Düzenler için sayfa öğesi etiketleri

Bir düzen temasının <body> bölümü, çeşitli bölüm ve widget'lardan oluşur.

 • Bölümler, sayfanızdaki kenar çubuğu, altbilgi gibi çeşitli alanlardır.
 • Widget ise, sayfa, blogroll ya da "Sayfa Öğeleri" sekmesinden ekleyebileceğiniz herhangi bir şey olabilen bir sayfa öğesidir.

Temanızdaki bölümlerin etrafına istediğiniz HTML'yi ekleyebilirsiniz.

Bölümler

Temanızdaki her bölümün, aşağıdakine benzer açılış ve kapanış etiketleri vardır:

<b:section id='header' class='header' maxwidgets="1" showaddelement="no">

</b:section>

<b:section> etiket özellikleri
 • id - (Gerekli) Yalnızca harf ve rakamlardan oluşan benzersiz ad.
 • class - (İsteğe bağlı) Sık karşılaşılan sınıf adları arasında "navbar", "header", "main", "sidebar" ve "footer" bulunur. Temaları daha sonra değiştirmeniz durumunda bu adlar, Blogger'ın içeriğinizi nasıl aktaracağını belirlemesine yardımcı olur.
 • maxwidgets - (İsteğe bağlı) Bu bölümde izin verilen maksimum widget sayısı. Bir sınır belirtmezseniz sınır olmaz.
 • showaddelement - (İsteğe bağlı) "yes" veya "no" olabilir. Varsayılan "yes" değeridir. Bu, Sayfa Öğeleri sekmesinin bu bölümde "Bir Sayfa Öğesi Ekle" bağlantısını gösterip göstermeyeceğini belirler.
 • growth - (İsteğe bağlı) "horizontal" veya "vertical" olabilir. Varsayılan "vertical" değeridir. Bu, bu bölümdeki widget'ların yan yana mı yoksa yığınlanarak mı düzenleneceğini belirler.

Bir bölümde yalnızca widget'lar olabilir. Bir bölümün içine ek bir kod yerleştirmek için bölümü iki veya daha fazla yeni bölüme ayırmanız gerekir.

Widget'lar

Bir widget, tek bir etiketle gösterilir. Bu etiket ise, widget'ın Sayfa Öğeleri sekmesinde nasıl ele alınacağını belirten bir yer tutucudur.

Widget'ların bazı örneklerini (biri sayfa başlığı ve biri de listeye yönelik) aşağıda görebilirsiniz:

<b:widget id="header" type='HeaderView' locked="yes"/>

<b:widget id="myList" type='ListView' locked="no" title="En Sevdiğim Şeyler"/>

<b:widget id=”BlogArchive1” locked=”false” mobile=”yes” title=”Blog Arşivi” type=”BlogArchive”/>

Widget özellikleri
 • id - (Gerekli) Yalnızca harfler ve rakamlardan oluşabilir ve temanızdaki her widget kimliği benzersiz olmalıdır. Bir widget kimliği widget silinip yeni bir widget oluşturulmadan değiştirilemez.
 • type - (Gerekli) Widget'ın türünü belirtir.
 • locked - (İsteğe bağlı) "yes" veya "no" olabilir; varsayılan "no" değeridir. Kilitli bir widget Sayfa Öğeleri sekmesinden taşınamaz veya silinemez.
 • title - (İsteğe bağlı) Hiçbir görünüm başlığı seçilmemişse "List1" gibi varsayılan bir başlık kullanılır.
 • pageType - (İsteğe bağlı) "all", "archive", "main" veya "item" olabilir. Varsayılan "all" değeridir. Widget yalnızca blogunuzun belirlenen sayfalarında görüntülenir. (Sahip oldukları pageType değeri ne olursa olsun tüm widget'lar Sayfa Öğeleri sekmesinde görünür.)
 • mobile - (İsteğe bağlı) "yes", "no" veya "only" olabilir. Varsayılan "default" değeridir. Bu, widget'ın mobil cihaz üzerinde görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirler. Mobil özelliği "default" olduğunda, mobil cihaz üzerinde yalnızca Header, Blog, Profile, PageList, AdSense, Attribution görüntülenir.

Widget etiketlerinin düzenlenmesi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Not: Yayındaki blogunuzda, tüm <b:section> ve <b:widget> etiketlerinizin yerine, belirtilen kimliğe sahip <div> etiketleri konur. Bu, CSS'nizde div#header veya div#myList öğesine başvuruda bulunmanıza olanak sağlar.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true
74