Log masuk ke berbilang akaun

Anda boleh menambah dan beralih antara berbilang akaun Blogger tanpa membuat tindakan log keluar dan kemudian log masuk.

Tambah akaun

 1. Log masuk ke Blogger.
 2. Di bahagian atas sebelah kanan, klik imej profil atau parap anda.
 3. Klik Tambah akaun.
 4. Log masuk ke akaun lain yang ingin anda gunakan.

Beralih antara akaun

Anda hanya boleh beralih akaun apabila menulis catatan blog atau mengurus blog anda.

 1. Log masuk ke Blogger.
 2. Di bahagian atas sebelah kanan, klik imej profil atau parap anda.
 3. Klik akaun yang ingin anda gunakan.
 4. Tetingkap baharu akan dibuka untuk akaun ini.

Lihat, ikuti atau ulas pada blog

Jika anda melihat blog dan mendapati bahawa anda telah log masuk ke akaun yang salah, cuba log keluar, kemudian log masuk kembali:

 1. Pada komputer anda, pergi ke Blogger.
 2. Di bahagian atas sebelah kanan, klik imej profil atau parap anda.
 3. Klik Log keluar.
 4. Log masuk ke akaun yang ingin anda gunakan.
 5. Kembali ke blog yang ingin anda lihat, ikuti atau buat ulasan.

Jika anda kerap beralih akaun, ketahui cara sediakan profil lain dalam Chrome.