Polityka treści dla wydawców w Książkach Google Play

W tej polityce treści używamy terminów „książka” i „książki” zarówno w odniesieniu do treści e-booków, jak i audiobooków.

Polityka treści

Ta polityka treści służy temu, żeby z naszej usługi zadowoleni byli zarówno użytkownicy, jak i współpracujący z nami wydawcy. Zachęcamy do jej stosowania. Możemy zgodzić się na wyjątki od tych zasad ze względu na wartość artystyczną, edukacyjną, historyczną, dokumentalną albo naukową bądź inne istotne korzyści dla społeczeństwa. Zasady mogą ulec zmianie, dlatego warto co jakiś czas tu zaglądać, żeby być na bieżąco. Więcej informacji znajdziesz też w Warunkach korzystania z usługi Google Play.

Oto nasze zasady:

Spam i złośliwe oprogramowanie
Nie zamieszczaj w Google Play spamu ani złośliwego oprogramowania. Spam to między innymi niechciane treści promocyjne lub komercyjne oraz treści niechciane lub rozsyłane masowo. Nie zezwalamy na przesyłanie szkodliwego oprogramowania, wirusów ani żadnych innych plików mogących zakłócić działanie usługi lub zaszkodzić innym użytkownikom. Spam to między innymi:

 • niechciane treści promocyjne lub komercyjne;
 • bezpłatne treści, które można łatwo znaleźć w internecie.

Treści z domeny publicznej
Różne wersje tej samej książki wprowadzają naszych użytkowników w błąd i nie zapewniają właściwie żadnych korzyści wynikających z tej różnorodności. Materiały z domeny publicznej bardzo często się powtarzają, dlatego książki zawierające tego typu treści przyjmujemy tylko od wybranych partnerów.

Treści dostarczane na zasadzie niewyłączności
Niekiedy otrzymujemy tę samą książkę od wielu partnerów. Prawa do jej publikacji mogą posiadać wszyscy ci partnerzy lub niektórzy z nich. W razie potencjalnych konfliktów o prawa do książki nie możemy pośredniczyć między autorami, wydawcami ani innymi stronami. Zachowujemy jednak maksymalną ostrożność, aby uniknąć rozprowadzania nieautoryzowanych egzemplarzy. Możemy odrzucić dublujące się wydania, ponieważ obecność w ofercie różnych wersji tej samej książki wprowadza użytkowników w błąd.

Jeśli uważasz, że inny partner publikuje bez zezwolenia treści należące do Ciebie, przeczytaj zasady Google dotyczące ochrony praw autorskich.

Materiały wprowadzające w błąd i niespełniające oczekiwań
Nie publikuj materiałów, które są mylące dla użytkownika lub obniżają w jego oczach jakość publikacji. Treści, na które często skarżą się użytkownicy, mogą zostać sprawdzone. Oto lista niektórych przykładów niedozwolonych publikacji:

 • książki, które łatwo można pomylić z aplikacjami lub innymi formami treści cyfrowych;
 • próbki, których jedynym przeznaczeniem jest reklamowanie innych książek lub zachęcanie do ich kupna;
 • metadane myląco podobne do metadanych istniejących książek, w tym wprowadzające w błąd tytuły, imiona i nazwiska autorów, opisy lub okładki, albo takie metadane, które mogą wprowadzać w błąd co do formatu książki;
 • książki, których pliki zawierają problemy związane z jakością skutkujące wyświetlaniem treści trudnych do zrozumienia;
 • treści audio odczytywane głosem syntetycznym, wyraźnie różniącym się od głosu człowieka;
 • treści audio, których główną część stanowi muzyka, z wyjątkiem utworów edukacyjnych lub występów, w których muzyka jest osadzona w fabule.

Materiały zawierające przemoc, groźby lub wywołujące obrzydzenie
Nawoływanie do przemocy lub terroryzmu jest zabronione. Obejmuje to materiały, których celem jest nękanie, lub materiały zawierające groźby spowodowania poważnych obrażeń albo śmierci, a także wzywające do zadawania fizycznych obrażeń innym osobom. Nie zezwalamy też na materiały skatologiczne ani prezentujące ekstremalną przemoc.

Szerzenie nienawiści
Zakazane są materiały promujące nienawiść, przemoc lub ludobójstwo względem jakiejkolwiek możliwej do zidentyfikowania albo chronionej grupy lub jednostki. Grupy i osoby są chronione ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, narodowość (w tym obywatelstwo), wyznawaną religię, niepełnosprawność, płeć, wiek, status weterana, orientację seksualną i tożsamość płciową.

Materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym

Dozwolone:

 • obrazy przedstawiające nagość i mające wartość edukacyjną, artystyczną, historyczną lub dokumentalną;
 • treści o charakterze jednoznacznie seksualnym.

Chociaż te rodzaje materiałów o charakterze jednoznacznie seksualnym są dozwolone, wymagamy od wydawców oznaczenia ich jako przeznaczonych „Dla dorosłych” na karcie Ustawienia książki w Centrum Partnerów.

Niedozwolone:

 • obrazy przedstawiające nagość lub audiodeskrypcje o charakterze jednoznacznie seksualnym bez wartości edukacyjnej, artystycznej, historycznej ani dokumentalnej;
 • treści pornograficzne;
 • tekst o charakterze jednoznacznie seksualnym w dowolnych metadanych książki (np. tytułach, napisach lub opisach);
 • tekst, obrazy lub treści audio o charakterze jednoznacznie seksualnym przedstawiające ekstremalne akty seksualne, takie jak akty pedofilii lub seks ze zwierzętami;
 • materiały kierujące ruch do pornograficznych usług online.

Pamiętaj, że możemy zgodzić się na wyjątki od tych zasad ze względu na wartość artystyczną, edukacyjną, historyczną, dokumentalną czy naukową bądź inne istotne korzyści dla społeczeństwa.

Bezpieczeństwo dzieci
Google stosuje politykę zerowej tolerancji wobec przedstawiania wykorzystywania seksualnego dzieci w tekście, materiałach wizualnych i dźwiękowych. Surowo zabraniamy korzystania z Google Play w celu tworzenia, przechowywania lub rozpowszechniania takich materiałów. Ściśle współpracujemy z organami ścigania. Poinformujemy je o wszystkich osobach rozpowszechniających materiały przedstawiające wykorzystywanie dzieci, a wszelkie treści promujące takie działania zostaną usunięte.

Dane osobowe i informacje poufne
Nie udostępniaj danych osobowych ani informacji poufnych. Zabraniamy nieautoryzowanej sprzedaży i dystrybucji informacji prywatnych i poufnych, takich jak numery kart kredytowych, numery PESEL, numery praw jazdy i innych dokumentów, a także wszelkich innych informacji, które nie są dostępne publicznie. Pamiętaj, że zgodnie z naszymi zasadami najczęściej nie uznajemy za prywatne ani poufne informacji, które są już dostępne w innych miejscach w internecie lub w rejestrach publicznych.

Działania niezgodne z prawem
Nie korzystaj z Google Play w sposób sprzeczny z prawem. Jeśli otrzymamy powiadomienie o naruszeniu prawa, podejmiemy odpowiednie działania, które mogą obejmować zablokowanie dostępu do naszych usług, zawieszenie Twojego konta Google lub zgłoszenie Cię odpowiednim władzom.

Prawa autorskie
Przestrzegaj praw autorskich. Google reaguje na zrozumiałe zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich. Wielokrotne naruszenie praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, spowoduje usunięcie konta. Przeczytaj zasady Google dotyczące ochrony praw autorskich.

Egzekwowanie zasad

Google otrzymuje zgłoszenia naruszeń zasad, gdy użytkownik kliknie przycisk Zgłoś nadużycie w naszej usłudze. Możemy podjąć między innymi te działania:

 • usunięcie materiału,
 • zablokowanie Twojego dostępu do usług Google,
 • usunięcie Twojego konta Google,
 • zgłoszenie nielegalnych materiałów odpowiednim organom ścigania,
 • obciążenie Twojego konta w celu pokrycia zwrotu środków klientowi.

Podczas kontroli treści książki pod kątem potencjalnego naruszenia naszej polityki treści możemy tymczasowo wyłączyć podgląd w wyszukiwarce zarówno w Google Play, jak i Książkach Google.

To, że użytkownik nie zgadza się z jakimiś treściami lub uznaje je za nieodpowiednie, nie oznacza, że usuniemy je lub podejmiemy inne działania. Zdajemy sobie sprawę, że ludzie mają różne punkty widzenia, i bierzemy to pod uwagę podczas analizy raportów o nadużyciach.

Google zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży dowolnej książki przesłanej do Google Play w dowolnym czasie i według własnego uznania.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
true
true
82437
false
false