Polityka treści dla wydawców w Książkach Google Play

W tej polityce treści używamy terminów „książka” i „książki” zarówno w odniesieniu do treści e-booków, jak i audiobooków.

Polityka treści

Ta polityka treści służy temu, żeby z naszej usługi zadowoleni byli zarówno użytkownicy, jak i współpracujący z nami wydawcy. Zachęcamy do jej stosowania. Możemy zgodzić się na wyjątki od tych zasad ze względu na wartość artystyczną, edukacyjną, historyczną, dokumentalną albo naukową bądź inne istotne korzyści dla społeczeństwa. Zasady mogą ulec zmianie, dlatego warto co jakiś czas tu zaglądać, żeby być na bieżąco. Więcej informacji znajdziesz też w Warunkach korzystania z usługi Google Play.

Oto nasze zasady:

Spam, treści wprowadzające w błąd i niespełniające oczekiwań

Nie wolno zamieszczać treści, które wprowadzają użytkowników w błąd, pogarszają ich komfort lub mogą być uznane za spam bądź złośliwe oprogramowanie. Niedozwolone treści to między innymi:
 • niechciane treści promocyjne lub komercyjne;
 • bezpłatne treści, które można łatwo znaleźć w internecie;
 • treści niechciane lub rozsyłane masowo;
 • złośliwe oprogramowanie, wirusy bądź jakiekolwiek pliki mogące zakłócić działanie usługi lub zaszkodzić innym użytkownikom;
 • książki, które łatwo można pomylić z aplikacjami lub innymi formami treści cyfrowych;
 • próbki, których jedynym przeznaczeniem jest reklamowanie innych książek lub zachęcanie do ich kupna;
 • metadane myląco podobne do metadanych istniejących książek, w tym wprowadzające w błąd tytuły, imiona i nazwiska autorów, opisy lub okładki, albo takie metadane, które mogą wprowadzać w błąd co do formatu książki;
 • książki, w których co najmniej jeden plik zawiera problemy związane z jakością skutkujące wyświetlaniem treści trudnych do zrozumienia;
 • treści audio, których główną część stanowi muzyka, z wyjątkiem utworów edukacyjnych lub występów, w których muzyka jest osadzona w fabule;
 • treści audio niskiej jakości odczytywane głosem syntetycznym.

Treści z domeny publicznej

Różne wersje tej samej książki wprowadzają naszych użytkowników w błąd i niczym szczególnym się nie wyróżniają. Materiały z domeny publicznej bardzo często się powtarzają, dlatego książki zawierające tego typu treści przyjmujemy tylko od wybranych partnerów.

Treści dostarczane na zasadzie niewyłączności

Niekiedy otrzymujemy tę samą książkę od kilku partnerów. Prawa do jej publikacji mogą posiadać wszyscy ci partnerzy lub niektórzy z nich. W razie potencjalnych konfliktów o prawa do książki nie możemy pośredniczyć między autorami, wydawcami ani innymi stronami. Zachowujemy jednak maksymalną ostrożność, aby uniknąć rozprowadzania nieautoryzowanych egzemplarzy. Możemy odrzucić dublujące się wydania, ponieważ obecność w ofercie różnych wersji tej samej książki wprowadza użytkowników w błąd.

Jeśli uważasz, że inny partner publikuje bez Twojej zgody treści należące do Ciebie, przeczytaj zasady Google dotyczące praw autorskich.

Jeśli nie będziemy mogli potwierdzić, że masz uprawnienia do przesyłania treści z tego konta, możemy zablokować Twoje konto.

Materiały zawierające przemoc, groźby lub wywołujące obrzydzenie

Nawoływanie do przemocy lub terroryzmu jest zabronione. Obejmuje to materiały, których celem jest prześladowanie lub które zawierają groźby spowodowania poważnych obrażeń albo śmierci i wzywają do zadawania fizycznych obrażeń innym osobom. Nie zezwalamy też na materiały skatologiczne ani prezentujące ekstremalną przemoc.

Szerzenie nienawiści

Materiały promujące nienawiść, przemoc lub ludobójstwo względem jakiejkolwiek możliwej do zidentyfikowania lub chronionej grupy osób lub jednostki są zakazane. Grupy i osoby są chronione ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, narodowość (w tym obywatelstwo), wyznawaną religię, niepełnosprawność, płeć, wiek, status weterana, orientację seksualną i tożsamość płciową.

Materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym

Dopuszczamy treści o charakterze jednoznacznie seksualnym oraz obrazy przedstawiające nagość, które mają wymiar edukacyjny, artystyczny, historyczny lub dokumentalny. Wydawcy muszą jednak oznaczać swoje treści jako „Dla dorosłych” na karcie Ustawienia książki w Centrum Partnerów.

Mimo to, jeśli stwierdzimy, że książka zawiera treści o charakterze jednoznacznie seksualnym, możemy usunąć jej podgląd i ograniczyć jej widoczność dla niepełnoletnich użytkowników. W ten sposób dbamy, aby Google Play było bezpiecznym miejscem dla wszystkich, którzy szukają nowych książek.

Nie zezwalamy jednak na publikowanie następujących treści:

 • obrazy przedstawiające nagość lub audiodeskrypcje o charakterze jednoznacznie seksualnym bez wartości edukacyjnej, artystycznej, historycznej ani dokumentalnej;
 • treści pornograficzne;
 • tekst o charakterze jednoznacznie seksualnym w dowolnych metadanych książki (np. tytułach, napisach lub opisach);
 • tekst, obrazy lub treści audio o charakterze jednoznacznie seksualnym przedstawiające ekstremalne akty seksualne, takie jak akty pedofilii lub seks ze zwierzętami;
 • materiały kierujące ruch do pornograficznych usług online.

Pamiętaj, że możemy zgodzić się na wyjątki od tych zasad ze względu na wartość artystyczną, edukacyjną, historyczną, dokumentalną czy naukową bądź inne istotne korzyści dla społeczeństwa.

Nieuczciwe działania lub nadużycia

Wydawcy nie mogą podejmować nieuczciwych działań prowadzących do zakupu książek lub uzyskania dostępu do Książek Google Play w żaden sposób, który jest zautomatyzowany, zwodniczy, oszukańczy bądź z innych powodów niewłaściwy. Nieuczciwe działania to m.in.:

 • używanie botów lub innych zautomatyzowanych narzędzi;
 • żądania wyszukiwania generowane komputerowo;
 • bezprawne użycie oprogramowania, kart kredytowych lub kart podarunkowych.

Bezpieczeństwo dzieci

Google stosuje politykę zerowej tolerancji wobec wykorzystywania seksualnego dzieci przedstawionego w materiałach tekstowych, wizualnych lub dźwiękowych. Surowo zabraniamy korzystania z Google Play w celu tworzenia, przechowywania lub rozpowszechniania takich materiałów. Ściśle współpracujemy z organami ścigania. Poinformujemy je o wszystkich osobach rozpowszechniających materiały przedstawiające wykorzystywanie dzieci, a wszelkie treści promujące takie działania zostaną usunięte. Powtarzające się lub szczególnie poważne naruszenia tych zasad spowodują wyłączenie konta.

Dane osobowe i informacje poufne

Nie udostępniaj danych osobowych ani informacji poufnych. Zabraniamy nieautoryzowanej sprzedaży i dystrybucji informacji prywatnych i poufnych, takich jak numery kart kredytowych, numery PESEL, numery praw jazdy i innych dokumentów, a także wszelkich innych informacji, które nie są dostępne publicznie. Pamiętaj, że zgodnie z naszymi zasadami najczęściej nie uznajemy za prywatne ani poufne informacji, które są już dostępne w innych miejscach w internecie lub w rejestrach publicznych.

Działania niezgodne z prawem

Nie korzystaj z Google Play w sposób sprzeczny z prawem. Jeśli otrzymamy powiadomienie o naruszeniu prawa, podejmiemy odpowiednie działania, które mogą obejmować zablokowanie dostępu do naszych usług, zawieszenie Twojego konta Google lub zgłoszenie Cię odpowiednim władzom.

Prawa autorskie

Przestrzegaj praw autorskich. Reagujemy na wyraźne powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich. Wielokrotne naruszenie praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, spowoduje usunięcie konta. Przeczytaj zasady Google dotyczące ochrony praw autorskich.

Znak towarowy

Nie zezwalamy na książki, które naruszają znaki towarowe innych osób. Znak towarowy to słowo, symbol lub ich połączenie, które określa źródło towaru lub usługi. Właściciel znaku towarowego ma prawo do jego wyłącznego używania razem z określonymi towarami lub usługami.

Naruszenie znaku towarowego to niewłaściwe lub nieautoryzowane użycie identycznego lub podobnego znaku, które może powodować niejasności co do pochodzenia produktu. Reagujemy na wyraźne powiadomienia o domniemanym naruszeniu znaku towarowego.

Weryfikacja zgodności z zasadami i ich egzekwowanie

Za sprawdzanie treści w Książkach Google Play odpowiadają zarówno weryfikatorzy, jak i zautomatyzowane systemy. Podczas oceny treści lub kont w celu określenia, czy naruszają one nasze zasady, bierzemy pod uwagę różne informacje, między innymi metadane książki, w tym jej tytuł, zdjęcia na okładce, opisy, informacje o koncie, zawartość książki i inne informacje dostarczane za pomocą narzędzi do zgłaszania niezgodności (w stosownych przypadkach) oraz zgromadzone w ramach weryfikacji przeprowadzanych z własnej inicjatywy.

Usuwamy treści, które naruszają nasze zasady i są szkodliwe dla użytkowników oraz całego ekosystemu Google Play. Stosowanie modeli automatycznych pomaga nam szybciej wykrywać większą liczbę naruszeń i potencjalnych problemów, co zapewnia wszystkim bezpieczeństwo podczas korzystania z Książek Google Play. Przeszkoleni operatorzy i analitycy przeprowadzają ocenę treści, wykonując w razie potrzeby analizę kontekstową.

Jeśli stwierdzimy, że Twoje konto lub książki naruszają te zasady, możemy:

 • usunąć lub ograniczyć widoczność tych treści;
 • wyłączyć ich podgląd;
 • zablokować Twój dostęp do co najmniej jednej usługi Google;
 • usunąć konto Google;
 • zgłosić treści naruszające prawo odpowiednim organom ścigania;
 • obciążyć Twoje konto w celu pokrycia zwrotu środków klientowi;
 • zawiesić płatności trwale lub tymczasowo.

Jeśli nie zgadzasz się z naszą decyzją, możesz dowiedzieć się więcej o dostępnych opcjach odwołania tutaj: Jak odwołać się od decyzji. Nie zawsze będzie istnieć możliwość odwołania (np. w określonych przypadkach usunięcia treści na podstawie orzeczenia sądowego). Więcej informacji o dostępnych opcjach odwołania znajdziesz w otrzymanym od nas powiadomieniu dotyczącym Twoich treści lub Twojego konta.

Podczas kontroli treści książki pod kątem potencjalnego naruszenia naszej Polityki treści możemy tymczasowo wyłączyć podgląd w wyszukiwarce zarówno w Google Play, jak i Książkach Google.

To, że użytkownik nie zgadza się z jakimiś treściami lub uznaje je za nieodpowiednie, nie oznacza, że usuniemy je lub podejmiemy inne działania. Zdajemy sobie sprawę, że ludzie mają różne punkty widzenia, i bierzemy to pod uwagę podczas analizy raportów o nadużyciach.

Google zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży dowolnej książki przesłanej do Google Play w dowolnym czasie i według własnego uznania.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
2111133951741855431
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
82437