Uzyskiwanie lepszych wyników wyszukiwania w Bloggerze

Dostępne są teraz operatory wyszukiwania umożliwiające lepsze filtrowanie widoków postów i stron w Bloggerze. Użyj tych wyszukiwanych haseł razem, by jeszcze bardziej przefiltrować wyniki.

Używanie operatorów wyszukiwania

  1. Przejdź do widoku „Posty” lub „Strony” w Bloggerze.
  2. W polu wyszukiwania wpisz jeden z poniższych operatorów wyszukiwania.

Dostępne operatory wyszukiwania

Wskazówka: gdy użyjesz operatora wyszukiwania, później możesz ponownie znaleźć uzyskane wyniki. Wystarczy, że zapiszesz adres URL przeglądarki.

Kryteria wyszukiwania Operator wyszukiwania Przykłady
Sortowanie wyników

sort:

Wartości: created, published, updated (utworzone, opublikowane, zaktualizowane)

Dodaj znak minusa, by odwrócić kolejność.

sort:-opublikowane

Zacznij od konkretnej pozycji

index:

Domyślny indeks początkowy to 0.

index:500 – powoduje zignorowanie pierwszych 500 rekordów z listy i zwraca rekordy 501, 502, 503 itd.

Filtrowanie według stanu

status:

Wartości: draft, published, scheduled (wersja robocza, opublikowane, zaplanowane)

Jeśli w wyszukiwaniu nie podasz wartości, pojawią się wszystkie elementy. Wartość scheduled jest dostępna tylko w przypadku postów.

status:draft

Wyszukiwanie według autora

author:

author:ania

Wyszukiwanie słów w tytule posta

title:

title:kolacja

Wyszukiwanie słów w treści posta

body:

body:po południu

Wyszukiwanie postów według etykiet

label:

label:znajomi

Wyszukiwanie haseł zawierających kilka słów

" "

title:"kolacja i kino dziś wieczorem"

Uwzględnienie kilku haseł w wyszukiwaniu (dostępne w przypadku haseł związanych ze stanem, tytułem, treścią i etykietą)

,

title:kolacja,kino

Filtrowanie postów utworzonych, opublikowanych lub zaktualizowanych w określonym przedziale czasu

start_updated_date:

start_published_date:

end_updated_date:

end_published_date:

start_created_date:

end_created_date:

start_updated_date:2019.04.16

end_updated_date:2019.04.18

start_published_date:2019.04.16

end_published_date:2019.04.18

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
9874557649066261618
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
74