Moja knjiga više nije u tisku - mogu li ipak sudjelovati?

Naravno. Olakšavanje korisnicima otkrivanje knjiga koje se više ne tiskaju jedan je od najvažnijih ciljeva Google Pretraživanja knjiga. Čak i ako je Vaša knjiga izvan tiska, izvješća o prometu mogu se pokazati korisnima, ukazati na potencijal Vaše knjige, a zaradit ćete i od klikanja na oglase. Google Pretraživanje knjiga može pružiti jedinstvenu, stvarnu informaciju o popularnosti knjiga koje se više ne tiskaju.

Ako sami izdajete svoje knjige ili ste ponovno ostvarili prava nad knjigom, možete se sami pridružiti programu i knjiga će biti uključena na Vaš račun Google Knjiga.

Ako nemate primjerak knjige koji možete poslati ili učitati u PDF formatu, možete nam poslati nazive knjiga koje biste željeli dodati na svoj račun Google Knjiga i ako ih skeniramo u biblioteci bit će uključene na Vaš račun za Google Knjige. Budući da ne znamo kada ćemo naići na određenu knjigu kod naših partnerskih biblioteka, mnogo je brži način ako nam pošaljete primjerak ili učitate PDF verziju knjige.