My Library FAQ

Bạn có thể tạo thư viện cá nhân hoá trên Google Sách để cho phép bạn sắp xếp, đánh giá, xếp hạng và tìm kiếm lựa chọn sách đã tuỳ chỉnh. Những bộ sưu tập này được phát hành trực tuyến và có thể truy cập được từ bất kỳ nơi nào mà bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Google của mình. Các giá sách được đặt ở chế độ "công cộng" (có biểu tượng hiển thị hai người) được hiển thị công khai cho bạn bè để họ biết URL bộ sưu tập của bạn. Do vậy, khi bạn đã tạo dựng được một bộ sưu tập, bạn có thể chia sẻ bộ sưu tập đó với bạn bè bằng cách gửi cho họ liên kết đến thư viện của bạn trong Google Sách.

Bắt đầu...

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn
Bạn phải đăng nhập vào Google Sách bằng Tài khoản Google của mình để có thể thêm tên sách vào thư viện của bạn hoặc viết bài đánh giá. Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký tài khoản tại http://www.google.com/accounts.

Bước 2: Thêm sách vào thư viện của bạn

Thêm một sách: Bạn có thể thêm bất kỳ sách nào trong chỉ mục Google Sách vào thư viện của mình. Chỉ cần nhấp vào liên kết 'Thêm vào giá sách', liên kết này có ở trang kết quả tìm kiếm, cột bên phải của trang sách và trang 'Tổng quan' của tất cả tên sách trên Google Sách.

Các giá sách được đánh dấu "công cộng" (có biểu tượng hiển thị hai người) sẽ được xuất bản trực tuyến. Bạn có thể dễ dàng chuyển chế độ của giá sách từ công cộng sang riêng tư bằng cách nhấp vào tên của giá sách đó ở cột bên trái, sau đó nhấp vào 'Tuỳ chọn' rồi 'Chính sửa Thuộc tính'. Khi màn hình Chỉnh sửa Thuộc tính xuất hiện, hãy nhấp vào liên kết 'Chuyển thành riêng tư' bên cạnh 'Hiển thị'.


Thêm danh mục sách: Bạn cũng có thể dễ dàng nhập một danh mục sách vào thư viện của mình. Khi xem bất kỳ giá sách nào trong "Thư viện của tôi" trên Google Sách, hãy nhấp vào "Tuỳ chọn", sau đó chọn "Thêm bằng ISBN hoặc ISSN". Nhập một ISBN hoặc ISSN cho mỗi dòng và nhấp nút "Thêm sách" khi bạn hoàn tất.

Bước 3: Tuỳ chỉnh thư viện của bạn bằng cách đưa vào bài đánh giá và xếp hạng
Nhấp vào liên kết 'Viết đánh giá cho sách này' để viết bài đánh giá của riêng bạn về cuốn sách, bài đánh giá này sẽ xuất hiện trên trang 'Giới thiệu về sách này' tương ứng. Thêm xếp hạng theo số bằng cách chọn một trong các biểu tượng ngôi sao ở đầu trang. Cuối cùng, sắp xếp thư viện của bạn bằng cách thêm sách vào các giá sách ảo. Bạn có thể tạo nhiều giá sách tuỳ chỉnh như bạn muốn và bạn có tuỳ chọn đặt mỗi giá sách ở chế độ riêng tư hoặc có thể xem công khai. Khi bạn tạo các giá sách này, bạn sẽ thấy chúng được hiển thị ở bên trái thư viện của mình.

Đối với người dùng Thư viện của tôi, họ có thể xem các ghi chú và chú thích mà bạn đã tạo cho các cuốn sách cùng với từng tên sách trong giá sách "Sách ưa thích" của bạn.

Bước 4: Chia sẻ thư viện của bạn với người khác:
Các giá sách được đánh dấu là "công cộng" sẽ được xuất bản trực tuyến, vì vậy bạn có thể chia sẻ các giá sách này với người khác bằng cách gửi liên kết trực tiếp. Chỉ cần sao chép URL thư viện của bạn (bắt đầu bằng http://books.google.com/.... ) và gửi liên kết này tới bạn bè hoặc đăng lên blog của bạn. Bài đánh giá, xếp hạng và các giá sách công cộng của bạn được đặt tự động ở chế độ công cộng, nghĩa là chúng có thể được chia sẻ và khám phá một cách dễ dàng. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về cách công khai xếp hạng, bài đánh giá và bộ sưu tập của bạn và cách xoá chúng. Bạn cũng có thể xuất danh mục sách trong thư viện của bạn.

Thư viện của tôi và Bảo mật

Các bài đánh giá, lựa chọn sách cũng như thông tin khác mà bạn lưu trữ bằng cách sử dụng Thư viện của tôi sẽ được lưu trữ trực tuyến với Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể truy cập, thay đổi hoặc xoá thông tin này bất cứ lúc nào bằng cách truy cập trang Thư viện của tôi của bạn.

Chúng tôi không chia sẻ thông tin về lựa chọn sách của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào khác trong Tài khoản của bạn ngoại trừ những trường hợp giới hạn được đề cập trong Chính sách Bảo mật của Google.