Česta pitanja: slanje poreznih podataka za SAD Googleu

U ovim čestim pitanjima pronađite pojedinosti o poreznim podacima za SAD koje ćete trebati poslati Googleu.

Porez po odbitku i prijavljivanje

U skladu s 3. poglavljem Unutarnjeg poreznog zakonika SAD-a, Google ima zakonsku obavezu obračuna i prijave poreza po odbitku u slučajevima kada partner koji se nalazi izvan SAD-a primi prihod iz izvora u SAD-u. U skladu s 61. poglavljem i člankom 3406. Unutarnjeg poreznog zakonika SAD-a ima i zakonsku obavezu obračunavanja poreza po odbitku na izvoru, ako je primjenjivo.

Porezni podaci koji se šalju Googleu koriste se za određivanje točne stope poreza po odbitku za buduća plaćanja.

Porez po odbitku u SAD-u temeljem 3. poglavlja

Ako ste dostavili važeće dokumente o svojem statusu tvrtke ili fizičke osobe koja nije iz SAD-a, samo dio prihoda koji ste ostvarili od korisnika u SAD-u podliježe obavezi obračuna i prijave poreza po odbitku u SAD-u. To su prihodi (primjerice od pregleda oglasa, transakcija, pretplata) ostvareni od upotrebe u SAD-u.

Partneri u SAD-u trebaju dostaviti važeći porezni identifikacijski broj za SAD na temelju kojeg mogu biti izuzeti iz obaveze plaćanja poreza po odbitku u SAD-u (uključujući i obavezu temeljem 3. poglavlja Unutarnjeg poreznog zakonika SAD-a).

Stopa poreza po odbitku u SAD-u koja će se primijeniti ovisi o poreznoj dokumentaciji koju ste dostavili Googleu.

Ako nije dostavljen važeći porezni obrazac, Google na primjenjiva plaćanja može primijeniti stopu poreza po odbitku na izvoru od 24% ili stopu poreza po odbitku od 30% temeljem 3. poglavlja. Ta se stopa može smanjiti samo ako ste porezni rezident zemlje/regije koja je sa SAD-om sklopila sporazum o prihodima i ako dostavite važeći porezni obrazac s važećim zahtjevom na temelju sporazuma. Konačni iznos poreza po odbitku možete pronaći u svojem mjesečnom izvješću o zaradi.

Porez po odbitku na izvoru

U nekim slučajevima, uključujući sljedeće, Google ima obavezu primateljima uplate obračunati porez po odbitku od 24% na svu zaradu koja ispunjava kriterije:

 • Ako se ustanovi da su porezni podaci uneseni u porezni obrazac pogrešni ili netočni i na temelju pravila za pretpostavljanje obaveze plaćanja poreza po odbitku u SAD-u smatra se da ste pravna ili fizička osoba iz SAD-a.

Ako je plaćanje zarade zadržano, do toga je došlo jer naša evidencija ukazuje da je u vrijeme plaćanja porez zadržan.

Ako smatrate da ne podliježete obavezi plaćanja poreza po odbitku, ažurirajte porezne podatke na svojem računu.

Česta pitanja

Priprema za ispunjavanje poreznih obrazaca

Zašto moram ispuniti taj obrazac?

Od vas tražimo da ispunite taj obrazac kako bi Google mogao izvršiti svoje obaveze iz članka 1441. (3. poglavlje) i članka 3406. Unutarnjeg poreznog zakonika SAD-a.

Taj obrazac služi za utvrđivanje ispravne stope poreza po odbitku na primjenjive uplate koje ćete primiti ako se porez po odbitku primjenjuje na buduća plaćanja.

Porezna uprava SAD-a od Googlea traži obnovu poreznih obrazaca za partnere i trgovce koji se nalaze izvan SAD-a i to barem

 • svake tri godine ili
 • ako je došlo do promjene okolnosti koje utječu na valjanost obrasca.

Google ažurira podatke o svojim primateljima uplata radi usklađivanja s pravilima Porezne uprave SAD-a.

Što ako nisam osoba koja bi trebala ispuniti obrazac?
Ako niste osoba koja bi trebala ispuniti potrebni obrazac, proslijedite e-poruku odgovarajućoj osobi u organizaciji kako bi se mogla prijaviti. Ta osoba mora imati administratorski pristup računu za Google plaćanja. Ta osoba može ispuniti obrazac pomoću podataka navedenih u e-poruci. Saznajte kako dodijeliti administratorski pristup računu.
Zašto ne mogu ispuniti porezni obrazac na svojem jeziku?

Iako su pitanja u poreznom obrascu dostupna na vašem jeziku koji Partnerski centar podržava, polja u poreznom obrascu podržavaju samo sljedeće:

 • velika i mala slova: a – z, A – Z
 • brojeve: 0 – 9
 • crtice: -
 • znak &
 • razmake.

Ako unosite znak s naglaskom, upotrijebite njegov slovni ekvivalent, primjerice n umjesto ñ ili a umjesto á. Porezna uprava SAD-a zahtijeva da se pri prijavi poreznih podataka upotrebljava samo sljedeće:

 • velika i mala slova: a – z, A – Z
 • brojeve: 0 – 9
 • crtice: -
 • znak &
 • razmake.

Ako je moguće, priložite postojeće dokumente u kojima su vaše ime ili adresa navedeni slovima, poput putovnice ili vozačke dozvole.

Kako odabrati porezne obrasce

Koja je razlika između računa fizičke osobe i računa pravne osobe?
 • Privatni račun: u vlasništvu i pod kontrolom fizičke osobe, a ne pravne osobe. Porezi se prijavljuju u ime vlasnika na osobnoj poreznoj prijavi.
 • Račun pravne osobe: poslovni račun koji je odvojen od vlasnika u porezne svrhe. Naziva se i računom subjekta.
Kako ću znati koji obrazac trebam ispuniti?

Odgovarajući porezni obrazac generira se automatski na temelju odgovora koje ste unijeli. U slučaju nedoumica obratite se poreznom savjetniku.

 • Obrazac W-9 trebaju ispuniti pravne ili fizičke osobe, tvrtke, partnerstva i drugi subjekti iz SAD-a.
 • U načelu, obrazac W-8BEN ili obrazac W-8BEN-E trebaju ispuniti fizičke osobe i subjekti koji se nalaze izvan SAD-a, a stvarni su vlasnici primljenog prihoda. Može se upotrijebiti za traženje olakšice na temelju sporazuma (drugim riječima, na primjenu niže stope poreza po odbitku).
 • Obrazac W-8ECI namijenjen je osobama koje su navele da je prihod koji su primile efektivno povezan s poslovanjem ili tvrtkom u SAD-u. Svi primatelji uplate koji ispunjavaju obrazac W-8ECI trebaju imati OIB za SAD.
 • Obrazac W-8IMY trebaju ispuniti određeni posrednici, partnerstva i prolazni subjekti koji se nalaze izvan SAD-a. Ako se dostavlja taj obrazac, Google može zatražiti dodatnu dokumentaciju (primjerice izjavu o rezerviranim sredstvima).
 • Obrazac W-8EXP subjekti upotrebljavaju za uspostavu statusa stvarnog vlasnika koji nije iz SAD-a i za ispunjenje kriterija za primjenu niže stope poreza po odbitku, a namijenjen je za središnje banke zemalja izvan SAD-a, međunarodne organizacije, organizacije koje nisu iz SAD-a, a izuzete su iz obaveze plaćanja poreza, privatne zaklade koje nisu iz SAD-a ili vlade vanjskog teritorija SAD-a.

Adrese, potvrda identiteta i ograničenja olakšica

Što trebam očekivati tijekom tog postupka?

U nastavku je navedeno nekoliko ključnih točaka koje trebate imati na umu tijekom tog postupka:

 • Nemojte upotrebljavati poštanski pretinac ili posredničku adresu kao adresu trajnog prebivališta/sjedišta: utvrdili smo da neki pojedinci i tvrtke kao adresu trajnog prebivališta/sjedišta navode poštanski pretinac ili posredničku adresu. Ako kao adresu trajnog prebivališta/sjedišta upotrebljavate poštanski pretinac, posredničku adresu ili adresu davatelja poslovnih usluga (npr. odvjetnička društva ili zastupničke agencije), možda ćete trebati prenijeti kopiju svojih osnivačkih akata ili drugih odgovarajućih dokumenata na kojima je vidljivo da ste tu adresu registrirali kao svoju službenu adresu.
 • Potvrda identiteta: možda ćete morati potvrditi svoj identitet u jednom od sljedećih slučajeva:
  • nedostaje OIB ili OIB nije 9-znamenkasti broj
  • uneseni OIB trenutačno nije aktivan
  • kombinacija OIB-a i imena ne podudara se s evidencijom Porezne uprave
  • zahtjev za provjeru valjanosti OIB-a nije važeći.
 • Za adrese u SAD-u potrebna je dodatna podrška: ako navodite da nemate status rezidenta u SAD-u, a imate trajnu ili poštansku adresu u SAD-u, trebate navesti dodatne podatke kao dokaz da niste pravna ili fizička osoba iz SAD-a.
 • Ograničenja olakšica (samo subjekti): subjekti koji podnose zahtjev za olakšice na temelju sporazuma moraju potvrditi da ispunjavaju preduvjete odredbe o ograničenju olakšica iz relevantnog poreznog sporazuma. Da biste utvrdili ispunjavate li uvjete za olakšice na temelju poreznog sporazuma, provjerite primjenjivi porezni sporazum ili se obratite profesionalnom poreznom savjetniku.

Porezni identitet

Koji su ključni pojmovi u vezi s poreznom identifikacijom?

Službeno ime

Unesite svoje službeno ime točno onako kako je navedeno u službenim dokumentima.

 • Ako ostvarujete prihod kao fizička osoba: navedite svoje službeno ime u polju imena. Možda ćete morati navesti prevedeno ime u obliku u kojem je navedeno u vašim službenim dokumentima (na primjer u putovnici).
  • Ako imate tvrtku koju želite povezati s obrascem, unesite njezin naziv u polju komercijalnog naziva tvrtke. Ako je vaš profil za plaćanje pod nazivom tvrtke, navedite taj naziv u polju komercijalnog naziva tvrtke.
 • Ako ostvarujete prihod kao subjekt: naziv vašeg subjekta mora se nalaziti u polju naziva. Ako je vaš profil za plaćanje pod imenom fizičke osobe, navedite to ime u polju komercijalnog naziva tvrtke.

Možda ćete trebati poslati dodatnu dokumentaciju da biste potvrdili svoje službeno ime. Saznajte kako ažurirati profil za plaćanje.

Komercijalni naziv tvrtke

Komercijalni naziv tvrtke naziv je tvrtke koji se razlikuje od imena vlasnika. Ovisno o vrsti obrasca koji šaljete, možda možete navesti i službeno ime osobe.

Porezno zanemarujući subjekt

Porezno zanemarujući subjekt poslovni je subjekt koji ima jednog vlasnika, nije korporacija prema poreznim zakonima SAD-a i ne smatra se subjektom odvojenim od svojeg vlasnika u smislu primjene saveznih zakona SAD-a o porezu na dohodak.

Saznajte više o porezno zanemarujućim subjektima od Porezne uprave SAD-a.
Što je OIB (identifikacijski broj poreznog obveznika)?

Identifikacijski broj poreznog obveznika (OIB) broj je za obradu poreza koji se prema zahtjevu Porezne uprave SAD-a mora navesti na svim poreznim obrascima u SAD-u. Osobe koje nisu državljani SAD-a možda će trebati zasebni OIB (ITIN). Ako tražite olakšicu na temelju poreznog sporazuma, trebate unijeti međunarodni OIB ili OIB za SAD. Saznajte više o OIB-ima od Porezne uprave SAD-a.

Savjet: stranice na web-lokaciji Porezne uprave SAD-a ne održava i ne pregledava Google te stoga Google ne može potvrditi točnost ondje navedenih podataka. Ako imate dodatna pitanja, zatražite savjet poreznog stručnjaka.

Da biste saznali koji su porezni identifikacijski brojevi prihvatljivi, obratite se lokalnoj poreznoj upravi ili zatražite profesionalni porezni savjet. Google ne može pružati savjete o porezima.

Primjeri inozemnih OIB-a iz različitih dijelova svijeta mogu uključivati sljedeće (popis u nastavku nije iscrpan):

 • Indija: trajni broj računa (PAN).
 • Indonezija: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 • Japan: osobni broj (poznat i kao Moj broj).
 • Rusija: osobni identifikacijski broj poreznog obveznika poznat kao INN.
 • Ujedinjeno Kraljevstvo: jedinstvena referentna oznaka poreznog obveznika (UTR), nacionalni identifikacijski broj (NINO).

Obratite se lokalnoj poreznoj upravi ili poreznom savjetniku da biste saznali koji su porezni identifikacijski brojevi prihvatljivi. Google ne može pružati savjete o porezima.

Postupak provjere valjanosti identifikacijskog broja poreznog obveznika (OIB-a)

Google povremeno provjerava valjanost poreznih podataka izdavača u Poreznoj upravi SAD-a. Tijekom tih pregleda Porezna uprava može nas obavijestiti da su porezni podaci na vašem računu neispravni ili zastarjeli. U tom slučaju zadržat ćemo vaša plaćanja dok ponovo ne pošaljete porezne podatke. Riječ je o preventivnom koraku kako bi se izbjeglo da Porezna uprava poduzme određene pravne mjere.

U nastavku slijede mogući razlozi zašto su vaši porezni podaci prijavljeni kao neispravni ili zastarjeli:

 • identifikacijski broj poreznog obveznika (OIB) nedostaje ili nije 9-znamenkast
 • uneseni OIB trenutačno nije aktivan
 • kombinacija OIB-a i imena ne podudara se s evidencijom Porezne uprave
 • zahtjev za provjeru valjanosti OIB-a nije važeći.
Ako je vaš račun stavljen na čekanje zbog nekog od navedenih razloga, ponovo pošaljite porezne podatke da bi se zadržavanje uklonilo. Zadržat ćemo vaša plaćanja dok ponovo ne pošaljete porezne podatke. Više informacija o provjeri valjanosti OIB-a potražite na web-lokaciji Porezne uprave SAD-a.

Olakšice na temelju sporazuma

Moja zemlja/regija i Sjedinjene Američke Države sklopile su sporazum o porezu na dohodak. Kako mogu osigurati primjenu pojedinosti sporazuma?

Ako su vaša zemlja/regija i SAD sklopili sporazum o porezu na dohodak, pojedinosti o tome bit će navedene u alatu za porezne podatke u Partnerskom centru prilikom podnošenja poreznog obrasca.

Saznajte je li vaša zemlja/regija sklopila porezni sporazum sa SAD-om na web-lokaciji Porezne uprave SAD-a.

To je web-lokacija Porezne uprave SAD-a, što znači da je Google ne održava i ne pregledava te ne može potvrditi točnost navedenih podataka. Ako imate dodatna pitanja, zatražite savjet poreznog stručnjaka.

Zašto postoji više vrsta plaćanja i koje trebam odabrati?

Plaćanja povezana s Googleovim proizvodima ponekad se mogu svrstati u više kategorija. Google obračunava porez po odbitku po odgovarajućoj stopi na temelju vrste prihoda koja se isplaćuje i odgovarajućeg pozivanja na sporazum. Google se neće dodatno pozivati na sporazum osim u slučaju plaćanja takve vrste prihoda. Prihod partnera Play knjiga može se svrstati pod druge tantijeme na temelju autorskog prava.

Kako pregledati porezne dokumente

Mogu li pregledati porezne obrasce koje sam ispunio/ispunila?
Google izrađuje PDF verzije ispunjenih poreznih obrazaca Porezne uprave. Trebat ćete potvrditi točnost dokumenata. Ako trebate unijeti izmjene, jednostavno se vratite u Partnerski centar i napravite izmjenu.

Porezna potvrda

Što su aktivnosti na teritoriju SAD-a?
Aktivnosti na teritoriju SAD-a označavaju pružanje usluga u SAD-u. To može uključivati zapošljavanje osoba ili stjecanje vlasništva nad opremom u SAD-u koja je uključena u ostvarivanje prihoda.
Što je izjava pod prisegom o neizmijenjenim okolnostima?

Izjava pod prisegom o neizmijenjenim okolnostima može se dodati važećem obrascu W-8. Ona omogućuje Googleu da primijeni novi obrazac na prethodno razdoblje u kojem je izdavač primao uplate. U skladu s time, na plaćanja izvršena tijekom prethodnog razdoblja na koje se izjava pod prisegom odnosi Google može primijeniti isti porezni status kao onaj koji je trenutačno određen na temelju novog poreznog obrasca.

To može pomoći Googleu da izvrši povrat poreza po odbitku, pod uvjetom da izdavač na temelju obrasca ima pravo na nižu stopu poreza po odbitku i da je podnio zahtjev za povrat u zakonskom roku (do 31. prosinca u godini u kojoj je obračunat porez na odbitak).

Slanje i pregledi

Koji je status mojeg poreznog obrasca?
 • Pregledava se: poslani porezni podaci se pregledavaju.
  • To može potrajati do sedam radnih dana.
  • Ako je za potvrdu vaših poreznih podataka ili potvrdu identiteta potrebno priložiti dodatne dokumente, o tome ćemo vas obavijestiti putem Google centra za plaćanja i e-pošte.
 • Odobreno: vaši porezni podaci prihvaćeni su u obliku u kojem ste ih poslali.
 • Odbijeno: vaši porezni podaci mogu biti odbijeni iz nekoliko razloga:
  • Porezni identifikacijski broj (OIB) koji ste unijeli nije pronađen u evidenciji Porezne uprave SAD-a. To može biti zato što se sustav Porezne uprave nije ažurirao ili ste nedavno izradili OIB.
  • Unesena kombinacija OIB-a i imena ne podudara se s evidencijom Porezne uprave.
  • Porezni podaci ne mogu se potvrditi dokumentima koje ste poslali.

U slučaju odbijanja obrasca, o tome ćemo vas obavijestiti putem Google centra za plaćanja i e-pošte. Pošaljite novi obrazac ili se obratite poreznom savjetniku. Na profilu za naplatu prije slanja provjerite jesu li pravni podaci identični podacima na poreznom obrascu.

Zašto se moji dokumenti pregledavaju?

Podaci koje šaljete putem alata za porezne podatke prolaze niz provjera kako bi se zajamčila njihova sigurnost, točnost i cjelovitost. Ponekad čak i mala pogreška u dokumentima može dovesti do prijave vaših poreznih podataka radi pregleda. Najbolji način za smanjenje kašnjenja u obradi vaših poreznih podataka jest da provjerite odgovaraju li porezni podaci koje navedete podacima na vašem profilu za plaćanje.

Neki uobičajeni slučajevi koji dovode do pregleda obuhvaćaju sljedeće:

Za obrasce W9:

 • Službeno ime u alatu za porezne podatke ne odgovara imenu na vašem profilu za plaćanje.
 • Naziv porezno zanemarujućeg subjekta naveden u alatu za porezne podatke ne podudara se s nazivom na vašem profilu za plaćanje.
 • Osobni identifikacijski broj (SSN) naveden u alatu za porezne podatke nije važeći ili pripada osobi čije se ime ne podudara s imenom na računu. Zbog toga bi pregled mogao trajati dulje.

Za obrasce W8:

 • Službeno ime u alatu za porezne podatke ne odgovara imenu na vašem profilu za plaćanje
 • Naziv porezno zanemarujućeg subjekta naveden u alatu za porezne podatke ne podudara se s nazivom na vašem profilu za plaćanje.
 • Adresa prebivališta ili poštanska adresa navedena u alatu za porezne podatke nalazi se u SAD-u ili se ne podudara sa zemljom/regijom u kojoj tražite olakšice na temelju sporazuma.
 • U alatu za porezne podatke navedeni su posrednička adresa ili poštanski pretinac.
 • U alatu za porezne podatke popunjeno je polje obrasca Svojstvo.
Savjet: pregledat će se svi poslani obrasci W8-IMY.
Zašto moram poslati dokumente za potvrdu?

Možda ćete morati potvrditi svoj identitet u slučaju neke od sljedećih situacija:

 • nedostaje OIB ili OIB nije 9-znamenkasti broj
 • uneseni OIB trenutačno nije aktivan
 • kombinacija OIB-a i imena ne podudara se s evidencijom Porezne uprave
 • zahtjev za provjeru valjanosti OIB-a nije važeći.
Saznajte više o dokumentaciji koju prihvaćamo za svaki porezni obrazac.
Što ako je moj obrazac odbijen jer se kombinacija OIB-a i imena ne podudara s evidencijom Porezne uprave?
Naziv i OIB koje ste naveli na poreznom obrascu mora biti jednak nazivu i OIB-u koji ste registrirali u Poreznoj upravi. Ako se vaše ime ili OIB koje ste naveli nisu registrirali kod vaše Porezne uprave, ponovno pošaljite porezni obrazac s točnim podacima. Da biste pregledali podatke koje ste poslali:
 1. Prijavite se na svoj račun u Partnerskom centru Google Play knjiga.
 2. Kliknite karticu Centar za naplatu.
 3. U odjeljku Profil za plaćanje kliknite Uredi a zatim Upravljanje postavkama a zatim SAD Porezni podaci a zatim Upravljanje poreznim podacima.
 4. Kliknite vezu na porezni obrazac koji ste poslali.
Što ako se ime povezano s računom ne podudara s imenom navedenim u poreznom obrascu?
Da bismo potvrdili vaš porezni obrazac, ime na poreznom obrascu mora odgovarati imenu navedenom na vašem profilu za plaćanje. Provjerite ove podatke na profilu za plaćanje:
 • Ako ime na vašem profilu za plaćanje odražava vaše točno službeno ime i prezime, ponovo pošaljite porezni obrazac.
 • Ako naziv na vašem profilu za plaćanje nije točan, ažurirajte naziv na profilu za plaćanje službenim imenom i ponovno pošaljite porezni obrazac. 

Savjet: ako imate komercijalni naziv tvrtke (DBA ili D/B/A), unesite ga u odgovarajući odjeljak poreznog obrasca.

Ako niste sigurni koje je ime povezano s vašim računom:
 1. Prijavite se na svoj račun u Partnerskom centru Google Play knjiga.
 2. Kliknite karticu Centar za naplatu.
 3. U odjeljku Profil za plaćanje kliknite Uredi a zatim Upravljajte postavkama.
 4. Da biste pronašli osobu ili naziv tvrtke povezane s računom, pomaknite se do opcije Ime i adresa ili Naziv i adresa tvrtke.

Dohodak i prihod

Koje dokumente trebam pripremiti ako su moji porezni podaci za SAD prijavljeni za pregled?
Ako se vaši porezni podaci za SAD prijave radi dodatnog pregleda, možda ćete morati dostaviti dodatnu identifikacijsku ispravu. Prihvaćamo datoteke u formatima .png, .jpeg i .pdf. Saznajte više o odobrenim poreznim dokumentima i oblicima identifikacije.
Što je porez po odbitku?

Porez po odbitku odnosi se na slučajeve kada se porez odbija od vaših plaćanja i uplaćuje državi kako bi se ispunila porezna obaveza primatelja uplate u SAD-u.

Prema poreznim zakonima SAD-a Google je porezni agent koji se mora pridržavati poreznih zakona u SAD-u i, prema potrebi, odbiti porez na relevantnu zaradu od Play knjiga. Obračun poreza po odbitku može početi već od lipnja 2021.

Kako će to utjecati na moj prihod na Play knjigama

Ako dostavite valjane porezne podatke, samo dio vaše zarade od čitatelja u SAD-u bit će podložan obračunu i prijavi poreza po odbitku.

Točna stopa poreza po odbitku određuje se na temelju poreznih podataka koje dostavite Googleu. Nakon slanja obrasca stopu poreza po odbitku možete pronaći u odjeljku Upravljanje poreznim podacima u postavkama plaćanja Partnerskog centra. Iznosi poreza po odbitku ne prikazuju se u Analyticsu za Play knjige.

Hipotetički primjer

Izdavač Play knjiga u Indiji prošli je mjesec u Partnerskom programu za Play knjige zaradio 1000 USD na temelju Play knjiga. Od tih 1000 USD, 100 USD zaradio je od čitatelja iz SAD-a.

Mogući scenariji obračuna poreza po odbitku:

 • Izdavač ne šalje porezne podatke: konačni odbitak poreza iznosi 240 USD jer stopa poreza po odbitku iznosi do 24% ukupne zarade u cijelom svijetu ako se ne pošalju porezni podaci. To znači da ćemo morati odbiti do 24% ukupne zarade u cijelom svijetu, ne samo zarade u SAD-u, ako izdavač ne pošalje potpune porezne podatke.
 • Izdavač šalje porezne podatke i podnosi zahtjev za olakšicu na temelju sporazuma: konačni odbitak poreza iznosi 15 USD. To je zato što Indija i SAD imaju sklopljen porezni sporazum kojim se porezna stopa smanjuje na 15% zarade od prodaje u SAD-u.
 • Izdavač šalje porezne podatke, ali ne ispunjava uvjete za olakšicu na temelju sporazuma: konačni odbitak poreza iznosit će 30 USD. To je zato što porezna stopa bez poreznog sporazuma iznosi 30% zarade od prodaje u SAD-u.

Izračun procijenjenog poreza po odbitku

Na temelju ovog primjera izračuna saznajte kako bi to moglo utjecati na vaš prihod od Play knjiga:

 1. Pristupite izvješću o prihodu u Analyticsu za Play knjige i postavite filtar datuma na relevantno razdoblje plaćanja, npr. 1. – 31. listopada. Bilo bi korisno da Analytics za Play knjige postavite na valutu u kojoj primate plaćanja, na primjer američki dolar.
 2. Primijenite geografski filtar da biste pronašli procijenjeni prihod iz Sjedinjenih Američkih Država. Saznajte više o publici u Analyticsu za Play knjige.
 3. Da biste pronašli svoju stopu poreza po odbitku, otvorite račun Partnerskog centra. Stopa poreza po odbitku prikazuje se nakon slanja poreznih podataka za SAD.
 4. Pomnožite rezultate iz 2. i 3. koraka.
Važno: na temelju prethodno navedenog dobiva se samo procjena poreza po odbitku. Kada Google počne obračunavati porez po odbitku, konačni iznos poreza po odbitku vidjet ćete u svojem uobičajenom izvješću o transakcijama plaćanja u Partnerskom centru (ako se primjenjuje).

Prodaja u SAD-u i ostale zemlje

Što ako ne ostvarujem prihod od prodaje u SAD-u?
Svi izdavači Play knjiga trebaju poslati porezne podatke Googleu neovisno o tome ostvaruju li prihod od prodaje u SAD-u. Ako u budućnosti ostvarite prihod od čitatelja u SAD-u, slanje poreznih podataka za SAD omogućit će utvrđivanje točne stope poreza po odbitku za vas.
Koje kriterije koristite da biste utvrdili jesam li izdavač sa sjedištem u SAD-u?
Lokacija se određuje na temelju zemlje/regije prebivališta koju navedete u poreznim podacima.
Znači li to da će mi porez biti naplaćen i u vlastitoj zemlji/regiji prebivališta i u SAD-u?

Google mora obračunati porez po odbitku u SAD-u na temelju vaše zarade od Play knjiga koju ste ostvarili samo od čitatelja u SAD-u. Lokalni zakoni o porezu na dohodak i dalje se mogu primjenjivati na vašu zaradu od Play knjiga.

Mnoge zemlje/regije imaju porezne sporazume kojima se smanjuje ili eliminira dvostruko oporezivanje. Osim toga, neke zemlje/regije mogu dopustiti odbitak poreza u inozemstvu kako bi se smanjila međunarodna porezna opterećenja. Pozivanjem na porezni sporazum u alatu za porezne podatke u Partnerskom centru možda ćete moći smanjiti svoje porezno opterećenje. Obratite se poreznom savjetniku.

Porez po odbitku i Google

Koje dokumente za prijavu poreza Google pruža?

Ukupne iznose poreza po odbitku u skladu s ciklusom plaćanja možete pronaći u izvješću o plaćanjima u Partnerskom centru.

Svi izdavači koji pošalju porezne podatke i prime plaćanja koja ispunjavaju uvjete primit će porezni obrazac (primjerice 1042-S ili 1099-MISC) najkasnije do 15. ožujka svake godine za porez po odbitku obračunat u prethodnoj godini. Ako želite zatražiti kopiju, izmijeniti ili poništiti godišnji porezni obrazac za SAD, posjetite centar za pomoć za Partnerski centar.

Mogu li ostvariti povrat poreza na temelju prethodno obračunatog poreza po odbitku?

Google u određenim okolnostima može izvršiti povrat poreza po odbitku u SAD-u ako se ažurirani porezni podaci dostave do 31. prosinca 2021. Primjerice, ako pravovremeno dostavite ažurirani obrazac W-8 i zahtjev za primjenu niže porezne stope, Google će ponovo izračunati iznose poreza po odbitku i izvršiti povrat razlike.

Morat ćete dostaviti izjavu pod prisegom o neizmijenjenim okolnostima i izjaviti da se izmjene koje ste unijeli u obrazac odnose na prethodni datum. To možete učiniti u odjeljku Izjava pod prisegom o promjeni statusa u 6. koraku alata za porezne podatke u Partnerskom centru.

Nakon ažuriranja obrasca povrate možete pronaći u ciklusu plaćanja.

Te su okolnosti ograničene, a valjani porezni podaci moraju se primiti do kraja kalendarske godine u kojoj je obračunat porez po odbitku. Ako ne dostavite važeće porezne podatke do kraja kalendarske godine, zahtjev za povrat novca morat ćete podnijeti izravno poreznoj upravi. Preporučujemo da zatražite savjet poreznog stručnjaka o tome.

Nakon što ažurirate porezne podatke u Partnerskom centru, sve primjenjive povrate novca na kraju ciklusa plaćanja moći ćete pronaći u izvješću o plaćanjima u Partnerskom centru.

Odnosi li se to na moju ostalu zaradu putem Partnerskog centra osim zarade od Play knjiga?
Ako dostavite važeće porezne podatke, porez po odbitku u SAD-u u skladu s 3. poglavljem primjenjuje se samo na vašu zaradu od Play knjiga.

Porez po odbitku

Kada se obračunava porez po odbitku u SAD-u?

U načelu, pravna ili fizička osoba koja se nalazi izvan SAD-a i koja je dostavila dokumentaciju (u evidenciji ima važeći obrazac W-8) podliježe obavezi plaćanja poreza u SAD-u za prihode ostvarene od izvora u SAD-u. Na primjer, ako pravna ili fizička osoba koja se nalazi izvan SAD-a pruža usluge u SAD-u, plaćanja za usluge pružene u SAD-u podliježu obavezi obračuna poreza po odbitku u SAD-u.

Stopa poreza po odbitku ovisi o vrsti primljenog prihoda, o tome ispunjava li primatelj uplate kriterije za olakšice na temelju sporazuma, a ako ispunjava, potreban je i važeći zahtjev za primjenu olakšica na temelju sporazuma na obrascu W-8. Porezna uprava SAD-a traži da strana koja izvršava plaćanje pravnoj ili fizičkoj osobi koja nije u SAD-u zadrži i, ako je primjenjivo, uplati iznose Poreznoj upravi te da dostavi određene podatke na kraju kalendarske godine u kojoj je izvršeno plaćanje.

Kolika je stopa poreza po odbitku i može li se ta stopa smanjiti?

Ako važeći porezni obrazac nije dostavljen, zadana stopa poreza po odbitku u načelu iznosi 30% na primjenjiva plaćanja. Ta se stopa može smanjiti u sljedećim slučajevima:

 • Ako ste porezni rezident zemlje/regije koja je sa SAD-om sklopila sporazum o prihodima.
 • Ako vrsta prihoda koje primate ispunjava kriterije za olakšicu na temelju sporazuma.
 • Ako zadovoljavate sve uvjete iz sporazuma i podnijeli ste valjani zahtjev za olakšice na temelju sporazuma.

U nekim slučajevima zadana stopa poreza po odbitku iznosi 24% ako se pretpostavlja da se partner koji nije dostavio dokumentaciju nalazi u SAD-u.

Da biste pronašli relevantne stope poreza po odbitku na svojem profilu za plaćanje, otvorite Postavke a zatim Upravljanje poreznim podacima.
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
12483989196736121506
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
true
true
82437