ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

บล็อกของฉันหายไป

ถ้าหาบล็อกของคุณใน Blogger ไม่พบ อาจเกิดจากสาเหตุบางอย่าง

เลือกปัญหาที่คุณพบจากตัวเลือกด้านล่างเพื่อกู้บล็อกคืนมา

ฉันไม่เห็นบล็อกของฉันเมื่อลงชื่อเข้าสู่ระบบบัญชี Blogger

ขั้นแรก ให้ดูว่าบล็อกของคุณถูกลบไปหรือไม่

  1. ลงชื่อเข้าใช้ Blogger
  2. ทางด้านซ้ายของหน้า ให้มองหาส่วน "บล็อกของคุณ" แล้วคลิกบล็อกที่ถูกลบ
  3. คลิกเลิกลบ
  4. ถ้าคุณเห็นปุ่มอุทธรณ์ แสดงว่าบล็อกของคุณถูกนำออกเนื่องจากละเมิดนโยบายของ Blogger หรือข้อกำหนดในการให้บริการ เมื่อต้องการให้ Google ตรวจสอบบล็อก ให้ตรวจสอบว่าเนื้อหาของคุณอาจมีการละเมิดหรือไม่ จากนั้นคลิกอุทธรณ์ เราจะกู้คืนบล็อกให้คุณหากยืนยันแล้วว่าไม่ละเมิดนโยบายของ Blogger

บล็อกของฉันไม่อยู่ในหน้าบล็อกที่ถูกลบ

ถ้าบล็อกของคุณไม่อยู่ในหน้า “บล็อกที่ถูกลบ” ให้ทำดังนี้

  1. ตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ที่ใช้สร้างบล็อก ตรวจสอบว่าคุณใช้บัญชีที่ถูกต้องอยู่
  2. ถ้าบล็อกของคุณมีผู้ดูแลมากกว่า 1 คน ให้ตรวจสอบกับคนอื่นๆ ว่าได้ถอดคุณออกจากการเป็นผู้ดูแลหรือไม่
  3. ตรวจสอบอีเมลเพื่อดูว่าได้รับข้อความจาก support@blogger.com หรือไม่ ถ้าบล็อกของคุณถูก Google ลบ อีเมลนี้จะอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
บล็อกของฉันไม่แสดงในผลการค้นหา

หมายเหตุ: หากคุณเลิกลบบล็อกหรือเปลี่ยน URL ของบล็อกไปเมื่อไม่นานนี้ อาจใช้เวลาเกิน 1 วันก่อนที่บล็อกของคุณจะแสดงในผลการค้นหา

URL ของบล็อกใช้ไม่ได้

หากคุณไม่เห็นบล็อกเมื่อไปที่ URL ของบล็อก ให้ทำดังนี้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร