Bezplatné sťahovanie kníh vo formáte PDF

Ak nájdete knihu, ktorá nepodlieha autorským právam a ide o voľné dielo, môžete si ju zdarma stiahnuť ako súbor vo formáte PDF. Pri týchto knihách sa zobrazuje tlačidlo eKniha – ZDARMA.

Postup bezplatného stiahnutia knihy vo formáte PDF:

  1. V ľavej časti stránky nájdite tlačidlo eKniha – ZDARMA.

  2. Umiestnite nad neho kurzor myši.

  3. Vedľa možnosti Stiahnuť kliknite na možnosť PDF alebo EPUB. Ďalšie informácie o súboroch EPUB a PDF

Podporované prehliadače súborov PDF

Bezplatné súbory PDF si môžete stiahnuť a prečítať pomocou prehliadača Chrome a doplnku Zobrazovač súborov PDF Chrome.

Pokyny na používanie stiahnutých súborov PDF

  • Súbory ďalej nešírte ani ich nevystavujte v iných doménach.

  • Ak máte otázky týkajúce sa právnych predpisov o voľných dielach, preštudujte si pravidlá platné vo vašej krajine.