แท็กองค์ประกอบของหน้าเว็บสำหรับการออกแบบ

ส่วน <body> ของธีมการออกแบบจะประกอบด้วยส่วนย่อยต่างๆ และวิดเจ็ต

 • ส่วนคือบริเวณต่างๆ ในหน้าเว็บ เช่น แถบด้านข้าง ส่วนท้าย
 • วิดเจ็ตคือองค์ประกอบของหน้าเว็บ เช่น หน้าเว็บ รายการบล็อก หรืออื่นๆ ที่คุณเพิ่มได้จากแท็บ "องค์ประกอบของหน้าเว็บ"

คุณสามารถใส่โค้ด HTML ได้ตามต้องการรอบส่วนต่างๆ ในธีมของคุณ

ส่วน

ส่วนแต่ละส่วนในธีมมีแท็กเปิดและแท็กปิดที่มีลักษณะดังนี้

<b:section id='header' class='header' maxwidgets="1" showaddelement="no">

</b:section>

<b:section> แอตทริบิวต์ของแท็ก
 • id – (ต้องระบุ) ชื่อที่ไม่ซ้ำ ใช้ได้เฉพาะตัวอักษรและตัวเลข
 • class – (ไม่บังคับ) ชื่อคลาสที่ใช้บ่อยได้แก่ “navbar”, “header”, “main”, “sidebar” และ “footer” ถ้าคุณเปลี่ยนธีมในภายหลัง ชื่อเหล่านี้จะช่วย Blogger กำหนดวิธีโอนเนื้อหาของคุณ
 • maxwidgets –- (ไม่บังคับ) จำนวนวิดเจ็ตสูงสุดที่อนุญาตให้มีได้ในแต่ละส่วน ถ้าไม่ระบุจำนวนสูงสุด จะไม่มีการจำกัดจำนวน
 • showaddelement – (ไม่บังคับ) สามารถใช้ค่า "yes" หรือ "no" โดยที่ค่าเริ่มต้นคือ "yes" ค่านี้จะกำหนดว่าแท็บองค์ประกอบของหน้าเว็บจะแสดงลิงก์ "เพิ่มองค์ประกอบของหน้าเว็บ" ในส่วนนี้หรือไม่
 • growth – (ไม่บังคับ) สามารถใช้ค่า "horizontal" หรือ "vertical" โดยที่ค่าเริ่มต้นคือ "vertical" ค่านี้จะกำหนดว่าวิดเจ็ตภายในส่วนจะมีการจัดเรียงแบบเคียงข้างกันหรือซ้อนทับกัน

มีแค่ส่วนเท่านั้นที่มีวิดเจ็ตได้ หากต้องการแทรกรหัสเพิ่มเติมภายในส่วน ให้แยกส่วนออกมาเป็นส่วนใหม่ตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไป

วิดเจ็ต

วิดเจ็ตมีแท็กเดียวซึ่งเป็นตัวยึดตำแหน่งที่ระบุวิธีจัดการวิดเจ็ตในแท็บองค์ประกอบของหน้า

ตัวอย่างของวิดเจ็ต (ตัวอย่างหนึ่งสำหรับส่วนหัวของหน้าเว็บและอีกตัวอย่างสำหรับรายการ) มีดังนี้

<b:widget id="header" type='HeaderView' locked="yes"/>

<b:widget id="myList" type='ListView' locked="no" title="My Favorite Things"/>

<b:widget id=”BlogArchive1” locked=”false” mobile=”yes” title=”Blog Archive” type=”BlogArchive”/>

แอตทริบิวต์ของวิดเจ็ต
 • id – (ต้องระบุ) ใช้ได้เฉพาะตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้น และ ID ของแต่ละวิดเจ็ตในธีมไม่ควรซ้ำกัน ID ของวิดเจ็ตนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าไม่ลบวิดเจ็ตนั้นและสร้างใหม่
 • type – (ต้องระบุ) ระบุประเภทของวิดเจ็ต
 • locked – (ไม่บังคับ) สามารถใช้ค่า "yes" หรือ "no" โดยที่ค่าเริ่มต้นคือ "no" วิดเจ็ตที่ถูกล็อคจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือลบจากแท็บองค์ประกอบของหน้าเว็บได้
 • title – (ไม่บังคับ) ถ้าไม่ได้ระบุชื่อที่แสดง ระบบจะใช้ชื่อตามค่าเริ่มต้น เช่น “List1”
 • pageType – (ไม่บังคับ) สามารถใช้ค่า "all", "archive", "main" หรือ "item" โดยที่ค่าเริ่มต้นคือ "all" วิดเจ็ตจะปรากฏเฉพาะในหน้าเว็บที่กำหนดในบล็อก (วิดเจ็ตทั้งหมดจะแสดงในแท็บองค์ประกอบของหน้าเว็บ โดยไม่ยึด pageType)
 • mobile – (ไม่บังคับ) สามารถใช้ค่า "yes", "no" หรือ "only" โดยที่ค่าเริ่มต้นคือ "default" ค่านี้จะกำหนดว่าวิดเจ็ตนั้นจะปรากฏในอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือไม่ มีเพียงส่วนหัว บล็อก โปรไฟล์ รายการหน้าเว็บ AdSense และการแสดงที่มาเท่านั้นที่จะปรากฏในอุปกรณ์เคลื่อนที่ เมื่อแอตทริบิวต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่มีค่า "default"

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขแท็กวิดเจ็ต

หมายเหตุ: ในบล็อกที่เผยแพร่นั้น แท็ก <b:section> และ <b:widget> ทั้งหมดจะแทนด้วยแท็ก <div> ซึ่งมีรหัสที่ระบุ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถอ้างอิงถึง ยกตัวอย่างเช่น div#header หรือ div#myList ใน CSS ได้ เป็นต้น

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
74
false
false