Poprawianie treści o różnych ustawieniach SSL na blogu

Jeśli włączysz protokół HTTPS dla bloga, może być konieczna zmiana treści bloga tak, by była zgodna z HTTPS.

Błędy związane z treścią o różnych ustawieniach SSL występują, gdy strona pobiera swoją początkową treść HTML przez bezpieczny protokół HTTPS, a następnie ładuje dalsze treści (np. obrazy, filmy, arkusze stylów, skrypty) przez niezabezpieczony protokół HTTP. Tego typu błędy przeglądarki powodują osłabienie zabezpieczeń HTTPS oraz zmniejszają wygodę korzystania z bloga.

Różne ustawienia SSL treści mogą być spowodowane przez znaczniki HTML lub kod JavaScript w:

 • źródle motywu,
 • źródle posta i strony,
 • źródle gadżetu.

Sprawdzanie bloga pod kątem błędów związanych treścią o różnych ustawieniach SSL

Korzystaj z najnowszej wersji Chrome.

 1. (opcjonalnie) Usuń z bloga wszystkie gadżety inne niż gadżety Google.
 2. Wejdź na swojego bloga, korzystając w przeglądarce z protokołu HTTPS.
 3. Kliknij Widok > Programista > Konsola JavaScript na górze przeglądarki.
 4. Poszukaj błędów związanych treścią o różnych ustawieniach SSL:
  • „Mixed Content: The page at 'https://<your-blog>.blogspot.com/' was loaded over HTTPS, but requested an insecure script 'http://<some-url>/script.js'. This request has been blocked; the content must be served over HTTPS”. („Treść o różnych ustawieniach SSL: strona <<https://<twój-blog>.blogspot.com/>> została załadowana z użyciem protokołu HTTPS, jednak zażądała niezabezpieczonego skryptu <<http://<adres-url>/script.js>>. Żądanie zostało zablokowane. Treść musi być dostarczana z użyciem protokołu HTTPS”).
  • „Mixed Content: The page at 'https://<your-blog>.blogspot.com/' was loaded over HTTPS, but requested an insecure image 'http://<some-url>/image.jpg'. This content should also be served over HTTPS”. („Treść o różnych ustawieniach SSL: strona <<https://<twój-blog>.blogspot.com/>> została załadowana z użyciem protokołu HTTPS, jednak zażądała niezabezpieczonego obrazu <<http://<adres-url>/image.jpg>>. Ta treść powinna również być dostarczona z użyciem protokołu HTTPS”).
 5. Zapisz wyświetlane adresy bloga i niezabezpieczone adresy URL widoczne w komunikatach o błędzie.  
 6. (opcjonalnie) Dodawaj pojedynczo do bloga kolejne gadżety. Powtórz kroki 2–5 i zapisz komunikaty o błędach związanych z treścią o różnych ustawieniach SSL, jeśli się pojawią. 

Koniecznie wyświetlaj każdą stronę bloga osobno. Zobaczysz tylko błędy dotyczące wyświetlanej strony, a nie całego bloga. Zapisz widoczne błędy i zwróć uwagę, czy problematyczne adresy URL pojawiają się w błędach dotyczących różnych stron bloga. 

Poprawianie błędów związanych z treścią o różnych ustawieniach SSL na blogu

 

Jeśli błąd pojawia się tylko na jednej stronie

Prawdopodobnie oznacza to, że źródłem treści o różnych ustawieniach SSL jest jedna ze stron lub jeden z postów.

 1. W panelu informacyjnym bloga kliknij Posty lub Strony.
 2. Skorzystaj z listy adresów bloga sporządzonej podczas szukania błędów związanych z treścią o różnych ustawieniach SSL. Odszukaj post lub stronę i kliknij Edytuj.
 3. Kliknij HTML w lewym górnym rogu.
 4. Kliknij Więcej  Więcej a potem Znajdź... u góry przeglądarki.
 5. Wyszukaj „http://”.
 6. Jeśli znajdziesz adresy URL z protokołem HTTP w atrybutach tagów HTML (zwłaszcza w tagach <img>, <video>, <audio>, <script> i <link>), zmień „http://” na „https://”.
 7. Sprawdź, czy wszystkie adresy URL są dostępne z użyciem protokołu HTTPS, otwierając je w nowym oknie przeglądarki. Jeśli kliknięcie linków HTTP i HTTPS daje taki sam efekt, wszystko jest w porządku.
 8. W prawym górnym rogu kliknij OpublikujZapisz lub Aktualizuj. Jeśli w treści będą jakiekolwiek błędy, zobaczysz je na ekranie edytora. Post lub strona nie zostaną zapisane.
 9. Jeszcze raz sprawdź bloga pod kątem błędów związanych z treścią o różnych ustawieniach SSL, by przekonać się, czy błąd zniknął.

Jeśli błąd pojawia się na wielu stronach

Prawdopodobnie oznacza to, że źródłem treści o różnych ustawieniach SSL jest jeden z Twoich motywów.

 1. W panelu informacyjnym bloga kliknij Motyw.
 2. Kliknij Edytuj kod HTML.
 3. Kliknij treść motywu i naciśnij Ctrl + F (Windows) lub Cmd + F (Mac).
 4. Wyszukaj „http://”.
 5. Jeśli znajdziesz adresy URL z protokołem HTTP w atrybutach tagów HTML (zwłaszcza w tagach <img>, <video>, <audio>, <script> i <link>), zmień „http://” na „https://”.
 6. Sprawdź, czy wszystkie adresy URL są dostępne z użyciem protokołu HTTPS, otwierając je w nowym oknie przeglądarki. Jeśli kliknięcie linków HTTP i HTTPS daje taki sam efekt, wszystko jest w porządku.
 7. Kliknij Zapisz motyw.
 8. Jeszcze raz sprawdź bloga pod kątem błędów związanych z treścią o różnych ustawieniach SSL, by przekonać się, czy błąd zniknął.

Jeśli błędy nadal się pojawiają, może je powodować dodany do bloga gadżet. Usuń gadżety inne niż gadżety Google, sprawdź bloga pod kątem błędów związanych z treścią o różnych ustawieniach SSL i kolejno dodawaj z powrotem każdy gadżet, by określić, który z nich zawiera treści o różnych ustawieniach SSL.

Aby naprawić błąd związany z treścią o różnych ustawieniach SSL spowodowany przez gadżety:

 1. Sprawdź znacznik źródła gadżetu, jeśli jest dostępny.
 2. Usuń gadżet z bloga.
Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, wyszukaj swój problem lub post na forum Bloggera.

Unikanie błędów związanych z treścią o różnych ustawieniach SSL w edytorze postów Bloggera

Treść o różnych ustawieniach SSL w postach i na stronach możesz znaleźć za pomocą edytora HTML Bloggera:

 1. Włącz protokół HTTPS na blogu.
 2. Otwórz edytor Bloggera. Aby to zrobić, utwórz nowego posta lub nową stronę albo edytuj już istniejące.
 3. Kliknij HTML w lewym górnym rogu.
 4. Wprowadź zmiany.
 5. W prawym górnym rogu kliknij OpublikujZapisz lub Aktualizuj. Jeśli w treści będą jakiekolwiek błędy, zobaczysz je na ekranie edytora. Post lub strona nie zostaną zapisane.

Uwaga: opcja Zamknij powoduje zapisanie posta lub strony w obecnej formie. Po odświeżeniu strony błędy znów będą widoczne.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?