ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

โฮสต์ของไฟล์ที่ขาดหายคืออะไร

**อัปเดต: เราไม่สามารถให้บริการสนับสนุนการเผยแพร่ FTP ในบล็อกเกอร์ หลังจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2010 เรียนรู้เพิ่มเติมที่ บล็อกที่ใช้ FTP

--

คำตอบอย่างย่อ

  • โฮสต์ของไฟล์ที่ขาดหายจะระบุตำแหน่งอื่นในการค้นหาไฟล์ของคุณในกรณีลิงก์ไม่สมบูรณ์
  • หากต้องการระบุเซิร์ฟเวอร์ ให้ไปที่แท็บ การตั้งค่า | การเผยแพร่
  • คุณลักษณะนี้มีบริการในการใช้โดเมนที่กำหนดเองเท่านั้น

บล็อกที่ใช้คุณลักษณะ โดเมนที่กำหนดเอง จะเห็นตัวเลือกเพิ่มเติมบนแท็บ การตั้งค่า | การเผยแพร่ เกี่ยวกับโฮสต์ของไฟล์ที่ขาดหาย

หากเลือกที่จะระบุโฮสต์ของไฟล์ที่ขาดหาย โฮสต์ดังกล่าวจะถูกใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์สำรอง ในกรณีที่มีบุคคลพยายามเข้าถึงไฟล์ซึ่งไม่พบบนบล็อกของคุณ ตัวอย่างเช่น มีคนคลิกลิงก์ไปที่ www.yourblog.com/foo.jpg แต่ไม่มีไฟล์ดังกล่าว หากคุณได้ระบุให้ www2.yourblog.com เป็นโฮสต์ของไฟล์ที่ขาดหาย บล็อกเกอร์จะค้นหาไฟล์ที่ www2.yourblog.com/foo.jpg โดยอัตโนมัติและจะพยายามใช้ไฟล์ดังกล่าวแทน

เมื่อเลือก "ใช่" สำหรับตัวเลือกนี้ ฟิลด์ข้อมูลใหม่ซึ่งคุณสามารถป้อนโฮสต์ที่เหมาะสมจะปรากฏขึ้น คุณเพียงป้อนโดเมนย่อย ซึ่งจะถือว่าอยู่ในโดเมนเดียวกับบล็อกของคุณ ดังตัวอย่างนี้ ทั้งสองโดเมนอยู่บน example.com โดยบล็อกที่ใช้ blog เป็นโดเมนย่อยและโฮสต์ของไฟล์ที่ขาดหายใช้ www

ทำไมจึงต้องใช้โฮสต์ของไฟล์ที่ขาดหาย

คุณลักษณะนี้ใช้บ่อยที่สุดเมื่อคุณเก็บไฟล์ภาพหรือไฟล์อื่นๆ บนเซิร์ฟเวอร์ FTP แล้วคุณได้ย้ายไฟล์ดังกล่าวไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่น โดยปกติการดำเนินการดังกล่าวจะทำลายลิงก์ไปยังไฟล์ที่อยู่บนโพสต์บล็อกของคุณทั้งหมด แต่หากใช้คุณลักษณะนี้ ระบบจะเปลี่ยนเส้นทางลิงก์ที่ไม่สมบูรณ์ไปยังตำแหน่งใหม่ (โดยถือว่าทุกไฟล์ยังใช้ชื่อและตำแหน่งเดิมที่เคยมีบนเซิร์ฟเวอร์เก่า)

สถานการณ์แบบนี้อาจเกิดขึ้นหากคุณเผยแพร่บล็อกผ่าน FTP ในตอนแรก และเปลี่ยนมาใช้โดเมนที่กำหนดเองในการเผยแพร่ รูปภาพซึ่งเดิมโพสต์อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณไม่ได้ถูกย้ายมาที่บล็อกเกอร์เมื่อดำเนินการตามนี้ ดังนั้นคุณอาจต้องการย้ายไฟล์ทั้งหมดไปยังเซิร์ฟเวอร์ เช่น images.yourdomain.com และใช้เซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวเป็นโฮสต์ของไฟล์ที่ขาดหาย

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร