Làm cách nào để tìm sách có thể tải xuống?

Mặc dù chưa có cách nào để giới hạn kết quả tìm kiếm chỉ trong phạm vi sách có thể tải xuống, bạn vẫn có thể giới hạn kết quả của mình trong phạm vi những sách có thể xem được toàn bộ bằng cách sử dụng tính năng Tìm kiếm nâng cao của Google Sách. Thu hẹp kết quả bằng tùy chọn sẵn có trực tuyến, nhập cụm từ tìm kiếm của bạn và nhấp Tìm kiếm nâng cao. Mặc dù không phải tất cả các sách có thể xem được toàn bộ đều có thể tải xuống dưới dạng tệp PDF nhưng điều này sẽ giúp thu hẹp kết quả tìm kiếm của bạn cho gần hơn với những sách có thể tải xuống.

Bài viết này có hữu ích không?