Tags voor pagina-elementen voor indelingen

Het <body>-gedeelte van een lay-outthema bestaat uit secties en widgets.

 • Secties zijn bepaalde gebieden op je pagina, bijvoorbeeld een zijbalk of voettekst.
 • Een widget is een pagina-element zoals een pagina, een blogroll of een ander element dat je kunt toevoegen via het tabblad Pagina-elementen.

Je kunt alle HTML die je interessant vindt, opnemen rond de secties in je thema.

Secties

Elke sectie in je thema heeft openings- en sluitingstags die er ongeveer zo uitzien:

<b:section id='header' class='header' maxwidgets="1" showaddelement="no">

</b:section>

<b:section> tagkenmerken
 • id (verplicht): Een unieke naam, met alleen letters en cijfers.
 • class (optioneel): Veelgebruikte klassenamen zijn 'navbar', 'header', 'main', 'sidebar' en 'footer'. Als je thema's later wijzigt, kan Blogger aan de hand van deze namen bepalen hoe je inhoud moet worden overgezet.
 • maxwidgets (optioneel): Het maximumaantal widgets dat in deze sectie is toegestaan. Als je geen limiet opgeeft, is het aantal onbeperkt.
 • showaddelement (optioneel): Kan 'yes' of 'no' zijn. Standaard is 'yes'. Dit bepaalt of op het tabblad Pagina-elementen de link 'Een pagina-element toevoegen' wordt weergegeven in deze sectie.
 • growth (optioneel): Kan 'horizontal' of 'vertical' zijn. Standaard is 'vertical'. Dit bepaalt of de widgets in deze sectie naast elkaar worden gerangschikt of worden gestapeld.

Een sectie mag alleen widgets bevatten. Als je extra code in een sectie wilt invoegen, moet je de sectie opsplitsen in twee of meer nieuwe secties.

Widgets

Een widget wordt door één tag vertegenwoordigd. Dit is een tijdelijke aanduiding die aangeeft hoe de widget moet worden verwerkt op het tabblad Pagina-elementen.

Voorbeelden van widgets (van een paginaberichtkop en van een lijst) zijn:

<b:widget id="header" type='HeaderView' locked="yes"/>

<b:widget id="myList" type='ListView' locked="no" title="My Favorite Things"/>

<b:widget id=”BlogArchive1” locked=”false” mobile=”yes” title=”Blog Archive” type=”BlogArchive”/>

Kenmerken van widgets
 • id (verplicht): Mag alleen letters en cijfers bevatten. Elke widget-ID in je thema moet uniek zijn. De ID van een widget kan niet worden gewijzigd zonder dat de widget wordt verwijderd en een nieuwe widget wordt gemaakt.
 • type (verplicht): Geeft aan om welk type widget het gaat.
 • locked (optioneel): Kan 'yes' of 'no' zijn. Standaard is 'yes'. Een vergrendelde widget kan niet worden verplaatst of verwijderd van het tabblad Pagina-elementen.
 • title (optioneel): Als er geen weergavetitel is opgegeven, wordt een standaardtitel zoals 'List1' gebruikt.
 • pageType (optioneel): Kan 'all', 'archive', 'main' of 'item' zijn. Standaard is 'all'. De widget wordt alleen weergegeven op de aangewezen pagina's van je blog. (Alle widgets worden op het tabblad Pagina-elementen weergegeven, ongeacht het pageType.)
 • mobile (optioneel): Kan 'yes', 'no' of 'only' zijn. Standaard is 'default'. Dit bepaalt of de widget wel of niet wordt weergegeven op een mobiele telefoon. Alleen Header, Blog, Profile, PageList, AdSense en Attribution worden weergegeven op mobiel wanneer het kenmerk 'mobile' op 'default' staat.

Meer informatie over het bewerken van widgettags.

Opmerking: Op je gepubliceerde blog worden alle <b:section>- en <b:widget>-tags vervangen door <div>-tags, die de opgegeven ID hebben. Dit zorgt ervoor dat je in je CSS kunt verwijzen naar bijvoorbeeld div#header of div#myList.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
74
false