Konfigurace souborů PDF

Pokud obsah knihy poskytujete ve formátu PDF, uživatelé, kteří knihu čtou ve službě Google Play, budou mít k dispozici možnost zobrazení Původní stránky.

Původní stránky
Čtenáři uvidí původní rozvržení.
Plynulý text
Čtenáři si mohou upravit velikost textu.

Optimalizace souboru

 • Minimální rozlišení:

  • Stránky obsahu: 400 PPI binárně, 200 PPI ve stupních šedé nebo barevně.
  • Obrázky a obálky: 300 PPI barevně.
   Pokud stránka vaší knihy měří 8–10 palců (20–25 cm), minimální rozlišení pro optimální zobrazení je 2400×3000 pixelů (8×300 na 10×300).
 • Pořadí stránek v souboru PDF musí odpovídat pořadí ve skutečné knize. U většiny knih bude pořadí následující: přední strana obálky, obsah knihy a nakonec zadní strana obálky. Pokud jsou soubory obálky odděleny od souboru obsahu, můžete je nahrát samostatně. Postupujte podle pokynů pro názvy souborů.

 • Soubory PDF odesílejte ve formátu na výšku. Jedna stránka souboru PDF musí odpovídat jedné stránce textu.

 • Pokud jste vytvořili vlastní soubor PDF, ověřte, zda jsou do souboru vložena všechna písma. Pokud kniha obsahuje nevložená písma, nebudeme ji moci správně zpracovat.

Oříznutí

Stránky souboru PDF budou oříznuty v souladu s nastavením nástroje Adobe Acrobat Trim Box. Pokud nastavení nástroje Trim Box neodpovídá nastavení nástroje Crop Box, soubor pravděpodobně nebude možné správně zpracovat.

Pokud váš soubor PDF obsahuje hypertextové odkazy (na další části knihy nebo na externí webové stránky), tyto odkazy budou při zpracování knihy odstraněny.

Záložky (volitelné)

Přidáním záložek do souboru PDF nám zpracování knihy usnadníte. V současné době nejsme schopni zaručit, že tyto údaje budou po aktivaci knihy plně zohledněny, avšak snažíme se je zobrazovat co nejpřesněji. Doporučujeme označit záložkou první stránku všech následujících sekcí:

 • přední strana obálky,
 • zadní strana obálky,
 • titulní stránka,
 • obsah,
 • stránka s informacemi o autorských právech,
 • předmluva nebo úvod,
 • první kapitola,
 • bibliografie nebo sekce odkazů,
 • rejstřík.

Jazyky psané zprava doleva

U souborů PDF s jazyky psanými zprava doleva (např. arabsky nebo hebrejsky) vytvořených v nástroji Adobe Acrobat Pro lze nakonfigurovat další nastavení. V nástroji Adobe Acrobat Pro přejděte do vlastností dokumentu a v sekci Možnosti čtení nastavte vazbu na pravý okraj.

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
8877678398517028363