Μπορώ να διαγράψω το ιστολόγιό μου χωρίς να έχω πρόσβαση στο λογαριασμό μου;

Εάν δεν θέλετε πια το ιστολόγιό σας, αλλά δεν έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας στο Blogger, μπορείτε να ζητήσετε την οριστική διαγραφή του ιστολογίου σας.

Για να διαγράψετε το ιστολόγιό σας:

Αρχικά, προσπαθήστε να ανακτήσετε το Λογαριασμό σας Google

Εάν εξακολουθείτε να μην έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

  • Εάν μπορούμε να επαληθεύσουμε ότι είστε ο μοναδικός συντάκτης του ιστολογίου και δεν υπάρχουν άλλες πρόσφατες συνεισφορές, θα διαγράψουμε το ιστολόγιό σας.
  • Εξαιρέσεις: Ακόμα και αν είστε ο μοναδικός συντάκτης και δεν υπάρχουν άλλες πρόσφατες συνεισφορές, δεν θα μπορούμε να διαγράψουμε το ιστολόγιό σας εάν:
    • θεωρήσουμε ότι για το δημόσιο συμφέρον το ιστολόγιο πρέπει να παραμείνει διαθέσιμο στο κοινό, όπως συμβαίνει με τα ιστολόγια που παρουσιάζουν πολύτιμες ειδήσεις.
    • δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε τη συγγραφή του ιστολογίου, αλλά ούτε και τις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες το περιεχόμενό του συντάχθηκε ανώνυμα ή με κάποιο ψευδώνυμο.

Σημείωση: Μπορούμε να επεξεργαστούμε μόνο αιτήματα διαγραφής ολόκληρων ιστολογίων και όχι τμημάτων ιστολογίων.