Cấu hình tệp PDF

Nếu bạn cung cấp nội dung sách ở định dạng PDF thì những người dùng đọc sách trên Google Play sẽ có tùy chọn xem "trang gốc".

Trang gốc
Người đọc sẽ thấy bố cục gốc
Chữ chạy
Người đọc có thể đổi kích thước văn bản

Tối ưu hóa tệp

 • Độ phân giải tối thiểu:

  • Trang nội dung: 400 pixel/inch nhị phân; 200 ppi thang màu xám hoặc màu
  • Hình ảnh và bìa sách: 300 ppi màu
   Nếu trang sách của bạn có kích thước 8 inch x 10 inch thì độ phân giải tối thiểu của bạn để hiển thị tối ưu là 2400 pixel x 3000 pixel (8 * 300 x 10 * 300).
 • Thứ tự các trang trong PDF phải khớp với thứ tự các trang trong sách thực. Đối với hầu hết các sách, trình tự này sẽ là: bìa trước, nội dung sách, bìa sau. Nếu các tệp bìa của bạn không cùng trong tệp nội dung, bạn có thể tải chúng lên riêng rẽ. Để thực hiện việc này, hãy làm theo hướng dẫn đặt tên tệp.

 • Hãy gửi tệp PDF của bạn theo khổ dọc. Chúng tôi cũng yêu cầu mỗi trang trong tệp PDF của bạn phải tương ứng với một trang văn bản.

 • Nếu bạn tạo tệp PDF của riêng mình, hãy đảm bảo rằng tất cả phông chữ đã được nhúng vào tệp. Chúng tôi sẽ không thể xử lý sách của bạn một cách chính xác nếu sách không có các phông chữ được nhúng.

Cắt xén

Các trang trong tệp PDF sẽ được cắt xén theo cài đặt Adobe Acrobat Trim Box của bạn. Nếu cài đặt Trim Box không tương ứng với cài đặt Crop Box, xin lưu ý rằng tệp có thể không được xử lý chính xác.

Nếu tệp PDF của bạn chứa siêu liên kết tới các phần khác của cùng một sách hoặc tới các trang web bên ngoài, hãy lưu ý rằng các liên kết này sẽ bị vô hiệu hóa khi chúng tôi xử lý sách của bạn.

Dấu trang (tùy chọn)

Thêm dấu trang vào tệp PDF sẽ giúp chúng tôi xử lý tên sách của bạn. Chúng tôi hiện không thể đảm bảo rằng thông tin này sẽ được phản ánh đầy đủ khi sách được phát hành nhưng chúng tôi đang nỗ lực để hiển thị thông tin chính xác nhất có thể. Chúng tôi khuyên bạn nên đánh dấu trang đầu tiên của từng phần sau:

 • bìa trước
 • bìa sau
 • trang tên sách
 • mục lục
 • trang bản quyền
 • lời tựa, lời nói đầu hoặc lời giới thiệu
 • chương đầu tiên
 • phần danh mục hoặc tài liệu tham khảo
 • chỉ mục

Ngôn ngữ từ phải sang trái

Các tệp PDF dành cho các ngôn ngữ được viết từ phải sang trái (ví dụ: tiếng Ả Rập hoặc tiếng Do Thái) được tạo trong Adobe Acrobat Pro sẽ định cấu hình cài đặt bổ sung. Trong Document Properties của Adobe Acrobat Pro, dưới Reading Options, hãy đặt cài đặt Binding thành Right Edge.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính