Διαχείριση τομέων που έχουν καταχωριστεί μέσω του Blogger

Αν είχατε καταχωρίσει τον τομέα σας κατά την εγγραφή σας στο Blogger, τότε τις πληρωμές για τον τομέα σας τις κάνατε μέσω του Πορτοφολιού Google. Από τότε, έχουμε κάνει εναλλαγή σε ένα σύστημα χρέωσης. Ως μέρος αυτής της εναλλαγής, δημιουργήσαμε έναν δωρεάν λογαριασμό στο Google Cloud για εσάς.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον λογαριασμό, για να διαχειριστείτε τον τομέα σας. Συγκεκριμένα, για να διαχειριστείτε τις επιλογές ανανέωσης και να διασφαλίσετε ότι τα στοιχεία πληρωμής είναι ενημερωμένα, πρέπει να συνδεθείτε στην Κονσόλα διαχειριστή Google.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις λογαριασμού στη νέα Κονσόλα διαχειριστή Google:

  1. Συνδεθείτε στην Κονσόλα διαχειριστή Google.
  2. From the Admin console Home page, go to Billing.
  3. Next to your Domain Registration subscription, click Actions and then Access billing account.

    Αν χρησιμοποιείτε την Κονσόλα διαχειριστή για πρώτη φορά από τότε που ρυθμίστηκε ο δωρεάν λογαριασμός σας στο Google Cloud, θα σας ζητηθεί να επαληθεύσετε τα στοιχεία χρέωσης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο άρθρο Επαλήθευση στοιχείων χρέωσης για καταχωρίσεις τομέων παλαιού τύπου.

Αφού αποκτήσετε πρόσβαση στην Κονσόλα διαχειριστή, θα δείτε το όνομα χρήστη bloggeradmin@yourdomain.com ή apps-admin@yourdomain.com. Σας προτείνουμε να μετονομάσετε αυτόν τον χρήστη σε ένα προσαρμοσμένο όνομα που μπορείτε να θυμάστε πιο εύκολα, όπως το_όνομά_σας@ο_τομέας_σας.com.

Για τη διαχείριση των μελλοντικών πληρωμών και ανανεώσεων: