การดาวน์โหลด PDF คืออะไร

Google หนังสือช่วยให้ผู้อ่านค้นพบและได้อ่านหนังสือที่ไม่มีลิขสิทธิ์ออนไลน์ได้เสมอ เมื่อมีการดาวน์โหลด PDF เพิ่มเข้ามา Google จึงช่วยให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกสามารถดาวน์โหลด (รวมถึงพิมพ์และอ่านออฟไลน์) หนังสือที่ไม่มีลิขสิทธิ์เหล่านี้ได้ หากคุณต้องการค้นหาหนังสือที่เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี ใช้การค้นหาขั้นสูง แล้วจำกัดผลการค้นหาให้แคบลงโดยเลือกที่มีให้บริการออนไลน์ คลิกปุ่ม ดาวน์โหลด หรือ eBook - ฟรี บนหนังสือที่เป็นสาธารณสมบัติเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF ของหนังสือลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณจะพบตัวเลือกในการค้นหา Google หนังสือหรือเรียกดูผ่าน Google ร้าน eBook ไฟล์ดาวน์โหลดเหล่านี้อาจมีการป้องกันด้วย DRM (Digital Rights Management - การจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล) ซึ่งจำกัดการพิมพ์ไฟล์

บทความนี้มีประโยชน์ไหม