การกำหนดค่าไฟล์ PDF

หากคุณส่งเนื้อหาหนังสือเป็นรูปแบบ PDF ผู้ใช้ที่อ่านหนังสือบน Google Play จะมีตัวเลือกการดู "หน้าต้นฉบับ"

หน้าต้นฉบับ
ผู้อ่านจะเห็นรูปแบบการจัดวางต้นฉบับ
ข้อความต่อเนื่อง
ผู้อ่านสามารถปรับขนาดตัวอักษรได้

การเพิ่มประสิทธิภาพไฟล์

 • ความละเอียดขั้นต่ำ:

  • หน้าเนื้อหา: ไบนารี 400 พิกเซลต่อนิ้ว หรือ 200 ppi แบบเกรย์สเกลหรือสี
  • รูปภาพและปกหนังสือ: 300 ppi แบบสี
   หากขนาดของหน้าหนังสือเท่ากับ 8 x 10 นิ้ว ความละเอียดขั้นต่ำสำหรับการแสดงหน้าที่เหมาะที่สุดคือ 2400 x 3000 พิกเซล (8 * 300 x 10 * 300)
 • การจัดลำดับหน้าใน PDF ควรตรงกับหนังสือจริง สำหรับหนังสือทั่วไปจะเป็นปกหน้า เนื้อหา และปกหลัง หากมีไฟล์ปกแยกจากไฟล์เนื้อหา คุณสามารถอัปโหลดแยกกันได้ โดยทำตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับชื่อไฟล์

 • โปรดส่งไฟล์ PDF ในรูปแบบแนวตั้ง และให้แต่ละหน้าของไฟล์ PDF ตรงกับเนื้อหาหนึ่งหน้า

 • หากคุณได้สร้างไฟล์ PDF ของคุณเอง โปรดตรวจสอบว่ามีการฝังแบบอักษรทั้งหมดในไฟล์แล้ว เราจะไม่สามารถดำเนินการกับหนังสือได้อย่างถูกต้องหากหนังสือมีแบบอักษรที่ไม่ได้ฝังไว้

การครอบตัด

หน้าไฟล์ PDF จะถูกครอบตัดตามการตั้งค่าของ Adobe Acrobat Trim Box หากการตั้งค่า Trim Box ไม่ตรงกับการตั้งค่า Crop Box ของคุณ ระบบอาจดำเนินการกับไฟล์ไม่ถูกต้อง

หาก PDF มีไฮเปอร์ลิงก์ ไม่ว่าจะเชื่อมไปยังส่วนอื่นๆ ของหนังสือเล่มเดียวกันหรือเว็บไซต์ภายนอก โปรดทราบว่าระบบจะปิดใช้ลิงก์เมื่อดำเนินการกับหนังสือ

บุ๊กมาร์ก (ไม่บังคับ)

การเพิ่มบุ๊กมาร์กลงในไฟล์ PDF สามารถช่วยเราในการดำเนินการกับหนังสือ ปัจจุบัน เราไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลนี้จะแสดงขึ้นทั้งหมดเมื่อเผยแพร่หนังสือของคุณ แต่เราพยายามแสดงข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราขอแนะนำให้บุ๊กมาร์กหน้าแรกของแต่ละส่วนต่อไปนี้

 • ปกหน้า
 • ปกหลัง
 • หน้าชื่อหนังสือ
 • สารบัญ
 • หน้าลิขสิทธิ์
 • คำนำหรือบทนำ
 • บทแรก
 • บรรณานุกรมหรือส่วนอ้างอิง
 • ดัชนี

ภาษาที่อ่านจากขวาไปซ้าย

ไฟล์ PDF สำหรับภาษาที่เขียนจากขวาไปซ้าย (เช่น อาหรับหรือฮิบรู) ซึ่งสร้างใน Adobe Acrobat Pro ควรมีการตั้งค่าเพิ่มเติม ในคุณสมบัติของเอกสารของ Adobe Acrobat Pro ในส่วนตัวเลือกการอ่าน ให้ตั้งค่าการเย็บเล่มเป็นขอบขวา

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
8670202508428573640
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
82437