Preguntes més freqüents: enviar la teva informació fiscal dels EUA a Google

Utilitza aquestes preguntes més freqüents per saber quines dades necessites per enviar la teva informació fiscal dels EUA a Google.

Retenció i declaració

D'acord amb el capítol 3 del codi fiscal intern dels EUA, Google té la responsabilitat normativa de retenir impostos i declarar si un partner de fora dels EUA rep ingressos d'una font d'aquest país. Així mateix, d'acord amb el capítol 61 i l'apartat 3406 del codi fiscal intern dels EUA, també té l'obligació d'aplicar retencions de seguretat, si escau.

La informació fiscal que s'envia a Google s'utilitza per identificar el tipus de retenció adient que s'ha d'aplicar als futurs pagaments.

Retenció fiscal dels EUA d'acord amb el capítol 3

Si tens documentació vàlida que t'acredita com a empresa o persona de fora dels EUA, només està subjecta a la declaració i retenció fiscals la part dels teus ingressos que provingui d'usuaris dels EUA. Aquesta part correspon als ingressos que es generen a partir de l'ús als EUA; per exemple, a partir de les visualitzacions de publicitat, les transaccions i les subscripcions.

Els partners dels EUA han de proporcionar un número d'identificació fiscal vàlid dels EUA per indicar l'exempció de la retenció fiscal en aquest país (incloses les retencions d'acord amb el capítol 3 del codi fiscal intern dels EUA).

El tipus de retenció fiscal dels EUA que s'aplica depèn de la documentació fiscal que hagis proporcionat a Google.

Si no es proporciona un formulari fiscal vàlid, Google pot aplicar una retenció de seguretat del 24% o, tal com s'indica al capítol 3, del 30% en els pagaments aplicables. Aquest percentatge només es pot reduir si ets resident fiscal d'un país o regió que tingui un tractat fiscal sobre els ingressos amb els EUA i si proporciones un formulari fiscal vàlid amb una reclamació vàlida d'aplicació de tractat fiscal. Pots consultar l'import final que es retindrà a l'informe mensual de guanys.

Retenció de seguretat

En alguns casos, és possible que Google hagi de retenir als beneficiaris el 24% de tots els guanys aptes, per exemple:

 • Si detectem que la informació fiscal que has introduït al formulari no és correcta o exacta i se't considera una persona dels EUA de conformitat amb les regles de presumpció de retenció fiscal dels EUA.

Si t'hem retingut guanys d'un pagament és perquè, segons els nostres registres, estàs subjecte/a a retencions fiscals en el moment del pagament.

Si creus que no estàs subjecte a retencions fiscals, actualitza les dades fiscals del compte.

Preguntes més freqüents

Preparar-se per emplenar els formularis fiscals

Per què se'm demana que empleni aquest formulari?

Se't demana que emplenis aquest formulari perquè Google pugui complir les seves obligacions d'acord amb els apartats 1441 (capítol 3) i 3406 del codi fiscal intern dels Estats Units (en endavant, "EUA").

Aquest formulari s'utilitza per calcular el tipus de retenció adequat que s'ha d'aplicar als pagaments que se't facin en endavant, si escau.

L'Internal Revenue Service (en endavant, "IRS") obliga Google a actualitzar els formularis fiscals dels proveïdors i partners que no siguin dels EUA quan es produeixi una d'aquestes situacions (la que passi abans):

 • cada tres anys o
 • si s'ha produït algun canvi en circumstàncies que afectarien la validesa del formulari.

Google està actualitzant els beneficiaris per confirmar el compliment d'aquestes normes de l'IRS.

Què passa si no soc la persona adequada per emplenar el formulari?
Si no ets la persona adequada per emplenar el formulari, pots reenviar el correu electrònic a la persona adient de la teva organització perquè iniciï la sessió. Aquesta persona ha de tenir accés d'administrador al compte de pagaments de Google. D'aquesta manera podrà utilitzar la informació proporcionada al correu electrònic per emplenar el formulari. Obtén informació sobre com pots concedir accés d'administrador a un compte.
Per què no puc emplenar el formulari fiscal en el meu idioma local?

Tot i que les preguntes del formulari fiscal estan disponibles en el vostre idioma admès al Centre per a partners, els camps només admeten:

 • Lletres majúscules i minúscules: az, AZ
 • Números: 0-9
 • Guions: -
 • Signes et: &
 • Espais

Si vols escriure un caràcter accentuat, utilitza la lletra equivalent, com ara "n" en lloc de "ñ" o "a" en lloc de "à". L'Internal Revenue Service (agència fiscal dels EUA) exigeix que la informació fiscal es proporcioni mitjançant:

 • Lletres majúscules i minúscules: az, AZ
 • Números: 0-9
 • Guions: -
 • Signes et: &
 • Espais

Sempre que sigui possible, fes referència a la documentació existent que conté el teu nom o adreça escrits en lletres, com ara el passaport o el permís de conduir.

Com es poden seleccionar formularis fiscals

Quina diferència hi ha entre els comptes individuals i els col·lectius?
 • Compte individual: propietat i sota la gestió d'una persona física, no d'una organització. Els impostos es presenten a nom del propietari en una autoliquidació personal.
 • Compte no individual: compte d'empresa independent del seu propietari a efectes fiscals. També s'anomena "compte d'entitat".
Com puc saber quin formulari fiscal he d'emplenar?

El formulari fiscal adequat es genera automàticament en funció de les teves respostes. Si tens dubtes, consulta el teu assessor fiscal.

 • Les persones, empreses, associacions, etc., dels EUA han d'emplenar el formulari W-9.
 • En general, les persones i les entitats de fora dels EUA que són els beneficiaris efectius dels ingressos obtinguts han d'emplenar els formularis W-8BEN o W-8BEN-E (respectivament). Aquests formularis es poden utilitzar per reclamar un benefici d'un tractat (és a dir, un tipus de retenció reduït).
 • Han d'emplenar el formulari W-8ECI les persones que declarin que els ingressos rebuts estan connectats efectivament amb negocis o activitats comercials dels EUA. Tots els beneficiaris que proporcionin un formulari W-8ECI hauran de facilitar un TIN dels EUA.
 • Han d'emplenar el formulari W-8IMY determinats intermediaris, associacions i entitats transparents de fora dels EUA. Si es proporciona aquest formulari, és possible que Google sol·liciti documentació addicional (per exemple, una declaració d'assignació).
 • Les entitats utilitzen el formulari W-8EXP per declarar l'estatus de beneficiari efectiu fora dels EUA i que compleixen els requisits per gaudir d'un tipus de retenció fiscal reduït per ser un banc central que no pertany al govern dels EUA, una organització internacional, una organització exempta d'impostos de fora dels EUA, una fundació privada estrangera o un govern d'una possessió dels EUA.

Adreces, verificació d'identificació i limitacions relatives als avantatges

Què he de tenir en compte a l'hora de completar aquest procés?

A continuació t'indiquem alguns aspectes clau que has de tenir presents quan completis el procés:

 • No utilitzis un apartat de correus o una adreça a un altre nom com a adreça de residència permanent: hem detectat que algunes persones i empreses proporcionen un apartat de correus o una adreça a un altre nom com a adreça de residència permanent. Si la teva adreça de residència permanent es troba en un apartat de correus, una adreça a un altre nom o un proveïdor de serveis empresarials (com ara un bufet d'advocats o una societat fiduciària), és possible que hagis de penjar una còpia de l'escriptura de constitució o un altre document adient que demostri que l'adreça en qüestió és el teu domicili social registrat.
 • Verificació d'identitat: és possible que hagis de verificar la teva identitat si es dona una de les situacions següents:
  • Falta el TIN o no és un número de nou dígits.
  • El TIN indicat no s'ha emès.
  • La combinació de TIN i nom no coincideix amb els registres de l'IRS.
  • No s'ha trobat cap coincidència vàlida per al TIN.
 • Les adreces dels EUA requereixen informació addicional: si declares que ets una persona de fora dels EUA que resideix en aquest país i tens una adreça permanent o postal als EUA, cal que proporcionis més informació per demostrar que no ets una persona dels EUA.
 • Limitacions relatives als beneficis (només entitats): les entitats que reclamen els beneficis d'un tractat han de certificar que compleixen la clàusula relativa als límits dels beneficis del tractat fiscal corresponent. Per determinar si compleixes els requisits per obtenir els beneficis d'un tractat fiscal, consulta el tractat fiscal aplicable o contacta amb un assessor fiscal qualificat.

Identificació fiscal

Quins són els termes clau pel que fa a la identificació fiscal?

Nom legal

Introdueix el teu nom legal tal com figura als documents legals.

 • Si obtens ingressos com a persona física: introdueix el teu nom legal al camp del nom. És possible que hagis de proporcionar un nom traduït si així és com es mostra als teus documents legals (per exemple, el passaport).
  • Si tens una empresa que vols associar al formulari, inclou-la al camp del nom comercial. Si el teu perfil de pagaments va a nom d'una empresa, inclou-lo al camp del nom comercial.
 • Si obtens ingressos com a entitat: has d'introduir el nom de l'entitat al camp del nom. Si el teu perfil de pagaments va a nom d'una persona, inclou-ne el nom al camp del nom comercial.

És possible que se't demani que proporcionis documentació addicional per verificar el teu nom legal. Obtén informació sobre com pots actualitzar el teu perfil de pagaments.

Nom comercial

El nom comercial és el nom de l'empresa, que és diferent del nom del propietari. En funció del tipus de formulari que enviïs, també podràs proporcionar el nom legal d'una persona.

Entitat exclosa

Una entitat exclosa és una entitat empresarial que té un únic propietari; no és una empresa segons la legislació fiscal dels Estats Units i no es considera una entitat independent del seu propietari a l'efecte de l'impost sobre la renda federal dels EUA.

Obtén informació sobre les entitats excloses de l'IRS (l'autoritat tributària dels EUA).
Què és un TIN (número d'identificació fiscal)?

El número d'identificació fiscal (TIN) s'utilitza en la tramitació d'impostos i l'IRS (l'autoritat fiscal dels EUA) obliga a indicar-lo en tots els formularis fiscals dels EUA. És possible que les persones que no siguin dels EUA necessitin un TIN personal (ITIN). Si reclames beneficis d'un tractat fiscal, has de proporcionar un TIN estranger o dels EUA. Obtén informació sobre els TIN de l'IRS.

Consell: Google no manté ni revisa les pàgines del lloc web de l'IRS i no pot confirmar la precisió de la informació que conté. Si tens cap altre dubte, et recomanem que demanis assessorament fiscal professional.

Per determinar els números d'identificació fiscal acceptables, consulta l'autoritat tributària local o demana assessorament fiscal professional. Google no pot proporcionar assessorament fiscal.

Aquests són alguns exemples de TIN estrangers (aquesta llista no és exhaustiva):

 • Índia: el número de compte permanent (PAN).
 • Indonèsia: el número d'identificació fiscal (Noor Pokok Wajib Pajak, NPWP).
 • Japó: el número individual (també anomenat "My Number").
 • Rússia: el número d'identificació personal del contribuent, conegut com a INN.
 • Regne Unit: el número de referència fiscal únic (Unique Taxpayer Reference, UTT) i el número de la seguretat social (National Insurance Number, NINO).

Consulta l'autoritat tributària local o demana assessorament fiscal professional per determinar els números d'identificació fiscal acceptables. Google no pot proporcionar assessorament fiscal.

Procés de verificació del número d'identificació de contribuent (TIN)

Periòdicament, Google contrasta les dades fiscals de l'editor amb l'Internal Revenue Service (IRS) dels Estats Units. Durant aquestes revisions, l'IRS ens pot notificar que la informació fiscal del teu compte no és acurada o no està actualitzada. En aquest cas, aturarem els teus pagaments fins que no tornis a enviar la informació fiscal. És un procediment preventiu per evitar accions legals per part de l'IRS.

A continuació et mostrem alguns motius que poden fer que se'ns notifiqui que la teva informació fiscal no és acurada o no està actualitzada:

 • Falta el número d'identificació de contribuent (TIN) o el TIN indicat no és un número de nou xifres.
 • El TIN indicat no s'ha emès.
 • La combinació de TIN i nom no coincideix amb els registres de l'IRS.
 • No s'ha trobat cap coincidència vàlida per al TIN.
Si el teu compte s'atura per un d'aquests motius, torna a enviar la informació fiscal per tornar-lo a activar. Els teus pagaments continuaran retinguts fins que no tornis a enviar la informació fiscal. Per obtenir més informació sobre la verificació del TIN, consulta el lloc web de l'IRS.

Beneficis d'un tractat fiscal

El meu país o regió i els Estats Units tenen un tractat fiscal sobre els ingressos. Com puc assegurar-me que s'aplica el que estableix el tractat?

Si el teu país o regió i els Estats Units tenen un tractat fiscal sobre els ingressos, l'eina d'impostos del Centre per a partners n'identificarà els detalls durant l'enviament del formulari d'impostos.

Pots consultar si el teu país o regió té un tractat fiscal amb els EUA al lloc web de l'IRS.

Aquest lloc web pertany a l'IRS i, per tant, Google no el revisa ni el manté, ni tampoc pot confirmar la precisió de la informació que conté. Si tens cap altre dubte, et recomanem que demanis assessorament fiscal professional.

Per què hi ha diversos tipus de pagament? Quin he de seleccionar?

De vegades, els pagaments que es fan en relació amb els productes de Google es poden classificar en diverses categories. Google aplica el tipus de retenció adient en funció del tipus d'ingrés que es paga i de la reclamació d'aplicació del tractat corresponent. Google no utilitzarà cap altra reclamació d'aplicació de tractat fiscal, tret que es paguin els tipus d'ingressos corresponents. Els ingressos dels partners de Play Llibres s'inclouen en la categoria "Altres drets d'autor".

Com es poden previsualitzar els documents fiscals?

Puc veure una previsualització dels formularis fiscals que he emplenat?
Google generarà PDF dels formularis fiscals de l'IRS que hagis emplenat. Se't demanarà que verifiquis la precisió dels documents. Si has de fer-hi canvis, torna al Centre per a partners i fes una revisió.

Certificat tributari

Què són les activitats als EUA?
Són les activitats dutes a terme per desenvolupar un servei als Estats Units. Per exemple, tenir empleats o equipament als EUA que estiguin relacionats amb la generació d'ingressos.
Què és una declaració jurada de circumstàncies no modificades?

Pots proporcionar una declaració jurada de circumstàncies no modificades mitjançant un formulari W-8 vàlid. Permet que Google apliqui el formulari que has proporcionat a un període anterior en què s'ha pagat a un editor. És a dir, Google pot considerar que tots els pagaments rebuts durant el període anterior a què es correspon la declaració jurada tenen el mateix estatus fiscal que el que es determina actualment al nou formulari fiscal.

Això es pot utilitzar per ajudar Google a reembossar la retenció fiscal, sempre que el formulari doni dret a l'editor a un tipus de retenció més baix i hagi demanat el reembossament dins del termini legal per als reembossaments (31 de desembre de l'any en què es produeix la retenció).

Enviament i revisions

Quin és l'estat del meu formulari fiscal?
 • En revisió: la informació fiscal que has enviat s'està revisant.
  • Aquest procés pot tardar fins a 7 dies laborables.
  • Si calen documents addicionals per validar la teva informació fiscal o verificar la teva identitat, t'enviarem una notificació al centre de pagaments de Google i per correu electrònic.
 • Aprovat: la teva informació fiscal s'ha acceptat tal com l'has enviat.
 • Rebutjat: és possible que la teva informació fiscal es rebutgi per diversos motius:
  • El número d'identificació fiscal (TIN) que has introduït no s'ha pogut trobar als registres de l'IRS. Pot ser que això sigui perquè el sistema de l'IRS no s'ha actualitzat o perquè has creat un TIN recentment.
  • El TIN i el nom que has introduït no coincideixen amb els registres de l'IRS.
  • La informació fiscal no es pot validar amb els documents que has proporcionat.

Si es rebutja el teu formulari, t'enviarem una notificació al centre de pagaments de Google i per correu electrònic. Envia un formulari nou o contacta amb el teu assessor fiscal. Al teu perfil de facturació, assegura't que la teva informació legal coincideix exactament amb la informació que has proporcionat al formulari fiscal abans d'enviar-lo.

Per què els meus documents estan en procés de revisió?

La informació que ens proporciones a l'eina d'impostos passa per una sèrie de comprovacions per garantir-ne la seguretat, la precisió i la integritat. De vegades, un error als documents, per petit que sigui, pot provocar que la informació fiscal es marqui com "En revisió". Comprovar que la informació fiscal que has proporcionat coincideixi amb la del teu perfil de pagaments és la millor manera de minimitzar els retards a l'hora de processar aquestes dades.

Aquests són alguns dels casos habituals que poden dur a una revisió:

Per als formularis W9:

 • El "nom legal" que figura a l'eina d'impostos no coincideix amb el nom del perfil de pagaments.
 • El nom de l'"entitat exclosa" indicat a l'eina d'impostos no coincideix amb el nom del perfil de pagaments.
 • El número de la seguretat social (SSN) indicat a l'eina d'impostos no és vàlid o pertany a una persona el nom de la qual no coincideix amb el nom del compte. En aquest cas, el procés de revisió pot tardar més.

Per als formularis W8:

 • El "nom legal" que figura a l'eina fiscal no coincideix amb el nom del perfil de pagaments.
 • El nom de l'"entitat exclosa" indicat a l'eina d'impostos no coincideix amb el nom del perfil de pagaments.
 • L'adreça de residència o l'adreça postal indicada a l'eina d'impostos es troba als Estats Units o no coincideix amb el país o la regió en què reclames obtenir els beneficis d'un tractat.
 • S'ha indicat un apartat de correus o una adreça a un altre nom a l'eina d'impostos.
 • S'ha emplenat el camp "Capacitat" del formulari a l'eina d'impostos.
Consell: tots els formularis W8-IMY que s'enviïn es revisaran.
Per què se'm demana que proporcioni documents de verificació?

Pot ser que hagis de verificar la teva identitat si es compleix una de les situacions següents:

 • Falta el TIN o no és un número de nou dígits.
 • El TIN indicat no s'ha emès.
 • La combinació de TIN i nom no coincideix amb els registres de l'IRS.
 • No s'ha trobat cap coincidència vàlida per al TIN.
Obtén informació sobre la documentació que acceptem per a cada formulari fiscal.
Què passa si el formulari s'ha rebutjat perquè "La combinació de TIN i nom no coincideix amb la dels registres de l'IRS"?
El nom i el TIN que has proporcionat al formulari fiscal han de coincidir amb el nom i el TIN que hi ha registrat a nom teu a l'IRS. Si el nom o el TIN que has proporcionat no estan registrats a nom teu a l'IRS, torna a enviar el formulari fiscal amb la informació correcta. Per revisar la informació que has enviat:
 1. Inicia la sessió al teu compte al Centre per a partners de Google Play Llibres.
 2. Fes clic a la pestanya Centre de pagaments.
 3. A "Perfil de pagaments", fes clic a Edita i, a continuació, Gestiona la configuració i, a continuació, Estats Units Informació fiscal i, a continuació, Gestiona la informació fiscal.
 4. Fes clic a l'enllaç al formulari fiscal que has enviat.
Què passa si el nom associat al compte no coincideix amb el que figura al formulari fiscal?
Perquè puguem validar el teu formulari fiscal, el nom del formulari ha de coincidir amb el que figura al teu perfil de pagaments. Consulta aquesta informació al perfil de pagaments:
 • Si el nom que consta al perfil de pagaments és el teu nom legal correcte, torna a enviar el formulari fiscal.
 • Si el nom que consta al perfil de pagaments no és correcte, introdueix el teu nom legal al formulari fiscal i torna a enviar-lo.

Consell: si tens un nom comercial, introdueix-lo a la secció corresponent del formulari fiscal.

Si no saps del cert quin nom està associat al teu compte:
 1. Inicia la sessió al teu compte al Centre per a partners de Google Play Llibres.
 2. Fes clic a la pestanya Centre de pagaments.
 3. A "Perfil de pagaments", fes clic a Edita i, a continuació, Gestiona la configuració.
 4. Per trobar el nom de la persona o de l'empresa associat amb el teu compte, desplaça't fins a "Nom i adreça" o bé fins a "Nom i adreça de l'empresa".

Beneficis i ingressos

Quins documents he de preparar si s'informa de la revisió de la meva informació fiscal dels EUA?
Si s'informa d'una nova revisió de la teva informació fiscal dels EUA, hauràs de proporcionar un formulari d'identificació addicional. S'accepten fitxers PNG, JPEG i PDF. Obtén informació sobre els documents fiscals i les formes d'identificació aprovats.
Què és la retenció fiscal?

La retenció fiscal es produeix quan es dedueixen els impostos dels teus pagaments perquè es puguin pagar a un govern per satisfer la responsabilitat fiscal del beneficiari.

Segons la legislació fiscal dels EUA, Google és un retenidor que ha de complir la legislació fiscal dels EUA i, si escau, retenir impostos pels guanys rellevants de Play Llibres. La retenció fiscal es pot començar a aplicar a partir de juny de 2021.

Com afectarà això els meus ingressos a Play Llibres?

Només caldrà informar de la part dels teus guanys dels lectors d'aquest país que estigui subjecta a retencions i informes fiscals si has proporcionat informació fiscal vàlida.

El tipus de retenció fiscal es determina segons la informació fiscal que proporciones a Google. Trobaràs el tipus de retenció fiscal a la secció Gestiona la informació fiscal de la configuració de pagament del Centre per a partners quan enviïs el formulari. Els imports de la retenció fiscal no es mostren a l'Anàlisi de Play Llibres.

Exemple hipotètic

Un editor de Play Llibres a l'Índia del Programa de partners de Play Llibres ha obtingut 1.000 USD per llibres de Play Llibres durant l'últim mes. D'aquests 1.000 USD, els seus llibres han generat 100 USD de lectors dels EUA.

Aquests són alguns casos possibles de retenció:

 • L'editor no envia informació fiscal: la deducció fiscal és de 240 USD, ja que el tipus de retenció fiscal és de fins un 24% dels guanys totals a tot el món si no s'ha enviat informació fiscal. Això vol dir que, fins que l'editor no enviï informació fiscal completa, haurem de deduir fins a un 24% dels seus guanys totals a tot el món, no només dels ingressos als Estats Units.
 • L'editor envia la informació fiscal i reclama obtenir els beneficis d'un tractat: la deducció fiscal és de 15 USD. Això passa perquè l'Índia i els Estats Units tenen un tractat fiscal que redueix el tipus impositiu al 15% en els guanys provinents de les vendes als Estats Units.
 • L'editor envia la informació fiscal, però no compleix els requisits per obtenir els beneficis d'un tractat fiscal: la deducció fiscal final serà de 30 USD. Això passa perquè la taxa impositiva quan no hi ha cap tractat fiscal és del 30% dels guanys procedents de les vendes als EUA.

Calcular la retenció fiscal estimada

Utilitza aquest càlcul d'exemple per entendre com es poden veure afectats els teus ingressos de Play Llibres:

 1. Accedeix a l'informe d'ingressos de l'Anàlisi de Play Llibres i estableix el filtre de dates en el període de pagament corresponent, com ara de l'1 al 31 d'octubre. Pot ser útil configurar l'Anàlisi de Play Llibres en la moneda en què reps els pagaments, com ara dòlars dels Estats Units.
 2. Aplica un filtre de zona geogràfica per cercar els ingressos estimats dels Estats Units. Obtén més informació sobre el teu públic l'Anàlisi de Play Llibres.
 3. Per esbrinar el tipus de retenció, ves al teu compte del Centre per a partners. El tipus de retenció es mostra després d'enviar la teva informació fiscal dels EUA.
 4. Multiplica els resultats dels passos 2 i 3 anteriors.
Important: si segueixes els passos anteriors, només obtindràs una estimació de la retenció fiscal. Quan Google comenci a retenir impostos, veuràs l'import final que es retindrà a l'informe normal de transaccions de pagaments del Centre per a partners (si escau).

Vendes als EUA i en altres països

Què passa si no rebo ingressos per vendes als EUA?
Tots els editors de Play Llibres han d'enviar la informació fiscal a Google, independentment de si reben ingressos de vendes als EUA o no. Si reps ingressos de lectors dels EUA més endavant, l'enviament de la informació fiscal dels EUA ajudarà a determinar el tipus de retenció correcte.
Quins criteris utilitzeu per determinar si soc un editor dels Estats Units?
La teva ubicació la determina el país o la regió de residència que declares a la teva informació fiscal.
Això vol dir que pagaré tant al meu país o regió de residència com als EUA?

Google només ha de retenir impostos dels EUA pels guanys de Play Llibres de lectors dels Estats Units. És possible que s'apliquin les lleis fiscals locals als teus guanys de Play Llibres.

Molts països o regions tenen tractats fiscals que redueixen o suprimeixen els impostos. A més, és possible que certs països o regions permetin els crèdits fiscals estrangers per ajudar a reduir les càrregues fiscals internacionals. Si reclames un tractat fiscal a l'eina d'impostos del Centre per a partners, és possible que puguis reduir la teva càrrega fiscal. Consulta el teu assessor fiscal.

Retenció fiscal i Google

Quin tipus de documents de declaració fiscal proporciona Google?

Pots consultar els imports finals de la retenció fiscal a l'informe de pagaments del Centre per a partners segons el teu cicle de pagament.

Tots els editors que envien informació fiscal i els que perceben pagaments aptes reben un formulari fiscal (com ara 1042-S o 1099-MISC) el 15 de març de cada any abans o després de les retencions fiscals de l'any anterior. Per sol·licitar una còpia, revisió o anul·lació d'un formulari fiscal de final d'any, ves al Centre d'ajuda del Centre per a partners.

Puc obtenir un reembossament de les retencions fiscals anteriors?

Google pot reembossar la retenció fiscal dels EUA en determinades circumstàncies si es proporciona la informació fiscal actualitzada abans del 31 de desembre de 2021. Per exemple, si es proporciona puntualment un formulari fiscal W-8 actualitzat amb una reclamació d'una taxa impositiva més baixa, Google tornarà a calcular els imports de la retenció i reembossarà la diferència.

Hauràs de proporcionar una declaració jurada de circumstàncies no modificades i declarar que els canvis que has fet al formulari s'apliquen a una data anterior. Per fer-ho, ves a la secció "Declaració jurada sobre canvi d'estat" del pas 6 de l'eina d'impostos al Centre per a partners.

Trobaràs aquests reembossaments al cicle de pagament després d'actualitzar el formulari.

Aquestes circumstàncies són limitades i la informació fiscal vàlida s'ha de rebre abans que acabi l'any natural en què s'ha retingut l'impost. Si no proporciones aquesta informació fiscal vàlida abans que acabi l'any natural, hauràs de presentar una sol·licitud de reembossament directament a l'IRS. A aquest efecte, et recomanem que demanis assessorament fiscal professional.

Trobaràs tots els reembossaments aplicables a l'informe de pagaments del Centre per a partners al final del cicle de pagaments després d'actualitzar la teva informació fiscal al Centre per a partners.

Això s'aplica als meus altres guanys del Centre per a partners a banda de Play Llibres?
Si proporciones informació fiscal vàlida, la retenció fiscal dels EUA corresponent al capítol 3 només s'aplica als teus guanys de Play Llibres.

Retenció fiscal

Quan s'aplica la retenció fiscal dels EUA?

Normalment, una persona de fora dels EUA documentada (amb un formulari W-8 vàlid) està subjecta als impostos dels EUA pels ingressos que obté de fonts d'aquest país. Per exemple, si una persona de fora dels EUA ofereix serveis en aquest país, els pagaments relacionats amb aquests serveis estan subjectes a les retencions fiscals sobre els ingressos dels EUA.

El tipus de retenció es calcula en funció del tipus d'ingressos rebuts i de si el beneficiari en qüestió és apte per obtenir els beneficis d'un tractat. En cas que ho sigui, també es té en compte el formulari W-8 vàlid que hagi emplenat per reclamar-los. L'IRS requereix que la part que fa el pagament a una persona de fora dels EUA apliqui la retenció, ingressi l'import corresponent a l'IRS (si escau) i faci declaracions informatives al final de l'any natural en què s'ha fet el pagament.

Quin és el tipus de retenció? Es pot reduir?

Si no es proporciona un formulari fiscal vàlid, el tipus de retenció predeterminat sol ser del 30% en els pagaments aplicables. Aquest percentatge es pot reduir en els casos següents:

 • Ets resident fiscal d'un país o regió que té un tractat sobre els ingressos amb els EUA.
 • El tipus d'ingressos que reps és apte per obtenir els beneficis d'un tractat.
 • Compleixes tots els requisits del tractat i presentes una reclamació vàlida per obtenir els beneficis del tractat.

En algunes circumstàncies, quan es presumeix que un partner no documentat és una persona dels EUA, el tipus de retenció predeterminat és del 24%.

Per consultar els tipus de retenció rellevants al teu perfil de pagaments, ves a Configuració i, a continuació, Gestiona la informació fiscal.
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal