Usein kysyttyä: Yhdysvaltoja koskevien verotietojen lähettäminen Googlelle

Katso tästä Usein kysytty ‑osiosta, mitä Yhdysvaltain verotietoja koskevia tietoja sinun on toimitettava Googlelle.

Ennakonpidätys ja raportointi

Googlella on Yhdysvaltain Internal Revenue Code ‑lain luvun 3 mukainen velvollisuus ilmoittaa ja suorittaa ennakonpidätys tuloista, joita ei-yhdysvaltalaiset kumppanit saavat Yhdysvalloista. Sillä on myös Yhdysvaltain Internal Revenue Code ‑lain luvun 61 pykälän 3406 mukaiset velvoitteet suorittaa varaennakonpidätys tarvittaessa.

Googlelle lähetettyjen verotietojen avulla määritetään sinulle jatkossa maksettavien maksujen oikea ennakkoveroaste.

Luvussa 3 mainittu verojen ennakonpidätys Yhdysvalloissa

Jos tilasi Yhdysvaltain ulkopuolisena yrityksenä tai henkilönä on jo hyväksytysti todistettu, vain yhdysvaltalaisilta käyttäjiltä peräisin oleva osa tuloista on Yhdysvaltojen raportoinnin ja ennakonpidätyksen alaista. Tämä tarkoittaa tuloja (esim. mainosten katselukerrat, maksutapahtumat, tilaukset), jotka syntyvät käytöstä Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltalaisten kumppanien on ilmoitettava voimassa oleva Yhdysvaltojen verotunnus osoittaakseen vapautuksen Yhdysvaltojen verojen ennakonpidätyksestä (myös Yhdysvaltain Internal Revenue Code ‑lain luvun 3 nojalla).

Sovellettava Yhdysvaltojen ennakkoveroaste perustuu Googlelle toimittamiisi veroasiakirjoihin.

Jos hyväksyttyä verolomaketta ei toimiteta, Google voi tehdä soveltuvista maksuista 24 %:n varaennakonpidätyksen tai luvun 3 mukaisen 30 prosentin ennakonpidätyksen. Tätä veroprosenttia voidaan alentaa vain, jos olet verovelvollinen maassa tai alueella, jolla on tulosopimus Yhdysvaltojen kanssa, ja toimitat voimassa olevan verolomakkeen ja kelvollisen sopimusvaatimuksen. Näet lopullisen ennakonpidätyssumman kuukausittaisesta tuloraportistasi.

Varaennakonpidätys

Joskus Googlen on tehtävä 24 %:n ennakonpidätys maksunsaajien kaikista soveltuvista tuloista myös tässä tapauksessa:

 • Verolomakkeella ilmoittamasi verotiedot havaitaan vääriksi tai epätarkoiksi ja sinun oletetaan olevan yhdysvaltalainen henkilö Yhdysvaltojen ennakonpidätyksen olettamussääntöjen mukaisesti.

Jos tuloistasi on tehty ennakonpidätys, sinulta on maksun käsittelyhetken aikaisten tietojemme mukaan ollut määrä pidättää ennakkoa.

Jos sinulta ei mielestäsi kuulu pidättää ennakkoa, päivitä tilisi verotiedot.

Usein kysyttyä

Valmistautuminen verolomakkeiden täyttämiseen

Miksi minua pyydetään täyttämään tämä lomake?

Sinua pyydetään täyttämään tämä lomake, jotta Google voi täyttää Yhdysvaltojen verolainsäädännön mukaiset velvoitteensa Internal Revenue Service Code, pykälät 1441 (luku 3) ja 3406.

Tämän lomakkeen avulla määritetään sinulle maksettavien maksujen oikea ennakkoveroprosentti, jos tulevista maksuista tehdään ennakonpidätys.

Yhdysvaltain veroviranomainen IRS edellyttää, että Google päivittää ei-yhdysvaltalaisia kumppaneitaan ja toimittajiaan koskevat verolomakkeensa

 • kolmen vuoden välein tai
 • jos olosuhteissa on tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat lomakkeen paikkansapitävyyteen.

Google päivittää maksunsaajiensa tiedot varmistaakseen IRS:n sääntöjen noudattamisen.

Entä, jos en ole oikea ihminen täyttämään lomaketta?
Jos et ole oikea henkilö täyttämään lomaketta, voit välittää sähköpostin oikealle ihmiselle organisaatiossasi kirjautumista varten. Henkilöllä on oltava Google-maksutilin järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet. Tämän jälkeen hän voi käyttää sähköpostissa annettuja tietoja lomakkeen täyttämiseen. Katso, miten tilille voidaan myöntää järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet.
Miksi en voi täyttää verolomaketta omalla kielelläni?

Verolomakkeen kysymykset ovat Yhteistyökumppanikeskuksessa valitsemallasi kielellä, mutta lomakkeen kentissä voi käyttää vain näitä:

 • Pieniä kirjaimia tai isoja kirjaimia: a-z, A-Z
 • Numeroita: 0–9
 • Yhdysmerkkiä: -
 • Et-merkkiä: &
 • Välilyöntejä

Aksenttimerkkien tilalla voit käyttää vastaavia aksentittomia kirjaimia. Korvaa esimerkiksi ñ kirjaimella n tai á kirjaimella a. Yhdysvaltain verovirasto IRS:n vaatimuksesta verolomakkeessa saa käyttää ainoastaan näitä:

 • Pieniä kirjaimia tai isoja kirjaimia: a-z, A-Z
 • Numeroita: 0–9
 • Yhdysmerkkiä: -
 • Et-merkkiä: &
 • Välilyöntejä

Katso esimerkiksi, miten nimesi tai osoitteesi on kirjoitettu latinalaisin kirjaimin passissa, ajokortissa tai muussa asiakirjassa.

Verolomakkeiden valitseminen

Mitä eroa henkilötilillä ja muulla kuin henkilökohtaisella tilillä on?
 • Henkilötili: Yksityishenkilön (ei virallisen organisaation) omistama ja ylläpitämä. Verot ilmoitetaan henkilökohtaisella omistajan nimissä olevalla veroilmoituksella.
 • Muut kuin henkilötilit: Verotuksellisista syistä omistajastaan erillinen yritystili. Tunnetaan myös nimellä "yhteisötili".
Mistä tiedän, mikä verolomake minun tulee täyttää?

Oikea verolomake luodaan automaattisesti ilmoittamiesi tietojen perusteella. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä veroneuvojaan.

 • Lomake W-9 vaaditaan esimerkiksi Yhdysvalloissa olevilta henkilöiltä, yrityksiltä ja kumppaneilta.
 • Lomake W-8BEN tai lomake W-8BEN-E vaaditaan yleisesti Yhdysvaltain ulkopuolisilta henkilöiltä ja yhteisöiltä, jotka ovat kertyneiden tulojen edunsaajia. Sen kautta on mahdollista hakea verosopimukseen perustuvia vapauksia (eli pienempää ennakonpidätysprosenttia).
 • Lomake W-8ECI on tarkoitettu henkilöille, jotka saavat käytännössä Yhdysvalloissa harjoitettavaan kaupankäyntiin tai liiketoimintaan liittyviä tuloja. Yhdysvaltojen verotunnistenumeroa (TIN) vaaditaan kaikilta maksunsaajilta, jotka ovat täyttäneet W-8ECI-lomakkeen.
 • Lomake W-8IMY vaaditaan tietyiltä Yhdysvaltain ulkopuolisilta välittäjiltä, kumppanuuksilta ja läpivirtausyhteisöiltä. Google voi pyytää lomakkeen yhteydessä lisäasiakirjoja (kuten erittelyn tilikauden tuloksen käytöstä).
 • Lomakkeella W-8EXP yhteisöt, kuten Yhdysvaltain hallinnon ulkopuoliset keskuspankit, kansainväliset organisaatiot, Yhdysvaltain ulkopuoliset veroista vapautetut organisaatiot ja ulkomaiset yksityiset säätiöt tai Yhdysvaltain erillisalueen hallitukset, voivat todistaa Yhdysvaltain ulkopuolisen tosiasiallisen edunsaajan statuksen ja kelpoisuutensa pienempään ennakonpidätysprosenttiin.

Osoitteet, henkilöllisyystodistuksella tunnistautuminen ja etujen rajoitukset

Mitä prosessissa kannattaa huomioida?

Alla on joitakin tärkeitä asioita, jotka kannattaa huomioida prosessin aikana:

 • Älä käytä postilokeroa tai c/o-merkintää vakituisen kotipaikan osoitteena: Olemme huomanneet, että jotkut yksityishenkilöt ja yritykset ilmoittavat postilokeron tai c/o-osoitteen vakituisen kotipaikan osoitteeksi. Jos vakituisen kotipaikkasi osoite on postilokero tai c/o-osoite tai toimit yrityspalveluiden tarjoajan (kuten lakitoimiston tai omaisuudenhallintayhtiön) tiloissa, sinun on ehkä ladattava kopio yrityksesi perustamisasiakirjoista tai muusta vastaavasta asiakirjasta, joka osoittaa, että kyseinen osoite on juridinen osoitteesi.
 • Henkilöllisyyden vahvistus: Sinua voidaan pyytää vahvistamaan henkilöllisyytesi seuraavissa tilanteissa:
  • TIN-tunniste puuttuu tai se ei ole 9-numeroinen.
  • Lisättyä TIN-tunnistetta ei ole tällä hetkellä myönnetty.
  • TIN-tunnisteen ja nimesi yhdistelmä eivät vastaa IRS:n tietoja.
  • TIN-tunnisteen vastaavuuspyyntö on virheellinen.
 • Yhdysvalloissa sijaitsevista osoitteista tarvitaan lisätietoja: Jos ilmoitat olevasi ei-yhdysvaltalainen henkilö ja sinulla on vakituinen tai postiosoite Yhdysvalloissa, sinun on annettava lisätietoja, jotka osoittavat, että et ole yhdysvaltalainen.
 • Verovapautta ja ‑vähennyksiä koskevat rajoitukset (vain yhteisöt): Verosopimukseen perustuvaa verovapautta tai ‑vähennyksiä hakevien yhteisöjen on osoitettava, että ne täyttävät kyseessä olevan sopimuksen verovapauden ja ‑vähennysten rajoitusta koskevan lausekkeen vaatimukset. Tarkista sovellettavasta verosopimuksesta tai veroneuvojalta, täyttyvätkö verovapauden tai ‑vähennysten ehdot kohdallasi.

Veronumero

Mitä keskeisiä ehtoja verotunnisteeseen liittyy?

Virallinen nimi

Kirjoita virallinen nimesi siinä muodossa, jossa se esiintyy virallisissa asiakirjoissa.

 • Jos saat tuloja yksityishenkilönä: Kirjoita virallinen nimesi nimikenttään. Sinun on ehkä ilmoitettava oikeudellisessa asiakirjassasi (esimerkiksi passissasi) näkyvä käännetty nimi.
  • Jos sinulla on yritys, jonka haluat liittää lomakkeeseen, lisää se DBA-kenttään. Jos maksuprofiilisi kuuluu yritykseen, lisää tämä nimi DBA-kenttään.
 • Jos saat tuloja yhteisönä: Yhteisösi nimen täytyy olla nimikentässä. Jos maksuprofiilisi kuuluu yhteisöön, lisää tämä nimi DBA-kenttään.

Sinulta voidaan pyytää lisäasiakirjoja virallisen nimesi vahvistamiseksi. Katso, miten maksuprofiili päivitetään.

Yrityksen toiminimi (DBA)

Yrityksen toiminimi on eri kuin omistajan nimi. Käyttämästäsi lomakkeesta riippuen sinun on ehkä ilmoitettava myös henkilön virallinen nimi.

Yhden henkilön omistama osakeyhtiö

Yhden henkilön omistama osakeyhtiö on yritys, jolla on yksi omistaja, joka ei ole Yhdysvaltain verolaissa määritelty suuryritys ja jota ei pidetä Yhdysvaltojen liittovaltion tuloverotuksessa omistajastaan erillisenä yhteisönä.

Lue lisää yhden henkilön omistamista osakeyhtiöistä IRS:n verkkosivustolta.
Mikä on verotunnistenumero (TIN)?

Yhdysvaltojen veroviranomainen IRS edellyttää, että kaikissa yhdysvaltalaisissa verolomakkeissa käytetään verojen käsittelyssä tarvittavaa verotunnistenumeroa (TIN). Muut kuin Yhdysvaltain kansalaiset voivat tarvita yksilöllisen verotunnistenumeron (ITIN). Jos olet pyytämässä verosopimuksen mukaista verovapautusta tai ‑vähennystä, sinun on lisättävä joko ulkomainen TIN-tunniste tai yhdysvaltalainen TIN-tunniste. Lue lisää TIN-tunnisteista IRS:n verkkosivuilta.

Vinkki: Google ei ylläpidä tai tarkasta IRS:n verkkosivuston sivuja. Google ei voi vahvistaa, että sivustolla esitetyt tiedot pitävät paikkansa. Jos sinulla on muuta kysyttävää, suosittelemme ottamaan yhteyttä veroneuvojaan.

Voit selvittää hyväksyttävän TIN-tunnisteen ottamalla yhteyttä paikalliseen veroviranomaiseen tai veroneuvojaan. Google ei tarjoa veroneuvontaa.

Esimerkkejä ulkomaisista TIN-tunnisteista (luettelo ei ole täydellinen):

 • Intia: Vakituinen tilinumero (PAN-numero).
 • Indonesia: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 • Japani: Henkilökohtainen numero (lempinimi "Oma numeroni").
 • Venäjä: Veronmaksajan henkilökohtainen koodi (INN).
 • Yhdistynyt kuningaskunta: Yksilöllinen verotunniste (UTR), kansallinen vakuutusnumero (NINO).

Kysy paikalliselta veroviranomaiselta tai veroasiantuntijalta lisätietoa hyväksyttävistä TIN-tunnisteista. Google ei tarjoa veroneuvontaa.

TIN-tunnisteen vahvistusprosessi

Google tarkistaa säännöllisesti julkaisijan verotiedot IRS:stä. Tarkistuksen seurauksena IRS voi ilmoittaa Googlelle, että tilisi verotiedot ovat virheelliset tai vanhentuneet. Jos näin tapahtuu, keskeytämme maksusi, kunnes lähetät verotietosi uudelleen. Tämä kuuluu IRS:n harjoittamaan laittomuuksien ennaltaehkäisyyn.

Seuraavassa on mahdollisia syitä siihen, miksi verotietosi ilmoitetaan virheellisiksi tai vanhentuneiksi:

 • TIN-tunniste (verotunnistenumero) puuttuu tai se ei ole 9-numeroinen.
 • Lisättyä TIN-tunnistetta ei ole tällä hetkellä myönnetty.
 • TIN-tunnisteen ja nimesi yhdistelmä eivät vastaa IRS:n tietoja.
 • TIN-tunnisteen vastaavuuspyyntö on virheellinen.
Jos tilisi maksut on keskeytetty jostakin edellä mainituista syistä, voit poistaa tilisi maksujen keskeytyksen lähettämällä verotietosi uudelleen. Maksusi ovat keskeytettyinä, kunnes lähetät verotietosi uudelleen. Lisätietoja TIN-tunnisteen todentamisesta on IRS:n verkkosivustolla.

Verosopimusten edut

Maallani tai alueellani on Yhdysvaltojen kanssa tuloverotukseen liittyvä verosopimus. Miten voin varmistaa, että sopimuksen yksityiskohtia sovelletaan?

Jos maassasi tai alueellasi on voimassa oleva tuloverosopimus Yhdysvaltojen kanssa, Yhteistyökumppanikeskuksen verotyökalu huomioi sopimuksen yksityiskohdat verolomakkeen lähetyksen yhteydessä.

Voit katsoa, onko maallasi tai alueellasi verosopimusta Yhdysvaltojen kanssa IRS:n verkkosivuilta.

Kyseessä on IRS:n sivusto, jota Google ei ylläpidä tai tarkasta. Google ei voi vahvistaa, että sivustolla esitetyt tiedot pitävät paikkansa. Jos sinulla on muuta kysyttävää, suosittelemme ottamaan yhteyttä veroneuvojaan.

Miksi maksutyyppejä on useita ja minkä niistä valitsen?

Googlen tuotteisiin liittyvät maksut voidaan joskus luokitella useisiin eri kategorioihin. Google määrittää sopivan ennakonpidätysprosentin maksettavan tulotyypin ja sopimuksen mukaisten verovapautusten perusteella. Google ei käytä täydentäviä verosopimukseen perustuvia verovapautuksia tai vähennyksiä, ellei tällaista tulotyyppiä makseta. Play Kirjat ‑kumppaneilta saadut tulot kuuluvat Muut tekijänoikeusmaksut ‑tulotyyppiin.

Veroasiakirjojen esikatselu

Voinko esikatsella täyttämiäni verolomakkeita?
Google luo täytetyistä IRS-verolomakkeista PDF-versiot. Sinun täytyy vahvistaa asiakirjojen todenperäisyys. Jos haluat tehdä muutoksia, palaa Yhteistyökumppanikeskukseen ja tee muutokset.

Verotodistus

Mitä on toiminta Yhdysvalloissa?
Yhdysvaltalainen toiminta tarkoittaa Yhdysvalloissa tarjottuja palveluita. Siihen voi sisältyä Yhdysvalloissa olevia työntekijöitä ja laitteita, jotka ovat mukana liikevaihdon luomisessa.
Mikä on valaehtoinen todistus olosuhteiden muuttumattomuudesta?

Olosuhteiden muuttumattomuudesta voidaan toimittaa valaehtoinen todistus W-8-lomakkeella. Sen avulla Google voi soveltaa vasta lähetettyä lomaketta aiempaan julkaisijan maksujaksoon. Tämä tarkoittaa, että Google voi käsitellä todistukseen liittyvää jaksoa edeltävän jakson aikana tehtyjä maksuja uuden verolomakkeen mukaisesti.

Näin Google voi palauttaa ennakonpidätyksiä, jos lomake oikeuttaa julkaisijan alempaan ennakonpidätysprosenttiin ja julkaisija on vaatinut palautusta lain edellyttämänä aikana (ennakonpidätyksen vuonna 31.12. mennessä).

Lähetys ja tarkastukset

Mikä on verolomakkeeni tila?
 • Tarkastuksessa: Lähettämiäsi verotietoja tarkistetaan.
  • Tämä kestää korkeintaan seitsemän päivää.
  • Jos verotietojesi tai henkilöllisyytesi vahvistamiseen vaaditaan muita asiakirjoja, ilmoitamme asiasta Google-maksukeskuksessa ja sähköpostitse.
 • Hyväksytty: Lähettämäsi verotiedot on hyväksytty sellaisenaan.
 • Hylätty: Verotietosi hylättiin joistakin seuraavista syistä:
  • Verotunnistenumeroasi (TIN) ei löytynyt IRS:n tiedoista. Tämä voi johtua siitä, että järjestelmä ei ole päivittynyt tai olet luonut TIN-tunnisteen äskettäin.
  • TIN-tunnisteesi ja nimesi eivät vastaa IRS:n tietoja.
  • Verotietojasi ei voida vahvistaa toimittamillasi asiakirjoilla.

Jos lomakkeesi hylätään, ilmoitamme asiasta Google-maksukeskuksessa ja sähköpostitse. Lähetä uusi lomake tai ota yhteyttä veroneuvojaasi. Varmista ennen lähettämistä, että laskutusprofiilissasi olevat viralliset tiedot vastaavat täsmälleen verolomakkeesi tietoja.

Miksi asiakirjani ovat tarkastettavina?

Verotyökaluun lisäämäsi tiedot tarkistetaan useaan otteeseen, jotta tiedot olisivat turvassa ja jotta ne olisivat täsmälliset ja kaikenkattavat. Joskus pienikin asiakirjassasi oleva virhe voi johtaa siihen, että verotietosi merkitään tarkastettaviksi. Paras tapa välttää verotietojesi käsittelyssä tapahtuvat viivästykset on varmistaa, että lähettämäsi verotiedot vastaavat maksuprofiilisi tietoja.

Tietosi tarkastetaan usein esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

W9-lomakkeet:

 • Verotyökalussa ilmoitettu virallinen nimi ei vastaa maksuprofiilissasi olevaa nimeä.
 • Verotyökalussa ilmoitettu yhden henkilön omistaman osakeyhtiön nimi ei vastaa maksuprofiilissasi olevaa nimeä.
 • Verotyökalussa ilmoitettu henkilötunnus on virheellinen tai kuuluu henkilölle, jonka nimi ei vastaa tilillä olevaa nimeä. Tämän tarkastamisessa voi kestää kauemmin.

W8-lomakkeet:

 • Verotyökalussa ilmoitettu virallinen nimi ei vastaa maksuprofiilissasi olevaa nimeä.
 • Verotyökalussa ilmoitettu yhden henkilön omistaman osakeyhtiön nimi ei vastaa maksuprofiilissasi olevaa nimeä.
 • Verotyökalussa ilmoitettu asuinpaikan osoite tai postiosoite sijaitsee Yhdysvalloissa tai ei vastaa maata/aluetta, josta pyydät verosopimuksen mukaista verovapautusta tai ‑vähennystä.
 • Verotyökalussa on ilmoitettu c/o- tai postilokero-osoite.
 • Lomakkeen kapasiteettikenttä on täytetty verotyökalussa.
Vinkki: Kaikki lähetetyt W8-IMY-lomakkeet tarkastetaan.
Miksi minua pyydetään lähettämään vahvistusasiakirjoja?

Sinun on ehkä vahvistettava henkilöllisyytesi seuraavissa tilanteissa:

 • TIN-tunniste puuttuu tai se ei ole 9-numeroinen.
 • Lisättyä TIN-tunnistetta ei ole tällä hetkellä myönnetty.
 • TIN-tunnisteen ja nimesi yhdistelmä eivät vastaa IRS:n tietoja.
 • TIN-tunnisteen vastaavuuspyyntö on virheellinen.
Lue lisää eri verolomakkeiden hyväksytyistä asiakirjoista.
Mitä jos lomakkeeni hylättiin syystä "TIN-tunnisteen ja nimesi yhdistelmä eivät vastaa IRS:n tietoja"?
Verolomakkeessa ilmoitetun TIN-tunnisteen ja nimen pitää vastata IRS:lle rekisteröityä nimeä ja TIN-tunnistetta. Jos nimi tai TIN-tunniste ei ole rekisteröity sinulle IRS:llä, lähetä verolomake uudelleen oikeilla tiedoilla. Näin voit tarkistaa lähettämäsi tiedot:
 1. Kirjaudu tilillesi Google Play Kirjojen Yhteistyökumppanikeskuksessa.
 2. Klikkaa Maksukeskus-välilehteä.
 3. Klikkaa Maksuprofiili-kohdassa Muokkaa ja sitten Määritä asetuksia ja sitten Yhdysvallat Verotiedot ja sitten Ylläpidä verotietoja.
 4. Klikkaa lähettämäsi verotietolomakkeen linkkiä.
Mitäs jos tiliin yhdistetty nimi ei vastaa verolomakkeessa ilmoitettua nimeä?
Voidaksemme hyväksyä verolomakkeen, siinä olevan nimen pitää vastata maksuprofiilisi nimeä. Tarkista nämä tiedot maksuprofiilistasi:
 • Jos maksuprofiilisi nimi vastaa oikeaa virallista nimeäsi, lähetä verolomake uudelleen.
 • Jos maksuprofiilisi nimi on virheellinen, päivitä se virallisen nimesi mukaan ja lähetä verolomake uudelleen. 

Vinkki: Jos sinulla on toiminimi, lisää se siihen kuuluvaan kohtaan verolomakkeessa.

Jos et ole varma tiliisi yhdistetystä nimestä, toimi seuraavasti:
 1. Kirjaudu tilillesi Google Play Kirjojen Yhteistyökumppanikeskuksessa.
 2. Klikkaa Maksukeskus-välilehteä.
 3. Klikkaa Maksuprofiili-kohdassa Muokkaa ja sitten Määritä asetuksia.
 4. Löytääksesi tiliin liitetyn henkilön tai yrityksen nimen, vieritä joko "Nimi ja osoite"‑ tai "Yrityksen nimi ja osoite" ‑kohtaan.

Tulot ja liikevaihto

Mitä asiakirjoja minun pitää valmistella, jos Yhdysvaltoja koskevat verotietoni on merkitty tarkastukseen?
Jos Yhdysvaltoja koskevat verotietosi lähetetään lisätarkistukseen, sinun on ehkä toimitettava toinen henkilöllisyystodistus. Hyväksymme seuraavat tiedostomuodot: .png, .jpeg ja .pdf. Lue lisää hyväksytyistä veroasiakirjoista ja henkilöllisyystodistuksista.
Mikä on ennakonpidätys?

Ennakonpidätys tarkoittaa vero-osuuden vähentämistä suoritettavista maksuista, jotta verot voitaisiin maksaa valtiolle maksun saajan Yhdysvaltoja koskevan verovelvollisuuden mukaisesti.

Google on Yhdysvaltain verolakien mukaan ennakonpidätyksen maksaja, jonka on toimittava Yhdysvaltain verolakien mukaisesti ja tarvittaessa pidätettävä veroa asianmukaisista Play Kirjat ‑tuloista. Ennakonpidätysten tekeminen voi alkaa jo kesäkuussa 2021.

Miten tämä vaikuttaa tuloihini Play Kirjoissa

Kun toimitat hyväksyttävät verotietosi, ennakonpidätys ja veroraportointi kohdistuu vain siihen osaan tuloistasi, jotka olet saanut Yhdysvalloissa olevilta lukijoilta.

Lopullinen ennakonpidätysprosenttisi määräytyy Googlelle toimittamiesi verotietojen perusteella. Näet ennakonpidätysprosenttisi Yhteistyökumppanikeskuksen maksuasetusten kohdasta "Ylläpidä verotietoja" sen jälkeen, kun olet toimittanut verotiedot lomakkeella. Ennakonpidätyksen määrä ei näytetä Play Kirjat ‑analytiikassa.

Kuvitteellinen esimerkki

Intiassa toimiva Play Kirjat ‑julkaisija, joka kuuluu Play Kirjojen yhteistyökumppaniohjelmaan, on ansainnut 1 000 USD Play Kirjojen kautta viimeisen kuun aikana. Tästä summasta 100 USD tuli Yhdysvalloissa olevilta lukijoilta.

Erilaisia ennakonpidätysvaihtoehtoja:

 • Julkaisija ei toimita verotietoja: Lopullinen verosumma on 240 USD, koska suurinta mahdollista ennakonpidätysprosenttia 24 % sovelletaan kaikkiin tuloihin kaikkialta maailmasta, jos verotietoja ei toimiteta. Tämä tarkoittaa, että kunnes julkaisija toimittaa kaikki verotiedot, pidätämme enintään 24 % maailmanlaajuisista kokonaistuloista, eikä vain Yhdysvaltain tuloista.
 • Julkaisija toimittaa verotiedot ja pyytää verosopimuksen mukaista vapautusta tai vähennystä: Lopullinen verosumma on 15 USD. Tämä johtuu Intian ja Yhdysvaltojen välisestä verosopimuksesta, jonka mukaisesti Yhdysvalloissa tehtyihin myynteihin sovelletaan 15 %:n ennakonpidätysprosenttia.
 • Julkaisija toimittaa verotiedot mutta ei ole oikeutettu verosopimuksen mukaiseen vapautukseen tai vähennykseen: Lopullinen verosumma on 30 USD. Tämä johtuu siitä, että ilman verosopimusta Yhdysvalloissa ansaittuihin tuloihin sovelletaan 30 %:n ennakonpidätysprosenttia.

Laske arvio pidätettävästä verosta

Katso, miten eri esimerkkilaskelmat vaikuttavat Play Kirjojen tuloihisi:

 1. Avaa Play Kirjat ‑analytiikan Tulot-raportti ja valitse maksujaksoa vastaava aikaväli päivämääräsuodattimella, esim. 1.–31.10. Play Kirjat ‑analytiikassa kannattaa valita valuutta, jossa saat maksut, esim. Yhdysvaltain dollari.
 2. Käytä aluesuodatinta nähdäksesi Yhdysvalloista saadut arvioidut tulot. Tutustu paremmin yleisöösi Play Kirjat ‑analytiikassa.
 3. Siirry Yhteistyökumppanikeskus-tilillesi, niin näet ennakonpidätysprosenttisi. Ennakonpidätysprosentti näkyy sen jälkeen, kun olet toimittanut Yhdysvaltoja koskevat verotietosi
 4. Kerro kohdassa 2 selvittämäsi tulot kohdassa 3 saadulla ennakonpidätysprosentilla.
Tärkeää: Seuraamalla yllä olevaa ohjetta voit nähdä vain ennakonpidätysarvion. Kun Google alkaa pidättää veroja, näet lopulliset verosummat (jos veroja pidätetään) Yhteistyökumppanikeskuksen tavallisista maksutapahtumaraporteista.

Yhdysvaltojen ja muiden maiden myynnit

Mitä jos en ansaitse tuloja myymällä Yhdysvalloissa?
Kaikkien Play Kirjat ‑julkaisijoiden on toimitettava verotietonsa Googlelle riippumatta siitä, onko tulot ansaittu Yhdysvalloissa vai muualla. Jos ansaitset jatkossa tuloja Yhdysvalloissa olevilta lukijoilta, lähetä Yhdysvaltain verotiedot, niin sinulle voidaan määrittää oikea ennakonpidätysprosentti.
Minkä perusteella määritetään, olenko Yhdysvalloissa toimiva julkaisija?
Sijaintisi määritetään verotiedoissa ilmoittamasi asuinmaan tai ‑alueen mukaan.
Tarkoittaako tämä sitä, että minua verotetaan asuinmaassani/-alueellani ja Yhdysvalloissa?

Googlea edellytetään tekemään Yhdysvaltain verojen ennakonpidätys vain Play Kirjojen tuloista, jotka on ansaittu Yhdysvalloissa olevilta lukijoilta. Paikallisia verolakeja voidaan silti soveltaa Play Kirjojen tuloihin.

Useilla mailla tai alueilla on verosopimuksia, jotka vähentävät kaksinkertaista verotusta tai poistavat sen. Lisäksi joissain maissa tai joillakin alueilla ulkomaisilla verohyvityksillä voidaan vähentää kansainvälisiä verorasituksia. Kun pyydät verosopimusta Yhteistyökumppanikeskuksen verotyökalussa, voit ehkä vähentää verorasitustasi. Keskustele asiasta veroneuvojan kanssa.

Ennakonpidätys ja Google

Millaisia veroasiakirjoja Google toimittaa?

Lopulliset ennakonpidätyssummat näkyvät Yhteistyökumppanikeskuksen maksuraportissa maksujakson mukaan.

Kaikille julkaisijoille, jotka toimittavat verotiedot ja saavat hyväksyttäviä maksuja, lähetetään vuosittain verolomake (esim. 1042-S tai 1099-MISC) 15.3. mennessä. Näissä lomakkeissa ilmoitetaan edellisvuonna pidätetyt verot Siirry Yhteistyökumppanikeskuksen ohjekeskukseen, jos haluat pyytää kopion Yhdysvaltoja koskevasta vuodenvaihteen verolomakkeesta, tehdä siihen muutoksia tai lopettaa sen käytön.

Voinko saada hyvitystä aiemmin pidätetyistä veroista?

Google voi tietyissä olosuhteissa hyvittää Yhdysvaltain ennakonpidätyksen, jos päivitetyt verotiedot toimitetaan 31.12.2021 mennessä. Jos esimerkiksi pienempää veroastetta pyydetään päivitetyllä W-8-verolomakkeella ennen määräajan umpeutumista, Google hyvittää pidätetyn verosumman ja matalammalla ennakonpidätysprosentilla lasketun verosumman erotuksen.

Sinun on toimitettava valaehtoinen todistus muuttumattomista olosuhteista ja ilmoitettava, että lomakkeeseen tekemäsi muutokset koskevat aikaisempaa ajankohtaa. Tämä onnistuu Yhteistyökumppanikeskuksen verotyökalun vaiheen 6 kohdassa "Valaehtoinen lausunto muuttuneesta tilanteesta".

Nämä hyvitykset tulevat näkyviin lomakkeen päivittämistä seuraavalla maksujaksolla.

Näin voidaan tehdä vain tietynlaisissa olosuhteissa, ja hyväksyttävät verotiedot on toimitettava sen kalenterivuoden loppuun mennessä, jonka aikana veroja pidätettiin. Jos et toimita hyväksyttäviä verotietoja kalenterivuoden loppuun mennessä, sinun on pyydettävä hyvitystä suoraan IRS:ltä. Tässä tapauksessa kannattaa pyytää apua veroasiantuntijalta.

Kaikki sovellettavat hyvitykset näkyvät Yhteistyökumppanikeskuksen maksuraportissa maksujakson lopussa, kun verotiedot on päivitetty Yhteistyökumppanikeskuksessa.

Koskeeko tämä Play Kirjojen tulojen lisäksi muita Yhteistyökumppanikeskuksen tuloja?
Jos toimitat hyväksyttävät verotiedot, luvun 3 mukaista Yhdysvaltoja koskevaa ennakonpidätystä sovelletaan vain Play Kirjojen tuloihin.

Ennakonpidätys

Milloin Yhdysvalloissa sovelletaan ennakonpidätyksiä?

Yleisesti ottaen todistetusti ei-yhdysvaltalaisen (jolla on esim. voimassa oleva W-8-lomake) on maksettava yhdysvaltalaisista lähteistä ansaitsemistaan tuloista veroa Yhdysvaltoihin. Esimerkiksi jos ei-yhdysvaltalainen henkilö suorittaa palveluja Yhdysvalloissa, Yhdysvalloissa suoritettuihin palveluihin liittyvät maksut ovat Yhdysvalloissa ennakonpidätyksen alaisia.

Ennakonpidätysprosentti riippuu saatavien tulojen tyypistä ja siitä, onko maksunsaaja oikeutettu verovapauksiin tai vähennyksiin ja onko verovapautta tai vähennyksiä haettu oikein täytetyllä W-8-lomakkeella. Yhdysvaltain verohallinto IRS edellyttää, että ei-yhdysvaltalaiselle henkilölle tehtävän maksun suorittaja tekee tarvittaessa ennakonpidätyksen, maksaa sen IRS:lle ja toimittaa tietyt tiedot sen kalenterivuoden lopussa, jolloin maksu suoritettiin.

Paljonko ennakonpidätysprosentti on ja voiko sitä vähentää?

Jos hyväksyttävää verolomaketta ei toimiteta, soveltuvien maksujen ennakonpidätysprosentti on oletusarvoisesti 30 %. Veroprosenttia voidaan alentaa seuraavissa tilanteissa:

 • Olet verovelvollinen maassa tai alueella, jolla on tulosopimus Yhdysvaltojen kanssa.
 • Saamasi tulot ovat oikeutettuja verosopimuksen mukaiseen verovapautukseen tai ‑vähennykseen.
 • Täytät sopimuksen kaikki vaatimukset ja teet oikeutetun pyynnön verosopimuksen mukaisesta verovapautuksesta tai ‑vähennyksestä.

Joissain tapauksissa tuntemattoman kumppanin oletetaan olevan yhdysvaltalainen, ja sovellettava ennakonpidätysprosentti on oletusarvoisesti 24 %.

Voit katsella asianmukaisia ennakonpidätysprosentteja maksuprofiilissasi avaamalla Asetukset ja sitten Ylläpidä verotietoja.

Tarvitsetko lisäapua?

Kokeile näitä vaiheita:

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko