Ofte stillede spørgsmål: Indsend dine amerikanske skatteoplysninger til Google

Brug disse ofte stillede spørgsmål til at forstå, hvilke oplysninger du skal indsende vedrørende dine amerikanske skatteoplysninger til Google.

Tilbageholdelse og indberetning

Google har et lovgivningsmæssigt ansvar i henhold til kapitel 3 i den amerikanske lov U.S. Internal Revenue Code om at tilbageholde afgifter og indberette, når en ikke-amerikansk partner har indtægtskilder i USA. Google har også forpligtelser i henhold til kapitel 61 og paragraf 3406 i den amerikanske lov U.S. Internal Revenue Code om at tilbageholde afgifter i de tilfælde, hvor det er relevant.

De skatteoplysninger, der indsendes til Google, bruges til at identificere den korrekte sats for tilbageholdte afgifter for fremtidige betalinger.

Kapitel 3 om amerikanske tilbageholdte afgifter

Hvis du er blevet gyldigt dokumenteret som en ikke-amerikansk virksomhed eller enkeltperson, er det kun den del af din omsætning, der kommer fra brugere i USA, der er underlagt tilbageholdte afgifter og indberetning i USA. Det gælder indtægter (f.eks. annoncevisninger, transaktioner og abonnementer), der er genereret i forbindelse med brug i USA.

Amerikanske partnere skal angive et gyldigt amerikansk skatte-id (TIN, taxpayer identification number) for at angive fritagelse fra tilbageholdte afgifter i USA (herunder i henhold til kapitel 3 i den amerikanske lov U.S. Internal Revenue Code).

Satsen for tilbageholdte afgifter i USA er baseret på den skattedokumentation, du har indsendt til Google.

Hvis der ikke indsendes en gyldig skatteformular, kan Google pålægge tilbageholdte afgifter på 24 % eller tilbageholdte afgifter i henhold til kapitel 3 på 30 % af relevante betalinger. Denne sats kan kun reduceres, hvis du er skattepligtig i et land eller en region, der har en indkomsttraktat med USA, og du indsender en gyldig skatteformular med et gyldigt traktatkrav. Du kan se det endelige tilbageholdte beløb i din månedlige indtjeningsrapport.

Tilbageholdelse af skat

I nogle tilfælde kan Google være forpligtet til at tilbageholde 24 % fra betalingsmodtagere på al kvalificeret indtjening, bl.a. i disse tilfælde:

 • Hvis de skatteoplysninger, du har angivet i din skatteformular, er ukorrekte eller unøjagtige, og vi formoder, at du er en amerikansk person i henhold til de amerikanske formodningsregler for tilbageholdte afgifter.

Hvis der er blevet tilbageholdt indtjening fra en betaling, skyldes det, at dine data angiver, at du var underlagt tilbageholdte afgifter på betalingstidspunktet.

Hvis du ikke mener, at du er underlagt tilbageholdte afgifter, skal du opdatere skatteoplysningerne for din konto.

Ofte stillede spørgsmål

Bliv klar til at udfylde dine skatteformularer

Hvorfor bliver jeg bedt om at udfylde denne formular?

Du bliver bedt om at udfylde denne formular, så Google kan overholde sine forpligtelser i henhold til den amerikanske ("US") Internal Revenue Code, paragraf 1441 (kapitel 3) og 3406.

Denne formular bruges til at identificere den korrekte sats for tilbageholdte afgifter for relevante betalinger til dig, hvis de tilbageholdte afgifter gælder for fremtidige betalinger.

De amerikanske skattemyndigheder kræver, at Google opdaterer skatteformularerne for sine ikke-amerikanske partnere og leverandører i henhold til et af nedenstående forhold (alt efter hvilket der forekommer først):

 • Hvert 3. år.
 • Hvis der er foretaget ændringer i forhold, der kan påvirke formularens gyldighed.

Google opdaterer sine betalingsmodtagere for at bekræfte overholdelsen af disse regler fra de amerikanske skattemyndigheder.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke er den rigtige til at udfylde formularen?
Hvis du ikke er den rette person til at udfylde den påkrævede formular, kan du videresende mailen til den rette person i din organisation, så vedkommende kan logge ind. Denne person skal have administratoradgang til Google Payments-kontoen. Vedkommende kan derefter bruge oplysningerne i mailen til at udfylde formularen. Se, hvordan du giver administratoradgang til en konto.
Hvorfor kan jeg ikke udfylde skatteformularen på mit lokale sprog?

Selvom spørgsmålene i skatteformularen er tilgængelige på dit sprog i Partnercenter, kan der i felterne i skatteformularen kun anvendes følgende:

 • Store og små bogstaver: a-z, A-Z
 • Tal: 0-9
 • Bindestreger: -
 • Og-tegn: &
 • Mellemrum

Hvis du skulle bruge et tegn med accent, skal du bruge det tilsvarende bogstav, f.eks. n for ñ eller a for á. De amerikanske skattemyndigheder (IRS, Internal Revenue Service) kræver, at skatteoplysninger rapporteres på følgende måde:

 • Store og små bogstaver: a-z, A-Z
 • Tal: 0-9
 • Bindestreger: -
 • Og-tegn: &
 • Mellemrum

Hvis det er muligt, bør du henvise til eksisterende dokumentation, der indeholder dit navn eller din adresse skrevet med bogstaver, f.eks. et pas eller kørekort.

Sådan vælger du skatteformularer

Hvad er forskellen på individuelle og ikke-individuelle konti?
 • Individuel konto: Ejes og drives af en enkeltperson, ikke en juridisk organisation. Afgifter indberettes i ejerens navn på en personlig selvangivelse.
 • Ikke-individuel konto: En virksomhedskonto, der er adskilt fra dens ejer til skatteformål. Kaldes også en "konto for juridisk enhed".
Hvordan ved jeg, hvilken skatteformular jeg skal udfylde?

Den korrekte skatteformular genereres automatisk baseret på de svar, du angiver. Hvis du har spørgsmål, bør du kontakte din skatterådgiver.

 • En W-9-formular vil være påkrævet fra amerikanske personer, virksomheder, partnerskaber osv.
 • Generelt er formularen W-8BEN eller W-8BEN-E påkrævet for henholdsvis de enkeltpersoner og de juridiske enheder uden for USA, som er de retmæssige ejere af den indkomst, der modtages. Disse formularer kan bruges til at gøre krav på en traktatfordel (dvs. en reduceret sats for tilbageholdte afgifter).
 • W-8ECI-formularen bruges af personer, der hævder, at deres indkomst reelt er forbundet med deres handel i USA eller deres amerikanske virksomhed. Alle betalingsmodtagere, som indsender en W-8ECI-formular, skal angive et amerikansk skatte-id (TIN, taxpayer identification number).
 • W-8IMY-formularen skal indsendes for visse formidlere, partnerskaber og gennemstrømningsenheder uden for USA. Hvis denne formular indsendes, kan Google bede om yderligere dokumentation (f.eks. et regnskab).
 • W-8EXP-formularen bruges af juridiske enheder til at etablere status som ikke-amerikansk retmæssig ejer og kvalificering til en reduceret sats for tilbageholdte afgifter som en ikke-amerikansk centralbank, international organisation, ikke-amerikansk skattefritaget organisation, ikke-amerikansk privat fond eller regering i et territorium tilhørende USA.

Adresser, id-bekræftelse og begrænsninger af fordele

Hvad skal jeg være opmærksom på, mens jeg gennemfører denne proces?

Nedenfor er nogle vigtige ting, du bør overveje, når du gennemfører processen:

 • Undlad at bruge en postboks eller C/O-adresse som permanent bopælsadresse: Vi kan se, at nogle personer og virksomheder angiver en postboks eller en C/O-adresse som deres permanente bopælsadresse. Hvis din permanente bopælsadresse er en postboks, C/O-adresse eller hos en tjenesteudbyder (f.eks. et advokatfirma eller investeringsselskab), skal du muligvis uploade en kopi af dine selskabsvedtægter eller et andet passende dokument, der viser, at adressen er din registrerede juridiske adresse.
 • Identitetsbekræftelse: Du kan blive bedt om at bekræfte din identitet, hvis en af følgende situationer er gældende:
  • TIN mangler, eller TIN-nummeret er ikke et 9-cifret tal
  • Det indtastede TIN er ikke aktivt
  • Kombinationen af TIN og navn svarer ikke til oplysningerne i de amerikanske skattemyndigheders registre.
  • Ugyldig matchet anmodning om TIN
 • Amerikanske adresser kræver yderligere oplysninger: Hvis du gør krav på status som ikke-amerikansk person, men du har en permanent adresse eller postadresse i USA, skal du angive yderligere oplysninger for at dokumentere, at du ikke er en amerikansk person.
 • Begrænsninger af fordele (kun juridiske enheder):Juridiske enheder, der gør krav på traktatfordele, skal dokumentere, at de opfylder klausulen om begrænsning af fordele i den relevante skattetraktat. Se den relevante skattetraktat, eller rådfør dig med en professionel skatterådgiver for at finde ud af, om du er berettiget til skattetraktatfordele.

Skatte-id

Hvad er nogle af de vigtige termer, når det gælder skatte-id?

Juridisk navn

Angiv dit juridiske navn, præcis som det fremgår af dine juridiske dokumenter.

 • Hvis du modtager indkomst som enkeltperson: Angiv dit juridiske navn i navnefeltet. Du skal muligvis angive et oversat navn, sådan som det står angivet i dine juridiske dokumenter (f.eks. dit pas).
  • Hvis du har en virksomhed, du vil knytte til formularen, skal du inkludere den i feltet for DBA-navn. Hvis din betalingsprofil er angivet under et virksomhedsnavn, skal du angive dette navn i feltet for DBA-navn.
 • Hvis du modtager indkomst som en juridisk enhed: Navnet på din juridiske enhed skal angives i navnefeltet. Hvis din betalingsprofil er angivet under et individuelt navn, skal du medtage dette navn i feltet for DBA-navn.

Du kan blive bedt om at indsende yderligere dokumentation for at bekræfte dit juridiske navn. Få flere oplysninger om, hvordan du opdaterer din betalingsprofil.

DBA-navn

Et DBA-navn (DBA, doing business as) er et virksomhedsnavn, der ikke er det samme som ejerens navn. Afhængigt af hvilken type formular du indsender, kan du også angive en persons juridiske navn.

Selskab med begrænset hæftelse

Et selskab med begrænset hæftelse er en virksomhed med en enkelt ejer, som ikke er underlagt amerikansk skattelovgivning, og som ikke betragtes som en enhed, der er separat fra ejeren, hvad angår føderal amerikansk indkomstskat.

Få flere oplysninger om selskaber med begrænset hæftelse fra de amerikanske skattemyndigheder (IRS, Internal Revenue Service).
Hvad er et skatte-id (TIN, Taxpayer Identification Number)?

Et skatte-id (TIN, taxpayer identification number) er et skattebehandlingsnummer, som de amerikanske skattemyndigheder kræver i forbindelse med alle amerikanske skatteformularer. Ikke-amerikanske statsborgere kan have brug for et individuelt skatte-id (ITIN, individual TIN). Hvis du gør krav på skattetraktatfordele, skal du angive enten et udenlandsk TIN eller et amerikansk TIN.. Få flere oplysninger om TIN hos de amerikanske skattemyndigheder.

Tip! Sider på websitet for de amerikanske skattemyndigheder vedligeholdes eller gennemgås ikke af Google, og Google kan ikke bekræfte nøjagtigheden af de viste oplysninger. Hvis du har yderligere spørgsmål, er det en god idé at søge professionel skatterådgivning.

For at finde godkendte TIN-numre skal du kontakte dine lokale skattemyndigheder eller søge professionel skatterådgivning. Google kan ikke rådgive om skattespørgsmål.

Her har du nogle eksempler på udenlandske TIN-numre fra hele verden (denne liste er ikke udtømmende):

 • Indien: Permanent Account Number (PAN).
 • Indonesien: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 • Japan: Individual Number (også kendt som "My Number").
 • Rusland: Taxpayer Personal Identification Number, også kendt som INN.
 • Storbritannien: Unique Taxpayer Reference (UTR), National Insurance Number (NINO).

Kontakt dine lokale skattemyndigheder, eller søg professionel skatterådgivning for at finde de gyldige TIN-numre. Google kan ikke rådgive om skattespørgsmål.

Bekræftelsesproces for skatte-id (TIN, taxpayer identification number)

Google kontrollerer med jævne mellemrum udgiverskatteoplysninger i samarbejde med de amerikanske skattemyndigheder (IRS, Internal Revenue Services). I forbindelse med disse gennemgange informerer de amerikanske skattemyndigheder os, hvis skatteoplysningerne på din konto er unøjagtige eller forældede. I dette tilfælde tilbageholder vi dine betalinger, indtil du har genindsendt dine skatteoplysninger. Dette er et forebyggende skridt mod retslige skridt fra de amerikanske skattemyndigheder.

Nedenfor vises mulige årsager til, at dine skatteoplysninger er blevet markeret som unøjagtige eller forældede:

 • TIN mangler, eller TIN-nummeret er ikke et 9-cifret tal
 • Det indtastede TIN er ikke aktivt
 • Kombinationen af TIN og navn svarer ikke til oplysningerne i de amerikanske skattemyndigheders registre.
 • Ugyldig matchet anmodning om TIN
Hvis betalingerne på din konto tilbageholdes af en af ovennævnte årsager, skal du genindsende dine skatteoplysninger for at fjerne tilbageholdelsen. Dine betalinger tilbageholdes, indtil du genindsender dine skatteoplysninger. Få flere oplysninger om bekræftelse af TIN ved at søge på websitet for de amerikanske skattemyndigheder.

Skattetraktatfordele

Mit land/min region og USA har en indkomstskattetraktat. Hvordan sikrer jeg, at traktatoplysningerne anvendes?

Hvis dit land eller din region og USA har en indkomstskattetraktat, vil skatteværktøjet i Partnercenter identificere oplysningerne omkring dette i forbindelse med indsendelsen af en skatteformular.

Du kan finde ud af, om dit land eller din region har en skattetraktat med USA, på websitet for de amerikanske skattemyndigheder.

Dette website vedligeholdes eller gennemgås ikke af Google, og Google kan ikke bekræfte nøjagtigheden af de viste oplysninger. Hvis du har yderligere spørgsmål, er det en god idé at søge professionel skatterådgivning.

Hvorfor er der flere forskellige betalingstyper, og hvad skal jeg vælge?

Betalinger, der foretages i forbindelse med Google-produkter, kan nogle gange tilhøre flere kategorier. Googles tilbageholdelse af afgifter svarer til den relevante sats baseret på den indkomsttype, der betales, og det tilhørende traktatkrav. Google gør ikke brug af ikke yderligere traktatkrav, medmindre en sådan indkomsttype betales. Indkomst fra Play Bøger-partnere hører under "Andre royalties ved ophavsret".

Sådan får du en forhåndsvisning af dokumenter vedrørende afgifter

Kan jeg se en forhåndsvisning af de skatteformularer, jeg har udfyldt?
Google genererer PDF-filer af de amerikanske skatteformularer, du har udfyldt. Du skal bekræfte, at dine dokumenter er nøjagtige. Hvis du har brug for at foretage ændringer, skal du blot gå tilbage til Partnercenter og foretage en revision.

Skattecertifikater

Hvad er aktiviteter i USA?
Aktiviteter i USA er udførelse af tjenester i USA. Dette kan f.eks. omfatte at have medarbejdere eller eje udstyr i USA, der har tilknytning til genereringen af indtægter.
Hvad er en beediget skriftlig erklæring om uændrede omstændigheder?

En beediget skriftlig erklæring om uændrede omstændigheder kan indsendes sammen med en gyldig W-8. Den giver Google mulighed for at anvende den nye formular til en tidligere periode, hvor en udgiver har modtaget betaling. Det betyder, at Google kan anvende den skattestatus, der er angivet i den nye skatteformular, til alle betalinger fra den tidligere periode, som den beedigede skriftlige erklæring vedrører.

Dette kan bruges til at hjælpe Google med at udstede en refusion af tilbageholdte afgifter, forudsat at formularen berettiger udgiveren til en lavere sats for tilbageholdte afgifter, og at der er fremsat en krav om refusion inden for den juridisk gældende tidsramme for refusion (31. december i det år, hvor tilbageholdelsen forekom).

Indsendelse og gennemgange

Hvad er status for min skatteformular?
 • Under gennemgang: Dine indsendte skatteoplysninger er ved at blive gennemgået.
  • Dette kan tage op til 7 hverdage.
  • Hvis der kræves yderligere dokumenter for at validere dine skatteoplysninger eller bekræfte din identitet, giver vi dig besked i Googles betalingscenter og via mail.
 • Godkendt: Dine indsendte skatteoplysninger er blevet accepteret.
 • Afvist: Dine skatteoplysninger kan blive afvist af flere årsager:
  • Det indtastede skatte-id (TIN, taxpayer identification number) blev ikke fundet i de amerikanske skattemyndigheders registre. Det kan skyldes, at systemet hos de amerikanske skattemyndigheder ikke er opdateret, eller at du for nylig har oprettet et TIN.
  • Kombinationen af dit TIN og dit angivne navn svarer ikke til de amerikanske skattemyndigheders registre.
  • Dine skatteoplysninger kan ikke godkendes sammen med de dokumenter, du har indsendt.

Hvis din formular afvises, giver vi dig besked i Googles betalingscenter og via mail. Indsend en ny formular, eller kontakt din skatterådgiver. I din faktureringsprofil skal du sørge for, at dine juridiske oplysninger svarer nøjagtigt til oplysningerne i din skatteformular, før du indsender dem.

Hvorfor er mine dokumenter under gennemgang?

De oplysninger, du angiver i skatteværktøjet, gennemgår en række tjek for at sikre deres nøjagtighed, fuldstændighed og sikkerhed. Nogle gange kan selv en lille fejl i dine dokumenter medføre, at dine skatteoplysninger angives som "under gennemgang". Den bedste metode til at minimere forsinkelser i behandlingen af dine skatteoplysninger er at sikre, at de skatteoplysninger, du angiver, svarer til oplysningerne i din betalingsprofil.

Almindelige tilfælde, der resulterer i en gennemgang, omfatter følgende:

For W9-formularer:

 • Det "juridiske navn", der er angivet i skatteværktøjet, stemmer ikke overens med navnet på din betalingsprofil.
 • Det navn, der er angivet under "Selskab med begrænset hæftelse", stemmer ikke overens med navnet på din betalingsprofil.
 • Det personnummer (SSN, Social Security Number), der er angivet i skatteværktøjet, er ugyldigt eller tilhører en person, hvis navn ikke stemmer overens med navnet på kontoen. En gennemgang af dette kan tage længere tid.

For W8-formularer:

 • Det "juridiske navn", der er angivet i skatteværktøjet, stemmer ikke overens med navnet på din betalingsprofil.
 • Det navn, der er angivet under "Selskab med begrænset hæftelse", stemmer ikke overens med navnet på din betalingsprofil.
 • Den "bopælsadresse" eller "postadresse", der er angivet i skatteværktøjet, er i USA eller stemmer ikke overens med det land/den region, hvor du gør krav på traktatfordele.
 • Der er angivet en "C/O-adresse" eller "postboksadresse" i skatteværktøjet.
 • Formularfeltet "kapacitet" er udfyldt i skatteværktøjet.
Tip! Alle indsendte W8-IMY-formularer vil blive gennemgået.
Hvorfor bliver jeg bedt om at indsende bekræftelsesdokumenter?

Du skal muligvis bekræfte din identitet, hvis en af følgende situationer er gældende:

 • TIN mangler, eller TIN-nummeret er ikke et 9-cifret tal
 • Det indtastede TIN er ikke aktivt
 • Kombinationen af TIN og navn svarer ikke til oplysningerne i de amerikanske skattemyndigheders registre.
 • Ugyldig matchet anmodning om TIN
Få flere oplysninger om den dokumentation, vi accepterer for hver skatteformular.
Hvad gør jeg, hvis min formular blev afvist, fordi kombinationen af "TIN og navn" ikke stemte overens med det, der er registreret hos de amerikanske skattemyndigheder?
Det navn og TIN, som du har angivet på din skatteformular, skal stemme overens med det navn og TIN, der er registreret hos de amerikanske skattemyndigheder. Hvis det navn eller TIN, du har angivet, ikke er registreret hos de amerikanske skattemyndigheder, skal du indsende din skatteformular igen med de korrekte oplysninger. Sådan gennemgår du de oplysninger, du har indsendt:
 1. Log ind på din konto i Partnercenter for Google Play Bøger.
 2. Klik på fanen Betalingscenter.
 3. Gå til "Betalingsprofil", og klik på Rediger og derefter Administrer indstillinger og derefter Amerikanske skatteoplysninger og derefter Administrer skatteoplysninger.
 4. Klik på linket til den skatteformular, du har indsendt.
Hvad gør jeg, hvis det navn, der er knyttet til kontoen, ikke stemmer overens med det navn, der er angivet på skatteformularen?
Navnet på skatteformularen skal stemme overens med det navn, der er angivet på din betalingsprofil, før vi kan godkende din skatteformular. Tjek følgende oplysninger på din betalingsprofil:
 • Hvis navnet på din betalingsprofil afspejler dit korrekte juridiske navn, skal du indsende din skatteformular igen.
 • Hvis navnet på din betalingsprofil er forkert, skal du opdatere navnet på din betalingsprofil til dit juridiske navn og indsende din skatteformular igen. 

Tip! Hvis du har et DBA-navn (doing business as), skal du angive dette i det relevante afsnit i skatteformularen.

Hvis du ikke er sikker på, hvilket navn der er tilknyttet din konto:
 1. Log ind på din konto i Partnercenter for Google Play Bøger.
 2. Klik på fanen Betalingscenter.
 3. Gå til "Betalingsprofil", og klik på Rediger og derefter Administrer indstillinger.
 4. Du kan finde navnet på den person eller virksomhed, der er tilknyttet din konto, ved at rulle til enten "Navn og adresse" eller "Virksomhedens navn og adresse".

Indkomst og omsætning

Hvilke dokumenter skal jeg forberede, hvis mine amerikanske skatteoplysninger indberettes til gennemgang?
Hvis dine amerikanske skatteoplysninger indberettes til yderligere gennemgang, skal du muligvis levere en supplerende form for id. Vi accepterer .png-, .jpeg- og .pdf-filer. Få flere oplysninger om godkendte dokumenter vedrørende afgifter og de forskellige former for id.
Hvad er tilbageholdte afgifter?

Tilbageholdte afgifter er, når der trækkes afgifter fra dine betalinger, så de kan betales til en offentlig myndighed for at dække betalingsmodtagerens afgiftsforpligtelse i USA.

I henhold til amerikansk lovgivning er Google ansvarlig for tilbageholdelse af afgifter og er forpligtet til at overholde den amerikanske skattelovgivning, og hvis det er påkrævet, at tilbageholde afgifter på den relevante indtjening i Play Bøger. Tilbageholdte afgifter kan træde i kraft allerede fra juni 2021.

Hvordan påvirker dette min indkomst i Play Bøger

Det er kun en del af din indtjening fra læsere i USA, der vil være underlagt tilbageholdelse af afgifter og rapportering, hvis du angiver gyldige skatteoplysninger.

Den nøjagtige sats for tilbageholdte afgifter bestemmes af de skatteoplysninger, du angiver til Google. Du kan finde din sats for tilbageholdte afgifter i sektionen Administrer oplysninger om afgifter under betalingsindstillingerne i Partnercenter, når du indsender formularen. Beløbene for tilbageholdte afgifter vises ikke i Play Bøger-analysedata.

Hypotetisk eksempel

En udgiver i Play Bøger i Indien i Partnerprogram for Play Bøger har tjent 1.000 USD på Play Bøger den seneste måned. Ud af de 1.000 USD genererede udgiverens bøger 100 USD fra læsere i USA.

Her er nogle mulige scenarier vedrørende tilbageholdte afgifter:

 • Udgiveren indsender ikke skatteoplysninger: Det endelige fradrag er 240 USD, da satsen for tilbageholdte afgifter er op til 24 % af den samlede indtjening globalt, hvis udgiveren ikke har indsendt sine skatteoplysninger. Det betyder, at vi skal fratrække op til 24 % af udgiverens samlede indtjening globalt og ikke kun dennes amerikanske indtjening, indtil udgiveren indsender de fuldstændige skatteoplysninger.
 • Udgiveren indsender skatteoplysninger og gør krav på en traktatfordel: Det endelige beløb, der trækkes, er 15 USD. Det skyldes, at Indien og USA har en fælles skattetraktat, der reducerer afgiftssatsen til 15 % af indtjeningen fra salg i USA.
 • Udgiveren indsender skatteoplysninger, men er ikke kvalificeret til en skattetraktatfordel: Det endelige beløb, der trækkes, er 30 USD. Det skyldes, at afgiftssatsen uden en skattetraktat er 30 % af indtjeningen fra salg i USA.

Beregn din estimerede sats for tilbageholdelse af afgifter

Brug dette eksempel på en beregning for at forstå, hvordan din indtjening fra Play Bøger kan blive påvirket:

 1. Få adgang til indtægtsrapporten i Play Bøger Analytics, og indstil datofilteret til den relevante betalingsperiode, f.eks. 1.-31. oktober. Det kan være nyttigt at indstille dine Play Bøger-analysedata til den valuta, du modtager betaling i, f.eks. amerikanske dollars.
 2. Anvend et geografisk filter for at finde den estimerede omsætning fra USA. Få flere oplysninger om din målgruppe i Play Bøger-analysedata.
 3. Gå til din Partnercenter-konto for at finde din sats for tilbageholdte afgifter. Din sats for tilbageholdte afgifter vises, når du har indsendt dine amerikanske skatteoplysninger.
 4. Gang resultaterne i trin 2 og 3 ovenfor med hinanden.
Vigtigt! Hvis du følger ovenstående, giver det kun et skøn over de tilbageholdte afgifter. Når Google begynder at tilbageholde afgifter, kan du se det endelige tilbageholdte beløb i din almindelige rapport for betalingstransaktioner i Partnercenter (hvis der findes en rapport).

Salg i USA og andre lande

Hvad sker der, hvis jeg ikke har indtægt på salg i USA?
Alle Play Bøger-udgivere skal indsende skatteoplysninger til Google, uanset om de har en indtægt på salg i USA eller ej. Såfremt du i fremtiden har en indtægt på læsere i USA, vil du lettere kunne fastlægge din korrekte sats for tilbageholdte afgifter, hvis du indsender dine amerikanske skatteoplysninger.
Hvilke kriterier bruger I til at fastslå, om jeg er udgiver i USA?
Din placering bestemmes af det land/den region, du har angivet i dine skatteoplysninger.
Betyder det, at jeg bliver beskattet både i mit land/min region og i USA?

Google er kun forpligtet til at tilbageholde amerikanske afgifter for din indtjening i Play Bøger fra læsere i USA. Din lokale indkomstskattelovgivning kan stadig gælde for din indtjening i Play Bøger.

Mange lande/regioner har skattetraktater, der reducerer eller fjerner dobbeltbeskatning. Derudover kan visse lande/regioner tillade udenlandske afgiftskreditter som en hjælp til at reducere de internationale afgifter. Du kan muligvis reducere din afgiftsforpligtelse ved at henvise til en skattetraktat i afgiftsværktøjet i Partnercenter. Kontakt din skatterådgiver.

Kildeskat og Google

Hvilke typer dokumenter til indberetning af afgifter stiller Google til rådighed?

Du kan finde de endelige beløb for tilbageholdte afgifter i din betalingsrapport i Partnercenter i henhold til din betalingscyklus.

Alle udgivere, der indsender skatteoplysninger og modtager kvalificerede betalinger, vil modtage en skatteformular (f.eks. en 1042-S eller 1099-MISC) senest den 15. marts i året for det foregående års tilbageholdte afgifter. Du kan anmode om en kopi, en revision eller en ugyldiggørelse af en amerikansk skatteformular til årsafslutning ved at gå til Hjælp i Partnercenter.

Kan jeg få refusion af afgifter fra tidligere tilbageholdelser?

Google kan refundere tilbageholdte afgifter under visse omstændigheder, hvis de opdaterede skatteoplysninger indsendes senest den 31. december 2021. Hvis for eksempel en opdateret W-8-skatteformular med et krav om en lavere skattesats indsendes rettidigt, genberegner Google tilbageholdte beløb og refunderer differencen.

Du skal afgive en beediget skriftlig erklæring om de uændrede omstændigheder og erklære, at de ændringer, du har foretaget i formularen, gælder for en tidligere dato. Det kan du gøre i sektionen "Erklæring om ændret status" i trin 6 i skatteværktøjet i Partnercenter.

Du kan finde disse refusioner i betalingscyklussen, når du har opdateret din formular.

Disse omstændigheder er begrænsede, og gyldige skatteoplysninger skal være modtaget i slutningen af det kalenderår, hvor afgifterne blev tilbageholdt. Hvis du ikke har angivet disse gyldige skatteoplysninger inden udgangen af kalenderåret, skal du indsende en anmodning om refusion direkte til de amerikanske skattemyndigheder. Vi anbefaler, at du får professionel skatterådgivning til denne del.

Du kan finde alle relevante refusioner i din betalingsrapport i Partnercenter i slutningen af betalingscyklussen, efter du har opdateret dine skatteoplysninger i Partnercenter.

Gælder dette for min øvrige indtjening i Partnercenter fra Google Play Bøger?
Hvis du angiver gyldige skatteoplysninger, gælder de tilbageholdte afgifter i USA i henhold til kapitel 3 kun for din indtjening i Play Bøger.

Tilbageholdte afgifter

Hvornår er tilbageholdte afgifter i USA gældende?

Generelt er en dokumenteret ikke-amerikansk person (med en gyldig, registreret W-8-formular) underlagt amerikanske afgifter på indkomst, der er optjent via amerikanske kilder. Hvis en ikke-amerikansk person f.eks. udfører tjenester i USA, er betalingerne relateret til de tjenester, der udføres i USA, underlagt amerikansk lovgivning vedrørende tilbageholdte afgifter for indkomst.

Satsen for tilbageholdte afgifter afhænger af indkomsttypen, uanset om modtageren er kvalificeret til traktatfordele, og hvis det er relevant, en gyldigt gennemført anmodning om traktatfordele via en W-8-formular. De amerikanske skattemyndigheder kræver, at den part, der foretager betalingen til en ikke-amerikansk person, tilbageholder afgifter og, hvis der er relevant, indbetaler beløbene til de amerikanske skattemyndigheder samt angiver visse oplysningsopgørelser i slutningen af det kalenderår, hvor betalingen blev foretaget.

Hvad er satsen for tilbageholdte afgifter, og kan denne sats reduceres?

Hvis der ikke indsendes en gyldig skatteformular, er standardsatsen for tilbageholdte afgifter 30 % på relevante betalinger. Denne sats kan reduceres i følgende tilfælde:

 • Du er skattepligtig i et land eller en region, der har en indkomsttraktat med USA.
 • Den type indkomst, du modtager, er kvalificeret til en traktatfordel.
 • Du opfylder alle traktatkravene og har et gyldigt krav på traktatfordele.

I nogle tilfælde er standardsatsen for tilbageholdte afgifter 24 %, hvis en partner, der ikke er dokumenteret, formodes at være en amerikansk person.

Du kan finde de relevante satser for tilbageholdte afgifter i din betalingsprofil ved at gå til Indstillinger og derefter Administrer oplysninger om afgifter.

Har du brug for mere hjælp?

Prøv følgende næste trin:

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu