Har du problem med att logga in på eller visa bloggen?

Välj problem

 • Jag kommer inte ihåg mitt lösenord och/eller användarnamn
 • Jag kan inte hitta bloggen i översikten.
 • Min e-postadress finns inte längre
 • Jag har inte administratörsåtkomst längre

Löste detta problemet?

 • Ja
 • Nej

Ser du inte bloggen på fliken Låst eller Borttaget till vänster i översikten?

 • Ja
 • Nej

Löste detta problemet?

 • Ja
 • Nej

Löste detta problemet?

 • Ja
 • Nej

Kommer du ihåg din gamla e-postadress?

 • Ja
 • Nej

Löste den här informationen problemet?

 • Ja
 • Nej

Löste den här informationen problemet?

 • Ja
 • Nej

Har du gett administratörsrättigheterna till någon annan?

 • Ja
 • Nej

Löste detta problemet?

 • Ja
 • Nej

Löste detta problemet?

 • Ja
 • Nej