Συνήθεις ερωτήσεις: Υποβάλετε τα φορολογικά στοιχεία σας για τις ΗΠΑ στην Google

Χρησιμοποιήστε αυτές τις Συνήθεις ερωτήσεις για να δείτε ποια στοιχεία θα χρειαστείτε για την υποβολή των φορολογικών σας στοιχείων στην Google

Παρακράτηση και αναφορές

Η Google έχει ρυθμιστική ευθύνη σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3 του Κώδικα εγχώριου εισοδήματος των ΗΠΑ να παρακρατεί φόρο και να αναφέρει τις περιπτώσεις στις οποίες ένας συνεργάτης εκτός ΗΠΑ λαμβάνει εισόδημα με προέλευση τις ΗΠΑ. Έχει επίσης υποχρεώσεις σύμφωνα με το Κεφάλαιο 61 και την Ενότητα 3406 του Κώδικα εγχώριου εισοδήματος των ΗΠΑ για την πραγματοποίηση εφεδρικής παρακράτησης, όπου ισχύει.

Τα φορολογικά στοιχεία που υποβάλλονται στην Google χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του σωστού ποσοστού παρακράτησης για μελλοντικές πληρωμές.

Κεφάλαιο 3 Παρακράτηση φόρου ΗΠΑ

Αν έχετε καταχωριστεί έγκυρα ως επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο εκτός των ΗΠΑ, μόνο το μέρος των εσόδων που εισπράξατε από χρήστες στις ΗΠΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου και αναφορά στις ΗΠΑ. Αυτά είναι έσοδα (όπως προβολές διαφημίσεων, συναλλαγές, συνδρομές) που παράγονται από τη χρήση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι συνεργάτες στις ΗΠΑ θα πρέπει να παρέχουν έναν έγκυρο αριθμό φορολογικού μητρώου των ΗΠΑ, προκειμένου να δηλώνουν απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στις ΗΠΑ (συμπεριλαμβάνεται στο Κεφάλαιο 3 του Κώδικα εγχώριου εισοδήματος των ΗΠΑ).

Το ισχύον ποσοστό παρακράτησης φόρου στις ΗΠΑ βασίζεται στα φορολογικά έντυπα που έχετε παράσχει στην Google.

Αν δεν παρασχεθεί έγκυρο φορολογικό έντυπο, η Google μπορεί να εφαρμόσει εφεδρική παρακράτηση ύψους 24% ή παρακράτηση βάσει του κεφαλαίου 3 ύψους 30% στις ισχύουσες πληρωμές. Αυτό το ποσοστό μπορεί να μειωθεί μόνο αν είστε φορολογούμενος σε χώρα/περιοχή που έχει συνάψει σύμβαση εισοδήματος με τις ΗΠΑ και παράσχετε έγκυρο φορολογικό έντυπο με έγκυρη αξίωση σύμβασης. Μπορείτε να βρείτε το τελικό παρακρατηθέν ποσό στη μηνιαία έκθεση κερδών σας.

Εφεδρική παρακράτηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Google μπορεί να πρέπει να παρακρατήσει το 24% από τους δικαιούχους πληρωμής σε όλα τα κατάλληλα κέρδη, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 • Αν διαπιστωθεί ότι τα φορολογικά στοιχεία που καταχωρίσατε στο φορολογικό έντυπο είναι εσφαλμένα ή ανακριβή και θεωρηθεί ότι είστε πρόσωπο ΗΠΑ βάσει των κανόνων περί τεκμηρίων παρακράτησης φόρου των ΗΠΑ.

Σε περίπτωση που έγινε παρακράτηση κερδών από μια πληρωμή, αυτό συνέβη επειδή τα αρχεία μας υποδεικνύουν ότι τη χρονική περίοδο της πληρωμής είχατε επιβάρυνση παρακρατήσεων φόρου.

Εάν δεν πιστεύετε ότι υπόκεισθε σε παρακράτηση φόρου, ενημερώστε τα φορολογικά στοιχεία στον λογαριασμό σας.

Συνήθεις ερωτήσεις

Προετοιμασία για τη συμπλήρωση των φορολογικών εντύπων σας

Γιατί μου ζητείται να συμπληρώσω αυτό το έντυπο;

Σας ζητείται να συμπληρώσετε αυτό το έντυπο προκειμένου η Google να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο των Ενοτήτων 1441 (Κεφάλαιο 3) και 3406 του Κώδικα εγχώριου εισοδήματος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ).

Αυτό το έντυπο χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του σωστού ποσοστού παρακράτησης στις κατάλληλες πληρωμές που γίνονται σε εσάς, αν η παρακράτηση ισχύει για μελλοντικές πληρωμές.

Η υπηρεσία Internal Revenue Service (IRS) απαιτεί από την Google να ανανεώνει τα φορολογικά έντυπα των συνεργατών και των προμηθευτών της εκτός ΗΠΑ, κατά το προγενέστερο χρονικό σημείο από τα παρακάτω:

 • Κάθε 3 έτη ή
 • Αν υπάρξει κάποια αλλαγή στις συνθήκες που θα επηρεάσουν την εγκυρότητα του εντύπου.

Η Google ενημερώνει τους δικαιούχους πληρωμής για να επιβεβαιώσει τη συμμόρφωση με αυτούς τους κανόνες της IRS.

Τι γίνεται αν δεν είμαι το σωστό άτομο για τη συμπλήρωση του εντύπου;
Αν δεν είστε το σωστό άτομο για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου εντύπου, μπορείτε να προωθήσετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο σωστό άτομο στον οργανισμό σας για να συνδεθεί. Αυτό το άτομο πρέπει να έχει πρόσβαση διαχειριστή στον λογαριασμό πληρωμών Google. Έπειτα, αυτό το άτομο μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που παρέχονται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη συμπλήρωση του εντύπου. Μάθετε πώς μπορείτε να παραχωρήσετε πρόσβαση διαχειριστή σε έναν λογαριασμό.
Γιατί δεν μπορώ να συμπληρώσω το φορολογικό έντυπο στην τοπική γλώσσα μου;

Παρόλο που οι ερωτήσεις στο φορολογικό έντυπο είναι διαθέσιμες στην υποστηριζόμενη γλώσσα στο Κέντρο Συνεργατών, τα πεδία στο φορολογικό έντυπο υποστηρίζουν μόνο:

 • Κεφαλαία ή πεζά γράμματα: α-ω, Α-Ω
 • Αριθμούς: 0-9
 • Παύλες: -
 • Συμπλεκτικά: &
 • Κενά διαστήματα

Αν χρησιμοποιείτε χαρακτήρα με τόνο, χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο γράμμα, όπως το n για το ñ ή το a για το á. Η υπηρεσία Internal Revenue Service (η φορολογική αρχή των Ηνωμένων Πολιτειών) απαιτεί τα φορολογικά στοιχεία να αναφέρονται με:

 • Κεφαλαία ή πεζά γράμματα: α-ω, Α-Ω
 • Αριθμούς: 0-9
 • Παύλες: -
 • Συμπλεκτικά: &
 • Κενά διαστήματα

Όπου είναι εφικτό, παραθέστε υπάρχουσα τεκμηρίωση που περιέχει το όνομα ή τη διεύθυνσή σας με γράμματα, όπως είναι το διαβατήριο ή το δίπλωμα οδήγησης.

Πώς να επιλέξετε φορολογικά έντυπα

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ατομικών και μη ατομικών λογαριασμών;
 • Ατομικός λογαριασμός: Με ιδιοκτησία και δικαιώματα λειτουργίας από φυσικό πρόσωπο και όχι νομικό οργανισμό. Οι φόροι υποβάλλονται στο όνομα του κατόχου σε προσωπική φορολογική δήλωση.
 • Μη ατομικός λογαριασμός: Ένας επιχειρηματικός λογαριασμός που είναι ξεχωριστός από τον κάτοχό του για φορολογικούς σκοπούς. Ονομάζεται επίσης λογαριασμός νομικού προσώπου.
Πώς μπορώ να ξέρω ποιο φορολογικό έντυπο πρέπει να συμπληρώσω;

Το κατάλληλο φορολογικό έντυπο δημιουργείται αυτόματα με βάση τις απαντήσεις που παρέχετε. Αν έχετε τυχόν αμφιβολίες, συμβουλευτείτε τον φοροτεχνικό σας.

 • Το Έντυπο W-9 απαιτείται από άτομα, εταιρείες, συνεργασίες κ.λπ. στις ΗΠΑ.
 • Σε γενικές γραμμές, το Έντυπο W-8BEN ή το Έντυπο W-8BEN-E απαιτείται από φυσικά και νομικά πρόσωπα (αντίστοιχα) εκτός ΗΠΑ, που είναι δικαιούχοι του εισοδήματος που εισπράττεται. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξίωση ενός οφέλους σύμβασης (με άλλα λόγια, μειωμένο ποσοστό παρακράτησης).
 • Το Έντυπο W-8ECI χρησιμοποιείται από άτομα που ισχυρίζονται ότι το εισόδημα που εισπράττεται συνδέεται αποτελεσματικά με εμπορικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες στις ΗΠΑ. Ένας ΑΦΜ των ΗΠΑ θα απαιτείται για όλους τους δικαιούχους πληρωμής που παρέχουν ένα Έντυπο W-8ECI.
 • Το Έντυπο W-8IMY απαιτείται για συγκεκριμένους διαμεσολαβητές, συνεργασίες και νομικά πρόσωπα μετακύλισης φόρου εκτός των ΗΠΑ. Αν αυτό το έντυπο παρέχεται, η Google μπορεί να ζητήσει πρόσθετη τεκμηρίωση (για παράδειγμα, μια δήλωση κατανομής).
 • Το Έντυπο W-8EXP χρησιμοποιείται από νομικά πρόσωπα για την εδραίωση της κατάστασης δικαιούχου εκτός ΗΠΑ και της καταλληλότητας για μειωμένο ποσοστό παρακράτησης φόρου ως κεντρική τράπεζα που δεν ανήκει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, διεθνή οργανισμό, οργανισμό φοροαπαλλαγής εκτός ΗΠΑ, ιδιωτικό ίδρυμα της αλλοδαπής εκτός ΗΠΑ ή κυβέρνηση μη ενσωματωμένης περιοχής των ΗΠΑ.

Διευθύνσεις, επαλήθευση ταυτότητας και περιορισμοί που αφορούν τα οφέλη

Τι πρέπει να περιμένω ενώ ολοκληρώνω αυτήν τη διαδικασία;

Ακολουθούν μερικά βασικά σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη καθώς ολοκληρώνετε τη διαδικασία:

 • Μην χρησιμοποιείτε ταχυδρομική θυρίδα ή διεύθυνση υπόψη άλλων ατόμων ως μόνιμη διεύθυνση κατοικίας: Έχουμε διαπιστώσει ότι ορισμένα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις παρέχουν ταχυδρομική θυρίδα η διεύθυνση υπόψη άλλων ατόμων ως μόνιμη διεύθυνση κατοικίας. Αν η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας σας βρίσκεται σε ταχυδρομική θυρίδα, διεύθυνση υπόψη άλλων ατόμων ή σε πάροχο εταιρικών υπηρεσιών (όπως δικηγορικό γραφείο ή εταιρεία καταπιστεύματος), ίσως πρέπει να ανεβάσετε ένα αντίγραφο του καταστατικού σας ή άλλου κατάλληλου εγγράφου το οποίο αποδεικνύει ότι πρόκειται για την εγγεγραμμένη νόμιμη διεύθυνσή σας.
 • Επαλήθευση ταυτότητας: Μπορεί να σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας, αν ισχύει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
  • Ο ΑΦΜ λείπει ή δεν αποτελείται από 9 αριθμητικά ψηφία
  • Ο ΑΦΜ που καταχωρίστηκε δεν έχει εκδοθεί
  • Ο συνδυασμός ΑΦΜ και ονόματος δεν αντιστοιχεί στα αρχεία της IRS
  • Μη έγκυρο αίτημα αντιστοίχισης ΑΦΜ
 • Οι διευθύνσεις στις ΗΠΑ απαιτούν πρόσθετη υποστήριξη: Αν αξιώνετε την κατάσταση διαμονής προσώπου εκτός ΗΠΑ και έχετε μόνιμη ή ταχυδρομική διεύθυνση που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πρέπει να δώσετε πρόσθετες πληροφορίες για να υποστηρίξετε το γεγονός ότι δεν είστε πρόσωπο ΗΠΑ.
 • Περιορισμοί στα οφέλη (μόνο για τα νομικά πρόσωπα): Τα νομικά πρόσωπα που αξιώνουν οφέλη σύμβασης πρέπει να πιστοποιήσουν ότι πληρούν τη ρήτρα περιορισμού των οφελών της σχετικής φορολογικής σύμβασης. Συμβουλευτείτε την ισχύουσα φορολογική σύμβαση ή έναν επαγγελματία φοροτεχνικό για να διαπιστώσετε αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για οφέλη φορολογικής σύμβασης.

Φορολογική ταυτότητα

Ποιοι είναι οι βασικοί όροι όσον αφορά τη φορολογική ταυτοποίηση;

Όνομα

Εισαγάγετε το όνομά σας ακριβώς όπως εμφανίζεται στα νομικά έγγραφά σας.

 • Αν κερδίζετε εισόδημα ως φυσικό πρόσωπο: Εισαγάγετε το όνομά σας στο πεδίο ονόματος. Ενδεχομένως να πρέπει να υποβάλλετε ένα μεταφρασμένο όνομα όπως απεικονίζεται στα νομικά έγγραφά σας (για παράδειγμα, στο διαβατήριο σας).
  • Αν έχετε μια επιχείρηση που θέλετε να συσχετίσετε με το έντυπο, συμπεριλάβετε την στο πεδίο Εμπορική επωνυμία. Αν το προφίλ πληρωμών σας είναι σε όνομα επιχείρησης, συμπεριλάβετε αυτό το όνομα στο πεδίο Εμπορική επωνυμία.
 • Αν κερδίζετε εισόδημα ως νομικό πρόσωπο: Το όνομα του νομικού προσώπου πρέπει να αναγράφεται στο πεδίο ονόματος. Αν το προφίλ πληρωμών σας είναι σε όνομα φυσικού προσώπου, συμπεριλάβετε αυτό το όνομα στο πεδίο Εμπορική επωνυμία.

Μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε πρόσθετη τεκμηρίωση για να επαληθεύσετε το όνομά σας. Μάθετε πώς μπορείτε να ενημερώσετε το προφίλ πληρωμών σας.

Ονομασία Εμπορική επωνυμία

Η ονομασία Εμπορική επωνυμία είναι μια διαφορετική επωνυμία εταιρείας από το όνομα του κατόχου. Ανάλογα με τον τύπο του εντύπου που υποβάλλετε, μπορείτε επίσης να παρέχετε το όνομα ενός ατόμου.

Παραβλεπόμενο νομικό πρόσωπο

Το παραβλεπόμενο νομικό πρόσωπο είναι ένα επιχειρηματικό νομικό πρόσωπο που διαθέτει έναν μόνο κάτοχο, δεν είναι εταιρεία που υπάγεται στη φορολογική νομοθεσία των ΗΠΑ και δεν θεωρείται ξεχωριστό νομικό πρόσωπο από τον κάτοχό του για σκοπούς ομοσπονδιακού φόρου εισοδήματος στις ΗΠΑ.

Μάθετε σχετικά με τα παραβλεπόμενα νομικά πρόσωπα από την IRS (φορολογική αρχή των ΗΠΑ).
Τι είναι ο ΑΦΜ (αριθμός φορολογικού μητρώου);

Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) είναι ένας αριθμός επεξεργασίας φόρου που απαιτείται από την IRS (φορολογική αρχή των ΗΠΑ) για όλα τα φορολογικά έντυπα των ΗΠΑ. Όσοι δεν είναι κάτοικοι ΗΠΑ μπορεί να χρειαστούν ατομικό ΑΦΜ (ITIN). Αν αξιώνετε όφελος φορολογικής σύμβασης, πρέπει να παρέχετε είτε ΑΦΜ εξωτερικού είτε ΑΦΜ των ΗΠΑ. Μάθετε σχετικά με τους ΑΦΜ από την IRS.

Συμβουλή: Οι σελίδες στον ιστότοπο της IRS δεν διατηρούνται ούτε ελέγχονται από την Google και η Google δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρουσιάζονται. Αν έχετε περισσότερες ερωτήσεις, θα ήταν σκόπιμο να αναζητήσετε επαγγελματικές φορολογικές συμβουλές.

Για να προσδιορίσετε τους αποδεκτούς αριθμούς φορολογικού μητρώου, συμβουλευτείτε την τοπική φορολογική αρχή ή αναζητήστε φορολογικές συμβουλές από επαγγελματίες. Η Google δεν μπορεί να παρέχει φορολογικές συμβουλές.

Ορισμένα παραδείγματα ΑΦΜ εξωτερικού από όλο τον κόσμο είναι τα εξής (η λίστα είναι ενδεικτική):

 • Ινδία: Μόνιμος αριθμός λογαριασμού (PAN).
 • Ινδονησία: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 • Ιαπωνία: Αριθμός φυσικού προσώπου (με ονομασία "Ο αριθμός μου").
 • Ρωσία: Προσωπικός αριθμός φορολογικού μητρώου, γνωστός και ως INN.
 • Ηνωμένο Βασίλειο: Μοναδικός αριθμός φορολογικού μητρώου (UTR), Εθνικός αριθμός ασφάλισης (NINO).

Συμβουλευτείτε την τοπική φορολογική αρχή ή αναζητήστε φορολογικές συμβουλές από επαγγελματίες, για να προσδιορίσετε τους αποδεκτούς αριθμούς φορολογικού μητρώου. Η Google δεν μπορεί να παρέχει φορολογικές συμβουλές.

Διαδικασία επαλήθευσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

Η Google επαληθεύει περιοδικά τα φορολογικά στοιχεία του εκδότη έναντι των μητρώων της υπηρεσίας Internal Revenue Service (IRS) των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη διάρκεια αυτών των ελέγχων, η υπηρεσία IRS μπορεί να μας ενημερώσει ότι τα φορολογικά στοιχεία του λογαριασμού σας δεν είναι ακριβή ή ότι είναι πεπαλαιωμένα. Σε αυτήν την περίπτωση, θα θέσουμε τις πληρωμές σας σε αναμονή, έως ότου υποβάλλετε ξανά τα φορολογικά στοιχεία σας. Αυτό είναι ένα προληπτικό βήμα πριν από την ανάληψη νομικής δράσης από την υπηρεσία IRS.

Στη συνέχεια, θα δείτε κάποιες πιθανές αιτίες για την αναφορά των φορολογικών στοιχείων σας ως ανακριβών ή πεπαλαιωμένων:

 • Λείπει ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή ο ΑΦΜ δεν είναι αριθμητικό 9 ψηφίων
 • Ο ΑΦΜ που καταχωρίστηκε δεν έχει εκδοθεί
 • Ο συνδυασμός ΑΦΜ και ονόματος δεν αντιστοιχεί στα αρχεία της IRS
 • Μη έγκυρο αίτημα αντιστοίχισης ΑΦΜ
Αν ο λογαριασμός σας έχει τεθεί σε αναμονή για έναν από τους ακόλουθους λόγους, υποβάλλετε ξανά τα φορολογικά στοιχεία σας για να καταργήσετε την αναμονή. Οι πληρωμές σας θα παραμείνουν σε αναμονή, έως ότου υποβάλλετε ξανά τα φορολογικά στοιχεία σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επαλήθευση ΑΦΜ, κάντε αναζήτηση στον ιστότοπο IRS.

Οφέλη φορολογικής σύμβασης

Η χώρα/περιοχή μου και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν φορολογική σύμβαση. Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι εφαρμόζονται τα στοιχεία της σύμβασης;

Αν η χώρα/περιοχή σας και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συνάψει φορολογική σύμβαση εισοδήματος, τότε το φορολογικό εργαλείο στο Κέντρο Συνεργατών θα προσδιορίσει τις σχετικές λεπτομέρειες κατά την υποβολή του φορολογικού εντύπου.

Μπορείτε να μάθετε αν η χώρα/περιοχή σας έχει συνάψει φορολογική σύμβαση με τις ΗΠΑ στον ιστότοπο της IRS.

Πρόκειται για έναν ιστότοπο της IRS, ο οποίος δεν διατηρείται ούτε ελέγχεται από την Google και η Google δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρουσιάζονται. Αν έχετε περισσότερες ερωτήσεις, θα ήταν σκόπιμο να αναζητήσετε επαγγελματικές φορολογικές συμβουλές.

Γιατί υπάρχουν πολλοί τύποι πληρωμής και ποιον πρέπει να επιλέξω;

Οι πληρωμές που σχετίζονται με τα προϊόντα της Google μπορεί μερικές φορές να εμπίπτουν σε πολλές κατηγορίες. Η Google παρακρατεί το κατάλληλο ποσοστό με βάση τον τύπο εισοδήματος που καταβάλλεται και της αντίστοιχης αξίωσης σύμβασης. Η Google δεν θα χρησιμοποιεί πρόσθετες αξιώσεις σύμβασης, εκτός αν έγινε πληρωμή αυτού του τύπου εισοδήματος. Το εισόδημα από τους συνεργάτες των Βιβλίων εμπίπτει στην κατηγορία Άλλα δικαιώματα εκμετάλλευσης πνευματικών δικαιωμάτων.

Πώς μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση των φορολογικών εγγράφων

Μπορώ να κάνω προεπισκόπηση των φορολογικών εντύπων που έχω συμπληρώσει;
Η Google θα δημιουργήσει PDF από τα συμπληρωμένα φορολογικά έντυπα της IRS. Θα σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την ακρίβεια των εγγράφων σας. Αν χρειαστεί να κάνετε αλλαγές, απλώς επιστρέψτε στο Κέντρο Συνεργατών και υποβάλλετε μια αναθεώρηση.

Αποδεικτικό καταβολής φόρου

Τι είναι οι Δραστηριότητες στις ΗΠΑ;
Οι δραστηριότητες στις ΗΠΑ αποτελούν την απόδοση μιας υπηρεσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την απασχόληση προσωπικού ή την κατοχή εξοπλισμού στις ΗΠΑ, που εμπλέκονται στη δημιουργία εσόδων.
Τι είναι η ένορκη βεβαίωση αμετάβλητης κατάστασης;

Μια ένορκη βεβαίωση αμετάβλητης κατάστασης μπορεί να παρασχεθεί με ένα έγκυρο έντυπο W-8. Επιτρέπει στην Google να εφαρμόσει τη νέα φόρμα που παρέχεται σε μια προηγούμενη περίοδο κατά την οποία είχε πληρωθεί ένας εκδότης. Αυτό σημαίνει ότι η Google ενδέχεται να αντιμετωπίσει τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του προηγούμενου χρονικού διαστήματος με το οποίο σχετίζεται η ένορκη βεβαίωση ως πληρωμές που έχουν την ίδια φορολογική κατάσταση με αυτήν που προσδιορίζεται στο παρόν από το νέο φορολογικό έντυπο.

Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει την Google να παρέχει επιστροφή παρακράτησης φόρου, με την προϋπόθεση ότι το έντυπο δίνει στον εκδότη το δικαίωμα για μικρότερο ποσοστό παρακράτησης και ότι ο εκδότης έχει υποβάλει αξίωση για επιστροφή χρημάτων εντός του νόμιμου χρονικού διαστήματος για την παροχή επιστροφών χρημάτων (31 Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο προκύπτει η παρακράτηση).

Υποβολή και έλεγχοι

Ποια είναι η κατάσταση του φορολογικού εντύπου μου;
 • Σε στάδιο ελέγχου: Τα φορολογικά στοιχεία που υποβάλατε ελέγχονται.
  • Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως 7 εργάσιμες ημέρες.
  • Αν απαιτούνται πρόσθετα έγγραφα για την επικύρωση των φορολογικών στοιχείων σας ή για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας, σας ειδοποιούμε στο Κέντρο πληρωμών Google και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Εγκρίθηκαν: Τα φορολογικά στοιχεία σας έγιναν αποδεκτά όπως τα υποβάλατε.
 • Απορρίφθηκαν: Τα φορολογικά στοιχεία σας μπορεί να απορριφθούν για διάφορους λόγους:
  • Ο Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) που καταχωρίσατε δεν βρέθηκε στα αρχεία της IRS. Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή το σύστημα της IRS δεν ενημερώθηκε ή δημιουργήσατε πρόσφατα ΑΦΜ.
  • Ο συνδυασμός ΑΦΜ και ονόματος που καταχωρίσατε δεν αντιστοιχεί στα αρχεία της IRS.
  • Δεν είναι δυνατή η επικύρωση των φορολογικών στοιχείων σας με τα έγγραφα που παρείχατε.

Αν το έντυπό σας απορριφθεί, θα σας ειδοποιήσουμε στο Κέντρο πληρωμών Google και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Υποβάλλετε ένα νέο έντυπο ή επικοινωνήστε με τον φοροτεχνικό σας. Στο Προφίλ χρέωσης βεβαιωθείτε ότι οι νομικές πληροφορίες σας αντιστοιχούν ακριβώς στις πληροφορίες στο φορολογικό έντυπο, πριν από την υποβολή.

Γιατί τα έγγραφά μου υποβάλλονται σε έλεγχο;

Οι πληροφορίες που παρέχετε στο φορολογικό εργαλείο υποβάλλονται σε μια σειρά ελέγχων για να διασφαλιστεί η ασφάλεια, η ακρίβεια και η πληρότητα. Ορισμένες φορές, ακόμα και ένα μικρό σφάλμα στα έγγραφά σας ενδέχεται να επισημάνει τα φορολογικά στοιχεία σας ως "σε στάδιο ελέγχου". Η διασφάλιση ότι τα φορολογικά στοιχεία που παρέχετε αντιστοιχούν στις πληροφορίες στο προφίλ πληρωμών σας, είναι ο καλύτερος τρόπος να ελαχιστοποιήσετε τις καθυστερήσεις στην επεξεργασία των φορολογικών στοιχείων σας.

Ορισμένες συνήθεις περιπτώσεις που οδηγούν σε έλεγχο περιλαμβάνουν τα εξής:

Για τα έντυπα W9:

 • Το όνομα που παρείχατε στο φορολογικό εργαλείο δεν αντιστοιχεί στο όνομα που υπάρχει στο προφίλ πληρωμών σας.
 • Το όνομα παραβλεπόμενου νομικού προσώπου που παρείχατε στο φορολογικό εργαλείο δεν αντιστοιχεί στο όνομα που υπάρχει στο προφίλ πληρωμών σας.
 • Ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) που παρείχατε στο φορολογικό εργαλείο δεν είναι έγκυρος ή ανήκει σε ένα άτομο του οποίου το όνομα δεν αντιστοιχεί στο όνομα που υπάρχει στον λογαριασμό. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για έλεγχο.

Για τα έντυπα W8:

 • Το όνομα που παρείχατε στο φορολογικό εργαλείο δεν αντιστοιχεί στο όνομα που υπάρχει στο προφίλ πληρωμών σας
 • Το όνομα παραβλεπόμενου νομικού προσώπου που παρείχατε στο φορολογικό εργαλείο δεν αντιστοιχεί στο όνομα που υπάρχει στο προφίλ πληρωμών σας.
 • Η διεύθυνση κατοικίας ή η ταχυδρομική διεύθυνση που παρείχατε στο φορολογικό εργαλείο βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή δεν αντιστοιχεί με τη χώρα/περιοχή όπου αξιώνετε οφέλη σύμβασης.
 • Στο φορολογικό εργαλείο παρέχεται διεύθυνση υπόψη άλλων ατόμων ή ταχυδρομική θυρίδα.
 • Το πεδίο Ιδιότητα του εντύπου συμπληρώθηκε στο φορολογικό εργαλείο.
Συμβουλή: Όλα τα έντυπα W8-IMY που υποβάλλονται, τίθενται υπό εξέταση.
Γιατί μου ζητείται να προσκομίσω έγγραφα επαλήθευσης;

Μπορεί να σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας, αν ισχύει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Ο ΑΦΜ λείπει ή δεν αποτελείται από 9 αριθμητικά ψηφία
 • Ο ΑΦΜ που καταχωρίστηκε δεν έχει εκδοθεί
 • Ο συνδυασμός ΑΦΜ και ονόματος δεν αντιστοιχεί στα αρχεία της IRS
 • Μη έγκυρο αίτημα αντιστοίχισης ΑΦΜ
Μάθετε σχετικά με την τεκμηρίωση που γίνεται αποδεκτή για κάθε φορολογικό έντυπο.
Τι θα συμβεί εάν το έντυπό μου απορριφθεί επειδή "Ο συνδυασμός ΑΦΜ και ονόματος δεν αντιστοιχεί στα αρχεία της IRS";
Το όνομα και ο ΑΦΜ που υποβάλατε στο φορολογικό έντυπο θα πρέπει να ταιριάζουν με το όνομα και το ΑΦΜ που καταχωρίσατε στην υπηρεσία IRS. Εάν το όνομα ή το ΑΦΜ που υποβάλατε δεν είναι καταχωρισμένα σε εσάς στην υπηρεσία IRS, υποβάλετε ξανά το φορολογικό έντυπο με τα σωστά στοιχεία. Για να ελέγξετε τις πληροφορίες που υποβάλατε:
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Κέντρο Partner των Βιβλίων Google Play.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Κέντρο πληρωμών.
 3. Στο Προφίλ πληρωμών, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία και μετά Διαχείριση ρυθμίσεων και μετά Ηνωμένες Πολιτείες Φορολογικά στοιχεία και μετά Διαχείριση φορολογικών στοιχείων.
 4. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο που οδηγεί στο φορολογικό έντυπο που υποβάλατε.
Τι θα συμβεί εάν το όνομα που συσχετίζεται με τον λογαριασμό δεν αντιστοιχεί στο όνομα που καταχωρίστηκε στο φορολογικό έντυπο;
Για να επαληθεύσουμε το φορολογικό σας έντυπο, το όνομα στο φορολογικό έντυπο θα πρέπει να είναι ίδιο με το όνομα που έχει καταχωριστεί στο προφίλ πληρωμών σας. Ελέγξτε αυτές τις πληροφορίες στο προφίλ πληρωμών σας:
 • Εάν το όνομα στο προφίλ πληρωμών σας αντιπροσωπεύει τη σωστή νομική επωνυμία σας, υποβάλετε ξανά το φορολογικό έντυπο.
 • Εάν το όνομα στο προφίλ πληρωμών είναι λανθασμένο, ενημερώστε το όνομα στο προφίλ πληρωμών με τη νομική επωνυμία σας και υποβάλετε ξανά το φορολογικό έντυπο. 

Συμβουλή: Εάν διαθέτετε όνομα "Εμπορική επωνυμία" (εμπορική επωνυμία ή d/b/a), καταχωρίστε το στην κατάλληλη ενότητα του φορολογικού εντύπου.

Εάν δεν είστε βέβαιοι ποιο όνομα συσχετίζεται με τον λογαριασμό σας:
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Κέντρο Partner των Βιβλίων Google Play.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Κέντρο πληρωμών.
 3. Στην ενότητα Προφίλ πληρωμών, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία και μετά Διαχείριση ρυθμίσεων.
 4. Για να βρείτε το όνομα του φυσικού προσώπου ή της επιχείρησης που συσχετίζεται με τον λογαριασμό σας, κάντε κύλιση είτε στο πεδίο Όνομα και διεύθυνση είτε στο πεδίο Όνομα και διεύθυνση επιχείρησης.

Εισοδήματα και έσοδα

Ποια έγγραφα θα πρέπει να προετοιμάσω στην περίπτωση που τα φορολογικά στοιχεία μου για τις ΗΠΑ αναφερθούν για έλεγχο;
Αν αναφερθούν τα φορολογικά σας στοιχεία από τις ΗΠΑ για επιπλέον έλεγχο, ίσως χρειαστεί να παράσχετε ένα επιπλέον έντυπο ταυτοποίησης. Δεχόμαστε αρχεία .png, .jpeg και .pdf. Μάθετε σχετικά με τα εγκεκριμένα φορολογικά έγγραφα και τα έντυπα ταυτοποίησης.
Τι είναι η παρακράτηση φόρου;

Η παρακράτηση φόρου αφορά την αφαίρεση των φόρων από τις πληρωμές σας, ώστε να μπορούν να καταβληθούν σε μια κυβέρνηση για την ικανοποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων του δικαιούχου πληρωμής στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία των ΗΠΑ, η Google είναι ένας υποκαθιστάμενος σε υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ, που οφείλει να συμμορφώνεται με τη φορολογική νομοθεσία των ΗΠΑ και, όπου απαιτείται, να παρακρατεί τους φόρους για σχετικά κέρδη από τα Βιβλία Play. Η παρακράτηση φόρου μπορεί να ξεκινήσει από τον Ιούνιο του 2021.

Πώς αυτό θα επηρεάσει το εισόδημά μου από τα Βιβλία Play

Αν παρέχετε έγκυρα φορολογικά στοιχεία, μόνο το τμήμα των κερδών που προέρχεται από αναγνώστες στις ΗΠΑ θα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου και αναφορά.

Το ακριβές ποσοστό παρακράτησης φόρου θα καθοριστεί από τα φορολογικά στοιχεία που παρέχετε στην Google. Μπορείτε να βρείτε το ποσοστό παρακράτησης φόρου στην ενότητα Διαχείριση φορολογικών στοιχείων στις Ρυθμίσεις πληρωμής του Κέντρου Συνεργατών μόλις υποβάλλετε τη φόρμα σας. Τα ποσά παρακράτησης φόρου δεν εμφανίζονται στο Analytics των Βιβλίων Play.

Υποθετικό παράδειγμα

Ένας εκδότης των Βιβλίων Play στην Ινδία, που ανήκει στο Πρόγραμμα συνεργατών Βιβλίων Play, κέρδισε 1.000 $ USD από τα Βιβλία Play τον προηγούμενο μήνα. Από τα 1.000 $ USD, τα βιβλία του δημιούργησαν έσοδα 100 $ USD από αναγνώστες στις ΗΠΑ.

Ακολουθούν ορισμένα πιθανά σενάρια παρακράτησης:

 • Ο εκδότης δεν έχει υποβάλει φορολογικά στοιχεία: Η τελική παρακράτηση φόρου είναι 240 $ USD επειδή το ποσοστό παρακράτησης φόρου είναι έως και 24% επί των συνολικών κερδών παγκοσμίως για την περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί φορολογικά στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι, έως ότου ο εκδότης υποβάλει πλήρη φορολογικά στοιχεία, θα πρέπει να παρακρατάμε έως και το 24% επί των συνολικών κερδών του παγκοσμίως, όχι μόνο για τα κέρδη του από τις ΗΠΑ.
 • Ο εκδότης έχει υποβάλει φορολογικά στοιχεία και αξιώνει όφελος σύμβασης: Η τελική παρακράτηση φόρου είναι 15 $ USD. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Ινδία και οι ΗΠΑ έχουν συνάψει φορολογική σύμβαση που μειώνει τον φορολογικό συντελεστή στο 15% επί των κερδών από πωλήσεις στις ΗΠΑ.
 • Ο εκδότης έχει υποβάλει φορολογικά στοιχεία, αλλά δεν πληροί τα κριτήρια για όφελος φορολογικής σύμβασης: Η τελική παρακράτηση φόρου θα είναι 30 $ USD. Αυτό συμβαίνει επειδή ο φορολογικός συντελεστής χωρίς φορολογική σύμβαση είναι 30% επί των κερδών από τις πωλήσεις στις ΗΠΑ.

Υπολογισμός της εκτιμώμενης παρακράτησης φόρου

Χρησιμοποιήστε αυτό το παράδειγμα υπολογισμού για να κατανοήσετε πώς θα μπορούσε να επηρεαστεί το εισόδημα σας από τα Βιβλία Play:

 1. Αποκτήστε πρόσβαση στην Αναφορά εσόδων στο Analytics των Βιβλίων Play και ορίστε το φίλτρο ημερομηνίας στη σχετική περίοδο πληρωμών, όπως 1-31 Οκτωβρίου. Μπορεί να είναι χρήσιμο να ρυθμίσετε το Analytics των Βιβλίων Play στο νόμισμα στο οποίο πληρώνεστε, όπως δολάρια ΗΠΑ.
 2. Χρησιμοποιήστε ένα γεωγραφικό φίλτρο για να βρείτε τα εκτιμώμενα έσοδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το κοινό σας από το Analytics των Βιβλίων Play.
 3. Μεταβείτε στον λογαριασμό σας στο Κέντρο Συνεργατών, για να βρείτε το ποσοστό παρακράτησης φόρου. Το ποσοστό παρακράτησης εμφανίζεται μετά την υποβολή των φορολογικών στοιχείων στις ΗΠΑ.
 4. Πολλαπλασιάστε τα αποτελέσματα των βημάτων 2 και 3 παραπάνω.
Σημαντικό: Τα παραπάνω προσφέρουν απλώς μια εκτίμηση της παρακράτησης φόρου. Μόλις η Google ξεκινήσει την παρακράτηση φόρων, θα δείτε το τελικό παρακρατηθέν ποσό στην κανονική Αναφορά συναλλαγών πληρωμών του Κέντρου Συνεργατών (αν υπάρχει).

Πωλήσεις στις ΗΠΑ και άλλες χώρες

Τι γίνεται αν δεν κερδίζω έσοδα από πωλήσεις στις ΗΠΑ;
Όλοι οι εκδότες των Βιβλίων Play θα πρέπει να υποβάλουν φορολογικά στοιχεία στην Google, ανεξάρτητα από το αν κερδίζουν ή όχι έσοδα από πωλήσεις στις ΗΠΑ. Εάν στο μέλλον κερδίσετε έσοδα από αναγνώστες στις ΗΠΑ, η υποβολή των φορολογικών στοιχείων ΗΠΑ θα συμβάλλει στον προσδιορισμό του σωστού ποσοστού παρακράτησης για εσάς.
Τι κριτήρια χρησιμοποιείτε για να διαπιστώσετε αν είμαι εκδότης με έδρα στις ΗΠΑ;
Η τοποθεσία σας προσδιορίζεται από τη χώρα/περιοχή διαμονής που έχετε δηλώσει στα φορολογικά στοιχεία σας.
Αυτό σημαίνει ότι θα φορολογηθώ τόσο στη χώρα/περιοχή διαμονής μου όσο και στις ΗΠΑ;

Η Google είναι υποχρεωμένη να παρακρατήσει φόρους στις ΗΠΑ για τα κέρδη σας στα Βιβλία Play που προέρχονται από αναγνώστες στις ΗΠΑ. Ενδέχεται να εξακολουθούν να ισχύουν οι τοπικοί φόροι εισοδήματος για τα κέρδη σας από τα Βιβλία Play.

Πολλές χώρες/περιοχές έχουν φορολογικές συμβάσεις που μειώνουν ή εξαλείφουν τη διπλή φορολογία. Επιπλέον, ορισμένες χώρες/περιοχές ενδέχεται να επιτρέπουν πιστώσεις για φόρους που καταβλήθηκαν στο εξωτερικό, προκειμένου να συμβάλλουν στη μείωση των διεθνών φορολογικών επιβαρύνσεων. Με την αξίωση μιας φορολογικής σύμβασης στο φορολογικό εργαλείο του Κέντρου Συνεργατών, ίσως μπορέσετε να μειώσετε τη φορολογική επιβάρυνσή σας. Συμβουλευτείτε τον φοροτεχνικό σας.

Παρακράτηση φόρου και Google

Τι είδους έγγραφα αναφοράς φόρου παρέχει η Google;

Μπορείτε να βρείτε οριστικοποιημένα ποσά με παρακράτηση φόρου στην Αναφορά πληρωμών του Κέντρου Συνεργατών, ανάλογα με τον κύκλο πληρωμών σας.

Όλοι οι εκδότες που υποβάλλουν φορολογικά στοιχεία και λαμβάνουν κατάλληλες πληρωμές, θα λάβουν ένα φορολογικό έντυπο (όπως το 1042-S ή το 1099-MISC) στις ή πριν από τις 15 Μαρτίου κάθε έτους για τις παρακρατήσεις φόρου του προηγούμενου έτους. Για να ζητήσετε ένα αντίγραφο, να υποβάλλετε μια αναθεώρηση ή να ακυρώσετε ένα φορολογικό έντυπο κλεισίματος έτους των ΗΠΑ, μεταβείτε στο Κέντρο βοήθειας του Κέντρου Συνεργατών.

Μπορώ να λάβω επιστροφή φόρου από προηγούμενες παρακρατήσεις;

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Google ενδέχεται να επιστρέψει φόρο παρακράτησης ΗΠΑ, σε περίπτωση που παρασχεθούν ενημερωμένα φορολογικά στοιχεία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Για παράδειγμα, αν ένα ενημερωμένο φορολογικό έντυπο W-8 με αξίωση για χαμηλότερο ποσοστό φόρου παρασχεθεί εγκαίρως, η Google θα υπολογίσει εκ νέου τα ποσά παρακράτησης και θα επιστρέψει τη διαφορά χρημάτων.

Θα πρέπει να παράσχετε μια ένορκη βεβαίωση αμετάβλητης κατάστασης και να δηλώσετε ότι οι αλλαγές που πραγματοποιήσατε στο έντυπο ισχύουν για προηγούμενη ημερομηνία. Αυτό μπορείτε να το κάνετε στην ενότητα Ένορκη βεβαίωση αλλαγής κατάστασης στο Βήμα 6 του φορολογικού εργαλείου στο Κέντρο συνεργατών.

Μπορείτε να βρείτε αυτές τις επιστροφές χρημάτων στον κύκλο πληρωμών μετά την ενημέρωση του εντύπου.

Αυτές οι περιπτώσεις είναι περιορισμένες και τα έγκυρα φορολογικά στοιχεία θα πρέπει να ληφθούν έως το τέλος του ημερολογιακού έτους στο οποίο έγινε η παρακράτηση του φόρου. Αν δεν παρέχετε τα έγκυρα φορολογικά στοιχεία έως το τέλος του ημερολογιακού έτους, θα πρέπει να υποβάλλετε αίτημα επιστροφής χρημάτων απευθείας στην IRS. Σας προτείνουμε να αναζητήσετε φορολογικές συμβουλές από επαγγελματίες για αυτόν τον σκοπό.

Μπορείτε να βρείτε τυχόν ισχύουσες επιστροφές χρημάτων στην Αναφορά πληρωμών του Κέντρου Συνεργατών στο τέλος του κύκλου πληρωμών, μετά την ενημέρωση των φορολογικών σας στοιχείων στο Κέντρο Συνεργατών.

Αυτό ισχύει και για τα υπόλοιπα κέρδη μου στο Κέντρο Συνεργατών εκτός των Βιβλίων Play;
Εάν παρέχετε έγκυρα φορολογικά στοιχεία, οι παρακρατήσεις φόρων ΗΠΑ του κεφαλαίου 3 θα ισχύουν μόνο για τα κέρδη σας από τα Βιβλία Play.

Παρακράτηση φόρου

Πότε ισχύει η παρακράτηση φόρου των ΗΠΑ;

Σε γενικές γραμμές, ένα καταγεγραμμένο πρόσωπο εκτός ΗΠΑ (με καταχωρισμένο έγκυρο έντυπο W-8) υπόκειται στη φορολογία των ΗΠΑ για εισοδήματα που προέρχονται από πηγές των ΗΠΑ. Για παράδειγμα, αν ένα πρόσωπο εκτός ΗΠΑ προσφέρει υπηρεσίες στις ΗΠΑ, τότε οι πληρωμές που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που προσφέρονται στις ΗΠΑ υπόκεινται στην παρακράτηση φόρου εισοδήματος των ΗΠΑ.

Το ποσοστό παρακράτησης εξαρτάται από τον τύπο του εισοδήματος που λαμβάνεται, από το αν ο δικαιούχος πληρωμής πληροί τα κριτήρια για τα οφέλη σύμβασης και, εφόσον πληροί τα κριτήρια, από το αν υπάρχει έγκυρα συμπληρωμένη αξίωση για τα οφέλη σύμβασης σε Έντυπο W-8. Η IRS απαιτεί από το μέρος που καταβάλλει την πληρωμή σε ένα πρόσωπο εκτός ΗΠΑ να παρακρατεί και, εφόσον ισχύει, να καταθέτει τα ποσά στην IRS και να ολοκληρώνει ορισμένες επιστροφές στοιχείων στο τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η πληρωμή.

Ποιο είναι το ποσοστό παρακράτησης και είναι δυνατή η μείωση αυτού του ποσοστού;

Αν δεν δοθεί έγκυρο φορολογικό έντυπο, το προεπιλεγμένο ποσοστό παρακράτησης φόρου είναι γενικά 30% επί των εφαρμοστέων πληρωμών. Αυτό το ποσοστό μπορεί να μειωθεί αν:

 • Είστε φορολογούμενος σε χώρα/περιοχή που έχει συνάψει σύμβαση εισοδήματος με τις ΗΠΑ.
 • Ο τύπος του εισοδήματος που λαμβάνετε είναι κατάλληλος για ένα όφελος σύμβασης.
 • Πληροίτε όλες τις απαιτήσεις της σύμβασης και υποβάλλετε έγκυρη αξίωση για οφέλη σύμβασης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το προεπιλεγμένο ποσοστό παρακράτησης είναι 24% όταν ένας καταγεγραμμένος συνεργάτης θεωρείται ότι είναι πρόσωπο ΗΠΑ.

Για να βρείτε τα σχετικά ποσοστά παρακράτησης στο προφίλ πληρωμών σας, μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις και μετά Διαχείριση φορολογικών στοιχείων.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού