Časté dotazy: Odeslání daňových údajů pro USA společnosti Google

V častých dotazech zjistíte, které údaje budou potřeba, až budete odesílat daňové údaje pro USA společnosti Google.

Srážky a přehledy

Společnost Google má podle kapitoly 3 zákoníku o vnitřních příjmech USA povinnost platit srážkovou daň a oznámit příslušnému úřadu, pokud příjmy ze zdrojů v USA obdrží partner, který není americkým subjektem. Podle kapitoly 61 a § 3406 amerického zákoníku o vnitřních příjmech USA má rovněž povinnost provést zálohu na srážkovou daň.

Daňové údaje zaslané společnosti Google slouží k určení správné sazby srážkové daně při budoucích platbách.

Srážka daně v USA podle kapitoly 3

Pokud jste byli právoplatně ověřeni jako firma nebo fyzická osoba mimo USA, americká srážková daň a povinnost nahlašování se vztahuje pouze na tu část vašich tržeb, která byla získána od uživatelů z USA. Jedná se o tržby (například zhlédnutí reklam, transakce, odběry), které jsou generovány při používání v USA.

Partneři v USA musí pro potvrzení osvobození od srážky daně v USA (i podle kapitoly 3 daňového zákoníku USA) poskytnout platné daňové identifikační číslo.

Platná sazba daně vychází z daňové dokumentace, kterou jste poskytli společnosti Google.

Pokud není dodán platný daňový formulář, společnost Google může účtovat zálohu na srážkovou daň 24 % nebo výchozí sazbu 30 % z příslušných plateb (v souladu s kapitolou 3). Tato sazba může být snížena pouze v případě, že jste daňovým plátcem v zemi/oblasti, která má se Spojenými státy dohodu o příjmech, a poskytnete platný daňový formulář s platným nárokem na takovou dohodu. Konečnou částku srážkové daně najdete v měsíčním přehledu příjmů.

Záloha na srážkovou daň

V některých případech může mít společnost Google povinnost srážet od příjemců plateb daň 24 % ze všech způsobilých příjmů, včetně následujících:

 • Pokud zjistíme, že daňové údaje zadané v daňovém formuláři jsou nesprávné nebo nepřesné a pokud jste podle daňových předpisů upravujících srážkovou daň v USA pokládáni za rezidenta USA.

Pokud vám byla z platby stržena část příjmů, důvodem bylo, že jste podle našich záznamů v době platby podléhali srážkové dani.

Pokud jste přesvědčeni, že se na vás srážka daně nevztahuje, aktualizujte v účtu daňové údaje.

Časté dotazy

Příprava na vyplnění daňových formulářů

Proč mám tento formulář vyplnit?

O vyplnění formuláře vás žádáme proto, aby společnost Google splnila své závazky podle oddílu 1441 (kapitola 3) a 3406 zákoníku o vnitřních příjmech USA.

Tento formulář slouží k určení správné sazby srážkové daně z částky, kterou vám vyplácíme, pokud se na tyto platby srážková daň vztahuje.

Úřad Internal Revenue Service („IRS“) vyžaduje, aby společnost Google aktualizovala daňové formuláře partnerů a dodavatelů mimo USA

 • (1) každý třetí rok, nebo
 • (2) pokud došlo ke změně, která by platnost formuláře ovlivnila.

Společnost Google provádí aktualizaci údajů o svých příjemcích, aby splnila podmínky úřadu IRS.

Co když nejsem správná osoba k vyplnění formuláře?
Pokud nejste pro vyplnění daňového formuláře ta správná osoba, můžete přeposlat e-mail osobě ve vaší společnosti, která je oprávněna provést přihlášení. Tato osoba musí mít administrátorský přístup k účtu Google Payments. Daná osoba může použít údaje zaslané v e-mailu a sama vyplnit formulář. Přečtěte si, jak udělit administrátorský přístup k účtu.
Proč nemůžu vyplnit daňový formulář ve svém místním jazyce?

Zatímco otázky v daňovém formuláři jsou dostupné v jazyce podporovaném Centrem pro partnery, pole v daňovém formuláři je možné vyplnit pouze pomocí následujících znaků:

 • velká a malá písmena (a–z, A–Z),
 • čísla (0–9),
 • spojovníky (-),
 • znak &,
 • mezery.

Pokud používáte znak s diakritikou, použijte ekvivalent písmene, například n pro ñ nebo a pro á. Americký daňový úřad Internal Revenue Service (IRS) vyžaduje, aby byly daňové údaje hlášeny s použitím následujících znaků:

 • velká a malá písmena (a–z, A–Z),
 • čísla (0–9),
 • spojovníky (-),
 • znak &,
 • mezery.

Pokud je to možné, použijte jako vzor stávající dokumenty, například cestovní pas nebo řidičský průkaz, kde jsou vaše jméno a adresa uvedeny s použitím těchto písmen.

Jak vybrat daňové formuláře

Jaký je rozdíl mezi osobními a neosobními účty?
 • Osobní účet: Účet, jehož vlastníkem a uživatelem je osoba, ne organizace. Osobní daňové přiznání se podává na jméno majitele.
 • Jiný než osobní účet: Firemní účet, který je kvůli daňovým účelům oddělený od osoby svého vlastníka. Také se označuje jako účet subjektu.
Jak zjistím, který daňový formulář je třeba vyplnit?

Příslušný daňový formulář se automaticky generuje na základě poskytnutých odpovědí. V případě pochybností se obraťte na svého daňového poradce.

 • Formulář W-9 bude požadován od osob, společností, partnerů atd. z USA.
 • Obecně platí, že formulář W-8BEN nebo formulář W-8BEN-E je vyžadován od fyzických osob a subjektů mimo USA, které jsou skutečnými vlastníky příjmů. Mohou být použity k nárokování smluvních výhod (jinými slovy, snížené sazby srážkové daně).
 • Formulář W-8ECI je určen osobám s příjmy, které souvisí s obchodem nebo podnikáním v USA. Od všech příjemců plateb, kteří podávají formulář W-8ECI, bude požadováno americké DIČ.
 • Formulář W-8IMY je vyžadován od některých zprostředkovatelů, partnerů a daňově transparentních subjektů mimo USA. Pokud je podán tento formulář, může společnost Google požádat o další dokumentaci (například prohlášení o alokaci).
 • Formulář W-8EXP je subjekty používán k určení stavu skutečného vlastníka mimo USA a oprávněnosti nároku na sníženou sazbu srážkové daně. Tento nárok má například centrální banka vlády mimo USA, mezinárodní organizace, organizace mimo USA osvobozená od daně, zahraniční soukromá nadace mimo USA nebo vláda území pod správou USA.

Adresy, ověření pomocí průkazu a rámce zvýhodnění

Co tento proces obnáší?

Níže uvádíme některé klíčové body, který byste při vyplňování formuláře měli vzít v potaz:

 • Jako trvalé bydliště nepoužívejte poštovní schránku nebo přechodnou adresu. Zjistili jsme, že některé osoby nebo firmy udávají jako trvalou adresu poštovní schránku nebo přechodnou adresu. Pokud máte jako adresu trvalého bydliště nahlášen P.O. Box, přechodnou adresu nebo adresu poskytovatele firemních služeb (například advokátní kancelář nebo trustovou společnost), bude možná nutné nahrát kopii zakládacích listin nebo jiný příslušný dokument jako důkaz, že je tato adresa vaším oficiálním sídlem.
 • Ověření identity: Můžete být požádáni o ověření totožnosti, pokud nastane jedna z následujících situací:
  • DIČ chybí nebo neobsahuje devět číslic,
  • zadané DIČ není platné,
  • kombinace DIČ a jména neodpovídá záznamům IRS,
  • požadavek na vyhledání odpovídajícího DIČ je neplatný.
 • Adresy ve Spojených státech vyžadují dodatečné doklady: Pokud uplatňujete status osoby s trvalým pobytem mimo USA, ale máte v USA trvalou nebo poštovní adresu, musíte dodat další důkazy o tom, že občanem Spojených států skutečně nejste.
 • Omezení výhod (pouze u subjektů): Subjekty, které uplatňují nárok na smluvní výhody, musí prokázat, že splňují podmínky příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Pokud chcete zjistit, zda máte nárok na smluvní daňové výhody, projděte si příslušnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění nebo se obraťte na profesionálního daňového poradce.

Daňová identifikace

Jaké jsou klíčové pojmy v oblasti daňové identifikace?

Obchodní název

Zadejte své celé jméno přesně tak, jak je uvedeno na vašich právních dokumentech.

 • Pokud vyděláváte jako fyzická osoba: Do příslušného pole zadejte své celé jméno. Možná bude nutné, abyste zadali přeložené jméno tak, jak je uvedeno ve vašich oficiálních dokladech totožnosti (například v pasu).
  • Pokud máte firmu, kterou chcete ve formuláři uvést, uveďte ji do pole DBA. Pokud je platební profil přidružen k názvu firmy, uveďte tento název v poli DBA.
 • Pokud vyděláváte jako subjekt: V poli pro název musí být uveden název vašeho subjektu. Pokud je platební profil přidružen ke jménu osoby, uveďte toto jméno v poli DBA.

Z důvodu ověření vašeho obchodního názvu můžete být požádáni o poskytnutí další dokumentace. Přečtěte si, jak aktualizovat platební profil.

Obchodní název (DBA)

Název subjektu zaštiťujícího podnikání je název společnosti, který je odlišný od jména vlastníka. V závislosti na typu podaného formuláře můžete také uvést jméno a příjmení.

Subjekt neuznaný jako samostatný plátce daně

Subjekt neuznaný jako samostatný plátce daně je podnikatelský subjekt, který má jednoho majitele, není korporací podle amerických daňových zákonů a není považován za subjekt oddělený od svého majitele pro účely americké federální daně z příjmu.

Přečtěte si informace amerického daňového úřadu IRS o nezávislých subjektech.
Co je to DIČ (daňové identifikační číslo)?

Daňové identifikační číslo (DIČ) je číslo pro zpracování daně, které daňový úřad IRS (americký daňový úřad) vyžaduje u všech amerických daňových formulářů. Subjekty, které nejsou občany USA, budou potřebovat osobní DIČ (ITIN). Pokud uplatňujete nároky na výhody ze smlouvy o zamezení dvojího zdanění, máte povinnost uvést zahraniční číslo DIČ nebo americké DIČ. Další informace úřadu IRS o DIČ

Tip: Web IRS není spravován ani kontrolován společností Google, a ta proto nemůže potvrdit přesnost informací, které uvádí. Pokud máte další dotazy, obraťte se na profesionálního daňového poradce.

Když potřebujete zjistit platná daňová identifikační čísla, obraťte se na místní finanční úřad nebo vyhledejte odborné daňové poradenství. Společnost Google daňové poradenství poskytovat nemůže.

Příklady zahraničních DIČ z celého světa (tento seznam není vyčerpávající):

 • Indie: Trvalé číslo účtu (PAN).
 • Indonésie: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 • Japonsko: Individuální číslo (přezdívané „Moje číslo“).
 • Rusko: Osobní identifikační číslo daňového poplatníka (INN).
 • Spojené království: Jedinečné referenční číslo daňového poplatníka (UTR), číslo národního pojištění (NINO).

Ohledně přijatelných daňových identifikačních čísel se obraťte na příslušný místní daňový úřad nebo profesionálního daňového poradce. Společnost Google daňové poradenství poskytovat nemůže.

Proces ověření DIČ

Google daňové údaje majitelů stránek pravidelně ověřuje u amerického úřadu federální daňové správy Internal Revenue Service (IRS). Při těchto kontrolách nás IRS může upozornit, že daňové údaje ve vašem účtu nejsou přesné nebo jsou zastaralé. V takovém případě vám pozastavíme platby, dokud znovu nezadáte své daňové údaje. Jedná se o preventivní krok proti právní žalobě ze strany úřadu IRS.

Vaše daňové údaje mohly být označeny jako nepřesné nebo zastaralé i z následujících možných důvodů:

 • DIČ chybí nebo neobsahuje devět číslic,
 • zadané DIČ není platné,
 • kombinace DIČ a jména neodpovídá záznamům IRS,
 • požadavek na vyhledání odpovídajícího DIČ je neplatný.
Pokud je váš účet pozastaven z jednoho z těchto důvodů, odešlete svoje daňové údaje znovu a my pozastavení zrušíme. Platby budou pozastaveny, dokud znovu nezadáte své daňové údaje. Další informace o ověření DIČ naleznete na webových stránkách úřadu IRS.

Výhody smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Moje země/oblast a Spojené státy mají smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Jak zajistím, aby byly uplatněny podrobnosti této smlouvy?

Pokud mají vaše země/oblast a Spojené státy uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění příjmu, daňový nástroj v Centru pro partnery zjistí tyto údaje během odesílání daňového formuláře.

To, zda má vaše země/oblast s USA smlouvu o zamezení dvojího zdanění, zjistíte na webu IRS.

Jedná se o web IRS, který není spravován ani kontrolován společností Google, a ta proto nemůže potvrdit přesnost zde uvedených informací. Pokud máte další dotazy, obraťte se na profesionálního daňového poradce.

Proč jsou k dispozici různé typy plateb a který typ mám zvolit?

Platby související se službami Google mohou někdy spadat do více kategorií. Google odečítá odpovídající sazbu na základě typu příjmu a odpovídajícího nároku na smlouvu. Pokud příslušný typ příjmů nebude vyplacen, společnost Google dodatečné nároky nevyužije. Příjmy od partnerů služby Knihy Play spadají do kategorie Ostatní autorské honoráře.

Jak zobrazit náhled na daňové doklady

Mohu získat náhled daňových formulářů, které jsem vyplnil?
Google vygeneruje PDF vyplněných daňových formulářů úřadu IRS. Budete požádáni o ověření správnosti dokumentů. Pokud potřebujete provést změny, stačí se vrátit do Centra pro partnery a provést opravu.

Daňové osvědčení

Co jsou to aktivity na území USA?
Aktivity na území USA jsou služby poskytované na území Spojených států. To může zahrnovat skutečnost, že máte v USA zaměstnance nebo v nich vlastníte vybavení, které se podílí na vytváření tržeb.
Co je čestné prohlášení o nezměněných okolnostech?

Čestné prohlášení o nezměněných okolnostech lze poskytnout prostřednictvím platného formuláře W-8. Díky tomu může Google uplatnit nově poskytnutý formulář na předchozí období, v němž bylo vydavateli zaplaceno. To znamená, že společnost Google může s jakýmikoli platbami provedenými v předchozím období, ke kterému se vztahuje čestné prohlášení, zacházet jako s platbami, které mají stejný daňový status, jako by byly stanoveny v současnosti novým daňovým formulářem.

Díky tomu může Google vrátit srážkovou daň, pokud formulář opravňuje vydavatele k nižší srážkové sazbě a nárok byl vznesen v právní lhůtě pro vrácení platby (31. prosince roku, v němž byla srážková daň stržena).

Odeslání a kontroly

Jaký je stav mého daňového formuláře?
 • Probíhá kontrola: Probíhá kontrola vámi odeslaných daňových údajů.
  • Může to trvat až 7 pracovních dnů.
  • Pokud jsou k ověření daňových údajů nebo k ověření identity potřeba další dokumenty, upozorníme vás na to v centru plateb Google a e-mailem.
 • Schváleno: Vaše daňové údaje jsou přijaty tak, jak jste je odeslali.
 • Zamítnuto: Daňové údaje mohou být zamítnuty z několika důvodů:
  • Daňové identifikační číslo (TIN), které jste zadali, nebylo nalezeno v záznamech daňového úřadu (IRS). Může to být proto, že se systém IRS neaktualizoval nebo jste vytvořili číslo DIČ (TIN) teprve nedávno.
  • Zadaná kombinace daňového identifikačního čísla (TIN) a jména neodpovídá záznamům daňového úřadu (IRS).
  • Vaše daňové údaje nelze ověřit pomocí dokumentů, které jste poskytli.

Pokud váš formulář zamítneme, upozorníme vás na to v centru plateb Google a e-mailem. Odešlete nový formulář nebo se obraťte na svého daňového poradce. Než formulář odešlete, zkontrolujte ve fakturačním profilu, zda vaše právní informace přesně odpovídají informacím na vašem daňovém formuláři.

Proč jsou mé dokumenty odeslány ke kontrole?

Informace, které uvedete v daňovém nástroji, projdou celou řadou kontrol, abychom zajistili bezpečnost, přesnost a úplnost. Někdy mohou být vaše daňové údaje ve stavu „odesláno ke kontrole“ i kvůli drobné chybě v dokumentech. Proto musíte zajistit, aby zadané údaje odpovídaly informacím ve vašem platebním profilu. Zpracování daňových údajů tak bude co nejrychlejší.

Mezi běžné příčiny, které vedou ke kontrole, patří například:

Formuláře W‑9:

 • Obchodní název, který jste zadali v daňovém nástroji, neodpovídá jménu v platebním profilu.
 • Název nezávislého subjektu, který jste zadali v daňovém nástroji, neodpovídá jménu v platebním profilu.
 • Rodné číslo, které jste zadali v daňovém nástroji, je neplatné nebo patří osobě, která neodpovídá jménu v účtu. Kontrola může trvat déle.

Formuláře W8:

 • Obchodní název, který jste zadali v daňovém nástroji, neodpovídá jménu v platebním profilu.
 • Název nezávislého subjektu, který jste zadali v daňovém nástroji, neodpovídá jménu v platebním profilu.
 • Adresa trvalého bydliště nebo korespondenční adresa uvedená v daňovém nástroji je ve Spojených státech nebo neodpovídá zemi/oblasti, kde uplatňujete smluvní výhody.
 • V daňovém nástroji je uvedena adresa osoby přebírající poštu nebo P.O. Box.
 • V daňovém nástroji je vyplněno pole formuláře „kapacita“.
Tip: Všechny odeslané formuláře W8-IMY budou odeslány ke kontrole.
Proč musím poskytnout dokumenty pro ověření?

O ověření totožnosti můžete být požádáni v následujících případech:

 • DIČ chybí nebo neobsahuje devět číslic,
 • zadané DIČ není platné,
 • kombinace DIČ a jména neodpovídá záznamům IRS,
 • požadavek na vyhledání odpovídajícího DIČ je neplatný.
Přečtěte si další informace o dokumentech, které přijímáme pro jednotlivé daňové formuláře.
Co když byl můj formulář zamítnut, protože zadaná kombinace DIČ a jména neodpovídá záznamům daňového úřadu (IRS)?
Jméno a DIČ, které jste uvedli v daňovém formuláři, se musí shodovat se jménem a DIČ zaregistrovaným u úřadu IRS. Pokud zadané jméno nebo DIČ není u úřadu IRS zaregistrováno na vaše jméno, odešlete daňový formulář znovu a uveďte správné údaje. Postup kontroly odeslaných údajů:
 1. Přihlaste se ke svému účtu v Centru partnerů Knih Google Play.
 2. Klikněte na kartu Centrum plateb.
 3. V části Platební profil klikněte na Upravit a pak Spravovat nastavení a pak USA Daňové údaje a pak Spravovat daňové údaje.
 4. Klikněte na odkaz na daňový formulář, který jste odeslali.
Co když se jméno přidružené k účtu neshoduje se jménem uvedeným v daňovém formuláři?
Abychom daňový formulář mohli ověřit, jméno na daňovém formuláři se musí shodovat se jménem uvedeným ve vašem platebním profilu. Zkontrolujte tyto údaje ve svém platebním profilu:
 • Pokud jméno v platebním profilu souhlasí s vaším jménem a příjmením, odešlete daňový formulář znovu.
 • Pokud je v platebním profilu uvedeno nesprávné jméno, aktualizujte jméno v platebním profilu na své jméno a příjmení a odešlete daňový formulář znovu. 

Tip: Pokud používáte obchodní název, zadejte ho do příslušné sekce v daňovém formuláři.

Pokud si nejste jisti, jaké jméno je k vašemu účtu přidruženo:
 1. Přihlaste se ke svému účtu v Centru partnerů Knih Google Play.
 2. Klikněte na kartu Centrum plateb.
 3. V sekci Platební profil klikněte na Upravit a pak Spravovat nastavení.
 4. Pokud chcete zjistit jméno osoby nebo název firmy propojený s vaším účtem, přejděte do sekce „Jméno a adresa“ nebo „Název a adresa firmy“.

Příjmy a tržby

Které dokumenty mám připravit, pokud mají mé daňové údaje pro USA projít kontrolou?
Pokud budou vaše daňové údaje pro USA předány k další kontrole, možná budete muset poskytnout další způsob identifikace. Přijímáme soubory ve formátu PNG, JPEG a PDF. Přečtěte si informace o schválených daňových dokladech a způsobech identifikace.
Co je to srážka daně?

Srážka daně znamená, že se daně odečítají z vašich plateb, aby mohly být zaplaceny vládě a byla splněna vaše povinnost coby příjemce platby v USA.

V souladu s americkými daňovými zákony je společnost Google subjektem zadržujícím srážkovou daň, který musí tyto zákony dodržovat a v příslušných případech srážet daně z příjmů v Knihách Play. Srážka daně může být zahájena od června 2021.

Jaký to bude mít dopad na mé příjmy v Knihách Play

Pokud uvedete platné daňové údaje, bude se srážková daň vztahovat pouze na tu část vašich příjmů, která pochází od čtenářů z USA, a pouze ty budou uváděny v příslušných přehledech.

Přesná sazba srážkové daně bude určena podle daňových údajů, které poskytnete společnosti Google. Až odešlete formulář, najdete svou sazbu srážkové daně v sekci Správa daňových údajů v nastavení plateb v Centru pro partnery. Částka srážkové daně se nezobrazuje v nástroji Analytics v Knihách Play.

Hypotetický příklad

Indický vydavatel, který je členem partnerského programu služby Knihy Play, vydělal za poslední měsíc v Knihách Play 1 000 $. Z tohoto 1000 $ pochází 100 $ od amerických čtenářů.

Může nastat některý z následujících scénářů:

 • Vydavatel neodeslal daňové údaje: Konečný daňový odpočet bude 240 $, protože sazba srážkové daně je 24 % celkových celosvětových příjmů. To znamená, že dokud vydavatel neposkytne úplné daňové údaje, budeme mu muset z celkových celosvětových (ne pouze amerických) příjmů strhávat 24 %.
 • Vydavatel odešle daňové údaje a nárokuje smluvní výhodu: Konečná výše srážky na daň bude 15 $. Indie a USA mají smlouvu o zamezení dvojího zdanění, která snižuje sazbu daně na 15 % z prodejů v USA.
 • Vydavatel odešle daňové údaje, ale nemá nárok na smluvní výhodu: Konečný odpočet daně bude činit 30 $. To proto, že daňová sazba bez smlouvy o zamezení dvojího zdanění je 30% z příjmů z prodejů v USA.

Výpočet odhadované srážky daně

Použijte následující vzorovou kalkulaci, abyste zjistili, jak mohou být ovlivněny vaše příjmy z knih Play:

 1. V Knihách Play přejděte v nástroji Analytics k přehledu tržeb a nastavte filtr dat na příslušné platební období, např. 1. až 31. října. Může být užitečné nastavit nástroj Analytics v Knihách Play na měnu, ve které dostáváte platbu, například americké dolary.
 2. Použijte geografický filtr, abyste zjistili odhadované tržby z USA. Přečtěte si další informace o publiku v nástroji Analytics v Knihách Play.
 3. Sazbu srážkové daně najdete ve svém účtu v Centru pro partnery. Vaše srážková sazba se zobrazí, až odešlete daňové údaje pro USA.
 4. Vynásobte výsledky z kroku 2 a 3 výše.
Důležité upozornění: Výsledkem výše uvedeného postupu je pouze odhad výše srážky daně. Až společnost Google začne uplatňovat srážky daně, uvidíte celkovou částku v běžném přehledu platebních transakcí v Centru pro partnery.

Prodej v USA a další země

Co když nemám příjmy z prodeje v USA?
Všichni vydavatelé v Knihách Google musí Googlu odeslat daňové údaje bez ohledu na to, zda mají tržby z prodeje v USA nebo ne. Pokud v budoucnu dojde k tomu, že byste měli tržby ze čtenářů v USA, zaslané daňové údaje pro USA umožňují určit správnou srážkovou sazbu.
Jaká kritéria používáte k tomu, abyste určili, zda jsem vydavatel v USA?
Vaše lokalita je země nebo oblast, kde pobýváte a kterou uvádíte ve svých daňových údajích.
Znamená to, že budu platit daně v zemi/oblasti, kde žiji, i v USA?

Google musí srážet daně z vašich příjmů v Knihách Play pouze u čtenářů z USA. Na vaše příjmy se kromě toho mohou vztahovat i místní daňové zákony.

Řada zemí a oblastí má smlouvy, které zamezují dvojímu zdanění nebo ho omezují. Některé země a oblasti mohou navíc umožňovat započtení zahraniční daně, aby se snížilo mezinárodní daňové zatížení. Pokud v Centru pro partnery nárokujete v daňovém nástroji smlouvu o zamezení dvojího zdanění, můžete svou daňovou zátěž snížit. Obraťte se na svého daňového poradce.

Srážka daně a společnost Google

Jaké dokumenty k daňovému přiznání společnost Google poskytuje?

Konečné částky sražené kvůli daním najdete v přehledu v Centru pro partnery. Přehled je závislý na platebním cyklu.

Všichni vydavatelé, kteří odešlou daňové údaje a přijímají zdanitelné platby, obdrží daňový formulář (například 1042-S nebo 1099-MISC) vždy do 15. března každého roku. Formulář se týká srážek v předchozím roce. Pokud chcete požádat o kopii formuláře za určitý rok, odeslat jeho revizi nebo ho anulovat, přejděte do centra nápovědy Centra pro partnery.

Mám nárok na vrácení dříve stržené daně?

V určitých případech může Google vrátit srážkovou daň pro USA, pokud obdrží aktuální daňové údaje do 31. prosince 2021. Například pokud včas odešlete aktualizovaný daňový formulář W-8 nárokující nižší daňovou sazbu, Google strženou částku přepočítá a rozdíl vám vrátí.

Musíte poskytnout čestné prohlášení o nezměněných okolnostech a deklarovat, že změny provedené ve formuláři platí pro datum v minulosti. To lze provést v sekci Čestné prohlášení o změně stavu v kroku 6 daňového nástroje v Centru pro partnery.

Případné refundace najdete v platebním cyklu po aktualizaci formuláře.

Tyto okolnosti jsou omezené a platné daňové údaje musí být přijaty do konce kalendářního roku, ve kterém byla daň stržena. Pokud příslušné daňové údaje neposkytnete do konce kalendářního roku, budete muset o vrácení požádat přímo úřad IRS. Doporučujeme, abyste se v této souvislosti obrátili na profesionálního daňového poradce.

Po aktualizaci daňových údajů najdete případné refundace, které lze uplatnit, v přehledu plateb v Centru pro partnery na konci platebního cyklu.

Týká se to vedle Knih Play i mých dalších příjmů v Centru pro partnery?
Pokud poskytnete platné daňové údaje, srážková daň pro USA podle kapitoly 3 se bude vztahovat pouze na příjmy z Knih Play.

Srážka daně

Kdy se srážková daň Spojených států uplatňuje?

Obecně platí, že doložená osoba, která není občanem USA (a používá formulář W-8), podléhá americké dani z příjmu, kterého dosáhla ze zdrojů v USA. Pokud například osoba, která není občanem Spojených států, vykonává služby ve Spojených státech, pak platby souvisejí se službami prováděnými ve Spojených státech a tato osoba podléhá srážkové dani z příjmů v USA.

Srážková sazba závisí na typu příjmu, na nároku příjemce na smluvní výhody, případně na správně vyplněném nároku na smluvní výhody ve formuláři W-8. Úřad IRS požaduje, aby strana, která vyplatila platbu osobě s trvalým pobytem mimo USA, provedla srážku a případně uložila částku u IRS a vyplnila potřebné výkazy na konci kalendářního roku, kdy byla platba provedena.

Jaká je sazba srážkové daně a jak ji lze snížit?

Pokud není dodán platný daňový formulář, výchozí sazba srážkové daně je zpravidla 30 % z příslušných plateb. Tato sazba může být snížena, pokud:

 • Jste plátcem daně v zemi/oblasti, která má se Spojenými státy smlouvu o zamezení dvojímu zdanění.
 • Na příjem, který obdržíte, lze uplatnit smluvní výhodu.
 • Splňujete všechny příslušné požadavky a vznesete platný nárok na tyto smluvní výhody.

V případech, kdy je nedoložený partner považován za americký subjekt, je výchozí srážková sazba 24 %.

Pokud chcete ve svém platebním profilu najít příslušnou srážkovou sazbu, přejděte do Nastavení a pak Správa daňových údajů.

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka