett címed.
 • Személyazonosság igazolása: Előfordulhat, hogy igazolnod kell a személyazonosságodat, ha az alábbi körülmények valamelyike áll fenn:
  • Hiányzó adófizetői azonosítószám (TIN), vagy az adófizetői azonosítószám nem 9 számjegyből áll.
  • A megadott adófizetői azonosítószám (TIN) jelenleg nincs kibocsátva.
  • Az adófizetői azonosítószám (TIN) és a név kombinációja nem található meg az IRS nyilvántartásában.
  • Érvénytelen adóazonosítószám-egyeztetési kérelem.
 • Az amerikai egyesült államokbeli címek esetén további információkra van szükség: Ha nem amerikai egyesült államokbeli illetőségű személyként tartózkodási engedélyt kérsz, és állandó lakcímmel vagy levelezési címmel rendelkezel az Amerikai Egyesült Államokban, további adatok beküldésére van szükség annak alátámasztására, hogy nem vagy amerikai egyesült államokbeli illetőségű.
 • A kedvezményekre vonatkozó korlátozások (csak entitások esetén): Az adóegyezményekből származó kedvezményeket igénylő entitásoknak igazolniuk kell, hogy eleget tesznek a megfelelő adóegyezmény kedvezményekre vonatkozó korlátozásokról szóló rendelkezésének. Annak meghatározásához, hogy jogosult vagy-e adóegyezményből fakadó kedvezményekre, tekintsd át a vonatkozó adóegyezményt, vagy fordulj adótanácsadással foglalkozó szakemberhez.

Adóazonosító

Melyek a fontos kifejezések adóazonosítás esetén?

Hivatalos név

Pontosan úgy add meg a hivatalos nevet, ahogyan a jogi dokumentumaidban szerepel.

 • Ha magánszemélyként szerzel bevételt: A név mezőben add meg hivatalos nevedet. Előfordulhat, meg kell adnod a jogi dokumentumaidban (pl. útlevél) szereplő lefordított nevet.
  • Ha van olyan vállalkozásod, amelyet társítani szeretnél az űrlaphoz, add meg a kereskedelmi név mezőjében. Ha a fizetési profil a vállalkozás neve alatt szerepel, ezt a nevet add meg a kereskedelmi név mezőjében.
 • Ha jogi személyként szerzel bevételt: A jogi személy nevének kell a név mezőben szerepelnie. Ha a fizetési profil magánszemély neve alatt szerepel, azt add meg a kereskedelmi név mezőjében.

Előfordulhat, hogy a hivatalos név igazolásához további dokumentumokat kell megadnod. További információ a fizetési profil frissítéséről.

Kereskedelmi név

A kereskedelmi név olyan vállalatnév, amely eltér a tulajdonos nevétől. Az általad kitöltött űrlap típusától függően az illető személy hivatalos nevét is megadhatod.

Önálló adóalanynak nem minősülő jogi személy

Az önálló adóalanynak nem minősülő jogi személy olyan vállalkozás, amelynek egyetlen tulajdonosa van, az USA adóügyi jogszabályai szerint nem vállalat, és az USA-beli jövedelemadó tekintetében nem minősül a tulajdonostól eltérő jogalanynak.

További információ az önálló adóalanynak nem minősülő jogi személyekről IRS (az USA adóhatósága) webhelyén.
Mi az az adófizetői azonosítószám (Taxpayer Identification Number, TIN)?

Az adófizető azonosítószáma (TIN) az adóügyek feldolgozásához szükséges szám, amelynek feltüntetését az IRS (az Amerikai Egyesült Államok adóhivatala) minden egyes amerikai egyesült államokbeli adóügyi űrlap esetén megköveteli. Azok esetében, akik nem az Amerikai Egyesült Államok állampolgárai, egyéni TIN (ITIN) megadása lehet szükséges. Ha adóegyezményből fakadó kedvezményt igényelsz, meg kell adnod egy külföldi (nem amerikai egyesült államokbeli) vagy amerikai egyesült államokbeli TIN-t. További információ a TIN-ekről az IRS webhelyén

Megjegyzés: Az IRS webhelyén található oldalakat nem a Google kezeli és ellenőrzi, így a Google nem vállal felelősséget az ott közzétett információk pontosságáért. Ha további kérdéseid vannak, fordulj adótanácsadással foglalkozó szakemberhez.

Az elfogadható adófizetői azonosító számok meghatározásához tájékozódj a helyi adóhatóságnál, vagy fordulj adótanácsadással foglalkozó szakemberhez. A Google nem adhat tanácsot adóügyekben.

Példák a világ minden tájáról származó külföldi TIN-számokra (a lista nem teljes):

 • India: Állandó adószámlaszám (PAN).
 • Indonézia: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 • Japán: Személyi szám („saját számként” is ismert).
 • Oroszország: Adófizető személyazonosító száma (INN).
 • Egyesült Királyság: Egyedi adófizetői referenciaszám (Unique Taxpayer Reference, UTR), országos társadalombiztosítási szám (National Insurance Number, NINO).

Az elfogadható adófizetői azonosító számok meghatározásához kérj segítséget a helyi adóhatóságtól, vagy fordulj adótanácsadóhoz. A Google nem adhat tanácsot adóügyekben.

Az adófizető azonosító számának (TIN) ellenőrzési folyamata

A Google rendszeresen ellenőrzi a kiadók adóügyi információit az Amerikai Egyesült Államok Adóhivatalánál (Internal Revenue Service, IRS). Az ellenőrzések alatt az IRS értesíthet bennünket, hogy a fiókodban szereplő adóügyi információk pontatlanok vagy elavultak. Ebben az esetben az adóügyi információk újraküldéséig szüneteltetjük kifizetéseidet. Ez az IRS esetleges jogi eljárásával szembeni megelőző lépésül szolgál.

Az alábbiakban néhány lehetséges okot találsz arra, hogy miért lettek pontatlanként vagy elavultként bejelentve az adóügyi információid:

 • Hiányzó adófizetői azonosítószám (Taxpayer Identification Number, TIN), illetve a TIN nem 9 számjegyű
 • A megadott adófizetői azonosítószám (TIN) jelenleg nincs kibocsátva.
 • Az adófizetői azonosítószám (TIN) és a név kombinációja nem található meg az IRS nyilvántartásában.
 • Érvénytelen adóazonosítószám-egyeztetési kérelem.
Ha fiókod az említett okok valamelyike miatt fel van függesztve, akkor a felfüggesztés megszüntetéséhez küldd el újra az adóügyi információkat. Kifizetéseidet mindaddig felfüggesztjük, amíg újra be nem küldöd az adóügyi információkat. További információt az adófizetői azonosítószám ellenőrzéséről az IRS webhelyén találhatsz.

Adóegyezményből fakadó kedvezmények

Az országom/régióm és az Amerikai Egyesült Államok között jövedelemadóra vonatkozó egyezmény van érvényben. Hogyan győződhetek meg arról, hogy vonatkoznak-e rám az egyezmény rendelkezései?

Ha az országod/régiód és az Amerikai Egyesült Államok között jövedelemadóra vonatkozó egyezmény van érvényben, akkor a Partnerközpontban lévő adóügyi eszköz jelzi a vonatkozó információkat az adóügyi űrlap benyújtása során.

Az IRS webhelyén megtudhatod, hogy országodnak/régiódnak van-e adóegyezménye az Amerikai Egyesült Államokkal.

Ez az IRS webhelye, amelyet nem a Google kezel és ellenőriz, így a Google nem vállal felelősséget az ott közzétett információk pontosságáért. Ha további kérdéseid vannak, fordulj adótanácsadással foglalkozó szakemberhez.

Miért van több fizetési típus, és melyiket kell választanom?

A Google-termékekkel kapcsolatos kifizetések esetenként több kategóriába is tartozhatnak. A Google a kifizetendő bevétel típusa és az adóegyezményből származó kedvezmény iránti, vonatkozó kérelem alapján a megfelelő adókulccsal alkalmazza a visszatartást. A Google csak akkor veszi figyelembe az adóegyezményből származó kedvezmény iránti további kérelmeket, ha egy adott bevételtípusra vonatkozó kifizetés történik. A Play Könyvek-partnerektől származó bevételek az „Egyéb szerzői jogdíjak” kategóriába tartoznak.

Az adóügyi dokumentumok előnézetének megtekintése

Kaphatok előnézetet a kitöltött adóügyi űrlapokról?
A Google PDF-fájlokat készít az adóhatóságnak beküldendő, kitöltött adóügyi űrlapokból. Ellenőrizned kell a dokumentumok pontosságát. Ha módosításokra van szükség, akkor egyszerűen térj vissza a Partnerközpontba, és végezd el őket.

Adóigazolás

Mi számít USA-beli tevékenységnek?
Az USA-beli tevékenység egy szolgáltatás teljesítését jelenti az Amerikai Egyesült Államokban. Ide tartozhat a bevételt generáló alkalmazottak foglalkoztatása az Amerikai Egyesült Államokban, illetve a bevételt generáló berendezés birtoklása az Amerikai Egyesült Államokban.
Mi az a változatlan körülményekről szóló eskü alatti nyilatkozat?

A változatlan körülményekről szóló eskü alatti nyilatkozat érvényes W-8 adóügyi űrlapon küldhető be. Lehetővé teszi a Google számára, hogy az újonnan megadott űrlapot egy olyan korábbi időszakra alkalmazza, amelyben már megtörtént a kiadó kifizetése. Ez azt jelenti, hogy a Google úgy kezelheti az eskü alatti nyilatkozatban foglalt korábbi időszakra vonatkozó fizetéseket, mint amelyekre az új adóügyi űrlapban jelenleg megadott adózási állapot vonatkozik.

Ennek segítségével a Google forrásadó-visszatérítést tud biztosítani, amennyiben az űrlap feljogosítja a kiadót az alacsonyabb forrásadóra, és amennyiben a kiadó visszatérítést igényelt a vonatkozó jogi határidőn belül (december 31. a visszatartás évében).

Beküldés és ellenőrzés

Mi az adóügyi űrlapom állapota?
 • Ellenőrzés alatt: A beküldött adózási információk felülvizsgálata folyamatban van.
  • Ez akár hét munkanapot is igénybe vehet.
  • Ha az adóügyi információk hitelesítéséhez vagy a személyazonosságod igazolásához további dokumentumokra van szükség, a Google fizetési központban és e-mailben is értesítünk.
 • Jóváhagyva: Az adóügyi információkat változtatás nélkül fogadtuk el, úgy, ahogy beküldted őket.
 • Elutasítva: Az adóügyi információidat több okból is elutasíthatjuk:
  • A megadott adófizetői azonosítószám (TIN) nem szerepel az IRS nyilvántartásában. Ennek oka lehet, hogy az IRS rendszere nem frissült, vagy nemrégiben hoztad létre a TIN-t.
  • A TIN és a név megadott kombinációja nem egyezik az IRS nyilvántartásával.
  • Az adóügyi információidat nem sikerült ellenőrizni a megadott dokumentumok használatával.

Ha az űrlapot elutasítjuk, a Google fizetési központban és e-mailben is értesítünk. Küldj be új űrlapot, vagy fordulj adótanácsadódhoz. Beküldés előtt ellenőrizd, hogy a számlázási profilodban megadott jogi információk pontosan egyeznek-e az adózási űrlapon szereplő információkkal.

Miért állnak ellenőrzés alatt a dokumentumaim?

Az adóügyi eszközben megadott információk egy sor ellenőrzésen esnek át, ezáltal gondoskodva a biztonságról, a pontosságról és a teljességről. Néha az is elég arra, hogy a rendszer „ellenőrzés alatt” címkével jelölje meg az adóügyi információkat, ha akár csak egy kis hiba is található dokumentumokban. Az a legjobb módja az adóügyi információk feldolgozása során felmerülő késedelmek minimalizálásának, ha meggyőződsz arról, hogy az általad megadott adóügyi információk megegyeznek a fizetési profilodban található adatokkal.

A felülvizsgálathoz vezető leggyakoribb esetek többek között az alábbiak:

W9 űrlapok esetén:

 • Az adóügyi eszközben megadott „hivatalos név” nem egyezik meg a fizetési profilban szereplő névvel.
 • Az adóügyi eszközben megadott „önálló adóalanynak nem minősülő jogi személy” neve nem egyezik meg a fizetési profilban szereplő névvel.
 • Az adóügyi eszközben megadott társadalombiztosítási szám (tb-szám) érvénytelen, vagy olyan személyhez tartozik, akinek a neve nem egyezik meg a fiókban szereplő névvel. Ez az ellenőrzés hosszabb ideig is eltarthat.

W8 űrlapok esetén:

 • Az adóügyi eszközben megadott „hivatalos név” nem egyezik meg a fizetési profilban szereplő névvel.
 • Az adóügyi eszközben megadott „önálló adóalanynak nem minősülő jogi személy” neve nem egyezik meg a fizetési profilban szereplő névvel.
 • Az adóügyi eszközben megadott „állandó lakcím” vagy „levelezési cím” az Amerikai Egyesült Államokban van, vagy nem egyezik meg azzal az országgal/régióval, ahol adóegyezményből fakadó kedvezményeket igényelsz.
 • Az adóügyi eszközben „kézbesítési megbízott címe” vagy „postafiókcím” lett megadva.
 • Az űrlap „kapacitás” mezője kitöltve szerepel az adóügyi eszközben.
Megjegyzés: Az összes beküldött W8-IMY űrlap ellenőrzésre kerül.
Miért kell igazolási dokumentumokat benyújtanom?

Előfordulhat, hogy igazolnod kell a személyazonosságodat a következő esetekben:

 • Hiányzó adófizetői azonosítószám (TIN), vagy az adófizetői azonosítószám nem 9 számjegyből áll.
 • A megadott adófizetői azonosítószám (TIN) jelenleg nincs kibocsátva.
 • Az adófizetői azonosítószám (TIN) és a név kombinációja nem található meg az IRS nyilvántartásában
 • Érvénytelen adóazonosítószám-egyeztetési kérelem.
További információ az egyes adóügyi űrlapoknál elfogadott dokumentumokról.
Mi történik, ha az űrlapom azzal az indokkal utasítják el, hogy „A TIN és a név nem egyezik meg az IRS nyilvántartásában szereplőkkel”?
Az adóügyi űrlapon megadott névnek és a TIN-nek meg kell egyeznie az IRS-nél regisztrált névvel és TIN-nel. Ha a megadott név vagy TIN nincs regisztrálva az IRS-nél, akkor küldd el újra az adóügyi űrlapot a helyes adatokkal. A beküldött információk áttekintése:
 1. Jelentkezz be a fiókodba a Google Play Könyvek Partnerközpontban.
 2. Kattints a Fizetési központ lapra.
 3. A „Fizetési profil” szakaszban kattints a Szerkesztés majd Beállítások kezelése majd Egyesült Államok Adóügyi információk majd Adóügyi információk kezelése lehetőségre.
 4. Kattints a beküldött adóügyi űrlap linkjére.
Mi történik, ha a fiókhoz társított név nem egyezik meg az adóügyi űrlapon megadott névvel?
Az adóügyi űrlapod csak akkor tudjuk hitelesíteni, ha az űrlapon megadott név megegyezik a fizetési profilodban szereplő névvel. Ezt az adatot a fizetési profilodban ellenőrizheted:
 • Ha a fizetési profilodban a helyes, hivatalos neved szerepel, akkor küldd be újra az adóügyi űrlapot.
 • Ha a fizetési profilban szereplő név helytelen, módosítsd a fizetési profilban szereplő nevet a hivatalos névre, majd küldd be ismét az adóügyi űrlapot. 

Tipp: Ha „kereskedelmi neved” van (kereskedelmi néven vagy adott néven folytatsz üzleti tevékenységet), add meg az adóügyi űrlap megfelelő részében.

Ha nem tudod biztosan, milyen név van társítva a fiókodhoz:
 1. Jelentkezz be a fiókodba a Google Play Könyvek Partnerközpontban.
 2. Kattints a Fizetési központ lapra.
 3. A „Fizetési profil” szakaszban kattints a Szerkesztés majd Beállítások kezelése lehetőségre.
 4. A fiókhoz tartozó személy vagy vállalkozás nevének megkereséséhez görgess le a „Név és cím” vagy a „Vállalkozás neve és címe” részhez.

Jövedelem és bevétel

Milyen dokumentumokat kell előkészítenem, ha amerikai egyesült államokbeli adóügyi információim ellenőrzésre kerülnek?
Ha az amerikai egyesült államokbeli adóügyi információid további ellenőrzésre szorulnak, előfordulhat, hogy további személyazonosító okmányt is meg kell adnod. .png, .jpeg és .pdf kiterjesztésű fájlokat fogadunk el. További információ az elfogadott adóügyi dokumentumokról és azonosítási formákról.
Mi az az adóvisszatartás?

Az adóvisszatartás az a folyamat, amely során levonásra kerül az adó összege a fizetésből annak érdekében, hogy kifizetésre kerüljön az illetékes kormányzat részére, és így teljesülhessen a kedvezményezett amerikai egyesült államokbeli adófizetési kötelezettsége.

Az Amerikai Egyesült Államok adótörvényei szerint a Google forrásadó-kezelő, amely köteles betartani az Amerikai Egyesült Államok adóügyi jogszabályait, és ahol szükséges, köteles visszatartani az adókat a vonatkozó Play Könyvek-bevételek esetén. Akár már 2021 júniusától elkezdődhet az adóvisszatartás.

Hogyan érinti ez a bevételeimet a Play Könyvek szolgáltatásban?

Csak az amerikai egyesült államokbeli olvasóktól származó bevételeidre vonatkozik az adóvisszatartás és -bevallás, amennyiben érvényes adóügyi információkat adsz meg.

Az adóvisszatartás pontos adókulcsát az általad a Google számára megadott adóügyi információk határozzák meg. A forrásadó mértékét az űrlap beküldése után a Partnerközpont Fizetési beállítások oldalán, az Adóügyi információk kezelése szakaszban találod. A forrásadó összegei nem látszódnak a Play Könyvek elemzési eszközében.

Fiktív példa

A Play Könyvek Partnerprogramban részt vevő egyik indiai Play Könyvek-kiadó az elmúlt hónapban 1000 USD bevételre tett szert a Play Könyvek szolgáltatásból. Az 1000 USD-ből 100 USD-t generáltak a könyvei az amerikai egyesült államokbeli olvasóktól.

Íme néhány lehetséges visszatartási forgatókönyv:

 • A kiadó nem küld be adóügyi információkat: A végső adólevonás 240 USD, mert a forrásadó mértéke legfeljebb a teljes bevétel 24%-át teszi ki világszerte, ha nem küldött be a kiadó adóügyi információkat. Ez azt jelenti, hogy amíg a kiadó nem küldi el az összes adóügyi információt, az összes keresett bevétel 24%-át le kell vonnunk világszerte, nem csak az USA-beli bevételekre vonatkozóan.
 • A kiadó beküldi az adóügyi információkat, és adóegyezményből fakadó kedvezményt igényel: A végső adólevonás 15 USD. Ennek az az oka, hogy India és az Amerikai Egyesült Államok közötti adóegyezmény miatt az adókulcs 15%-ra csökken USA-ból származó értékesítésekre vonatkozóan.
 • A kiadó beküldi az adóügyi információkat, de nem jogosult adóegyezményből fakadó kedvezményre: A végső adólevonás 30 USD. Ez azért van, mert az adóegyezmény nélküli adókulcs az Amerikai Egyesült Államokban végzett értékesítésekből származó bevétel 30%-a.

Az adóvisszatartás becsült értékének kiszámítása

Az alábbi példaszámítás segít megérteni, hogy ez miként érintheti Play Könyvek-bevételeidet:

 1. Nyisd meg a bevételjelentést a Play Könyvek elemzési eszközében, és állítsd a dátumszűrőt a megfelelő kifizetési időszakra (pl. október 1–31.). Hasznos lehet, ha a Play Könyvek elemzési eszközét a kifizetésnél használt pénznemre állítod (pl. USD).
 2. A földrajzi hely szűrésével megtekintheted az Amerikai Egyesült Államokból származó becsült bevételeket. További információ a közönségedről a Play Könyvek elemzési eszközében.
 3. Lépj a Partnerközpont-fiókodba a forrásadó mértékének megkereséséhez. A forrásadó mértéke az amerikai egyesült államokbeli adóügyi információk elküldése után lesz látható.
 4. Szorozd meg a fenti 2. lépés eredményét a 3. lépésben kapott számmal.
Fontos: A fentieket követve csak az adóvisszatartás becsült összegét kapod meg. Miután a Google megkezdi az adóvisszatartást, a visszatartott adó végleges összegét a Partnerközpont normál fizetési tranzakciókra vonatkozó jelentésében láthatod (ha van visszatartott adó).

Az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban történő eladások

Mi történik, ha nem származnak bevételeim amerikai egyesült államokbeli értékesítésekből?
A Play Könyvek minden kiadójának be kell küldenie az adóügyi információkat a Google-nak, függetlenül attól, hogy van-e bevételük az Amerikai Egyesült Államokban történő értékesítésből. Ha a jövőben bevételhez jutsz az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodó olvasóktól, az amerikai egyesült államokbeli adóügyi információk elküldése segít meghatározni a forrásadó megfelelő mértékét.
Milyen kritériumokat használ a Google annak megállapításához, hogy amerikai egyesült államokbeli kiadó vagyok-e?
A tartózkodási helyet az adóügyi információk között megadott lakóhelyül szolgáló ország/régió határozza meg.
Ez azt jelenti, hogy a lakóhelyemként szolgáló országomban/régiómban és az Amerikai Egyesült Államokban is adót kell fizetnem?

A Google-nak csak USA-beli adókat kell visszatartania az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodó olvasóktól származó Play Könyvek-bevételeidből. Továbbra is vonatkozhatnak jövedelemadóra vonatkozó helyi jogszabályok a Play Könyvekből származó bevételeidre.

Számos országban/régióban vannak érvényben a kettős adóztatást mérséklő vagy kiküszöbölő adóegyezmények. Ezenfelül egyes országok/régiók engedélyezhetik a külföldi adójóváírást a nemzetközi adóterhek csökkentése érdekében. Előfordulhat, hogy a Partnerközpont adóügyi eszközében alkalmazható adóegyezmények igénybe vételével csökkentheted az adóterheidet. Fordulj adótanácsadódhoz.

Adóvisszatartás és a Google

Milyen adóbevallási dokumentumokat ad a Google?

A visszatartott adó véglegesített összegét a Partnerközpont fizetési jelentésében találod a kifizetési ciklusodnak megfelelően.

Minden olyan megjelenítő, aki adóinformációkat küld be, és aki jogosult kifizetések fogadására, minden évben március 15-én vagy azt megelőzően adóügyi űrlapot kap (pl. 1042-S vagy 1099-MISC űrlapot) az előző évi adóvisszatartásról. Másolat, módosítás kéréséhez vagy az év végi USA-beli adóügyi űrlap érvénytelenítéséhez keresd fel a Partnerközpont Súgót.

Kaphatok adó-visszatérítést a korábbi visszatartások miatt?

Ha 2021. december 31-ig megadod a frissített adóügyi információkat, bizonyos körülmények között a Google visszatérítést biztosíthat az amerikai egyesült államokbeli forrásadóból. Ha például időben nyújtasz be naprakésszé tett W-8 adóügyi űrlapot, amelyen alacsonyabb adókulcsot igényelsz, a Google újraszámítja a visszatartandó összeget, a különbözetet pedig visszatéríti.

Be kell nyújtanod a változatlan körülményekről szóló, eskü alatti nyilatkozatot, és nyilatkoznod kell, hogy az űrlapon végrehajtott módosítások egy korábbi dátumra vonatkoznak. Ezt a Partnerközpont adóügyi eszközének 6. lépésében, az „Állapotváltozásra vonatkozó nyilatkozat” szakaszban teheted meg.

Ezeket a visszatérítéseket az űrlap naprakésszé tételét követően, a fizetési ciklusban tekintheted meg.

Ezek a körülmények korlátozottak, és az adóügyi információknak annak a naptári évnek a végéig kell beérkezniük, amelyben az adót visszatartottuk. Ha a naptári év végéig nem adod meg ezeket az érvényes adóügyi információkat, közvetlenül az IRS-hez kell fordulnod a visszatérítéssel kapcsolatban. Ehhez javasoljuk hivatásos adótanácsadó felkeresését.

A vonatkozó visszatérítéseket a Partnerközpont fizetési jelentésében találod a fizetési ciklus végén, miután naprakésszé tetted adóügyi információidat a Partnerközpontban.

Ez a nem Play Könyvekből származó többi Partnerközpont-bevételemre is vonatkozik?
Ha érvényes adóügyi információkat adsz meg, akkor a 3. fejezet szerinti, az Amerikai Egyesült Államokban érvényes forrásadó csak a Play Könyvekből származó bevételekre vonatkozik.

Adóvisszatartás

Milyen esetekre vonatkozik az amerikai egyesült államokbeli forrásadó?

Általánosságban elmondható, hogy a dokumentált, nem amerikai egyesült államokbeli személyek (akiktől érvényes W-8 űrlap van nyilvántartásunkban) az Amerikai Egyesült Államok adóalanyai az amerikai egyesült államokbeli forrásokból származó bevételek esetén. Ha például egy nem amerikai egyesült államokbeli illetőségű személy az Amerikai Egyesült Államokban nyújt szolgáltatásokat, akkor az Amerikai Egyesült Államokban teljesített szolgáltatásokhoz kapcsolódó bevételeket az amerikai egyesült államokbeli forrásadó terheli.

A forrásadó mértéke függ a bevétel típusától, annak függvényében, hogy a kedvezményezett jogosult-e adóegyezményből származó kedvezményre, és ha jogosult rá, akkor szerepel-e a W-8 űrlapon adóegyezményből származó kedvezményre vonatkozó, érvényes és hiánytalan kérelem. Az IRS előírásai szerint a nem amerikai egyesült államokbeli illetőségű személynek kifizetést végző félnek vissza kell tartania vagy adott esetben be kell fizetnie az összeget az IRS-nek, továbbá a kifizetés naptári évének végén be kell küldenie bizonyos információkat.

Milyen mértékű a forrásadó, és csökkenthető-e a mértéke?

Ha nem nyújtottál be érvényes adóügyi űrlapot, akkor a forrásadó alapértelmezett mértéke általánosságban 30% az érintett kifizetések esetén. Ez csökkenhet, ha:

 • olyan ország/régió lakosa vagy, amely jövedelemadó-egyezményt kötött az Amerikai Egyesült Államokkal;
 • az a fajta bevétel, amelyet kapsz, egyezményből fakadó kedvezményre jogosult;
 • megfelelsz az egyezmény összes feltételének, és érvényes igénylést nyújtasz be az egyezményből fakadó kedvezményekre.

Bizonyos esetekben a forrásadó alapértelmezett értéke 24%, ha a nem dokumentált partner vélelmezetten amerikai egyesült államokbeli illetőségű.

A fizetési profilban a forrásadó releváns mértékét a Beállítások majd Adóügyi információk kezelése oldalon találod.

További segítségre van szüksége?

Próbálja ki a következő lépéseket:

Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü