Cách thức hoạt động của Chương trình xem trước trên Google Sách

Bằng việc cung cấp sách trên Google Books, bạn sẽ giúp độc giả tiềm năng tìm thấy những cuốn sách đó. Những người thích nội dung trong phần xem trước có thể sẽ mua toàn bộ cuốn sách. Để giúp người dùng dễ dàng mua sách, chúng tôi hiện đường liên kết của các nhà bán lẻ sách lớn.

Nếu sách của bạn được bán trên Google Play, người dùng có thể mua sách điện tử. Tìm hiểu cách bán sách qua Google.

Để tìm các từ phù hợp để tìm kiếm trên Google Sách, chúng tôi sẽ quét toàn bộ văn bản trong sách của bạn. Nếu người dùng tìm kiếm một từ xuất hiện trên một trang trong sách của bạn, thì cuốn sách của bạn có thể được liệt kê trong kết quả tìm kiếm ngay cả khi tên sách không chứa từ trên. Khi bạn đặt toàn bộ cuốn sách ở chế độ có thể tìm kiếm, nội dung sách cũng sẽ không hiện đầy đủ. Bạn có thể kiểm soát tỷ lệ phần trăm số trang sách mà người dùng có thể duyệt xem.

Để cho phép người dùng trên khắp thế giới tìm thấy sách của bạn, chúng tôi kết hợp chỉ mục của Google Sách vào chỉ mục của Google Web Search.

Nội dung của bạn được bảo vệ

Chúng tôi lưu trữ tất cả nội dung sách trên các máy chủ an toàn của Google. Để bảo vệ nội dung của bạn, Google ngăn chặn việc in, cắt, sao chép và lưu trên tất cả các trang xem trước có hiện nội dung sách.

Để bảo vệ nội dung của bạn, Google sẽ giới hạn số trang mà người dùng có thể tìm thấy. Bạn có thể cài đặt để cho phép người dùng duyệt xem từ 20% đến 100% nội dung sách.

Nếu bán sách trên Google Play, bạn có thể áp dụng tính năng Quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) theo tiêu chuẩn ngành cho sách điện tử của bạn.

Bạn giữ bản quyền đối với sách của bạn. Google không nhận được bản quyền nào đối với sách của bạn.

Cách gửi sách

Sách của bạn cần có phiên bản kỹ thuật số với định dạng PDF hoặc EPUB. Sau khi tạo một tài khoản đối tác, bạn có thể truy cập Trung tâm đối tác của Sách. Đây là một giao diện trực tuyến dùng để tải lên và quản lý các lựa chọn cài đặt cho sách của bạn.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính