Tagi elementów strony dla układów bloga

Sekcja <body> motywu układu składa się z sekcji i widżetów.

 • Sekcje to obszary strony, takie jak pasek boczny czy stopka.
 • Widżet to pojedynczy element strony, taki jak strona, lista blogów bądź inny element, który możesz dodać na karcie „Elementy strony”.

Wokół sekcji w swoim motywie możesz dołączyć dowolny kod HTML.

Sekcje

Każda sekcja w motywie ma tag otwierający i tag zamykający, wyglądające mniej więcej tak:

<b:section id='header' class='header' maxwidgets="1" showaddelement="no">

</b:section>

Atrybuty tagu <b:section>
 • id – (wymagany) niepowtarzalna nazwa składająca się tylko z liter i cyfr.
 • class – (opcjonalny) typowe nazwy klas to „navbar” (pasek nawigacyjny), „header” (nagłówek), „main” (główna), „sidebar” (pasek boczny) i „footer” (stopka). Jeśli później zmienisz motywy, te nazwy pomogą Bloggerowi określić najlepszy sposób przeniesienia Twoich treści.
 • maxwidgets – (opcjonalny) maksymalna liczba widżetów dozwolonych w danej sekcji. Jeśli nie podasz ograniczenia, nie będzie ono obowiązywać.
 • showaddelement – (opcjonalny) może mieć wartość „yes” (tak) lub „no” (nie), przy czym domyślne ustawienie to „yes” (tak). Określa, czy na karcie Elementy strony będzie wyświetlany link „Dodaj element strony” w tej sekcji.
 • growth – (opcjonalny) dopuszczalne wartości to „horizontal” (poziomo) lub „vertical” (pionowo), przy czym domyślne ustawienie to „vertical” (pionowo). Określa, czy widżety w tej sekcji będą ułożone jeden obok drugiego czy jeden nad drugim.

Sekcja może zawierać wyłącznie widżety. Aby wstawić dodatkowy kod w obrębie sekcji, musisz ją podzielić na dwie lub więcej nowych sekcji.

Widżety

Widżet jest reprezentowany przez jeden tag, który jest tekstem zastępczym wskazującym sposób obsługi widżetu na karcie Elementy strony.

Oto przykłady widżetów (jeden dla nagłówka strony i jeden dla listy):

<b:widget id="header" type='HeaderView' locked="yes"/>

<b:widget id="myList" type='ListView' locked="no" title="To lubię"/>

<b:widget id=”BlogArchive1” locked=”false” mobile=”yes” title=”Archium bloga” type=”BlogArchive”/>

Atrybuty widżetów
 • id – (wymagany) może zawierać tylko litery i cyfry, a każdy identyfikator widżetu w Twoim motywie powinien być niepowtarzalny. Identyfikator widżetu można zmienić tylko przez usunięcie widżetu i utworzenie nowego.
 • type – (wymagany) wskazuje rodzaj widżetu.
 • locked – (opcjonalny) może mieć wartość „yes” (tak) lub „no” (nie), przy czym domyślne ustawienie to „no” (nie). Zablokowanego widżetu nie można przenosić na karcie Elementy strony ani go z niej usuwać.
 • title – (opcjonalny) jeśli tytuł, który ma się wyświetlać, nie zostanie określony, widoczny będzie tytuł domyślny taki jak „Lista1”.
 • pageType – (opcjonalny) może mieć wartość „all” (wszystko), „archive” (archiwum), „main” (główna) lub „item” (element), przy czym domyślna to „all” (wszystko). Widżet będzie wyświetlany tylko na wyznaczonych stronach Twojego bloga. (Na karcie Elementy strony są wyświetlane wszystkie widżety, bez względu na wartość atrybutu pageType).
 • mobile – (opcjonalny) może mieć wartość „yes” (tak), „no” (nie) lub „only” (wyłącznie), przy czym domyślne ustawienie to „default” (domyślnie). Od tego zależy, czy widżet będzie wyświetlany na urządzeniu mobilnym, czy nie. Gdy atrybut mobile ma wartość „default” (domyślnie), na urządzeniu mobilnym będą wyświetlane elementy Header (nagłówek), Blog (blog), Profile (profil), PageList (lista stron), AdSense (reklamy AdSense) i Attribution (atrybucja).

Dowiedz się więcej o edytowaniu tagów widżetów.

Uwaga: gdy opublikujesz bloga, wszystkie tagi <b:section> i <b:widget> zostaną zastąpione tagami <div>, które będą miały określony identyfikator. W swoim arkuszu CSS możesz więc odwołać się na przykład do elementu div#header lub div#myList.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
74
false
false