Ongepaste content melden

Blogger neemt schendingen van de Servicevoorwaarden en het Contentbeleid van Blogger uiterst serieus.

Blogger is een platform voor vrije meningsuiting. Het is niet onze taak om toe te zien op content of te bemiddelen bij geschillen.

Als de contactgegevens van de auteur in een blog worden vermeld, kun je rechtstreeks contact opnemen met de auteur en deze vragen de betreffende content te verwijderen of aan te passen.

Als je tevergeefs hebt geprobeerd contact op te nemen met de auteur en nog steeds van mening bent dat een bepaalde blog in strijd is met de Servicevoorwaarden of het Contentbeleid, selecteer je hieronder het type misbruik om contact met ons op te nemen.

Opmerking: Van elk verwijderingsverzoek dat we voor Blogger ontvangen, sturen we een kopie naar de klachtendatabase van het Lumen-project.

Bovendien publiceren we twee keer per jaar in ons Transparantierapport de aantallen en soorten verwijderingsverzoeken die we van overheden ontvangen. 

Iemand kopieert mijn content of andere juridische kwesties

Auteursrechtbeleid van Blogger

Blogger respecteert de rechten van auteursrechthouders en houdt zich aan de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) en andere toepasselijke auteursrechtwetten. Als we een gegronde klacht ontvangen, zoals vereist door de DMCA, zullen we content die in strijd is met het auteursrecht zo snel mogelijk verwijderen.

Bij herhaaldelijk schenden worden de blogs van de betreffende persoon verwijderd. In bepaalde gevallen worden de Blogger-accounts beëindigd.

Meer informatie over auteursrecht, DMCA of het indienen van een DMCA-klacht.

Als je denkt dat content ten onrechte uit je blog is verwijderd, kun je een verweer indienen.

Meer informatie over juridische kwesties voor bloggers.
Promotie van gereguleerde producten en services

Gebruik Blogger niet om gereguleerde producten en services te promoten of te verkopen, zoals alcohol, kansspelen, geneesmiddelen en niet-goedgekeurde supplementen, tabak, vuurwerk, wapens en medische of gezondheidsapparatuur.

Gevallen van promotie van gereguleerde producten en services melden.

Aanzetten tot haat en gewelddadige of grove content

Blogger verwijdert geen blogs die beledigingen of negatieve opmerkingen bevatten.

Wel verwijderen we content die:

 • geweld promoot of goedkeurt tegen of waarvan het hoofddoel is aan te zetten tot haat tegen een persoon of groep op basis van ras of etnische afkomst, religie, lichamelijke beperking, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit of een ander kenmerk dat wordt geassocieerd met systematische discriminatie of marginalisering,
 • choquerend of expliciet is, zonder verdere context of uitleg,
 • andere gebruikers bedreigt.

Meer informatie over content die mogelijk wordt verwijderd.

Gevallen van aanzetten tot haat, geweld of grove content melden.

Intimidatie of pesten

Intimidatie of pesten is niet toegestaan op Blogger.

Gevallen van intimidatie of pesten melden

Bescherming van kinderen, naaktheid, of content voor volwassenen

Als een blog content bevat waarin kinderen worden misbruikt, nemen we de volgende maatregelen:

Het volgende materiaal is niet toegestaan:

 • materiaal voor volwassenen dat wordt gebruikt voor commercieel gewin of dat advertenties voor en links naar commerciële pornowebsites bevat,
 • illegale seksuele content, waaronder foto-, video- of tekstmateriaal waarin verkrachting, incest, bestialiteit of necrofilie wordt afgebeeld of aangemoedigd,
 • privénaaktfoto's of -video's of seksueel expliciete foto's of video's die zonder toestemming van de afgebeelde persoon zijn geplaatst.

Andere content voor volwassenen is toegestaan op Blogger, maar wie content als aanstootgevend ervaart op Blogger, mag deze markeren. We kunnen een waarschuwing weergeven voordat iemand gemarkeerde content te zien krijgt.

Gevallen van kindermisbruik, naaktheid of content voor volwassenen melden.

Een verzoek indienen om het delen van een afbeelding van een minderjarige te beperken.

Spam

Spamblogs bevatten doorgaans niet-relevante, zich herhalende of onzinnige tekst. Ze bevatten vaak een groot aantal links die naar dezelfde site verwijzen.

Meer informatie over spammen met links. Deze blogs kunnen ook e-mail met spam versturen.

Spam melden.

Phishing

Met 'phishing' wordt bedoeld dat iemand probeert je persoonlijke gegevens online te achterhalen. Meer informatie over phishing.

Phishing melden

Malware

Malware is software die door hackers wordt gebruikt om de controle over websites over te nemen.

Een hacker kan:

 • content wijzigen,
 • pagina's toevoegen,
 • code toevoegen om computers aan te vallen waarop de pagina wordt weergegeven.

Meer informatie over malware.

Malware melden

Iemand heeft mijn persoonlijke gegevens geplaatst zonder mijn toestemming

Je kunt melden dat iemand jouw vertrouwelijke informatie openbaar maakt zonder toestemming.

Opmerking: Vermelden van openbaar beschikbare informatie geldt niet als het openbaar maken van vertrouwelijke informatie.

Melden dat iemand mijn persoonlijke gegevens plaatst zonder mijn toestemming.

Iemand plaatst expliciete content over mij zonder mijn toestemming

Je kunt melden dat seksuele content waarin je wordt afgebeeld of genoemd zonder je toestemming wordt geplaatst.

Opmerking: Vermelden van openbaar beschikbare informatie geldt niet als het openbaar maken van vertrouwelijke informatie.

Melden dat iemand expliciete content over mij plaatst zonder mijn toestemming.

Iemand doet zich voor als mij

Gebruikt iemand anders jouw echte naam in diens profiel, laat het ons dan weten.

Opmerking: We ondernemen geen actie als iemand je naam gebruikt als vorm van parodie of satire. We kunnen ook niet bekendmaken wie de eigenaren zijn van bijnamen, aliassen of schermnamen.

Als je vermoedt dat iemand de identiteit nabootst van een persoon die je kent, moet het slachtoffer dit formulier invullen.

Iemand melden die zich als mij voordoet.

Iemand doet zich voor als bedrijf of organisatie

Laat het ons weten als iemand zich voordoet als jouw bedrijf of organisatie.

Opmerking: Content waarin een entiteit wordt beschreven, wordt niet beschouwd als nabootsing van identiteit.

Dit formulier moet worden ingevuld door een officiële vertegenwoordiger van het bedrijf of de organisatie.

Iemand melden die zich voordoet als bedrijf of organisatie.

Dien een blog maar één keer in. Wij controleren elke melding en ondernemen waar nodig actie.

Blogger kan de volgende maatregelen nemen:

 • content verwijderen,
 • een contentwaarschuwing plaatsen voorafgaand aan de betreffende content,
 • de auteurs en beheerders op de hoogte stellen via e-mail of een bericht op hun Blogger-dashboard,
 • een bericht plaatsen dat de content is verwijderd,
 • een link naar een kopie van de verwijderingsmelding verstrekken.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?